Tv fra Folketinget

Høring
01-03-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

20-04-2018 kl. 09:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om processen forud for godkendelsen af salget af Mærsk Olie & Gas

Afspiller

20-04-2018 kl. 07:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om underbehandling på landets sygehuse i forbindelse med de varslede faglige konflikter

Afspiller

19-04-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om overholdelse af kvinders ret til brystkræftscreening

Afspiller

19-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om rapporterne ”Evaluering af den danske model i statslige institutioner og virksomheder”

Afspiller

19-04-2018 kl. 12:30

Åbent samråd i Retsudvalget om sletning af politichefers e-mailkonti i Tibet-sagen

Afspiller

19-04-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om sikkerhedscertificering af entreprenører på jernbanen

Afspiller

19-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

19-04-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om israelernes fremfærd i Gaza påskelørdag

Afspiller

18-04-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om stop for ulovligt trawlfiskeri i Øresund

Afspiller

18-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

17-04-2018 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

17-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

13-04-2018 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

13-04-2018 kl. 09:30

Høring i Finansudvalget om fremtidig vækst og kvalificeret arbejdskraft

Afspiller

12-04-2018 kl. 14:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling (original lyd)

Afspiller

12-04-2018 kl. 14:00

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling

Afspiller

12-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om pantebrevsspekulation

Afspiller

12-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

11-04-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget og Europaudvalget om fiskeriaftalen mellem EU og Marokko

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om konsekvenserne af, at kvælstof- og fosforniveauet i vandmiljøet har været undervurderet i flere år

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:00

Høring i Transport-, bygnings- og Boligudvalget om almene boliger

Afspiller

11-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

10-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

10-04-2018 kl. 09:00

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om Dannmarks klimaindsats og Parisaftalen

Afspiller

06-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

05-04-2018 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om brug af ulovlige pesticider i forbindelse med bananproduktion i Ecuador

Afspiller

05-04-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om logning og åbent samråd om databeskyttelseslovforslaget

Afspiller

05-04-2018 kl. 12:15

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om det nye elektroniske valgsystem

Afspiller

05-04-2018 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om resistensproblemer ved brug af azol-midler

Afspiller

05-04-2018 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

04-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

04-04-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter

Afspiller

03-04-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om Rigsrevisionens beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion og åbent samråd om Medicinrådet og prioritering af sygehusmedicin

Afspiller

03-04-2018 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

03-04-2018 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

23-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

21-03-2018 kl. 17:30

Debat med Europaudvalgets medlemmer

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om uafhængigheden af den forskningsbaserede myndighedsbetjening

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om anbragte børn

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

21-03-2018 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-03-2018 kl. 18:30

Debatarrangement i Europaudvalget

Afspiller

20-03-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed

Afspiller

20-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om F35 kampfly (piloters arbejdsvilkår og støj)

Afspiller

15-03-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark og åbent samråd hvad regeringen vil gøre politisk, militært og humanitært i Syrien

Afspiller

15-03-2018 kl. 11:30

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

14-03-2018 kl. 09:30

Høring i Undervisningsudvalget om understøttende undervisning

Afspiller

13-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om mangel på folkeskole lærere

Afspiller

13-03-2018 kl. 14:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om indførelse af salg af tobaksvarer under disken

Afspiller

13-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

12-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om undervisning af børn indkvarteret på asylcentre og udrejsecentre i Danmark

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Conference on Private and family life for LGBTI people

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Møde i Europarådet om Private and family life for LGBTI people

Afspiller

01-03-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om, hvad regeringen agter at gøre i forhold til Tyrkiets militære angreb på Afrin og åbent samråd om Danmarks relationer til Indien

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Banedanmarks udbetaling af bonus til ledende medarbejdere

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:00

Høring i Retsudvalget vedr. L68/L69 (Om databeskyttelsesloven/Om konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen)

Afspiller

01-03-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om ny model for optagelse af realkreditlån

Afspiller

01-03-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for Danmarks indsats mod sundhedsskadelig luftforurening

Afspiller

01-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

28-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om voldsramte kvinder der afvises på landets krisecentre pga. pladsmangel

Afspiller

28-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

28-02-2018 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om finansiering af fremtidens danske digitale indhold

Afspiller

28-02-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om overfald på buschauffører

Afspiller

27-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget

Afspiller

27-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

27-02-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om sort arbejde

Afspiller

23-02-2018 kl. 14:00

Høring i Egtved om public servicemedierne i landdistrikterne

Afspiller

23-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 63 i salen

Afspiller

23-02-2018 kl. 09:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet og integrationsydelsens betydning for arbejdsløsheden i Danmark

Afspiller

22-02-2018 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om afbureaukratisering i ældreplejen

Afspiller

22-02-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om kontrol med parcelhusreglen

Afspiller

22-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 62 i salen

Afspiller

21-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 61 i salen

Afspiller

21-02-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om anerkendelse af arbejdsulykker

Afspiller

20-02-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Udlændinge-, og Integrationsudvalget om Paposhvili-dommen

Afspiller

20-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om Lov nr. 409, folkeskolereformen og lærernes overenskomstforhandlinger

Afspiller

20-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 60 i salen

Afspiller

19-02-2018 kl. 09:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 59 i salen

Afspiller

09-02-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

08-02-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om regeringens plan for byggeriet af den nye Storstrømsbro

Afspiller

08-02-2018 kl. 10:00

Møde nr. 58 i salen

Afspiller

07-02-2018 kl. 19:00

Borgermøde i Horslunde, Lolland. Åben debat om udviklingen i landdistrikterne og landdistriktspolitik

Afspiller

07-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 57 i salen

Afspiller

07-02-2018 kl. 09:45

Høring i Undervisningsudvalget om erhvervsuddannelserne

Afspiller

06-02-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om pårørendepolitik på ældreområdet

Afspiller

06-02-2018 kl. 13:00

Møde nr. 56 i salen

Afspiller

02-02-2018 kl. 10:00

Møde nr 55 i salen

Afspiller

01-02-2018 kl. 10:00

Møde nr 54 i salen

Afspiller

31-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om, hvorfor regeringen har besluttet at ændre på retningslinjer for støtte til palæstinensiske og israelske organisationer

Afspiller

31-01-2018 kl. 13:00

Høring i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om fremtidens postvæsen

Afspiller

31-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om, hvorvidt oplysninger om statsministerens relation til kvotekonger var korrekte og fyldstgørende

Afspiller

31-01-2018 kl. 13:00

Møde nr 53 i salen

Afspiller

31-01-2018 kl. 10:00

Høring i Beskæftigelsesudvalget om tilkendelse af førtidspension

Afspiller

31-01-2018 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om offentlig innovation om Alliance Security Services opfyldelse af arbejdsklausulens krav

Afspiller

30-01-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om salg af cigaretter til børn og mindreårige og åbent samråd om afskaffelse af afgiften på alkoholsodavand

Afspiller

30-01-2018 kl. 13:00

Møde nr 52 i salen

Afspiller

29-01-2018 kl. 13:45

Ungdomsparlament møde nr. 3 - Forhandling og afstemninger

Afspiller

29-01-2018 kl. 12:30

Ungdomsparlament møde nr. 2 - Ungdomsparlamentarikerne stiller spørgsmål til ministrene

Afspiller

29-01-2018 kl. 09:10

Ungdomsparlament møde nr. 1 - Folketings formand byder velkommen

Afspiller

26-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 51 i salen

Afspiller

26-01-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

25-01-2018 kl. 13:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om gigtlidelse og muskel- og skeletsygdom

Afspiller

25-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 50 i salen

Afspiller

24-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 49 i salen

Afspiller

24-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Hjarnø Havbrug har opdrættet sølvlaks uden de rette tilladelser

Afspiller

24-01-2018 kl. 09:30

Høring i NATO’s Parlamentariske Forsamling om NATO og USA - samme kurs?

Afspiller

23-01-2018 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om kontrakten mellem KU og Landbrug & Fødevarers videnscenter SEGES

Afspiller

23-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om databeskyttelseslovforslagets bestemmelser om viderebehandling af personoplysninger og oplysningspligt

Afspiller

23-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om administration og bureaukrati ifm. afsatte midler og puljer på ældreområdet

Afspiller

23-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om stopprøver i folkeskolen

Afspiller

23-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 48 i salen

Afspiller

23-01-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om erhvervspakken

Afspiller

19-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

19-01-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

18-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om erhvervslivets kritik af regeringens kurs på klima- og energiområdet

Afspiller

18-01-2018 kl. 12:00

Høring i Retsudvalget om bander

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskaffelse af refusion aktivering

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:10

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om PostNord og åbent samråd om gælden i Metroselskabet og By & Havn

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

18-01-2018 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om genindplacering i dagpengesystemet

Afspiller

17-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold mod mænd, kvinder og børn

Afspiller

17-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen

Afspiller

17-01-2018 kl. 09:00

Høring i Miljø- og fødevareudvalget om Brexit og fiskeri

Afspiller

17-01-2018 kl. 09:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om fyringen af Johanne Schmidt-Nielsen fra Danmarks Radios julekalender

Afspiller

16-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om bemanding på plejehjem

Afspiller

16-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om økonomien på landets folkeskole

Afspiller

16-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen

Afspiller

12-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 43 i salen

Afspiller

11-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om EU's sortliste over skattely

Afspiller

11-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om hashsalg på Christiania

Afspiller

11-01-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om humanitære opholdstilladelser

Afspiller

11-01-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om udnyttelse af dansk VE-strøm

Afspiller

11-01-2018 kl. 10:30

Høring i Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Paradise Papers

Afspiller

11-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

10-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om hvilke initiativer regeringen agter at tage for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet

Afspiller

10-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 41 i salen

Afspiller

10-01-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dagpengemodtageres ret til dagpenge ved kortvarigt arbejde

Afspiller

09-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om elevfordelingen på de almene gymnasier

Afspiller

09-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 40 i salen

Afspiller

22-12-2017 kl. 19:00

Møde nr. 39 i salen

Afspiller

22-12-2017 kl. 08:00

Møde nr 38 i salen

Afspiller

20-12-2017 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-12-2017 kl. 09:00

Møde nr. 37 i salen

Afspiller

19-12-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om forsinkelsen af byggeriet på KU

Afspiller

19-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om de forkerte opgørelsesmetoder for overbelægning og for ændring i regnemetoden

Afspiller

19-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 36 i salen

Afspiller

18-12-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Finansudvalget om de præciserede DAC reglers betydning for dansk udviklingsbistand

Afspiller

18-12-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget for udviklingssamarbejde om rohingyaernes situation i Myanmar og Bangladesh

Afspiller

18-12-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om skatteelementerne i Aftale om finansloven for 2018

Afspiller

15-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 35 i salen

Afspiller

15-12-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 16 (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)

Afspiller

15-12-2017 kl. 08:00

Møde i Europudvalget

Afspiller

14-12-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Retsudvalget om danske domstoles henvisninger til den Europæiske Menneskerettighedskonvention i udvisningssager

Afspiller

14-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om anvendelse af olieprisscenarier, der bygger på, at gennemførelse af Parisaftalen lykkes/mislykkes

Afspiller

14-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 34 i salen

Afspiller

14-12-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

13-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 33 i salen

Afspiller

13-12-2017 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsulykker der ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren

Afspiller

13-12-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om sagen fra Svendborg Sygehus

Afspiller

12-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om danske skoleelevers læseevner

Afspiller

12-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 32 i salen

Afspiller

12-12-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om unge udsatte borgere på arbejdsmarkedet, særligt vedrørende arbejdsulykker, stress og hårdt fysisk arbejde

Afspiller

08-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 31 i salen

Afspiller

08-12-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-12-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om finansiel stabilitet

Afspiller

07-12-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om anskaffelsen af F35 kampfly

Afspiller

07-12-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om konkursrytteri

Afspiller

07-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 30 i salen

Afspiller

06-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 29 i salen

Afspiller

05-12-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget for udviklingssamarbejde om kanalisering af udviklingsmidler gennem skattely

Afspiller

05-12-2017 kl. 14:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om udflytning af statslige arbejdspladser

Afspiller

05-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 28 i salen

Afspiller

01-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 27 i salen

Afspiller

01-12-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedrivningspuljen

Afspiller

01-12-2017 kl. 07:30

Åbent møde i Europudvalget

Afspiller

30-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om et polsk værfts anvendelse af nordkoreansk arbejdskraft ved byggeri af dansk inspektionsfartøj

Afspiller

30-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om akutlægebilen i Nordjylland, om lægedækning i Region Sjælland og om ulighed i behandlingen af leukæmi

Afspiller

30-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas og åbent samråd om hashsalg på Christiania

Afspiller

30-11-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om indsatsen mod overgreb på og omsorgssvigt af børn

Afspiller

30-11-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om motorvejsudvidelsen samt den nye jernbane på Vestfyn

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om skattelækket ”Paradise Papers”

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om ministerens og ministeriets rolle i sagen om Exitcirklen

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Konference om forsvarsforliget og den sikkerhedspolitiske situation

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 26 i salen

Afspiller

29-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om eksport af sociale klienter fra en kommune til anden kommune

Afspiller

29-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om usikkerheder ved modellen, der ligger til grund for landbrugspakken og om klorofylindhold i vandområderne

Afspiller

29-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 25 i salen

Afspiller

28-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Afspiller

28-11-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om rapporter fra EU og EUROPOL vedr. IP-kriminalitet

Afspiller

28-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om SOSU-uddannelserne og om SOSU-hjælpere og -assistenter i ældreplejen

Afspiller

28-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 24 i salen

Afspiller

28-11-2017 kl. 09:40

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om NGO skibe ved Libyen

Afspiller

27-11-2017 kl. 13:00

Konference i anledning af Finlands 100-årsjubilæum

Afspiller

24-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 23 i salen

Afspiller

24-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-11-2017 kl. 09:00

Europarådet - standing committee meeting

Afspiller

23-11-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om udvisning af kriminelle udlændinge

Afspiller

23-11-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Danske Bank og hvidvask

Afspiller

23-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 22 i salen

Afspiller

22-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 21 i salen

Afspiller

17-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 20 i salen

Afspiller

16-11-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Arbejdstilsynet

Afspiller

15-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om dispensationer til anvendelsen af ikke godkendte pesticider og glyfosat i landbruget

Afspiller

15-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 19 i salen

Afspiller

15-11-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om redegørelse for ændring i regnemetoden for overbelægning

Afspiller

15-11-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om Folketingets Ombudsmands beretning for 2016

Afspiller

14-11-2017 kl. 14:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om anvendelse af chauffører fra lande uden for EU

Afspiller

14-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 18 i salen

Afspiller

10-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 17 i salen

Afspiller

10-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om baggrunden for overførslen af fiskeriområdet

Afspiller

09-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 16 i salen

Afspiller

08-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 15 i salen

Afspiller

08-11-2017 kl. 13:00

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om andelsboligsektoren

Afspiller

07-11-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om SU-gæld hos udenlandske studerende

Afspiller

07-11-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om medicinering i børne- og ungdomspsykiatrien og åbent samråd om arbejdsmiljø på danske sygehuse

Afspiller

07-11-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om gæld i udlandet

Afspiller

07-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 14 i salen

Afspiller

07-11-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget for offentlig innovation om lærernes arbejdstidsregler

Afspiller

03-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 13 i salen

Afspiller

03-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om Vestjysk Bank

Afspiller

02-11-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om digital skat

Afspiller

02-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 12 i salen

Afspiller

01-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om salget af Mærsk Olie & Gas til Total

Afspiller

01-11-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ressourceforløb

Afspiller

31-10-2017 kl. 10:45

Folketingets og regeringens officielle markering af reformationsjubilæet

Afspiller

30-10-2017 kl. 13:00

Konferencen om Reformationsjubilæet

Afspiller

27-10-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 11 i salen

Afspiller

26-10-2017 kl. 15:10

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle udlændinges meldepligt

Afspiller

26-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om hvidvask i den finansielle sektor

Afspiller

26-10-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om boligudbuddet af almene boliger og om offentlig støtte til almene boligselskaber

Afspiller

26-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 10 i salen

Afspiller

25-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om situationen i Catalonien efter folkeafstemningen om selvbestemmelse den 1. oktober 2017

Afspiller

25-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Kirkeudvalget om, hvilke initiativer der er iværksatog planlagt som følge af L 19 (trossamfund uden for folkekirken)

Afspiller

25-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 9 i salen

Afspiller

25-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker på landevejene og åbent samråd om brugsanvisninger og montagevejledninger

Afspiller

25-10-2017 kl. 09:45

Høring i Retsudvalget om legalisering eller afkriminalisering af cannabis

Afspiller

24-10-2017 kl. 14:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om kvoteflygtninge

Afspiller

24-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om kvalitet i folkeskolen og om besparelser på erhvervsuddannelserne

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om neutrale cigaretpakker i Danmark, åbent samråd om erstatningssager, disciplinærsager og andre klagesager og åbent samråd om administrative medarbejder i regionerne

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 8 i salen

Afspiller

13-10-2017 kl. 11:00

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

13-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 7 i salen

Afspiller

12-10-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ledsagelse til blinde

Afspiller

12-10-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

12-10-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om midler afsat til skattevæsenet i regeringens forslag til finanslov for 2018

Afspiller

12-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 6 i salen

Afspiller

12-10-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om økonomien på AMU Vest

Afspiller

11-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 5 i salen

Afspiller

11-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme

Afspiller

11-10-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om instruks om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

11-10-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis

Afspiller

11-10-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker ved arbejde på skibe

Afspiller

10-10-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om klippekortsordningen for ældre på plejehjem

Afspiller

10-10-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om læreruddannede i folkeskolen

Afspiller

10-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 4 i salen

Afspiller

10-10-2017 kl. 13:00

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om FN’s verdensmål og klima

Afspiller

06-10-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

06-10-2017 kl. 07:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljø på hospitaler

Afspiller

05-10-2017 kl. 10:00

Møde i salen (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

05-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 3 i salen

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:30

Høring i Ligestillingsudvalget om menneskehandel

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:00

Møde nr 2 i salen

Afspiller

04-10-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Grønlandsudvalget om søkortopmålingen af de grønlandske farvande

Afspiller

04-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om en aktiv indsats for udsatte borgere

Afspiller

04-10-2017 kl. 07:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ”gule fagforeninger”

Afspiller

03-10-2017 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen (Folketingets åbning)

Afspiller

02-10-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om realisering af folketingsvedtagelse V 79 (2015-16) om Vestsahara

Afspiller

28-09-2017 kl. 14:10

Åbent samråd i Retsudvalget om utryghedsskabende tiggeri

Afspiller

28-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens skatteudspil

Afspiller

28-09-2017 kl. 09:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

28-09-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om illegale indvandrere

Afspiller

27-09-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om politianmeldelsen af Mærsk for udledning af ulovlige kemikalier

Afspiller

27-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om de geografiske fordelingsmæssige konsekvenser af regeringens skatteudspil ”JobReform fase II”

Afspiller

27-09-2017 kl. 13:00

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Digitalt Vækstpanel

Afspiller

27-09-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om besparelser i Arbejdstilsynet

Afspiller

26-09-2017 kl. 17:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om manglen på neurologer på danske sygehuse og om fald i rettidige kræftpakkeforløb

Afspiller

26-09-2017 kl. 13:30

Ekspertmøde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om realkreditsektoren

Afspiller

26-09-2017 kl. 08:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om tvang og medicinering i psykiatrien

Afspiller

20-09-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om fald i brugen af intensiv døgnbehandling til stofmisbrugere

Afspiller

20-09-2017 kl. 09:30

Høring i Forsvarsudvalget

Afspiller

19-09-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget Åbent samråd om værdig ældrepleje, og om produktivitetskrav i sundhedsvæsenet

Afspiller

19-09-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om boliger til studerende

Afspiller

19-09-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om børnechecken

Afspiller

15-09-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

14-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om udspil om ungdomskriminalitet og åbent samråd om konsekvenser ved optøjer til fodboldkampe

Afspiller

14-09-2017 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om hvorfor regeringen nu nedsætter en seniortænketank for et godt seniorarbejdsliv

Afspiller

13-09-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget vedr. vejledninger om ressourceforløb

Afspiller

08-09-2017 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-09-2017 kl. 10:00

Møde i salen (Finanslovsdebat)

Afspiller

07-09-2017 kl. 10:00

Møde i salen (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

06-09-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri

Afspiller

06-09-2017 kl. 13:00

Møde nr. 111 i salen

Afspiller

06-09-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedrivningspuljen

Afspiller

06-09-2017 kl. 07:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om de stigende sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet

Afspiller

05-09-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om ophugning af danske skibe uden for Danmarks grænser

Afspiller

31-08-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om manglende efteruddannelse af DSB’s lokomotivførere

Afspiller

30-08-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om IT-koks i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsloftet

Afspiller

29-08-2017 kl. 08:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om konkurser i plejesektoren

Afspiller

25-08-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om overgreb på tilbageholdte på Al Asad basen og om erstatning til skadede danske soldater på FN missioner

Afspiller

24-08-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om værdighed og tryghed i den kommunale ældrepleje

Afspiller

24-08-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om ministerens opfattelse af og arbejde med at styrke TCO (Total Cost of Ownership) i vandsektoren

Afspiller

24-08-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Finansudvalget om statslån til almene boliger

Afspiller

22-08-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om Europol aftalen

Afspiller

22-08-2017 kl. 13:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om øget kommercialisering af tandplejen i Danmark

Afspiller

22-08-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om status for drøftelserne mellem KVINFO og Kulturministeriet om flytningen af biblioteksopgaven

Afspiller

17-08-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om efterforskning og indvinding af olie og gas, og om fordeling af myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas

Afspiller

17-08-2017 kl. 12:15

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om bevilling af hjælpemidler

Afspiller

30-06-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om tilgængelighed for handicappede

Afspiller

29-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om samarbejdet mellem politiet og SKAT vedrørende inddrivelse af bøder, og om at sende kriminelle rumænske statsborgere til afsoning i Rumænien

Afspiller

29-06-2017 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

29-06-2017 kl. 09:45

Åbent samråd i Skatteudvalget

Afspiller

29-06-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om kommuners brug af værdighedsmilliarden

Afspiller

28-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om økonomiske regnemodeller

Afspiller

27-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om effekt og forbrug af antidepressiv medicin

Afspiller

23-06-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-06-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om lovligheden af udlændinge- og integrationsministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

22-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om statens bloktilskud og produktivitetskravet på sygehusene

Afspiller

22-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om kontanthjælpsreformens betydning for børn og familier

Afspiller

22-06-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om den tyrkiske ambassades indsamling af oplysninger om dansk-tyrkere

Afspiller

21-06-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds,- og Ældreudvalget om monitorering af tvang i psykiatrien og om forbud mod salg af tobak til børn og unge

Afspiller

20-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om bredbåndspuljen

Afspiller

15-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om flygtningemodtagelse og om udviklingsbistanden

Afspiller

14-06-2017 kl. 14:45

Møde nr. 110 i salen

Afspiller

14-06-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Kystdirektoratets kendskab til SIC-forsøg, om det miljømæssige råderum i Kattegat

Afspiller

14-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om stramninger i terror- og udlændingelovgivningen på baggrund af terrorangrebet i Manchester

Afspiller

14-06-2017 kl. 13:00

Møde nr. 109 i salen

Afspiller

14-06-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-06-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks samarbejde med irakiske styrker, efter at irakisk politi rapporteres at have begået menneskerettighedsforbrydelser

Afspiller

13-06-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om hackerangreb mod Danmark

Afspiller

09-06-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-06-2017 kl. 09:15

Åbent samråd i Finansudvalget om behov for reformer for at få råd til velfærd

Afspiller

08-06-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om afstandskriterium for optagelse på gymnasium

Afspiller

08-06-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds-, og Ældreudvalget om håndtering af multisygdom i det danske sundhedsvæsen

Afspiller

07-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om KVINFOs arbejde med mentornetværket

Afspiller

07-06-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ventetider på videoafhøring af børn og presset på børnehusene

Afspiller

07-06-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om mulighederne for at forpligte medier til f.eks. at følge medieansvarsloven

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om køkkenpuljen, antidepressiv medicin og om håndtering af multisygdom i det danske sundhedsvæsen

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Kirkeudvalget om konfirmationsundervisning, Blå mandag og folkekirkens plads i Folkeskolen

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om aftale om historisk udredning af Danmarks militære engagement

Afspiller

06-06-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Retsudvalget om dyrepoliti og dyremishandling

Afspiller

06-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om lukning af overkørsler i Tønder Kommune

Afspiller

02-06-2017 kl. 14:00

Møde nr. 108 i salen

Afspiller

02-06-2017 kl. 09:00

Møde nr. 107 i salen

Afspiller

02-06-2017 kl. 07:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-06-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om instruks om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

01-06-2017 kl. 14:00

Høring i Udenrigsudvalget om investeringer i virksomheder, som er aktive i de israelske bosættelser

Afspiller

01-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Retsudvalget om videoovervågning af det offentlige rum

Afspiller

01-06-2017 kl. 10:00

Møde nr. 106 i salen

Afspiller

31-05-2017 kl. 10:00

Udvalget for Landdistrikter og Øer. Åben behandling af B 157 (Bevilling til CLF) (S)

Afspiller

31-05-2017 kl. 09:00

Møde nr. 105 i salen - Afslutningsdebat (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

31-05-2017 kl. 09:00

Møde nr. 105 i salen - Afslutningsdebat

Afspiller

30-05-2017 kl. 17:10

Åbent samråd i Retsudvalget om udlændinge, der har fået endeligt afslag på ophold i Danmark

Afspiller

30-05-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens holdning til skattely

Afspiller

30-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om manglende indkaldelse til supplerende undersøgelse for kræft og om manglende sprogfærdigheder blandt udenlandske læger på danske sygehus

Afspiller

30-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 104 i salen

Afspiller

30-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om beskæftigelseseffekter af LAG-indsatsen

Afspiller

30-05-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Finansudvalget om udviklingsbistand

Afspiller

29-05-2017 kl. 10:30

Høring i Skatteudvalget om skattely

Afspiller

29-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 103 i salen

Afspiller

24-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 102 i salen

Afspiller

24-05-2017 kl. 10:00

Høring i Undervisningsudvalget om potentialet i stærkere grundlæggende færdigheder hos alle

Afspiller

24-05-2017 kl. 09:00

Høring i Finansudvalget

Afspiller

24-05-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ATP-loven

Afspiller

24-05-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget om L 41 (Hvidvaskloven)

Afspiller

23-05-2017 kl. 18:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 183 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder m.v.)

Afspiller

23-05-2017 kl. 16:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om forbedringer i arbejdsmiljøforholdene

Afspiller

23-05-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om virksomheders udnyttelse af lovgivningen om registreringsafgift

Afspiller

23-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om hvordan de stigende sagsbehandlinger og responstider hos politiet nedbringes

Afspiller

23-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 101 i salen

Afspiller

19-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 100 i salen

Afspiller

19-05-2017 kl. 07:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

18-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om fjernelse af biblioteksopgaven fra Kvinfo

Afspiller

18-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 99 i salen

Afspiller

17-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 98 i salen

Afspiller

17-05-2017 kl. 13:00

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om specialiserede socialtilbud

Afspiller

17-05-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om museers tilbagebetaling af afdragsfrie lån til Arbejdsmarkedets Feriefond

Afspiller

16-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om botilbud til psykiatriske patienter og hospital- og socialpsykiatrien

Afspiller

16-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 97 i salen

Afspiller

16-05-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om social dumping i chaufførbranchen

Afspiller

15-05-2017 kl. 13:00

Høring i Skatteudvalget om hvidvask

Afspiller

11-05-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om det lave antal af kriminelle udlændinge, der er sendt til afsoning i hjemlandet i 2016

Afspiller

11-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om problemer med energiselskabernes energispareindsats

Afspiller

11-05-2017 kl. 13:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om russisk hacking af det danske forsvar

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd Skatteudvalget om L 183 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder)

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:00

Høring i Undervisningsudvalget om bevægelse i folkeskolen

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 96 i salen

Afspiller

11-05-2017 kl. 07:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-05-2017 kl. 14:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:15

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om tidlig børneindsats

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 95 i salen

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om udtalelser vedrørende KVINFOs mentornetværk

Afspiller

10-05-2017 kl. 09:00

Høring i Ligestillingsudvalget om ligeløn

Afspiller

09-05-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om uddannelsesloftets positivliste

Afspiller

09-05-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om L 162 (26 års reglen) og om L 163 (ægtefælle til udlandsdanskere)

Afspiller

09-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om lektiehjælp

Afspiller

09-05-2017 kl. 13:00

Høring i Arktisk Arbejdsgruppe om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

Afspiller

09-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 94 i salen

Afspiller

08-05-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om FN's forhandlinger om forbud mod atomvåben og om de seneste israelske bosættelsesplaner på Vestbredden

Afspiller

05-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 93 i salen

Afspiller

05-05-2017 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

04-05-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Finansudvalget om OECD's opgørelsesmetoder

Afspiller

04-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sænkelse af selskabsskatten

Afspiller

04-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 92 i salen

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 91 i salen

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om Færgesekretariatets arbejde, resultater og projekter

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Høring i Europaudvalget om CETA

Afspiller

03-05-2017 kl. 09:30

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

Afspiller

03-05-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om homofobi i dansk fodbold

Afspiller

03-05-2017 kl. 07:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget og udvalgsbehandling af B 145 (om skattefri præmie)

Afspiller

02-05-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om pædagogers tid alene med en børnegruppe i daginstitutionerne

Afspiller

02-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om overgreb på civile i Irak

Afspiller

02-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 90 i salen

Afspiller

02-05-2017 kl. 09:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om bioøkonomi

Afspiller

28-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

27-04-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om generalkonsulstillingen i Flensborg

Afspiller

27-04-2017 kl. 14:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

27-04-2017 kl. 13:30

Åbent ekspertmøde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ændringer af valgloven

Afspiller

27-04-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Retsudvalget om afsoningsforholdene i Kriminalforsorgens institutioner og om krænkelser af ophavsrettigheder på internettet

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om styrkelse af SKATs indsatsområdet

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 87 i salen

Afspiller

26-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen og Aichi-biodiversitetsmålene

Afspiller

26-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 86 i salen

Afspiller

26-04-2017 kl. 10:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om Danmarks grønne nationalregnskab og sammenhængen mellem landets økonomi og miljø

Afspiller

26-04-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Retsudvalget om konsekvenser for Danmark af den stigende kriminalitet i Malmø

Afspiller

25-04-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om bevægelse i folkeskolen

Afspiller

25-04-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds-, og Ældreudvalget om hjælpemidler på plejehjem, om responstid i det præhospitale beredskab og om det nuværende akutberedskab

Afspiller

25-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

25-04-2017 kl. 09:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug (L 111)

Afspiller

21-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

21-04-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-04-2017 kl. 15:30

Åbent møde i Europaudvalget om brexit og Danmarks rolle i det fremtidige europæiske samarbejde

Afspiller

20-04-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om økonomisk ulighed

Afspiller

20-04-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Europaudvalget om optagelse af balkanlande i EU

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:15

Høring i Undervisningsudvalget om antiradikalisering på ungdomsuddannelserne

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 41 (hvidvaskloven)

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

19-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

19-04-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om IT-problemer på KMD

Afspiller

18-04-2017 kl. 16:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om konsekvenserne af konkursramte plejefirmaer

Afspiller

18-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om rygeforbud på erhvervsskoler

Afspiller

18-04-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videre uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om stigningen i antallet af elever på fri- og privatskoler

Afspiller

18-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

07-04-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 165 (om ændring af lånegrænse for fritidshuse)

Afspiller

07-04-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

07-04-2017 kl. 07:15

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen”

Afspiller

06-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om øget kvælstofudledning

Afspiller

06-04-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om moms på pakkepost

Afspiller

05-04-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen

Afspiller

05-04-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om ministerens rolle i sagen omkring forrentning i fjernvarmen

Afspiller

05-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

04-04-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om udlicitering og privatisering i ældreplejen og om vaccineproduktion

Afspiller

04-04-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om kønsopdelt svømmeundervisning

Afspiller

04-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

31-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Finansudvalget om ældreplejen

Afspiller

31-03-2017 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

31-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

31-03-2017 kl. 08:30

Åbent samråd i Miljø - og Fødevareudvalget om tilbageholdelse af oplysninger i sagen om stramning af reglerne kvotekoncentration (kvotekonger)

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om hjemsendelse af afviste asylansøgere

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser

Afspiller

30-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets døgnrapporter

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Københavns Lufthavn

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Høring i Indfødsretsudvalget om tildeling af dansk statsborgerskab i dispensationssager

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om L 111 (marine virkemidler)

Afspiller

29-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om den sprogteknologiske udvikling

Afspiller

28-03-2017 kl. 16:15

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer på pædagoguddannelsen

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om social arv og social ulighed

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om forældrebetalt digitalt udstyr i folkeskolen

Afspiller

28-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

28-03-2017 kl. 10:30

Åbent møde med ministeren for nordisk samarbejde

Afspiller

24-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

24-03-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens indsats for at hjælpe den danske statsborger og menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (Markedsføringsloven)

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens forslag om at øge realkreditbelåningen

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om EU-Kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF), om indholdet af nitrat i grundvandet i Danmark og om indberetning af forkerte tal til EU

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsmodtagere i løntilskud

Afspiller

22-03-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget og Grønlandsudvalget om justitsområdet i Grønland

Afspiller

21-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om progression i ejendomsværdiskatten

Afspiller

21-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videregående uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om regeringens forslag om en fremtidig offentlig vækst

Afspiller

21-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

17-03-2017 kl. 11:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

15-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsudbudsreformer

Afspiller

14-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2017 kl. 16:30

Åbent samråd i Retsudvalget om udsatte boligområder

Afspiller

02-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælp til syrienskrigere

Afspiller

02-03-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om ophugning af skibe

Afspiller

02-03-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om EU-Kommissionens investeringsplan (Junckerplanen)

Afspiller

02-03-2017 kl. 11:50

Åbent samråd i Retsudvalget om logning og dommen i Tele2-Watson sagen

Afspiller

02-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen

Afspiller

02-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

01-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

01-03-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om IP-kriminalitet på internettet

Afspiller

01-03-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks militære samarbejde med USA efter præsidentskiftet i USA

Afspiller

01-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om konsekvenserne af regeringens nedskæringer på 22,5 mio. kr. på Rigsarkivet

Afspiller

01-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget samråd om livsvigtig medicin til kontanthjælpsmodtagere

Afspiller

28-02-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om private videregående uddannelser

Afspiller

28-02-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om forholdene på de psykiatriske afdelinger, og om indsatsen overfor psykisk syge patienter

Afspiller

28-02-2017 kl. 15:45

Åbent samråd i Udvalget for Forretningsordenen om mulighed for tidligere pension for politikere

Afspiller

28-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

28-02-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om konsekvenserne ved det nye takstsystem på Sjælland

Afspiller