Venstres ordførerskaber

Ordførerskab Navn CV
Beskæftigelsesordfører Hans Andersen Vis medlemsside
Boligordfører Martin Geertsen Vis medlemsside
Bygningsordfører Hans Christian Schmidt Vis medlemsside
Børneordfører Anni Matthiesen Vis medlemsside
Dyrevelfærdsordfører Erling Bonnesen Vis medlemsside
Energiordfører Thomas Danielsen Vis medlemsside
Erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen Vis medlemsside
EU-ordfører Jan E. Jørgensen Vis medlemsside
Familieordfører Carl Holst Vis medlemsside
Finansordfører Jacob Jensen Vis medlemsside
Fiskeriordfører Erling Bonnesen Vis medlemsside
Forsvarsordfører Peter Juel Jensen Vis medlemsside
Færøerneordfører Thomas Danielsen Vis medlemsside
Fødevareordfører Erling Bonnesen Vis medlemsside
Grundlovsordfører Preben Bang Henriksen Vis medlemsside
Grønlandsordfører Marcus Knuth Vis medlemsside
Idrætsordfører Bertel Haarder Vis medlemsside
Indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen Vis medlemsside
Innovationsordfører Martin Geertsen Vis medlemsside
Integrationsordfører Marcus Knuth Vis medlemsside
It-ordfører Torsten Schack Pedersen Vis medlemsside
Kirkeordfører Carl Holst Vis medlemsside
Klimaordfører Thomas Danielsen Vis medlemsside
Kommunalordfører Carl Holst Vis medlemsside
Kulturordfører Bertel Haarder Vis medlemsside
Landbrugsordfører Erling Bonnesen Vis medlemsside
Landdistrikts- og øordfører Thomas Danielsen Vis medlemsside
Ligestillingsordfører Martin Geertsen Vis medlemsside
Medieordfører Mads Fuglede Vis medlemsside
Menneskerettighedsordfører Jan E. Jørgensen Vis medlemsside
Miljøordfører Erling Bonnesen Vis medlemsside
Naturordfører Anni Matthiesen Vis medlemsside
Offentlighedsordfører Jan E. Jørgensen Vis medlemsside
Ordfører vedr. nordisk samarbejde Bertel Haarder Vis medlemsside
Politisk ordfører Britt Bager Vis medlemsside
Postordfører Hans Christian Schmidt Vis medlemsside
Psykiatriordfører Jane Heitmann Vis medlemsside
Retsordfører Preben Bang Henriksen Vis medlemsside
Råstofs- og undergrundsordfører Carl Holst Vis medlemsside
Skatteordfører Louise Schack Elholm Vis medlemsside
Socialordfører Carl Holst Vis medlemsside
Sundhedsordfører Jane Heitmann Vis medlemsside
Telekommunikationsordfører Torsten Schack Pedersen Vis medlemsside
Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen Vis medlemsside
Uddannelses- og forskningsordfører Mads Fuglede Vis medlemsside
Udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen Vis medlemsside
Udlændingeordfører Marcus Knuth Vis medlemsside
Udviklingsordfører Michael Aastrup Jensen Vis medlemsside
Undervisningsordfører Anni Matthiesen Vis medlemsside
Ungdomsuddannelsesordfører Anni Matthiesen Vis medlemsside
Ældreordfører Jane Heitmann Vis medlemsside