L 205 Forslag til lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love.
(Grøn omlægning af bilbeskatningen).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 10

Hvor mange biler i den nuværende bilpark i Danmark, vurderer ministeren vil få påmonteret et partikelfilter som følge af lovforslaget?
Dato: 07-05-2009
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 13-05-2009
Modtaget: 14-05-2009
Omdelt: 14-05-2009

L 205 - svar på spm. 10, fra skatteministeren

svar på sp 10.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 07-05-2009
Modtaget: 07-05-2009
Omdelt: 07-05-2009

Spm. om, hvor mange biler i den nuværende bilpark i Danmark, vurderer ministeren vil få påmonteret et partikelfilter som følge af lovforslaget, til skatteministeren