L 205 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Grøn omlægning af bilbeskatningen).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 8

Ministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang der er belæg for at antage, at den foreslåede afgift på 1.000 kr. årligt på dieseldrevne person- og varebiler vil virke, så der udledes færre sundhedsskadelige partikler, herunder bedes oplyst, i hvilket omfang det forventes, at forbrugerne vil udskifte dieselbiler uden partikelfilter eller eftermontere partikelfilter.
Dato: 06-05-2009
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-05-2009
Modtaget: 14-05-2009
Omdelt: 14-05-2009

L 205 - svar på spm. 8, fra skatteministeren

svar på sp 8.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 06-05-2009
Modtaget: 06-05-2009
Omdelt: 06-05-2009

Spm. om at redegøre for, i hvilket omfang der er belæg for at antage, at den foreslåede afgift på 1.000 kr. årligt på dieseldrevne person- og varebiler vil virke, så der udledes færre sundhedsskadelige partikler, til skatteministeren