Tilsynsrådet vedrørende beskæftigelsen af de indsatte

Rådet har til opgave at drøfte spørgsmål om beskæftigelse af de indsatte i fængselsvæsenets anstalter, herunder beskæftigelsens forhold til det private erhverv.

Beskaeftigelse af indsatte
Større
Det afgiver udtalelse til Justitsministeriet og Direktoratet for Kriminalforsorgen vedrørende klager fra private erhverv i forbindelse med beskæftigelsen af de indsatte samt forslag til etablering af nye arbejdsfag i fængslerne.

Valgregler

Tilsynsrådets forretningsorden, jf. cirkulære nr. 9802 af 15. august 2003: »§ 2. Direktøren for Direktoratet for Kriminalforsorgen er rådets fomand. Stk. 2. Justitsministeren beskikker for 4 år ad gangen rådets øvrige medlemmer, hvoraf 2 skal være medlem af Folketinget, 3 skal beskikkes efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening, Håndværksrådet og Dansk Industri i forening og 3 efter indstilling af Landsorganisationen i Danmark og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forening.« I henhold til praksis er det Tingets to største partier, der udpeger medlemmer.

Links