Danmarks Nationalbanks repræsentantskab

Repræsentantskabet har 25 medlemmer. 8 vælges af Folketinget blandt dets medlemmer, og 2 udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. De øvrige 15 medlemmer, der skal have indgående indsigt i erhvervsforhold, vælges af repræsentantskabet, idet der skal være en såvel geografisk som erhvervsmæssig spredning, herunder også blandt arbejdstagere.

Danmarks Nationalbanks bygning
Større
Repræsentantskabet har funktioner på det organisatoriske område og godkender årsregnskabet. Der afholdes normalt møde 1 gang i kvartalet.

Fra den 1. april 2011 består repræsentantskabet af følgende medlemmer:

Formand: Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen 
Næstformand: Professor Christian Schultz

Udnævnt af økonomi- og erhvervsministeren:

Departementschef Barbara Bertelsen
Departementschef  Michael Dithmer

Valgt af repræsentantskabet

Adm. dir. Per Bank
Adm. dir. Eva Berneke
Bestyrelsesformand Søren Bjerre-Nielsen
Adm. direktør Asger Enggaard
Fhv. bestyrelsesformand for Dansk Landbrug, gårdejer Peter Gæmelke
CEO Kristian Hundebøll
CEO Bent Jensen
Formand Claus Jensen
Professor Michael Møller
Formand for Forbrugerrådet Tænk Anja Philip
Formand Lizette Risgaard
Professor Christian Schultz 
Formand for FTF Bente Sorgenfrey
Adm. direktør Anne Hedensted Steffensen
CEO Gitte Pugholm Aabo​

Eksterne links