Ministerredegørelse til beretninger

Når Statsrevisorerne har afgivet beretningen til Folketinget, indkalder de en redegørelse fra den ansvarlige minister. Ministeren skal inden for 2-4 måneder redegøre for de overvejelser og tiltag, som beretningen har givet anledning til at iværksætte. En ministerredegørelse kan dog altid afgives tidligere.
 
Ministerredegørelsen skal svare på både beretningens kritikpunkter, anbefalinger og konklusioner og forholde sig til Statsrevisorernes bemærkninger. Ministerens redegørelsespligt er samtidig en retssikkerhed, fordi ministeren er sikker på at komme til orde.
 

Inden 1 måned giver rigsrevisor sin vurdering af ministerens redegørelse. Herefter behandler Statsrevisorerne ministerredegørelsen og rigsrevisors vurdering og tager stilling til, om sagen kan afsluttes eller skal følges yderligere op. En sag afsluttes først, når revisionen vurderer, at der er fundet en tilfredsstillende opfølgning sted.

Du finder ministrenes redegørelser til beretningerne under Statsrevisorernes dokumenter.