L 205 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Grøn omlægning af bilbeskatningen).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 6

I bilaget til henvendelsen fra Dansk Taxi Råd, jf. L 205 - bilag 5, er der nævnt en række energiklasser, fra A til G. Det ønskes oplyst, hvor mange biltyper der oversigtsmæssigt kan henføres til hver energiklasse.
Dato: 06-05-2009
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-05-2005
Modtaget: 14-05-2009
Omdelt: 14-05-2009

L 205 - svar på spm. 6, fra skatteministeren

Svar på spm 6 ad L205.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 06-05-2009
Modtaget: 06-05-2009
Omdelt: 06-05-2009

Spm. om, at der i bilaget til henvendelsen fra Dansk Taxi Råd, jf. L 205 - bilag 5, er der nævnt en række energiklasser, fra A til G. Det ønskes oplyst, hvor mange biltyper der oversigtsmæssigt kan henføres til hver energiklasse, til skatteministeren.