Radikale Venstres ordførerskaber

Ordførerskab Navn CV
Beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen Vis medlemsside
Boligordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Børneordfører Lotte Rod Vis medlemsside
Dyrevelfærdsordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Energiordfører Ida Auken Vis medlemsside
Erhvervsordfører Ida Auken Vis medlemsside
Etisk Råd-ordfører Lotte Rod Vis medlemsside
EU-ordfører Zenia Stampe Vis medlemsside
Familieordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Finansordfører Martin Lidegaard Vis medlemsside
Fiskeriordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Folkeoplysningsordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Forbrugerordfører Ida Auken Vis medlemsside
Forsvarsordfører Martin Lidegaard Vis medlemsside
Friskole- og efterskoleordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Færøerneordfører Martin Lidegaard Vis medlemsside
Fødevareordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Grundlovsordfører Zenia Stampe Vis medlemsside
Grønlandsordfører Martin Lidegaard Vis medlemsside
Idrætsordfører Zenia Stampe Vis medlemsside
Indfødsretsordfører Lotte Rod Vis medlemsside
Integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen Vis medlemsside
It-ordfører Ida Auken Vis medlemsside
Iværksætterordfører Ida Auken Vis medlemsside
Kirkeordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Klimaordfører Ida Auken Vis medlemsside
Kommunalordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Kulturordfører Zenia Stampe Vis medlemsside
Landbrugsordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Landdistrikts- og øordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Ligestillingsordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Medieordfører Zenia Stampe Vis medlemsside
Miljøordfører Ida Auken Vis medlemsside
Ordfører vedr. § 71-tilsynet Marianne Jelved Vis medlemsside
Ordfører vedr. nordisk samarbejde Martin Lidegaard Vis medlemsside
Psykiatriordfører Lotte Rod Vis medlemsside
Retsordfører Zenia Stampe Vis medlemsside
Skatteordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Socialordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Sundhedsordfører Lotte Rod Vis medlemsside
Telekommunikationsordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Transportordfører Andreas Steenberg Vis medlemsside
Uddannelses- og forskningsordfører Sofie Carsten Nielsen Vis medlemsside
Udenrigsordfører Martin Lidegaard Vis medlemsside
Udenrigspolitisk Nævn-ordfører Morten Østergaard Vis medlemsside
Udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen Vis medlemsside
Udviklingsordfører Martin Lidegaard Vis medlemsside
Undervisningsordfører Marianne Jelved Vis medlemsside
Ungdomsuddannelsesordfører Lotte Rod Vis medlemsside
Verdensmålsordfører Morten Østergaard Vis medlemsside
Værdiordfører Zenia Stampe Vis medlemsside