Borgerforslag

Hjemmesiden borgerforslag.dk er gået i luften den 24. januar 2018. Det betyder, at du nu kan se, støtte eller oprette forslag til noget, som du mener bør ændres i lovgivningen eller i samfundet – et såkaldt borgerforslag. Hvis 50.000 borgere med stemmeret til folketingsvalg støtter et forslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Borgerforslag
Større

 

Borgerforslag er et nyt initiativ, som giver borgerne mulighed for at tilkendegive ønsker til ændringer i samfundet. Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, byder initiativet velkommen og siger: ”Det er en helt ny form for borgerinddragelse, som giver demokratiet et ekstra pift. Det bliver spændende at se, hvilke forslag bliver sendt ind, og hvilke der opnår mange støttere.”

Et borgerforslag gennemgår en række faser, før det eventuelt bliver fremsat som beslutningsforslag og behandlet og stemt om i Folketingssalen. Først skal forslaget stilles. Dette gøres på borgerforslag.dk. Der er forskellige roller, du kan indtage i forbindelse med borgerforslag: Du kan enten være hovedstiller, medstiller eller støtter af et forslag. Alle tre roller kræver, at du har stemmeret til folketingsvalg.

 

Borgerforslag

Hovedstiller, medstiller og støtter

Hovedstiller: Den borger, som stiller et forslag, kaldes for hovedstilleren. Som hovedstiller logger du ind med NemID og opretter dit forslag på borgerforslag.dk. Du skal indtaste dit cpr-nummer, så systemet kan tjekke, at du har stemmeret. Som hovedstiller skal du offentligt stå bag dit forslag, og du kan altså ikke stille et forslag anonymt. Når først du har offentliggjort dit forslag, kan du ikke gå tilbage og rette det eller tilføje noget.

Medstiller: Hovedstilleren har brug for minimum 3 personer, som vil være med til at stille forslaget. Disse personer kaldes medstillere. Som medstiller står du også offentligt bag forslaget. Når en hovedstiller har oprettet forslaget, modtager du en mail med et link til borgerforslag.dk, hvor du logger ind med NemID og cpr-nummer og inden for 14 dage bekræfter, at du vil være medstiller.

StøtterHvis du gerne vil støtte et borgerforslag, skal du logge ind med NemID og indtaste dit cpr-nummer. Din støtte er anonym, og du optræder ikke med navn eller andre oplysninger på forslaget eller på hjemmesiden.

Bruger du ikke NemID, har du stadig mulighed for både at stille og støtte et borgerforslag. Du skal blot benytte dig af den papirblanket, som kan findes på borgerforslag.dk.

Læs vejledningen for ikkedigitale hovedstillere, medstillere og støttere

Regler for borgerforslag

Når en hovedstillers forslag er blevet bekræftet af 3 medstillere inden for fristen, sendes det automatisk til Folketingets Administration. Her undersøges det, om forslaget overholder en række specifikke regler. Bl.a. skal borgerforslaget skrives på dansk. Derudover er det vigtigt, at forslaget ikke er i strid med grundloven. Et borgerforslag må f.eks. ikke:

  • Opfordre til nogen form for forbrydelse
  • Indeholde udsagn, som er truende, forhånende eller nedværdigende, om specifikke grupper i samfundet
  • Indeholde reklamer, kommercielle budskaber eller link til hjemmesider 
  • Have karakter af at være en vittighed
  • Udstille navngivne personer på en urimelig måde

Borgerforslagets vej til Folketingssalen

Folketingets Administration gennemgår hurtigst muligt forslaget, og inden for ca. 10 hverdage får du besked, om dit forslag godkendes eller afvises. Hvis forslaget ikke overholder reglerne for borgerforslag, afvises det, og både hovedstilleren og medstillerne modtager en besked med en kort begrundelse for afslaget. Hvis forslaget overholder reglerne, offentliggøres det på borgerforslag.dk, og andre borgere har nu mulighed for at støtte forslaget. Der kan indsamles støtte til et borgerforslag inden for en periode på 180 dage. 

Hvis et borgerforslag opnår de 50.000 nødvendige støttere, skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag. Forslaget bliver altså ikke automatisk fremsat i Folketinget, når det har opnået 50.000 støttere. Ifølge grundloven er det nemlig kun ministre og medlemmer af Folketinget, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Forventningen er, at forslagene som hovedregel vil blive fremsat i fællesskab af de partier, som støtter ordningen om borgerforslag. Hvis borgerforslaget fremsættes i Folketinget, vil det gennemgå samme behandlingsproces som almindelige beslutningsforslag.

På borgerforslag.dk kan du se alle de forslag, der er blevet stillet. Du kan finde forslag, du selv kunne have lyst til at støtte, eller få inspiration til forslag, du mener bør fremsættes.

Borgerforslag er i første omgang en forsøgsordning, som fungerer 2 år frem. Herefter vil ordningen blive evalueret, og Folketinget skal beslutte, om ordningen skal opretholdes.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.