Møder i salen

Her finder du oplysninger om møder i Folketingssalen i form af dagsordner for møderne, ugeplaner for fremtidige møder og årsplanen for samlingen.

Folketingssalen

Næste møde i Folketinget forventes at finde sted torsdag den 6. september 2018 kl. 10.00 med 1. behandling af forslag til finanslov for finansåret 2019.
Grundet ombygning af Folketingssalen vil mødet blive afholdt i Landstingssalen.

Udvalgene afholder møder hen over sommeren.