Hvornår man har stemmeret

Alle danske statsborgere, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, har som udgangspunkt valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger i Danmark, og de kan derfor stemme til valgene. Til europaparlamentsvalg og kommunale og regionale valg kan også andre nationaliteter end danske statsborgere have valgret.

Valg
Større

Betingelserne for valgret er forskellige

For at få valgret, altså retten til at stemme til et valg, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Kravene er forskellige, alt efter om der er tale om: 

 • folketingsvalg
 • folketingsafstemninger 
 • kommunale og regionale valg 
 • europaparlamentsvalg 

Generelt skal man være fyldt 18 år og have bopæl i Danmark. Hvis man bor i udlandet, kan man beholde sin valgret, hvis man opfylder en række betingelser. 

Valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger

Man kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger i Danmark, hvis man:

 • er dansk statsborger
 • er fyldt 18 år
 • har fast bopæl i Danmark
 • ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere kaldt »umyndiggjort«)

Valgret til europaparlamentsvalg 

Man kan stemme til europaparlamentsvalget, hvis man enten:

 • har valgret til Folketinget
 • er 18 år og dansk statsborger og har fast bopæl i Danmark
 • er 18 år og dansk statsborger og bor i et andet EU-land 
 • er 18 år, bor i Danmark og er statsborger i et af de øvrige EU-lande

Man vælger selv, om man vil stemme til europaparlamentsvalget i det EU-land, hvor man bor, eller i det EU-land, hvor man er statsborger. Men man kan kun stemme til europaparlamentsvalget i ét EU-land.

Der afholdes ikke europaparlamentsvalg på Færøerne og i Grønland, da Færøerne og Grønland er ikke med i EU. Bor man på Færøerne eller i Grønland, har man derfor ikke valgret til Europa-Parlamentet. 

Valgret til kommunale og regionale valg

Man kan stemme til kommunale og regionale valg, hvis man er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen (kommunale valg) eller i regionen (regionale valg) og herudover opfylder et af følgende krav:

 • er dansk statsborger
 • er statsborger i et af de øvrige EU-lande
 • er statsborger i Island eller Norge 
 • uden afbrydelse har boet i Danmark i de sidste 3 år før valgdagen

Valgret til folketingsvalg som udlandsdansker

Hvis man er dansk statsborger og bor i udlandet, har man som udgangspunkt ikke valgret til folketingsvalg, og det vil sige, man ikke kan stemme.

Man kan dog bevare sin valgret til Folketinget, selv om man bor i udlandet, hvis man som udlandsdansker har til hensigt at komme tilbage til Danmark, inden for 2 år efter at man er rejst ud. Hvis man er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for Danmark, bevarer man også sin valgret til Folketinget.

Midlertidigt ophold i udlandet

Man kan også bevare sin valgret til Folketinget, hvis man har taget midlertidigt ophold i udlandet og man f.eks.: 

 • er udsendt for en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
 • opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, som Danmark er medlem af, f.eks. NATO, FN eller EU
 • er udsendt af en dansk hjælpeorganisation for at gøre tjeneste i udlandet
 • er i udlandet for at uddanne sig 
 • opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde

Hvis man er samlever på en fælles bopæl med en person, der bor i udlandet, og som har bevaret sin valgret efter ovenstående, bevarer man også selv sin valgret til Folketinget (hvis man altså opfylder de øvrige valgretsbetingelser). Det kræver, at man:

 • har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden 
 • opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og inden udrejsen havde etableret fælles bopæl

Man kan søge om at komme på valglisten

Hvis man er frameldt folkeregisteret og man tilhører en af ovennævnte persongrupper, skal man søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til valg i Danmark. Det kan man gøre på folkeregisteret, når man melder sin flytning til udlandet, eller via et ansøgningsskema, som man sender til den kommune, hvor man sidst har haft bopæl. 

For at man som udlandsdansker kan stemme til valg i Danmark, skal ansøgningen om optagelse på valglisten være behandlet senest 7 dage før valgdagen.

Hvis man flytter tilbage til Danmark, vil man automatisk blive optaget på valglisten, og man har igen ret til at stemme i Danmark.

Leksikon

Gå til leksikon
Folketingsvalg
Ved et folketingsvalg vælger den danske befolkning, hvem der skal være medlemmer af Folketinget. Der skal være folketingsvalg mindst hvert 4. år. Det er statsministeren, der udskriver folketingsvalg. For at kunne stemme skal man være dansk statsborger, bo fast i Danmark og være fyldt 18 år. Det samme gælder, hvis man vil stille op som kandidat til et folketingsvalg. Når stemmerne er talt op, får partierne pladser i Folketinget i forhold til, hvor mange stemmer de har fået. Der vælges 179 medlemmer til Folketinget: De 175 vælges i Danmark, 2 vælges i Grønland, og 2 vælges på Færøerne.