Formandens tale ved modtagelsen af Islands præsident

Tirsdag den 24. januar 2017 modtog Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, den islandske præsident Guðni Thorlacius Jóhannesson i Samtaleværelset på Christiansborg.

Det talte ord gælder

Hr. præsident Guðni Thorlacius Jóhannesson og Fru Eliza Klein.

Mine damer og herrer.

Det er en stor glæde for mig at byde Dem velkommen til Folketinget.

Det er en tradition, at Islands præsidents første udenlandske statsbesøg går til Danmark.  

Det glæder os alle meget, at De at valgt at følge denne tradition.

Island og Danmark er tætte, nære venner. 

Vi er bundet sammen på så mange måder.

Mange famliebånd er knyttet over Nordatlanten mellem Danmark og Island.  

Vore historiske bånd er tætte og gode og spænder over mange århundreder.

Vi arbejder tæt sammen i det nordiske samarbejde, i Nordisk Råd, i Arktisk Råd, i NATO og igennem talrige internationale organisationer.

Imellem vore to parlamenter Altinget og Folketinget eksisterer et meget velfungerende samarbejde med mange kontakter på kryds og tværs om mange aktiviteter.

Jeg havde selv den glæde at besøge Island i forbindelse med Nordisk Råds session for nogle år siden. 

Det var mit første besøg i Island, og jeg ser frem til mange flere besøg på den smukke ø med den imponerende natur.

Hr. Præsident.

I lighed med de øvrige nordiske lande er ligestillingen mellem kønnene høj i Island. 

Island har haft kvindelige statsministre og flere kvinder som formænd for Altinget. 

Altinget har netop igen valgt en kvinde som formand, Unnur Brá Konráðsdóttir, som jeg også glæder mig til at møde.

Og en af Deres forgængere i embedet som Islands præsident, Vigdis Finnbogadottir blev verdens første kvindelige demokratisk valgte statsoverhoved.

Her er vi i Danmark først i de senere år begyndt at kunne være med.

Jeg håber at De og Deres hustru og hele den islandske delegation vil få et godt besøg i Danmark. 

Vi markerer hermed at relationerne mellem Danmark og Island er stærke, levende og gode. 

Sådan som det skal være mellem gode naboer og gode venner.

Hjertelig velkommen