Følg finansloven 2018

Regeringens forslag til finansloven for 2018 blev fremsat torsdag den 31. august i Folketinget, hvorefter finansminister Kristian Jensen (V) præsenterede forslaget på et pressemøde. Torsdag den 7. september 2017 blev finanslovsforslaget førstebehandlet i Landstingssalen.

Større

Finansminister Kristian Jensen (V) fremlagde regeringens finanslovsforslag for det kommende år ved et pressemøde i Finansministeriet den 31. august 2017. Forinden blev finanslovforslaget fremsat i Folketinget, hvilket betyder at finanslovsforslaget blev tilgængeligt via ft.dk. Torsdag den 7. september 2017 blev regeringens finanslovsforslag førstebehandlet i Folketingssalen. 

Finanslovsdebatten transmitteres direkte på Folketingets tv-kanal. Finanslovsdebatten vil desuden blive døvetolket fra start til slut på ft.dk. På Folketingets hjemmeside kan finanslovsdebatten ses i en version med og en version uden døvetolkning. Mødet kan desuden ses direkte eller on-demand på Folketingets web-tv.
DR2 live-tekster finanslovsdebatten, og teksterne kan findes på side 397 på DR2s tekst-tv. 

Hvad er finansloven?

Finansloven indeholder statens budget for det kommende år og viser, hvilke områder regeringen prioriterer. Folketinget mødes hvert år i september for at tage den indledende debat om regeringens finanslovsforslag. Forslaget skal fremsættes senest den 31. august. Det står i grundloven.

I gennemsnit fylder en finanslov ca. 500 sider, og bemærkningerne til loven fylder som regel ca. 2.500 sider. Finansloven er således den mest omfattende af alle love. 

Statens budget forhandles i månedsvis 

De politiske forhandlinger om finansloven foregår over flere måneder, fordi finansloven er så omfattende og der er så mange politikområder, der skal forhandles om. Undervejs indgår finansministeren delaftaler med mange forskellige partier. Alle partier har stor interesse i at sætte sit aftryk på den endelige finanslov. Finansloven er et kæmpestort politisk puslespil, der tager lang tid at lægge. Først helt til sidst falder alle brikker på plads. 

Statens budget for et år er på ca. 700 mia. kr., og størstedelen af pengene er bundet i faste udgifter til at drive f.eks. hospitaler, skoler og forsvaret. 

Sådan foregår finanslovsforhandlingerne 

Finansloven bliver som regel vedtaget i Folketinget i december. Før det har der været en lang politisk proces:  

  • Finansministeren fremsætter regeringens finanslovsforslag senest den 31. august hvert år 
  • Forslaget diskuteres i Folketingssalen ved det, der kaldes finanslovsdebatten, typisk i begyndelsen af september. 
  • Finansudvalget og en række af Folketingets andre fagudvalg gennemgår finanslovforslaget og stiller spørgsmål til finansministeren og de øvrige ministre 
  • Finansministeren forhandler om forslaget med Folketingets partier og indgår delaftaler med dem  
  • Finansministeren indgår den endelige finanslovsaftale  
  • Finanslovforslaget vedtages i Folketingssalen efter en række afstemninger 
Se filmen om finansloven. Filmen er en del af Dit Demokrati - Folketingets serie af undervisningsfilm til folkeskolen. 

Leksikon

Gå til leksikon
Lovforslag
Folketinget behandler to typer forslag: lovforslag og beslutningsforslag. Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages, bliver det til en gældende lov, når dronningen og en minister har skrevet loven under i statsrådet, og når den er offentliggjort på www.lovtidende.dk.
Finanslov
Hvert år vedtager Folketinget en finanslov. Finansloven bestemmer, hvad staten skal bruge sine penge på i det kommende år; hvor meget der skal gå til skoler, forsvar, hospitaler osv.
Behandlinger
Debatter om lovforslag og beslutningsforslag kaldes behandlinger. Lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen, beslutningsforslag to.