Nordisk Råd

Demokrati, udvikling og samarbejde på tværs af de nordiske grænser er kerneområder for Nordisk Råds arbejde. Rådet er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde, der har de 5 nordiske lande og 3 nordiske selvstyreområder som medlemmer.

Nordisk Raad bygning i Koebenhavn og flag med nyt logo
Større

Kontakt Sekretariatet

Delegationssekretær Kamilla Kjelgaard
E-mail - tlf.: +45 3337 3463

Delegationssekretær Peder H. Pedersen 
E-mail - tlf.: +45 3337 3436 

Delegationsassistent Mia Dehnhardt-Larsen
E-mail tlf.: +45 3337 3629

Delegationsassistent Ulla Stegemüller
E-mail tlf.: +45 3337 5958

Delegationsassistent Susanne Henriksen
E-mail tlf.: +453337 3331