Tidligere møder

Udvalgsmøde
25-05-2018 kl. 11:00

Europaudvalget

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


1) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3621 om udenrigsanliggender 

Rådsmøde nr. 3621 (udenrigsanliggender) den 28. maj 2018. Forelæggelse ved ministeren for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde   Afspiller

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3620 om konkurrenceevne 

Rådsmøde nr. 3620 (konkurrenceevne) den 28.-29. maj 2018. Erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4. Uddannelses- og forskningsministeren forelægger dagsordenspunkterne 5-9   Afspiller

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3623 om transport, telekommunikation og energi - transportdelen 

Rådsmøde nr. 3623 (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) den 7.-9. juni 2018. Transport-, bygnings- og boligministeren forelægger dagsordenspunkterne 4-8. Miljø- og fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 9-10   Afspiller

4) Møde i Europaudvalget. Modtagelse af deputation 

Modtagelse af deputation: Jens-Peter Bonde og Uffe Østergaard om EU’s fremtid   Afspiller
 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

25-05-2018 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

25-05-2018 kl. 10:00

Møde nr. 102 i salen

Afspiller

25-05-2018 kl. 08:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Danske Bank og hvidvask

Afspiller

24-05-2018 kl. 14:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-05-2018 kl. 14:10

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om the Copenhagen Declaration

Afspiller

24-05-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om tilstandsrapporter og skyggerapporter

Afspiller

24-05-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Finansudvalget om udenlandsk arbejdskraft

Afspiller

24-05-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om reglerne for videoovervågning

Afspiller

24-05-2018 kl. 12:15

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om lovforslag L 236 om parkeringsindtægter

Afspiller

24-05-2018 kl. 10:00

Møde nr. 101 i salen

Afspiller

23-05-2018 kl. 13:00

Møde nr. 100 i salen

Afspiller

23-05-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om praksis ved vurdering af borgeres arbejdsdygtighed

Afspiller

22-05-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om B 61 (voksenattester)

Afspiller

22-05-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Arbejdstilsynets procedurer i forbindelse med registreringer af dødsulykker

Afspiller

22-05-2018 kl. 13:00

Møde nr. 99 i salen

Afspiller

18-05-2018 kl. 10:00

Møde nr. 98 i salen

Afspiller

18-05-2018 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-05-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om udbud af levering af fødevarer

Afspiller

17-05-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om PET's opbevaring af slettede data og åbent samråd om retsforfølgning af pædofile netværk

Afspiller

17-05-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om fjernelse af revisionspligten

Afspiller

17-05-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om lukning af jernbaneoverskæringer i Sydjylland

Afspiller

17-05-2018 kl. 10:00

Møde nr. 97 i salen

Afspiller

16-05-2018 kl. 13:00

Møde nr. 96 i salen

Afspiller

16-05-2018 kl. 10:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om levedygtige landsbyer

Afspiller

16-05-2018 kl. 10:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om arkæologiske undersøgelser og åbent samråd om, om den danske kulturarv kan opbevares under betryggende forhold på landets museer

Afspiller

15-05-2018 kl. 14:15

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om kapacitet i psykiatrien og åbent samråd om behandling af kroniske smertepatienter i Danmark

Afspiller

15-05-2018 kl. 14:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-05-2018 kl. 13:00

Møde nr. 95 i salen

Afspiller

09-05-2018 kl. 13:00

Møde nr. 94 i salen

Afspiller

09-05-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Teknologirådets anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø

Afspiller

09-05-2018 kl. 10:17

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-05-2018 kl. 13:00

Møde nr. 93 i salen

Afspiller