Formandens mindetale for forhenværende statsminister Anker Jørgensen

Tirsdag den 29. marts 2016 holdt Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, mindetale for Anker Jørgensen i Folketingssalen (67. møde).

Det talte ord gælder

Dette er det første møde siden forhenværende statsminister Anker Jørgensen afgik ved døden den 20. marts 2016. 

Anker Jørgensen blev født i 1922 i Sundby på Amager. 

Anker Jørgensen blev forældreløs i en meget tidlig alder. 

Hans far døde, da han var 2 år og hans mor, da han var 5 år. 

Han voksede herefter op hos sin faster på Christianshavn. 

Anker Jørgensen gik ud af skolen som 14-årig og arbejdede mange år som ufaglært. 

Men selvom Anker Jørgensen kun havde en kort skolegang, brugte han hele livet på at læse og videreuddanne sig, bl.a. studerede han tre måneder på Harvard Universitet i USA. 

Anker Jørgensens blev tidligt politisk aktiv, og hans politiske karriere tog for alvor fat i 1950, da han blev valgt til næstformand i Lager- og Pakhusarbejdernes Forbund, som han blev formand for i 1956. 

Senere fulgte formandsposten for transportgruppen i 1962 og formandsposten for Specialarbejderforbundet i 1968. 

Anker Jørgensen blev valgt ind i Folketinget i 1964, hvor han nåede at være medlem i 30 år. 

Han var formand for Socialdemokraterne fra 1972 til 1987. 

I 1972 afløste han Jens Otto Kragh som statsminister. 

Som statsminister fra 1975 – 1982 nåede Anker Jørgensen at danne fire regeringer. 

Den 3. september 1982 trådte han tilbage uden at udskrive valg og blev den 10. september afløst af den konservative Poul Schlüter på posten. 

Anker Jørgensen havde med sin folkelige og åbenhjertige fremtræden en stor troværdighed i befolkningen. 

Han var livet igennem trofast mod sin opvækst og sin ungdoms idealer. 

Som statsminister foretrak han at blive i sin treværelses lejlighed på Borgbjergsvej i Sydhavnen og var kun sjældent på Marienborg. 

Anker Jørgensen var et hæderligt, sympatisk og jordbundent menneske, som hele Danmark var på fornavn med. 

Æret være Anker Jørgensens minde. 

Lad os holde 1 minuts stilhed 
………….

Tak!