Lovforslag om statsborgerskab

Tildeling af statsborgerskab kan kun ske ved lov. Det står i grundloven. Derfor vedtager Folketinget 2 gange om året en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere – også kaldet indfødsret. Lovforslaget bliver normalt fremsat i april og i oktober, hvorefter det så behandles i Folketinget. 

Dansk flag
Større

Lovforslaget hedder L 71

Lovforslaget om statsborgerskab, også kaldet Lovforslag om indfødsrets meddelelse, blev fremsat 26. oktober af udlændinge- og integrationsministeren. Det har fået nummer L 71.

Hvis ens navn står på lovforslaget betyder det, at man lever op til kravene for at få statsborgerskab, eller at man har fået dispensation fra Indfødsretsudvalget. Alle der står på lovforslaget har forinden fået brev fra Udlændinge-,  og Integrationsministeriet, om at de forventes at blive optaget på lovforslaget.

Find dit navn 

Sådan finder du dit navn på lovforslaget:
1. Åbn PDF-filen med lovforslaget: Lovforslag nr. L 71 – Forslag om Lov om indfødsrets meddelelse
2. Tryk Ctrl+F
3. Skriv dit navn i søgefeltet og tryk enter

Hvis dit navn ikke står på lovforslaget, kan du få mere information under Spørgsmål og Svar nederst på siden.

Sådan behandler Folketinget et lovforslag  

  • Folketingets Indfødsretsudvalg behandler dispensationssager til lovforslaget 
  • Lovforslaget fremsættes i Folketinget 
  • 3 gange behandles lovforslaget i Folketingssalen. 3. gang vedtages lovforslaget 
  • Dronningen stadfæster loven 
  • Ministeriet sender statsborgerskabsbevis 

Lovforslaget om indfødsrets meddelelse skal behandles 3 gange i Folketingssalen, før det kan vedtages. Inden den endelige vedtagelse kan enkeltpersoner risikere at blive fjernet fra lovforslaget igen. Det kan ske, hvis en ansøger ikke længere opfylder kravene, f.eks. hvis ansøgeren har begået kriminalitet eller har fået gæld til det offentlige. 

Nye statsborgere modtager brev, når lovforslaget er trådt i kraft  

Efter at lovforslaget er vedtaget, skal loven stadfæstes af dronningen. Først derefter træder loven i kraft. Når lovforslaget er stadfæstet, vil Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor udsende statsborgerskabsbeviser til de nye statsborgere.  

Ministeriet behandler ansøgninger om statsborgerskab 

Der er forskel på, hvilke opgaver der ligger i ministeriet, og hvilke der ligger hos Folketinget. Ansøgninger om statsborgerskab bliver behandlet af Indfødsretskontoret hos Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Indfødsretskontoret undersøger, om ansøgeren opfylder kravene til statsborgerskab. Hvis kravene er opfyldt, kommer ansøgeren på et lovforslag om indfødsret. Hvis kravene ikke er opfyldt, får ansøgeren afslag. 

Folketingets Indfødsretsudvalg behandler dispensationssager 

I særlige tilfælde kan man få tildelt statsborgerskab, selvom man ikke opfylder alle krav. Det kan f.eks. være at ansøgeren er alvorligt syg, og derfor ikke kan opfylde alle krav. Indfødsretskontoret kan i de særlige tilfælde sende ansøgerens sag til Folketinges Indfødsretsudvalg. Udvalget kan så give dispensation fra et eller flere af kravene, men at en sag bliver forelagt for Indfødsretsudvalget betyder ikke, at ansøgeren automatisk får dispensation.

Kontakt

Har du spørgsmål om sagsbehandlingen? Kontakt Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor på telefon 72 26 87 00 (alle hverdage kl. 9-11).
Har du spørgsmål om lovforslaget? Kontakt Folketingets Oplysning på telefon 33 37 33 38.
Få svar på de mest almindelige spørgsmål angående lovforslag om indfødsret herunder og se, hvem du skal kontakte, hvis du har behov for yderligere information. Nye spørgsmål og svar bliver løbende tilføjet.
Så snart lovforslaget er vedtaget af Folketinget, og loven er trådt i kraft, begynder Udlændinge- og Integrationsministeriet at udsende statsborgerskabsbeviser til de personer, hvis navne står på det vedtagne lovforslag.

Hvis dit navn står på lovforslaget, skal du altså ikke foretage dig noget, før Udlændinge- og Integrationsministeriet kontakter dig.
Du skal kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor, der er åbent på hverdage mellem kl. 9 og 11.

Telefonnummeret til Indfødsretskontoret er 72 26 87 00.

Du kan læse mere om de krav, der stilles for at opnå dansk statsborgerskab på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Det er Indfødsretsudvalgets opgave at behandle de lovforslag om indfødsret, som udlændinge- og integrationsministeren fremsætter, f.eks. lovforslaget om indfødsrets meddelelse.

Derudover behandler Indfødsretsudvalget på sine møder de såkaldte dispensationssager. Dispensationssagerne er de ansøgninger om dansk indfødsret, som Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor forelægger for Indfødsretsudvalget – dvs. beder udvalget om at vurdere.

I disse tilfælde er det så udvalgets opgave at tage stilling til, om den pågældende ansøger bør få dispensation fra et eller flere af de krav, der stilles for at få dansk statsborgerskab.

Det kan f.eks. ske, hvis en ansøger er alvorligt syg og derfor ikke mener, at han eller hun kan opfylde kravet om at kunne dansk på et bestemt niveau.

Statsborgerskabsdagen er en dag, hvor de, der i det foregående kalenderår er blevet danske statsborgere, inviteres til at besøge Folketinget.

Der er tale om et festligt arrangement med taler og underholdning, og man har som ny statsborger mulighed for at se Christiansborg og møde nogle af politikerne.

Statsborgerskabsdagen afholdes én gang om året - i 2017 var det søndag den 23. april.

Du vil først blive inviteret til Statsborgerskabsdagen året efter, du officielt har fået dansk statsborgerskab.