Formanden og Præsidiet

Folketingets formand vælges for hvert folketingsår ved flertalsvalg i salen. De 4 næstformænd vælges/udpeges for hvert folketingsår af de 4 største grupper, der ikke har besat formandsposten. De udgør sammen med formanden Præsidiet.

Formanden
Større

Folketingets formand

Formanden sørger bl.a. for, at lovgivningsarbejdet foregår sådan, som det er beskrevet i grundloven og Folketingets forretningsorden.
Taler
Større

Formandens taler

Taler af Folketingets formand.
Folkemøde
Større

Formandens nyheder

Nyheder vedr. Folketingets formand.


Præsidiemøde på Formandens kontor
Større

Folketingets Præsidium

Præsidiet beskæftiger sig med Folketingets indre forhold såsom ledelse af møderne i Folketingssalen, drift og officiel repræsentation af Folketinget.