L 205 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Grøn omlægning af bilbeskatningen).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 11

Ministeren bedes give en oversigt over, hvor mange dieselbiler uden partikelfilter, der indgår i den danske bilpark, samt hvor stor en andel af nye dieselbiler, der er solgt uden partikelfilter i årene 2006, 2007 og 2008.
Dato: 07-05-2009
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-05-2009
Modtaget: 14-05-2009
Omdelt: 14-05-2009

L 205 - svar på spm. 11, fra skatteministeren

Svar på spm 11 ad L205.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-05-2009
Modtaget: 07-05-2009
Omdelt: 07-05-2009

Spm. om en oversigt over, hvor mange dieselbiler uden partikelfilter, der indgår i den danske bilpark, samt hvor stor en andel af nye dieselbiler, der er solgt uden partikelfilter i årene 2006, 2007 og 2008, til skatteministeren