Præsentation af Statsrevisorerne

Statsrevisorerne er politikere, som er udpeget til hvervet af Folketinget. De nuværende 6 statsrevisorer repræsenterer hvert sit parti. De er valgt for perioden 1. oktober 2014 – 1. oktober 2018.

Det er kutyme, at posterne som formand og næstformand gives til de statsrevisorer, der har henholdsvis højest og næsthøjest anciennitet.

Statsrevisorerne er:

Statsrevisorer og ansatte