L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, lov om afgift af ledningsført vand, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om vandforsyning m.v. og miljømålsloven.
(Regulering af de løbende bilafgifter og andre afgifter m.v.).
Af: Skatteminister Thor Möger Pedersen
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2011-12
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 21-11-2011
1. behandlet / henvist til udvalg 29-11-2011
Betænkning afgivet 14-12-2011
2. behandlet/direkte til 3. behandling 16-12-2011
3. behandlet, vedtaget 21-12-2011
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Lovforslaget er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. Lovforslaget indebærer, at der indføres en kompenserende indeksering af satserne i brændstofforbrugsafgiftsloven, forbrugsafgiftsloven, vandafgiftsloven og vægtafgiftsloven med henholdsvis 4,6 pct. i 2012 og 4,35 pct. i 2013. Desuden forenkles reglerne for betaling af afgift af elektriske glødelamper, således at der fastsættes én afgiftssats uanset længden af glødelampen. Endelig foreslås en omlægning af drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven til et bidrag i lov om afgift af ledningsført vand.
Afstemning:
Vedtaget 57 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL) 52 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget