Dansk Folkepartis ordførerskaber

Ordførerskab Navn CV
Beredskabsordfører Susanne Eilersen Vis medlemsside
Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted Vis medlemsside
Boligordfører Merete Dea Larsen Vis medlemsside
Bygningsordfører Merete Dea Larsen Vis medlemsside
Børneordfører Pernille Bendixen Vis medlemsside
Dyrevelfærdsordfører Karina Due Vis medlemsside
Energiordfører Mikkel Dencker Vis medlemsside
Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby Vis medlemsside
Erhvervsuddannelsesordfører Marlene Harpsøe Vis medlemsside
EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth Vis medlemsside
Europarådsordfører Martin Henriksen Vis medlemsside
Familieordfører Pernille Bendixen Vis medlemsside
Finansordfører René Christensen Vis medlemsside
Fiskeriordfører Ib Poulsen Vis medlemsside
Folkeskoleordfører Alex Ahrendtsen Vis medlemsside
Forbrugerordfører Dorthe Ullemose Vis medlemsside
Forsvarsordfører Marie Krarup Vis medlemsside
Færdselsordfører Kim Christiansen Vis medlemsside
Færøerneordfører Henrik Brodersen Vis medlemsside
Fødevareordfører Lise Bech Vis medlemsside
Grundlovsordfører Søren Espersen Vis medlemsside
Grønlandsordfører Søren Espersen Vis medlemsside
Gymnasieordfører Marie Krarup Vis medlemsside
Handicapordfører Karina Adsbøl Vis medlemsside
Hjemmeværnsordfører Jeppe Jakobsen Vis medlemsside
Idrætsordfører Karin Nødgaard Vis medlemsside
Indfødsretsordfører Christian Langballe Vis medlemsside
Integrationsordfører Martin Henriksen Vis medlemsside
It-ordfører Jan Rytkjær Callesen Vis medlemsside
Kirkeordfører Christian Langballe Vis medlemsside
Klimaordfører Mikkel Dencker Vis medlemsside
Kommunalordfører Susanne Eilersen Vis medlemsside
Kulturordfører Alex Ahrendtsen Vis medlemsside
Landbrugsordfører Lise Bech Vis medlemsside
Landdistrikts- og øordfører Mette Hjermind Dencker Vis medlemsside
Ligestillingsordfører Karina Adsbøl Vis medlemsside
Medieordfører Morten Marinus Vis medlemsside
Miljøordfører Pia Adelsteen Vis medlemsside
Ordfører vedr. det tyske mindretal Jan Rytkjær Callesen Vis medlemsside
Ordfører vedr. nordisk samarbejde Jan Erik Messmann Vis medlemsside
Politisk ordfører Kristian Thulesen Dahl Vis medlemsside
Postordfører Henrik Brodersen Vis medlemsside
Psykiatriordfører Liselott Blixt Vis medlemsside
Retsordfører Peter Kofod Poulsen Vis medlemsside
Skatteordfører Dennis Flydtkjær Vis medlemsside
Social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen Vis medlemsside
Socialordfører Karin Nødgaard Vis medlemsside
Sundhedsordfører Liselott Blixt Vis medlemsside
Sydslesvigordfører Martin Henriksen Vis medlemsside
Telekommunikationsordfører Jan Rytkjær Callesen Vis medlemsside
Transportordfører Kim Christiansen Vis medlemsside
Turismeordfører Tilde Bork Vis medlemsside
Uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl Vis medlemsside
Udenrigsordfører Søren Espersen Vis medlemsside
Udlændingeordfører Martin Henriksen Vis medlemsside
Udviklingsordfører Claus Kvist Hansen Vis medlemsside
Undervisningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl Vis medlemsside
Veteranordfører Jeppe Jakobsen Vis medlemsside
Vækstordfører Hans Kristian Skibby Vis medlemsside
Ældreordfører Jeppe Jakobsen Vis medlemsside