Tv fra Folketinget

Der er i øjeblikket tekniske problemer med dette møde på ft.dk. Du kan se mødet på mobil-app'en "TV fra Folketinget" eller på mobiltv.ft.dk.


 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

19-01-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

19-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 47 i salen

Afspiller

18-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om erhvervslivets kritik af regeringens kurs på klima- og energiområdet

Afspiller

18-01-2018 kl. 12:00

Høring i Retsudvalget om bander

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:15

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om afskaffelse af refusion aktivering

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:10

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om PostNord og åbent samråd om gælden i Metroselskabet og By & Havn

Afspiller

18-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 46 i salen

Afspiller

18-01-2018 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om genindplacering i dagpengesystemet

Afspiller

17-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om at forbedre beskyttelsen mod psykisk vold mod mænd, kvinder og børn

Afspiller

17-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 45 i salen

Afspiller

17-01-2018 kl. 09:00

Høring i Miljø- og fødevareudvalget om Brexit og fiskeri

Afspiller

17-01-2018 kl. 09:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om fyringen af Johanne Schmidt-Nielsen fra Danmarks Radios julekalender

Afspiller

16-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om bemanding på plejehjem

Afspiller

16-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om økonomien på landets folkeskole

Afspiller

16-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 44 i salen

Afspiller

12-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 43 i salen

Afspiller

11-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om EU's sortliste over skattely

Afspiller

11-01-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om hashsalg på Christiania

Afspiller

11-01-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om humanitære opholdstilladelser

Afspiller

11-01-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om udnyttelse af dansk VE-strøm

Afspiller

11-01-2018 kl. 10:30

Høring i Skatteudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Paradise Papers

Afspiller

11-01-2018 kl. 10:00

Møde nr. 42 i salen

Afspiller

10-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om hvilke initiativer regeringen agter at tage for at bekæmpe seksuel chikane og seksuelle overgreb generelt og på arbejdsmarkedet

Afspiller

10-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 41 i salen

Afspiller

10-01-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dagpengemodtageres ret til dagpenge ved kortvarigt arbejde

Afspiller

09-01-2018 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om elevfordelingen på de almene gymnasier

Afspiller

09-01-2018 kl. 13:00

Møde nr. 40 i salen

Afspiller

22-12-2017 kl. 19:00

Møde nr. 39 i salen

Afspiller

22-12-2017 kl. 08:00

Møde nr 38 i salen

Afspiller

20-12-2017 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-12-2017 kl. 09:00

Møde nr. 37 i salen

Afspiller

19-12-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om forsinkelsen af byggeriet på KU

Afspiller

19-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om de forkerte opgørelsesmetoder for overbelægning og for ændring i regnemetoden

Afspiller

19-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 36 i salen

Afspiller

18-12-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Finansudvalget om de præciserede DAC reglers betydning for dansk udviklingsbistand

Afspiller

18-12-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget for udviklingssamarbejde om rohingyaernes situation i Myanmar og Bangladesh

Afspiller

18-12-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om skatteelementerne i Aftale om finansloven for 2018

Afspiller

15-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 35 i salen

Afspiller

15-12-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 16 (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)

Afspiller

15-12-2017 kl. 08:00

Møde i Europudvalget

Afspiller

14-12-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Retsudvalget om danske domstoles henvisninger til den Europæiske Menneskerettighedskonvention i udvisningssager

Afspiller

14-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om anvendelse af olieprisscenarier, der bygger på, at gennemførelse af Parisaftalen lykkes/mislykkes

Afspiller

14-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 34 i salen

Afspiller

14-12-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

13-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 33 i salen

Afspiller

13-12-2017 kl. 11:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsulykker der ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren

Afspiller

13-12-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

12-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om sagen fra Svendborg Sygehus

Afspiller

12-12-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om danske skoleelevers læseevner

Afspiller

12-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 32 i salen

Afspiller

12-12-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om unge udsatte borgere på arbejdsmarkedet, særligt vedrørende arbejdsulykker, stress og hårdt fysisk arbejde

Afspiller

08-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 31 i salen

Afspiller

08-12-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-12-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om finansiel stabilitet

Afspiller

07-12-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om anskaffelsen af F35 kampfly

Afspiller

07-12-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om konkursrytteri

Afspiller

07-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 30 i salen

Afspiller

06-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 29 i salen

Afspiller

05-12-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Udenrigsudvalget for udviklingssamarbejde om kanalisering af udviklingsmidler gennem skattely

Afspiller

05-12-2017 kl. 14:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om udflytning af statslige arbejdspladser

Afspiller

05-12-2017 kl. 13:00

Møde nr. 28 i salen

Afspiller

01-12-2017 kl. 10:00

Møde nr. 27 i salen

Afspiller

01-12-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedrivningspuljen

Afspiller

01-12-2017 kl. 07:30

Åbent møde i Europudvalget

Afspiller

30-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om et polsk værfts anvendelse af nordkoreansk arbejdskraft ved byggeri af dansk inspektionsfartøj

Afspiller

30-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om akutlægebilen i Nordjylland, om lægedækning i Region Sjælland og om ulighed i behandlingen af leukæmi

Afspiller

30-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas og åbent samråd om hashsalg på Christiania

Afspiller

30-11-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om indsatsen mod overgreb på og omsorgssvigt af børn

Afspiller

30-11-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om motorvejsudvidelsen samt den nye jernbane på Vestfyn

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om skattelækket ”Paradise Papers”

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om ministerens og ministeriets rolle i sagen om Exitcirklen

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Konference om forsvarsforliget og den sikkerhedspolitiske situation

Afspiller

30-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 26 i salen

Afspiller

29-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om eksport af sociale klienter fra en kommune til anden kommune

Afspiller

29-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om usikkerheder ved modellen, der ligger til grund for landbrugspakken og om klorofylindhold i vandområderne

Afspiller

29-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 25 i salen

Afspiller

28-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Afspiller

28-11-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om rapporter fra EU og EUROPOL vedr. IP-kriminalitet

Afspiller

28-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om SOSU-uddannelserne og om SOSU-hjælpere og -assistenter i ældreplejen

Afspiller

28-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 24 i salen

Afspiller

28-11-2017 kl. 09:40

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om NGO skibe ved Libyen

Afspiller

27-11-2017 kl. 13:00

Konference i anledning af Finlands 100-årsjubilæum

Afspiller

24-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 23 i salen

Afspiller

24-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-11-2017 kl. 09:00

Europarådet - standing committee meeting

Afspiller

23-11-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om udvisning af kriminelle udlændinge

Afspiller

23-11-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Danske Bank og hvidvask

Afspiller

23-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 22 i salen

Afspiller

22-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 21 i salen

Afspiller

17-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

16-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 20 i salen

Afspiller

16-11-2017 kl. 07:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om Arbejdstilsynet

Afspiller

15-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om dispensationer til anvendelsen af ikke godkendte pesticider og glyfosat i landbruget

Afspiller

15-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 19 i salen

Afspiller

15-11-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om redegørelse for ændring i regnemetoden for overbelægning

Afspiller

15-11-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om Folketingets Ombudsmands beretning for 2016

Afspiller

14-11-2017 kl. 14:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om anvendelse af chauffører fra lande uden for EU

Afspiller

14-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 18 i salen

Afspiller

10-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 17 i salen

Afspiller

10-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-11-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om baggrunden for overførslen af fiskeriområdet

Afspiller

09-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 16 i salen

Afspiller

08-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 15 i salen

Afspiller

08-11-2017 kl. 13:00

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om andelsboligsektoren

Afspiller

07-11-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om SU-gæld hos udenlandske studerende

Afspiller

07-11-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om medicinering i børne- og ungdomspsykiatrien og åbent samråd om arbejdsmiljø på danske sygehuse

Afspiller

07-11-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om gæld i udlandet

Afspiller

07-11-2017 kl. 13:00

Møde nr. 14 i salen

Afspiller

07-11-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget for offentlig innovation om lærernes arbejdstidsregler

Afspiller

03-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 13 i salen

Afspiller

03-11-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-11-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om Vestjysk Bank

Afspiller

02-11-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om digital skat

Afspiller

02-11-2017 kl. 10:00

Møde nr. 12 i salen

Afspiller

01-11-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om salget af Mærsk Olie & Gas til Total

Afspiller

01-11-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ressourceforløb

Afspiller

31-10-2017 kl. 10:45

Folketingets og regeringens officielle markering af reformationsjubilæet

Afspiller

30-10-2017 kl. 13:00

Konferencen om Reformationsjubilæet

Afspiller

27-10-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 11 i salen

Afspiller

26-10-2017 kl. 15:10

Åbent samråd i Retsudvalget om kriminelle udlændinges meldepligt

Afspiller

26-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om hvidvask i den finansielle sektor

Afspiller

26-10-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om boligudbuddet af almene boliger og om offentlig støtte til almene boligselskaber

Afspiller

26-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 10 i salen

Afspiller

25-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om situationen i Catalonien efter folkeafstemningen om selvbestemmelse den 1. oktober 2017

Afspiller

25-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Kirkeudvalget om, hvilke initiativer der er iværksatog planlagt som følge af L 19 (trossamfund uden for folkekirken)

Afspiller

25-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 9 i salen

Afspiller

25-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker på landevejene og åbent samråd om brugsanvisninger og montagevejledninger

Afspiller

25-10-2017 kl. 09:45

Høring i Retsudvalget om legalisering eller afkriminalisering af cannabis

Afspiller

24-10-2017 kl. 14:45

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om kvoteflygtninge

Afspiller

24-10-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om kvalitet i folkeskolen og om besparelser på erhvervsuddannelserne

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om neutrale cigaretpakker i Danmark, åbent samråd om erstatningssager, disciplinærsager og andre klagesager og åbent samråd om administrative medarbejder i regionerne

Afspiller

24-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 8 i salen

Afspiller

13-10-2017 kl. 11:00

Åbent møde i Europaudvalget

Afspiller

13-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 7 i salen

Afspiller

12-10-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ledsagelse til blinde

Afspiller

12-10-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Europaudvalget

Afspiller

12-10-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Skatteudvalget om midler afsat til skattevæsenet i regeringens forslag til finanslov for 2018

Afspiller

12-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 6 i salen

Afspiller

12-10-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om økonomien på AMU Vest

Afspiller

11-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 5 i salen

Afspiller

11-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om anerkendelse af psykiske sygdomme som erhvervssygdomme

Afspiller

11-10-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om instruks om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

11-10-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis

Afspiller

11-10-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om dødsulykker ved arbejde på skibe

Afspiller

10-10-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om klippekortsordningen for ældre på plejehjem

Afspiller

10-10-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om læreruddannede i folkeskolen

Afspiller

10-10-2017 kl. 13:00

Møde nr. 4 i salen

Afspiller

10-10-2017 kl. 13:00

Høring i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om FN’s verdensmål og klima

Afspiller

06-10-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

06-10-2017 kl. 07:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsmiljø på hospitaler

Afspiller

05-10-2017 kl. 10:00

Møde i salen (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

05-10-2017 kl. 10:00

Møde nr. 3 i salen

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:30

Høring i Ligestillingsudvalget om menneskehandel

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om status for initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin

Afspiller

04-10-2017 kl. 13:00

Møde nr 2 i salen

Afspiller

04-10-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Grønlandsudvalget om søkortopmålingen af de grønlandske farvande

Afspiller

04-10-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om en aktiv indsats for udsatte borgere

Afspiller

04-10-2017 kl. 07:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ”gule fagforeninger”

Afspiller

03-10-2017 kl. 12:00

Møde nr. 1 i salen (Folketingets åbning)

Afspiller

02-10-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om realisering af folketingsvedtagelse V 79 (2015-16) om Vestsahara

Afspiller

28-09-2017 kl. 14:10

Åbent samråd i Retsudvalget om utryghedsskabende tiggeri

Afspiller

28-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens skatteudspil

Afspiller

28-09-2017 kl. 09:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

28-09-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om illegale indvandrere

Afspiller

27-09-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om politianmeldelsen af Mærsk for udledning af ulovlige kemikalier

Afspiller

27-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om de geografiske fordelingsmæssige konsekvenser af regeringens skatteudspil ”JobReform fase II”

Afspiller

27-09-2017 kl. 13:00

Høring i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Digitalt Vækstpanel

Afspiller

27-09-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om besparelser i Arbejdstilsynet

Afspiller

26-09-2017 kl. 17:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om manglen på neurologer på danske sygehuse og om fald i rettidige kræftpakkeforløb

Afspiller

26-09-2017 kl. 13:30

Ekspertmøde i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om realkreditsektoren

Afspiller

26-09-2017 kl. 08:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om tvang og medicinering i psykiatrien

Afspiller

20-09-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om fald i brugen af intensiv døgnbehandling til stofmisbrugere

Afspiller

20-09-2017 kl. 09:30

Høring i Forsvarsudvalget

Afspiller

19-09-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget Åbent samråd om værdig ældrepleje, og om produktivitetskrav i sundhedsvæsenet

Afspiller

19-09-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om boliger til studerende

Afspiller

19-09-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om børnechecken

Afspiller

15-09-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

14-09-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om udspil om ungdomskriminalitet og åbent samråd om konsekvenser ved optøjer til fodboldkampe

Afspiller

14-09-2017 kl. 12:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om hvorfor regeringen nu nedsætter en seniortænketank for et godt seniorarbejdsliv

Afspiller

13-09-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget vedr. vejledninger om ressourceforløb

Afspiller

08-09-2017 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-09-2017 kl. 10:00

Møde i salen (Finanslovsdebat)

Afspiller

07-09-2017 kl. 10:00

Møde i salen (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

06-09-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Vækst- og Udviklingspakken for dansk fiskeri

Afspiller

06-09-2017 kl. 13:00

Møde nr. 111 i salen

Afspiller

06-09-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om nedrivningspuljen

Afspiller

06-09-2017 kl. 07:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om de stigende sagsbehandlingstider på arbejdsskadeområdet

Afspiller

05-09-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om ophugning af danske skibe uden for Danmarks grænser

Afspiller

31-08-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om manglende efteruddannelse af DSB’s lokomotivførere

Afspiller

30-08-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om IT-koks i forbindelse med implementeringen af kontanthjælpsloftet

Afspiller

29-08-2017 kl. 08:30

Høring i Sundheds- og Ældreudvalget om konkurser i plejesektoren

Afspiller

25-08-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om overgreb på tilbageholdte på Al Asad basen og om erstatning til skadede danske soldater på FN missioner

Afspiller

24-08-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om værdighed og tryghed i den kommunale ældrepleje

Afspiller

24-08-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om ministerens opfattelse af og arbejde med at styrke TCO (Total Cost of Ownership) i vandsektoren

Afspiller

24-08-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Finansudvalget om statslån til almene boliger

Afspiller

22-08-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om Europol aftalen

Afspiller

22-08-2017 kl. 13:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om øget kommercialisering af tandplejen i Danmark

Afspiller

22-08-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Kulturudvalget om status for drøftelserne mellem KVINFO og Kulturministeriet om flytningen af biblioteksopgaven

Afspiller

17-08-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om efterforskning og indvinding af olie og gas, og om fordeling af myndighedsansvaret mellem stat og kommune vedrørende efterforskning og indvinding af olie og gas

Afspiller

17-08-2017 kl. 12:15

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om bevilling af hjælpemidler

Afspiller

30-06-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om tilgængelighed for handicappede

Afspiller

29-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Retsudvalget om samarbejdet mellem politiet og SKAT vedrørende inddrivelse af bøder, og om at sende kriminelle rumænske statsborgere til afsoning i Rumænien

Afspiller

29-06-2017 kl. 10:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

29-06-2017 kl. 09:45

Åbent samråd i Skatteudvalget

Afspiller

29-06-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om kommuners brug af værdighedsmilliarden

Afspiller

28-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om økonomiske regnemodeller

Afspiller

27-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om effekt og forbrug af antidepressiv medicin

Afspiller

23-06-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

23-06-2017 kl. 09:30

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om lovligheden af udlændinge- og integrationsministerens instruks om mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

22-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om statens bloktilskud og produktivitetskravet på sygehusene

Afspiller

22-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om kontanthjælpsreformens betydning for børn og familier

Afspiller

22-06-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om den tyrkiske ambassades indsamling af oplysninger om dansk-tyrkere

Afspiller

21-06-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Sundheds,- og Ældreudvalget om monitorering af tvang i psykiatrien og om forbud mod salg af tobak til børn og unge

Afspiller

20-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om bredbåndspuljen

Afspiller

15-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om flygtningemodtagelse og om udviklingsbistanden

Afspiller

14-06-2017 kl. 14:45

Møde nr. 110 i salen

Afspiller

14-06-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om Kystdirektoratets kendskab til SIC-forsøg, om det miljømæssige råderum i Kattegat

Afspiller

14-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om stramninger i terror- og udlændingelovgivningen på baggrund af terrorangrebet i Manchester

Afspiller

14-06-2017 kl. 13:00

Møde nr. 109 i salen

Afspiller

14-06-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

13-06-2017 kl. 15:30

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks samarbejde med irakiske styrker, efter at irakisk politi rapporteres at have begået menneskerettighedsforbrydelser

Afspiller

13-06-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om hackerangreb mod Danmark

Afspiller

09-06-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

09-06-2017 kl. 09:15

Åbent samråd i Finansudvalget om behov for reformer for at få råd til velfærd

Afspiller

08-06-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om afstandskriterium for optagelse på gymnasium

Afspiller

08-06-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds-, og Ældreudvalget om håndtering af multisygdom i det danske sundhedsvæsen

Afspiller

07-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om KVINFOs arbejde med mentornetværket

Afspiller

07-06-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ventetider på videoafhøring af børn og presset på børnehusene

Afspiller

07-06-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om mulighederne for at forpligte medier til f.eks. at følge medieansvarsloven

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om køkkenpuljen, antidepressiv medicin og om håndtering af multisygdom i det danske sundhedsvæsen

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Kirkeudvalget om konfirmationsundervisning, Blå mandag og folkekirkens plads i Folkeskolen

Afspiller

06-06-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om aftale om historisk udredning af Danmarks militære engagement

Afspiller

06-06-2017 kl. 11:15

Åbent samråd i Retsudvalget om dyrepoliti og dyremishandling

Afspiller

06-06-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om lukning af overkørsler i Tønder Kommune

Afspiller

02-06-2017 kl. 14:00

Møde nr. 108 i salen

Afspiller

02-06-2017 kl. 09:00

Møde nr. 107 i salen

Afspiller

02-06-2017 kl. 07:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

01-06-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om instruks om indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere

Afspiller

01-06-2017 kl. 14:00

Høring i Udenrigsudvalget om investeringer i virksomheder, som er aktive i de israelske bosættelser

Afspiller

01-06-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Retsudvalget om videoovervågning af det offentlige rum

Afspiller

01-06-2017 kl. 10:00

Møde nr. 106 i salen

Afspiller

31-05-2017 kl. 10:00

Udvalget for Landdistrikter og Øer. Åben behandling af B 157 (Bevilling til CLF) (S)

Afspiller

31-05-2017 kl. 09:00

Møde nr. 105 i salen - Afslutningsdebat (med tegnsprogstolkning)

Afspiller

31-05-2017 kl. 09:00

Møde nr. 105 i salen - Afslutningsdebat

Afspiller

30-05-2017 kl. 17:10

Åbent samråd i Retsudvalget om udlændinge, der har fået endeligt afslag på ophold i Danmark

Afspiller

30-05-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens holdning til skattely

Afspiller

30-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om manglende indkaldelse til supplerende undersøgelse for kræft og om manglende sprogfærdigheder blandt udenlandske læger på danske sygehus

Afspiller

30-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 104 i salen

Afspiller

30-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om beskæftigelseseffekter af LAG-indsatsen

Afspiller

30-05-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Finansudvalget om udviklingsbistand

Afspiller

29-05-2017 kl. 10:30

Høring i Skatteudvalget om skattely

Afspiller

29-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 103 i salen

Afspiller

24-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 102 i salen

Afspiller

24-05-2017 kl. 10:00

Høring i Undervisningsudvalget om potentialet i stærkere grundlæggende færdigheder hos alle

Afspiller

24-05-2017 kl. 09:00

Høring i Finansudvalget

Afspiller

24-05-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om ATP-loven

Afspiller

24-05-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget om L 41 (Hvidvaskloven)

Afspiller

23-05-2017 kl. 18:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om L 183 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder m.v.)

Afspiller

23-05-2017 kl. 16:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om forbedringer i arbejdsmiljøforholdene

Afspiller

23-05-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om virksomheders udnyttelse af lovgivningen om registreringsafgift

Afspiller

23-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om hvordan de stigende sagsbehandlinger og responstider hos politiet nedbringes

Afspiller

23-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 101 i salen

Afspiller

19-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 100 i salen

Afspiller

19-05-2017 kl. 07:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

18-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om fjernelse af biblioteksopgaven fra Kvinfo

Afspiller

18-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 99 i salen

Afspiller

17-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 98 i salen

Afspiller

17-05-2017 kl. 13:00

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om specialiserede socialtilbud

Afspiller

17-05-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om museers tilbagebetaling af afdragsfrie lån til Arbejdsmarkedets Feriefond

Afspiller

16-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om botilbud til psykiatriske patienter og hospital- og socialpsykiatrien

Afspiller

16-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 97 i salen

Afspiller

16-05-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om social dumping i chaufførbranchen

Afspiller

15-05-2017 kl. 13:00

Høring i Skatteudvalget om hvidvask

Afspiller

11-05-2017 kl. 14:15

Åbent samråd i Retsudvalget om det lave antal af kriminelle udlændinge, der er sendt til afsoning i hjemlandet i 2016

Afspiller

11-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om problemer med energiselskabernes energispareindsats

Afspiller

11-05-2017 kl. 13:45

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om russisk hacking af det danske forsvar

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd Skatteudvalget om L 183 (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder)

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:00

Høring i Undervisningsudvalget om bevægelse i folkeskolen

Afspiller

11-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 96 i salen

Afspiller

11-05-2017 kl. 07:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-05-2017 kl. 14:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:15

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om tidlig børneindsats

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 95 i salen

Afspiller

10-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om udtalelser vedrørende KVINFOs mentornetværk

Afspiller

10-05-2017 kl. 09:00

Høring i Ligestillingsudvalget om ligeløn

Afspiller

09-05-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om uddannelsesloftets positivliste

Afspiller

09-05-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om L 162 (26 års reglen) og om L 163 (ægtefælle til udlandsdanskere)

Afspiller

09-05-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om lektiehjælp

Afspiller

09-05-2017 kl. 13:00

Høring i Arktisk Arbejdsgruppe om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

Afspiller

09-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 94 i salen

Afspiller

08-05-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om FN's forhandlinger om forbud mod atomvåben og om de seneste israelske bosættelsesplaner på Vestbredden

Afspiller

05-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 93 i salen

Afspiller

05-05-2017 kl. 08:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

04-05-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Finansudvalget om OECD's opgørelsesmetoder

Afspiller

04-05-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sænkelse af selskabsskatten

Afspiller

04-05-2017 kl. 10:00

Møde nr. 92 i salen

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 91 i salen

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Høring i Udvalget for Landdistrikter og Øer om Færgesekretariatets arbejde, resultater og projekter

Afspiller

03-05-2017 kl. 13:00

Høring i Europaudvalget om CETA

Afspiller

03-05-2017 kl. 09:30

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

Afspiller

03-05-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om homofobi i dansk fodbold

Afspiller

03-05-2017 kl. 07:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget og udvalgsbehandling af B 145 (om skattefri præmie)

Afspiller

02-05-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om pædagogers tid alene med en børnegruppe i daginstitutionerne

Afspiller

02-05-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om overgreb på civile i Irak

Afspiller

02-05-2017 kl. 13:00

Møde nr. 90 i salen

Afspiller

02-05-2017 kl. 09:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om bioøkonomi

Afspiller

28-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

27-04-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om generalkonsulstillingen i Flensborg

Afspiller

27-04-2017 kl. 14:00

Møde nr. 88 i salen

Afspiller

27-04-2017 kl. 13:30

Åbent ekspertmøde i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om ændringer af valgloven

Afspiller

27-04-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Retsudvalget om afsoningsforholdene i Kriminalforsorgens institutioner og om krænkelser af ophavsrettigheder på internettet

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om styrkelse af SKATs indsatsområdet

Afspiller

27-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 87 i salen

Afspiller

26-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen og Aichi-biodiversitetsmålene

Afspiller

26-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 86 i salen

Afspiller

26-04-2017 kl. 10:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om Danmarks grønne nationalregnskab og sammenhængen mellem landets økonomi og miljø

Afspiller

26-04-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Retsudvalget om konsekvenser for Danmark af den stigende kriminalitet i Malmø

Afspiller

25-04-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om bevægelse i folkeskolen

Afspiller

25-04-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Sundheds-, og Ældreudvalget om hjælpemidler på plejehjem, om responstid i det præhospitale beredskab og om det nuværende akutberedskab

Afspiller

25-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 85 i salen

Afspiller

25-04-2017 kl. 09:00

Høring i Miljø- og Fødevareudvalget om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug (L 111)

Afspiller

21-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 84 i salen

Afspiller

21-04-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-04-2017 kl. 15:30

Åbent møde i Europaudvalget om brexit og Danmarks rolle i det fremtidige europæiske samarbejde

Afspiller

20-04-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om økonomisk ulighed

Afspiller

20-04-2017 kl. 11:00

Åbent samråd i Europaudvalget om optagelse af balkanlande i EU

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:15

Høring i Undervisningsudvalget om antiradikalisering på ungdomsuddannelserne

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 41 (hvidvaskloven)

Afspiller

20-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 83 i salen

Afspiller

19-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 82 i salen

Afspiller

19-04-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om IT-problemer på KMD

Afspiller

18-04-2017 kl. 16:45

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om konsekvenserne af konkursramte plejefirmaer

Afspiller

18-04-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om rygeforbud på erhvervsskoler

Afspiller

18-04-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videre uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om stigningen i antallet af elever på fri- og privatskoler

Afspiller

18-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 81 i salen

Afspiller

07-04-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 165 (om ændring af lånegrænse for fritidshuse)

Afspiller

07-04-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

07-04-2017 kl. 10:00

Møde nr. 80 i salen

Afspiller

07-04-2017 kl. 07:15

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Finanstilsynets ”Redegørelse for undersøgelse af danske bankers involvering i ”Panama-papers”-sagen”

Afspiller

06-04-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om øget kvælstofudledning

Afspiller

06-04-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om moms på pakkepost

Afspiller

05-04-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om opfølgning på COP13, Cancun-deklarationen

Afspiller

05-04-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget om ministerens rolle i sagen omkring forrentning i fjernvarmen

Afspiller

05-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 79 i salen

Afspiller

04-04-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om udlicitering og privatisering i ældreplejen og om vaccineproduktion

Afspiller

04-04-2017 kl. 13:15

Åbent samråd i Ligestillingsudvalget om kønsopdelt svømmeundervisning

Afspiller

04-04-2017 kl. 13:00

Møde nr. 78 i salen

Afspiller

31-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Finansudvalget om ældreplejen

Afspiller

31-03-2017 kl. 11:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

31-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 77 i salen

Afspiller

31-03-2017 kl. 08:30

Åbent samråd i Miljø - og Fødevareudvalget om tilbageholdelse af oplysninger i sagen om stramning af reglerne kvotekoncentration (kvotekonger)

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:05

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om hjemsendelse af afviste asylansøgere

Afspiller

30-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser

Afspiller

30-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Retsudvalget om politiets døgnrapporter

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:15

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om Københavns Lufthavn

Afspiller

30-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 76 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Høring i Indfødsretsudvalget om tildeling af dansk statsborgerskab i dispensationssager

Afspiller

29-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om L 111 (marine virkemidler)

Afspiller

29-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 75 i salen

Afspiller

29-03-2017 kl. 09:00

Høring i Kulturudvalget om den sprogteknologiske udvikling

Afspiller

28-03-2017 kl. 16:15

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om nedskæringer på pædagoguddannelsen

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:30

Åbent samråd i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om social arv og social ulighed

Afspiller

28-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om forældrebetalt digitalt udstyr i folkeskolen

Afspiller

28-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 74 i salen

Afspiller

28-03-2017 kl. 10:30

Åbent møde med ministeren for nordisk samarbejde

Afspiller

24-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

24-03-2017 kl. 09:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

24-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om regeringens indsats for at hjælpe den danske statsborger og menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:30

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om L 40 (Markedsføringsloven)

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Finansudvalget om regeringens forslag om at øge realkreditbelåningen

Afspiller

23-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Retsudvalget om fødselsregistreringssted i pas

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om EU-Kommissionens svar til MEP Jørn Dohrmann (DF), om indholdet af nitrat i grundvandet i Danmark og om indberetning af forkerte tal til EU

Afspiller

23-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

22-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsmodtagere i løntilskud

Afspiller

22-03-2017 kl. 09:00

Høring i Retsudvalget og Grønlandsudvalget om justitsområdet i Grønland

Afspiller

21-03-2017 kl. 15:00

Åbent samråd i Skatteudvalget om progression i ejendomsværdiskatten

Afspiller

21-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om videregående uddannelse til unge med nedsat funktionsevne og om regeringens forslag om en fremtidig offentlig vækst

Afspiller

21-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

17-03-2017 kl. 11:15

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget

Afspiller

15-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

15-03-2017 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om arbejdsudbudsreformer

Afspiller

14-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

03-03-2017 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2017 kl. 16:30

Åbent samråd i Retsudvalget om udsatte boligområder

Afspiller

02-03-2017 kl. 14:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælp til syrienskrigere

Afspiller

02-03-2017 kl. 13:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2017 kl. 12:45

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om ophugning af skibe

Afspiller

02-03-2017 kl. 12:00

Åbent samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om EU-Kommissionens investeringsplan (Junckerplanen)

Afspiller

02-03-2017 kl. 11:50

Åbent samråd i Retsudvalget om logning og dommen i Tele2-Watson sagen

Afspiller

02-03-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Skatteudvalget om sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen

Afspiller

02-03-2017 kl. 10:00

Møde nr. 66 i salen

Afspiller

01-03-2017 kl. 13:00

Møde nr. 65 i salen

Afspiller

01-03-2017 kl. 10:00

Høring i Retsudvalget om IP-kriminalitet på internettet

Afspiller

01-03-2017 kl. 09:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om Danmarks militære samarbejde med USA efter præsidentskiftet i USA

Afspiller

01-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Kulturudvalget om konsekvenserne af regeringens nedskæringer på 22,5 mio. kr. på Rigsarkivet

Afspiller

01-03-2017 kl. 08:00

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget samråd om livsvigtig medicin til kontanthjælpsmodtagere

Afspiller

28-02-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Uddannelses- og Forskningsudvalget om private videregående uddannelser

Afspiller

28-02-2017 kl. 16:00

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om forholdene på de psykiatriske afdelinger, og om indsatsen overfor psykisk syge patienter

Afspiller

28-02-2017 kl. 15:45

Åbent samråd i Udvalget for Forretningsordenen om mulighed for tidligere pension for politikere

Afspiller

28-02-2017 kl. 13:00

Møde nr. 64 i salen

Afspiller

28-02-2017 kl. 10:30

Åbent samråd i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om konsekvenserne ved det nye takstsystem på Sjælland

Afspiller

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0