Hvordan man stiller op

Hvis man har stemmeret til et valg, kan man også selv stille op til valg. Der er forskellige måder at opstille kandidater til et valg på, og der er stor forskel på at stille op til folketingsvalg, kommunal- og regionsvalg eller europaparlamentsvalg.

valg
Større

Valgret og valgbarhed hænger sammen 

Hvis man har valgret, altså har ret til at stemme til et valg, er man også valgbar til valget. Valgbar betyder, at man kan stille op som kandidat og vælges ved valget. Der er forskellige måder, hvorpå man kan blive opstillet som kandidat til et valg, og der er stor forskel på at stille op til et kommunalvalg og f.eks. et europaparlamentsvalg.

Regler om at stille op til Folketinget

Man har valgret og er valgbar til Folketinget, hvis man:

 • er fyldt 18 år
 • er dansk statsborger
 • har fast bopæl i Danmark 
 • ikke er under værgemål, hvor man er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (tidligere kaldt »umyndiggjort«)

 Man kan stille op som kandidat til et folketingsvalg på 3 måder. Man kan stille op:

 • for et af de partier, der allerede er valgt ind i Folketinget
 • for et nyt parti 
 • uden for partierne 

Opstilling for et parti i Folketinget

Man opstiller for et af de partier, der allerede er valgt ind i Folketinget og fortsat er repræsenteret i Folketinget. For at man kan det, skal man først godkendes af partiet.

Opstilling for et nyt parti

For at man kan stille op som kandidat for et nyt parti, skal partiet være opstillingsberettiget. Det bliver det således:

 • et nyt parti dannes
 • partiet får sit partinavn godkendt af Valgnævnet 
 • partiet skal indsamle ca. 20.000 vælgererklæringer

Det præcise antal vælgererklæringer udregnes ved at tage 1/175 af samtlige gyldige stemmer ved sidste folketingsvalg – i reglen bliver det omkring 20.000. Et antal vælgere svarende til det tal, skal skrive under på, at partiet må opstille til næste folketingsvalg. Underskrifterne bliver tjekket og godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. 


Partiet skal normalt have mindst 2 % af stemmerne til valget for at blive valgt ind i Folketinget. 2 % svarer til 4 mandater, eller 4 pladser, i Folketinget.

Opstilling uden for partierne

Hvis man opstiller som kandidat uden for partierne, kaldes det populært for at være løsgænger. Forinden skal man anbefales af mindst 150 og højst 200 vælgere. 


Man kan komme i Folketinget ved at få 15.000-20.000 personlige stemmer i sin valgkreds og dermed 1 kredsmandat. Det er kun lykkedes for én person siden 1953, nemlig Jacob Haugaard, der i 1994 fik 23.253 personlige stemmer. At komme i Folketinget som løsgænger er altså en svær måde at blive valgt ind på.

Regler om at stille op til kommunalbestyrelser og regionsråd

Hvis man har valgret til kommunale og regionale valg, må man også stille op som kandidat til kommunale og regionale valg. 

Man kan stemme og stille op som kandidat til kommunale og regionale valg, hvis man er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen (kommunale valg) henholdsvis regionen (regionale valg). Herudover skal man opfylde en af følgende betingelser:
 
 • være dansk statsborger 
 • være statsborger i et af de øvrige EU-lande 
 • være statsborger i Island eller Norge 
 • uden afbrydelse have boet i Danmark (riget) i de sidste 3 år før valgdagen

Betingelserne skal være opfyldt kl. 12 om fredagen 43 dage før valgdagen, bortset fra aldersbetingelsen og betingelsen om varigheden af forudgående fast bopæl. Disse betingelser skal bare være opfyldt på valgdagen.

Som kandidat skal man først have et antal stillere

Til kommunale og regionale valg opstiller man altid på kandidatlister, uanset om man opstiller alene, for et parti eller for en lokal liste. Før valget skal man som udgangspunkt have indsamlet underskrifter fra et vist antal vælgere for at kunne opstille til valget. Stillere kaldes det.

I de fleste kommuner skal man indsamle mindst 25 underskrifter, i Aarhus, Odense og Aalborg Kommune skal man dog mindst indsamle 50 underskrifter, og i Københavns Kommune skal man mindst indsamle 150 underskrifter. 
 

Regler om at stille op til Europa-Parlamentet

Man er valgbar til Europa-Parlamentet, hvis man opfylder betingelserne for at stemme til valget 4 uger før et europaparlamentsvalg. Dog behøver aldersbetingelsen ikke være opfyldt 4 uger før valget – man skal bare være fyldt 18 år senest på selve valgdagen. Man har valgret og er valgbar til Europa-Parlamentet, hvis man opfylder et af følgende krav:

 • har valgret til Folketinget
 • er 18 år, dansk statsborger og har fast bopæl i Danmark
 • er 18 år, dansk statsborger og bor i et andet EU-land 
 • er 18 år, bor i Danmark og er statsborger i et af de øvrige EU-lande

Man kan miste retten til at stille op som kandidat til valg

Man kan miste sin valgbarhed, hvis man er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør, at man er uværdig til at være medlem af Folketinget, Europa-Parlamentet, regionsråd og/eller kommunalbestyrelser.

Man kan dog altid stille op til et valg. Hvis man bliver valgt, vil enten Folketinget eller valgbarhedsnævnet derefter tage stilling til, om man er valgbar og dermed kan være medlem af det organ, man er valgt til.

Folketinget og Valgbarhedsnævnet afgør, om man er valgbar

Det er Folketinget, der tager stilling til valgbarheden af de personer, der bliver valgt til Folketinget og Europa-Parlamentet.

Valgbarhedsnævnet tager stilling til valgbarheden af personer, der bliver valgt til – eller allerede er medlemmer af ‒kommunalbestyrelser og regionsråd.

 

Leksikon

Gå til leksikon
Folketingsvalg
Ved et folketingsvalg vælger den danske befolkning, hvem der skal være medlemmer af Folketinget. Der skal være folketingsvalg mindst hvert 4. år. Det er statsministeren, der udskriver folketingsvalg. For at kunne stemme skal man være dansk statsborger, bo fast i Danmark og være fyldt 18 år. Det samme gælder, hvis man vil stille op som kandidat til et folketingsvalg. Når stemmerne er talt op, får partierne pladser i Folketinget i forhold til, hvor mange stemmer de har fået. Der vælges 179 medlemmer til Folketinget: De 175 vælges i Danmark, 2 vælges i Grønland, og 2 vælges på Færøerne.