Presse

Læs om adgangsforhold og kriterier for pressen på Christiansborg slot. Find Folketingets pressekontakt eller download Folketingets pressefoto.

Inger Støjberg, V, i presses søgelys. Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 holder en del af partierne, nemlig Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne og De Radikale, valgfesten på Christiansborg. Enhedslisten, SF, De konservative, Alternativet og Liberal Alliance har lejet sig ind rundt om i byen. Der er stillet pavillioner og fadøl op i Rigsdagsgården og det største presse opbud nogen sinde til et valg er linet op.
Større

 

Med et pressekort eller et id-kort fra de store tv-stationer, kan du få adgang til Folketinget. Der kræves ikke anden særlig akkreditering til Folketinget.

Adgang til Folketinget

Offentligheden skal have de bedste betingelser for at kunne følge det politiske arbejde. Det kan ske dels ved selv at besøge Folketinget, og dels gennem mediernes dækning. Som journalist eller fotograf har du derfor mulighed for at få adgang til Folketinget med dit pressekort. Pressekortet skal være et gyldigt dansk eller et internationalt udstedt pressekort.

Pressen har adgang til Presselogen, hvor mødet i salen kan følges på nærmeste hold. Som journalist eller fotograf har du også mulighed for at overvære åbne samråd, konferencer og andre parlamentariske arrangementer i Folketinget. Det kræver forhåndstilmelding at overvære et åbent samråd. Reglerne er de samme for journalister med privilegeret adgang. Kontakt altid arrangøreren.

Særlige lejligheder

Ved særlige lejligheder, som på en valgaften eller i forbindelse med Folketingets åbning, kan der være særlige forhold, der gør sig gældende. Hvis der er krav om særlig akkreditering, vil du kunne læse om det på Folketingets hjemmeside.

Folketingets Pressecenter

Folketinget tilbyder alle journalister med et ærinde i Folketinget mulighed for at benytte Folketingets Pressecenter. Pressecenteret ligger på 3. sal og indeholder en række arbejdspladser, som kan benyttes efter først til mølle-princippet. I Pressecenteret er der trådløst net (WIFI) og storskærme med transmissioner fra Folketingssalen og nationale og internationale tv-nyhedskanaler.

Mere information

Du kan læse mere i folderen »Regler for journalistisk arbejde, fotografering (ENG) og tv-optagelser i Folketinget«

Hvis du har spørgsmål til pressens adgang til Folketinget, kan du kontakte Folketingets Servicecenter på 3337 5500.

Download

Regler for journalistisk arbejde, fotografering, og optagelser i Folketinget

Rules for journalists, ENG photography and TV broadcasting in the Folketing

Er du journalist og har du spørgsmål om Folketingets formand eller Folketingets Administration, kan du kontakte presseansvarlig Finn Tørngren Sørensen på telefon 3337 3451. 

Har du presserelaterede spørgsmål, som ikke vedrører Folketingets formand eller Folketingets Administration, kan du kontakte partiernes pressetjenester (via Folketingets hovednummer på telefon 3337 5500), Folketingets Oplysning (telefon 3337 3338) eller Folketingets EU-Oplysning (telefon 3337 3337).
Folketingets Presseloge er en forening for journalister og mediearbejdere, der er akkrediteret Folketinget, og som har deres daglige virke på eller i tilknytning til Christiansborg.

Logen varetager sine medlemmers interesser og udgør i dagligdagen bindeleddet mellem medlemmerne og Folketingets Præsidium og administration. Det betyder, at større eller mindre praktiske problemer eller tvister som alt overvejende regel løses hurtigt og smidigt af begge parter.

Medlemmer af Folketingets Presseloge kommer fra et bredt udsnit af pressen. Lige fra de store landsdækkende aviser over regionale og gratisomdelte dagblade til radio- og tv-stationer, nyhedsbureauer og fagblade. Geografisk kommer medlemmerne fra hele rigsfællesskabets område, det vil sige Danmark, Færøerne og Grønland.

Logens medlemstal kan svinge år for år alt efter akkrediteringernes omfang, men normalt er det på ca. 180 journalister og mediearbejdere. Medlemmerne er dem, der har søgt og fået privilegeret adgang til Folketinget. Denne adgang udstedes af Folketingets Præsidium én gang om året op til folketingsårets start i oktober.

Folketingets Presseloge blev stiftet i 1918, efter at rigsdagsjournalisterne, som det hed dengang, havde meldt sig ud af den i 1913 dannede fællesforening for Rigsdagens Tjenestemænd og journalister. Siden har Folketingets Presseloge levet sit eget selvstændige liv.

Formand for presselogen er Marchen Neel Gjertsen, Jyllandsposten.

Der udstedes maksimalt i alt 200 privilegerede adgange til pressefolk til Folketinget. Folketinget råder over ca. 100 faste arbejdspladser til journalister med privilegeret adgang. En privilegeret adgang giver ikke ret til en fast arbejdsplads eller kontor. Den privilegerede adgang udstedes for ét folketingsår ad gangen.

Medier, der opnår privilegeret adgang, kan fordele det tildelte antal pladser blandt medarbejdere og praktikanter. Der udstedes ikke adgangskort udover den tildelte kvote. Medarbejdere, som ikke er blandt dem, som modtager privilegeret adgang, kan benytte deres pressekort til at få adgang til Folketinget på normale journalistvilkår. 

Folketinget råder over et antal arbejdspladser på 3. sal, som kan benyttes af journalister med privilegeret adgang på time- eller dagsbasis, som ikke ønsker, eller ikke får tildelt et fast kontor. Arbejdspladserne giver mulighed for adgang til internettet og for at følge debatten i Folketingssalen.

Ansøgningsfrist: Fredag den 11. august 2017. Du kan forvente svar på din ansøgning ultimo september 2017. 

På ft.dk kan du vælge, hvor ofte du ønsker at få besked om nye dokumenter inden for de emmer, du har tegnet abonnement på. Om det skal være straks, én gang om dagen eller én gang om ugen.

Der er mange indgange til at tegne abonnement. Hvis du f.eks. vil følge arbejdet i et bestemt udvalg, kan du tegne abonnement på udvalgets dokumenter, dagsordner og nyheder. Dokumenter og dagsordner bestiller du under Parlamentariske dokumenter efter udvalg. Nyhederne, f.eks. om åbne samråd, høringer og rejser, bestiller du under Nyt fra udvalgene. 

Du kan også tegne abonnement på udvalgte folketingsmedlemmer. Med et sådant abonnement får du besked om alt det parlamentariske arbejde, som de pågældende folketingsmedlemmer er involveret i, f.eks. når medlemmet stiller et spørgsmål til en minister. 

Endelig kan du tegne et abonnement på enkelte dokumenttyper. Hvis du udelukkende er interesseret i de aktstykker, som Finansudvalget arbejder med, eller EU-noterne fra Europaudvalget, kan du specifikt tegne abonnement på disse dokumenttyper. 

Hvis du har mange abonnementer og gerne vil undgå at modtage adskillige e-mails hver dag, kan du med fordel bundte dine abonnementer, således at du samler nogle abonnementer i et ugentligt nyhedsbrev, andre abonnementer i et dagligt nyhedsbrev og kun modtager de vigtigste nyheder straks.

På Folketingets hjemmeside finder du fotos, som pressen og andre kan benytte.


Ophavsretten til billeder, fotos og andre illustrationer tilhører Folketinget.

Portrætfotos af folketingsmedlemmerne og fotos i billedgallerierne kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen.

Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.