Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Dette indebærer blandt andet, at udvalgets medlemmer deltager i møder og arrangementer afholdt af de sydslesvigske foreninger m.v.

Møde i samtaleværelset 23 marts 2010 - Christiansborg imellem folketingetsformand og det sydslesvigske mindretal. Deltagere fra delegation fra det sydslesvigske mindretal.
Større
Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. 

Udvalget kan rådgive undervisningsministeren om forhold af betydning for det danske mindretal i Sydslesvig. Det kan ligeledes rådgive andre ministre om ordninger på deres områder for det danske mindretal i Sydslesvig. 

Sydslesvigudvalget er for første gang blevet nedsat efter folketingesvalget den 15. september 2011.

Udvalgets opgaveportefølje trådte imidlertid i kraft samtidig med Sydslesvigloven den 1. april 2010. Indtil valget i 2011 blev udvalgets opgaver derfor varetaget af Udvalget vedrørende Danske Kulturelle Anliggender i Sydslesvig, som er forgængeren til Sydslesvigudvalget.

Sydslesvigudvalgets medlemmer

Sydslesvigudvalget har 5 medlemmer. Folketinget udvælger medlemmerne efter forholdstalsvalg blandt sine medlemmer. 

Folketinget kan i helt særlige tilfælde vælge et eller flere medlemmer, som ikke er medlem af Folketinget. Undervisningsministeren udpeger formanden blandt de valgte medlemmer.

Links