Statsrevisorernes dokumenter

Her ser du, hvilke beretninger og betænkninger Statsrevisorerne har afgivet til Folketinget, og hvilke undersøgelser, Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udføre. Under beretningerne kan du se, hvordan ministre, Rigsrevisionen og Statsrevisorerne følger op på, at beretningerne får en effekt.

Nr. Titel Samling
B 141 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2015. 2016-17
B 193 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2014. 2015-16
B 166 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2013. 2014-15 (1. samling)
B 119 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2012. 2013-14
B 132 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2011. 2012-13
B 87 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2010. 2011-12
B 139 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2009. 2010-11 (1. samling)
B 248 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til Statsregnskabet for finansåret 2008 2009-10
B 203 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til Statsregnskabet for finansåret 2007. 2008-09
B 144 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til Statsregnskabet for finansåret 2006. 2007-08 (2. samling)
B 166 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2005. 2006-07
B 141 Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2004. 2005-06
B 95 Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne endelige betænkning over statsregnskabet for finansåret 2003. 2004-05 (2. samling)
B 18 Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2002. 2004-05 (1. samling)