Liberal Alliances ordførerskaber

Ordførerskab Navn CV
Beskæftigelsesordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
Boligordfører Villum Christensen Vis medlemsside
Børneordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
Dyrevelfærdsordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Energiordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Erhvervsordfører Joachim B. Olsen Vis medlemsside
Etisk Råd-ordfører May-Britt Kattrup Vis medlemsside
EU-ordfører Christina Egelund Vis medlemsside
Familieordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
Finansordfører Joachim B. Olsen Vis medlemsside
Fiskeriordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Forbrugerordfører Joachim B. Olsen Vis medlemsside
Forsvarsordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Forsyningsordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Færøerneordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Fødevareordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Grundlovsordfører Christina Egelund Vis medlemsside
Grønlandsordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Idrætsordfører Leif Mikkelsen Vis medlemsside
Indfødsretsordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
Integrationsordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
It-ordfører Joachim B. Olsen Vis medlemsside
Iværksætterordfører Joachim B. Olsen Vis medlemsside
Kirkeordfører Leif Mikkelsen Vis medlemsside
Klimaordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Kommunalordfører Villum Christensen Vis medlemsside
Kulturordfører Leif Mikkelsen Vis medlemsside
Landbrugsordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Landdistrikts- og øordfører Villum Christensen Vis medlemsside
Ligestillingsordfører May-Britt Kattrup Vis medlemsside
Medieordfører Leif Mikkelsen Vis medlemsside
Miljøordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Ordfører for afbureaukratisering Henrik Dahl Vis medlemsside
Ordfører vedr. § 71-tilsynet May-Britt Kattrup Vis medlemsside
Politisk ordfører Christina Egelund Vis medlemsside
Psykiatriordfører May-Britt Kattrup Vis medlemsside
Retsordfører Christina Egelund Vis medlemsside
Skatteordfører Joachim B. Olsen Vis medlemsside
Socialordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
Sundhedsordfører May-Britt Kattrup Vis medlemsside
Transportordfører Villum Christensen Vis medlemsside
Uddannelses- og forskningsordfører Henrik Dahl Vis medlemsside
Udenrigsordfører Henrik Dahl Vis medlemsside
Udlændingeordfører Laura Lindahl Vis medlemsside
Udviklingsordfører Carsten Bach Vis medlemsside
Undervisningsordfører Henrik Dahl Vis medlemsside
Ældreordfører May-Britt Kattrup Vis medlemsside