L 205 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Grøn omlægning af bilbeskatningen).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 2

Hvorfor stilles der ikke krav om, at eftermonterede partikelfiltre skal sikre udledning af højst 5 mg. partikler pr. kilometer i stedet for formuleringen i lovforslaget om "et niveau, der svarer til et fabriksmonteret partikelfilter"?
Dato: 03-05-2009
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 07-05-2009
Modtaget: 07-05-2009
Omdelt: 07-05-2009

L 205 - svar på spm. 2, fra skatteministeren

SAU. L 205. Svar på spm. 2.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 03-05-2009
Modtaget: 03-05-2009
Omdelt: 03-05-2009

Spm. om, hvorfor der ikke stilles krav om, at eftermonterede partikelfiltre skal sikre udledning af højst 5 mg. partikler pr. kilometer i stedet for formuleringen i lovforslaget om "et niveau, der svarer til et fabriksmonteret partikelfilter", til skatteministeren