Alternativets ordførerskaber

Ordførerskab Navn CV
Beskæftigelsesordfører Torsten Gejl Vis medlemsside
Boligordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Børneordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Cannabisordfører Torsten Gejl Vis medlemsside
Digitale frihedsrettighedsordfører René Gade Vis medlemsside
Dyrevelfærdsordfører Christian Poll Vis medlemsside
Energiordfører Christian Poll Vis medlemsside
Erhvervsordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Erhvervsuddannelsesordfører Pernille Schnoor Vis medlemsside
EU-ordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Familieordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Finansordfører Josephine Fock Vis medlemsside
Fiskeriordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Folkeoplysningsordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Forbrugerordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Forsvarsordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Fredsordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Færøerneordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Fødevareordfører Christian Poll Vis medlemsside
Grundlovsordfører Josephine Fock Vis medlemsside
Grøn omstillingsordfører Christian Poll Vis medlemsside
Grønlandsordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Handicapordfører Torsten Gejl Vis medlemsside
Idrætsordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Indfødsretsordfører Josephine Fock Vis medlemsside
Integrationsordfører Josephine Fock Vis medlemsside
It-ordfører René Gade Vis medlemsside
Iværksætterordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Kirkeordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Klimaordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Kommunalordfører Torsten Gejl Vis medlemsside
Kulturordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Landbrugsordfører Christian Poll Vis medlemsside
Landdistrikts- og øordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
LGBTQI-ordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Ligestillingsordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Medieordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Miljøordfører Christian Poll Vis medlemsside
Naturordfører Christian Poll Vis medlemsside
Ordfører vedr. § 71-tilsynet Ulla Sandbæk Vis medlemsside
Ordfører vedr. det tyske mindretal Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Ordfører vedr. nordisk samarbejde Christian Poll Vis medlemsside
Politisk ordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Psykiatriordfører Pernille Schnoor Vis medlemsside
Retsordfører Josephine Fock Vis medlemsside
Skatteordfører René Gade Vis medlemsside
Socialordfører Torsten Gejl Vis medlemsside
Sundhedsordfører Pernille Schnoor Vis medlemsside
Transportordfører Roger Courage Matthisen Vis medlemsside
Uddannelses- og forskningsordfører Pernille Schnoor Vis medlemsside
Udenrigsordfører Rasmus Nordqvist Vis medlemsside
Udlændingeordfører Josephine Fock Vis medlemsside
Udviklingsordfører Ulla Sandbæk Vis medlemsside
Undervisningsordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Ungdomsuddannelsesordfører Carolina Magdalene Maier Vis medlemsside
Ungeordfører Torsten Gejl Vis medlemsside
Ældreordfører Pernille Schnoor Vis medlemsside