Det Konservative Folkepartis ordførerskaber

Ordførerskab Navn CV
Beskæftigelsesordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Boligordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Børneordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Dyrevelfærdsordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Energiordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Erhvervsordfører Anders Johansson Vis medlemsside
EU-ordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Familieordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Finansordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Fiskeriordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Forbrugerordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Forsvarsordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Færøerneordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Fødevareordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Grundlovsordfører Mette Abildgaard Vis medlemsside
Grønlandsordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Handicapordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Idrætsordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Indfødsretsordfører Naser Khader Vis medlemsside
Integrationsordfører Naser Khader Vis medlemsside
It-ordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Kirkeordfører Naser Khader Vis medlemsside
Klimaordfører Mette Abildgaard Vis medlemsside
Kommunalordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Kulturordfører Naser Khader Vis medlemsside
Landbrugsordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Landdistrikts- og øordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Ligestillingsordfører Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside
Medieordfører Naser Khader Vis medlemsside
Menneskerettighedsordfører Naser Khader Vis medlemsside
Miljøordfører Mette Abildgaard Vis medlemsside
Ordfører vedr. nordisk samarbejde Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside
Politisk ordfører Mette Abildgaard Vis medlemsside
Psykiatriordfører Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside
Reformordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Retsordfører Naser Khader Vis medlemsside
Skatteordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Socialordfører Orla Østerby Vis medlemsside
Sundhedsordfører Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside
Telekommunikationsordfører Anders Johansson Vis medlemsside
Transportordfører Rasmus Jarlov Vis medlemsside
Uddannelses- og forskningsordfører Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside
Udenrigsordfører Naser Khader Vis medlemsside
Udlændingeordfører Naser Khader Vis medlemsside
Udviklingsordfører Naser Khader Vis medlemsside
Undervisningsordfører Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside
Værdiordfører Naser Khader Vis medlemsside
Ældreordfører Brigitte Klintskov Jerkel Vis medlemsside