Formænd, udvalgssekretærer og mødetidspunkter

Siden indeholder en komplet oversigt over alle udvalgenes formænd, næstformænd, udvalgssekretærer, mødelokaler og mødetidspunkter.

Stående udvalg

 Udvalg Mødeværelse Formand, næstformand og sekretær Mødetidspunkt
Beskæftigelsesudvalget (BEU) 2-141 f. Bent Bøgsted (DF) 
nf. Bjarne Laustsen (S)
sekr. Peter Bohlbro (tlf. 3337 5560)
Onsdag kl. 10.00 
Undervisningsudvalget (UNU) 

2-078  f. Pernille Rosenkrantz-Theil (S)
nf. Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)
sekr. Iben Bryld Gaardmand (tlf. 3337 5523) 
Tirsdag kl. 14.00 
Evt. onsdag kl. 9.00
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)  2-080 f. Mikkel Dencker (DF) 
nf. Karin Gaardsted (S) 
sekr. Jan Rasmussen (tlf. 3337 5520)
Torsdag kl. 14.00 
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)  2-145 f. Morten Bødskov (S) 
nf. Joachim B. Olsen (LA)
sekr. Liza Christensen (tlf. 3337 5521)
Torsdag kl. 13.30 
Evt. tirsdag kl. 13.00 
Europaudvalget (EUU) 2-133

f. Erik Christensen (S)
nf. Kenneth Kristensen Berth (DF) 
sekr. Henriette Benzon Bang (tlf. 3337 3358) og Jakob Willum slot (tlf. 3337 5553)

Fredag kl. 10.00 
eller kl. 11.00 
Finansudvalget (FIU) 2-011 f. Joachim B. Olsen (LA) 
nf. Benny Engelbrecht (S) 
sekr. Mette Hansen (tlf. 3337 5518)
Torsdag kl. 13.00
Evt. onsdag kl. 11.00
Forsvarsudvalget (FOU) 2-078  f. Rasmus Jarlov (KF) 
nf. Jan Johansen (S) 
sekr. Jesper Thinghuus (tlf. 3337 5514) og 
sekr. Flemming Kordt Hansen (tlf. 3337 3774) 
Torsdag kl. 13.00
Evt. tirsdag kl. 14.00 
Færøudvalget (FÆU) 2-133 f. Sjurður Skaale (JF) 
nf. Henrik Brodersen (DF) 
sekr. Peter Bohlbro (tlf. 3337 5560) 
 
Grønlandsudvalget (GRU)  2-133
f. Aleqa Hammond (UFG) 
nf. Aaja Chemnitz Larsen (IA)
sekr. Jesper Thinghuus (tlf. 3337 5514)
 
Indfødsretsudvalget (IFU) 
 
2-078
f. Christian Langballe (DF)
nf. Karen J. Klint (S) 
sekr. Jette Christensen (tlf. 3337 5512)
Torsdag kl. 11.00
 
Kirkeudvalget (KIU) 

2-078
f. Karen J. Klint (S) 
nf. Christian Langballe (DF) 
sekr. Mads Fallesen (tlf. 3337 3642)
Onsdag kl. 14.30
Kulturudvalget (KUU) 

S-092
f. Orla Hav (S) 
nf. Karin Nødgaard (DF) 
sekr. Kirsten Hermansen (tlf. 3337 3638)
Onsdag kl. 10.00
Evt. kl. 14.00

Ligestillingsudvalget (LIU) 
2-080
f. Karina Adsbøl (DF)
nf. Yildiz Akdogan (S)
sekr. Jette Christensen (tlf. 3337 5512) 
Onsdag kl. 14.00
Evt. tirsdag kl. 13.15
Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)


S-092
2-133 (alt.)
f. Pia Adelsteen (DF) 
nf. Christian Rabjerg Madsen (S) 
sekr. Klaus Andersen (tlf. 3337 5530) og Camilla Brask Lentz (3337 3658)
Onsdag kl. 13.00
Evt. torsdag kl. 10.30
Retsudvalget (REU)


S-092 
f. Peter Skaarup (DF) 
nf. Mogens Jensen (S) 
sekr. Ketty Gammelgaard (tlf. 3337 5562) og Pernille O. Mønnike (tlf. 3337 5559) 
Torsdag kl. 13.00
Evt. tirsdag kl. 14.00
Skatteudvalget (SAU) 

2-080 
f. Peter Hummelgaard Thomsen (S)
nf. Joachim B. Olsen (LA) 
sekr. Tina Grønlund (tlf. 3337 5552) og Mads Fallesen (tlf. 3337 3642) 
Torsdag kl. 10.15
Social-, Indenrigs-, og Børneudvalget (SOU) 

2-141 
f. Troels Ravn (S) 
nf. Karin Nødgaard (DF) 
sekr. Katinka Villemoes (tlf. 3337 3633) og Linda Kubasiak Johansen (tlf. 3337 3446) 
Torsdag kl. 12.00
Evt. tirsdag kl. 14.30
Sundheds- og Ældreudvalget (SUU)  2-141 
f. Liselott Blixt (DF) 
nf. Julie Skovsby (S)  
sekr. Anne Nygaard Just (tlf. 3337 3609) og Laura Purup (tlf. 3337 5547)
Tirsdag kl. 14.00
Evt. torsdag kl. 15.00
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU) 

2-145 
f. Lennart Damsbo-Andersen 
nf. Kim Christiansen (DF) 
sekr. Julie Agersnap Kristensen (tlf. 3337 5556) og Lars Gerstrøm (tlf. 3337 5557) 
Torsdag kl. 10.15
Evt. tirsdag kl. 15.00
Uddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)    2-145
f. Christine Antorini (S)
nf. Henrik Dahl (LA)
sekr. Iben Bryld Gaardmand (tlf. 3337 5523)
Tirsdag kl. 16.00
Evt. onsdag kl. 10.00
Udenrigsudvalget (URU) 

2-133
f. Nick Hækkerup (S)
nf. Naser Khader (KF)
sekr. Kirsten Hermansen (tlf. 3337 3638) 
Tirsdag kl. 13.15
evt. torsdag kl. 13.15
Udvalget for Forretningsordenen (UFO) 

1-117 
f. Pia Kjærsgaard (DF) 
nf. Henrik Dam Kristensen (S) 
sekr. Claus Dethlefsen (tlf. 3337 3101)
 
Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ) 2-080
f. Peter Juel Jensen (V)
nf. Lennart Damsbo-Andersen (S)
sekr. Jørgen Nielsen (tlf. 3337 5528) 
Onsdag kl. 10.00
Udlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)  S-092
f. Martin Henriksen (DF) 
nf. Astrid Krag (S) 
sekr. Morten Villumsen (tlf. 3337 3617) 
Tirsdag kl. 15.00
Evt. torsdag kl. 10.00
Udvalget til Valgs Prøvelse (UVP) 

1-008
f. Peter Juel Jensen (V) 
nf. Karen J. Klint (S) 
sekr. Karen Jørgensen (tlf. 3337 3135) 
 

Visse andre udvalg M.V.

Udvalg  Mødeværelse  Formand, næstformand og sekretær  Mødetidspunkt 
Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 (§71)  
 2-141
f. Karina Adsbøl (DF) 
nf. Karen J. Klint (S) 
sekr. Anne Nygaard Just (tlf. 3337 5511)
 Tirsdag kl. 09.00
Det Udenrigspolitiske Nævn (UPN) 
 
2-133 
f. Søren Espersen (DF) 
nf. Nick Hækkerup (S) 
sekr. Eva Esmarch (tlf. 3337 5515) 
 
Udvalget for Småøer (UFS) 
   f. Peter Juel Jensen (V)
nf. Lennart Damsbo-Andersen
sekr. Jørgen Nielsen (tlf. 3337 5528) 
 
Udvalget vedr. Det Etiske Råd (UER) 
 
 2-141
f. Karen J. Klint (S) 
nf. Jane Heitmann (V) 
sekr. Anne Nygaard Just (tlf 3337 5511)
 

Samlet oversigt over udvalgenes faste mødetider

 Dag Tid Udvalg Værelse
 Tirsdag formiddag Kl. 09.00  Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 2-141
 Tirsdag eftermiddag Kl. 13.00
Kl. 13.15
Kl. 13.15
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.30
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.00
Kl. 16.00
Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget (alternativt)
Udenrigsudvalget
Ligestillingsudvalget (alternativt)
Børne- og Undervisningsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Forsvarsudvalget (alternativt)
Social- og Indenrigsudvalget (alternativt)
Retsudvalget (alternativt)
Transport- og Bygningsudvalget (alternativt)
Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget
2-145
2-133
2-080
2-078
2-141
2-078
2-080
S-092
2-145
S-092
2-145
 Onsdag formiddag Kl. 9.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Børne- og Undervisningsudvalget (alternativt)
Beskæftigelsesudvalget
Uddannelses- og Forskningsudvalget (alternativt)
Kulturudvalget
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Finansudvalget (alternativt)
2-078
2-141
2-145
S-092
2-080
2-011
 Onsdag eftermiddag Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kl. 14.00
Kirkeudvalget
Kulturudvalget (alternativt)
Ligestillingsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget 
2-078
S-092
2-080
S-092
 Torsdag formiddag Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.15
Kl. 11.00
Kl. 12.00
Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (alternativt)
Transport- og Bygningsudvalget
Miljø- og Fødevareudvalget (alternativt)
Skatteudvalget
Indfødsretsudvalget
Social- og Indenrigsudvalget
S-092
2-145
2-133
2-080
2-078
2-141
Torsdag eftermiddag Kl. 13.00
Kl. 13.00
Kl. 13.15
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 13.00
Kl. 15.00 
Finansudvalget
Forsvarsudvalget
Udenrigsudvalget (alternativt)
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Retsudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget (alternativt)
2-011
2-078
2-133
2-145
2-080
S-092
2-141
 Fredag formiddag Kl.10.00
eller
kl.11.00
Europaudvalget 
 
2-133