B 184 Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2008-09
Status: Beretning afgivet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 16-04-2009
1. behandlet/henvist til udvalg 18-05-2009
Beretning afgivet 02-10-2009
Ministerområde:
Justitsministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget pålagde regeringen at fremsætte et lovforslag om linepåbud i byområder, line- og mundkurvspåbud for visse hundetyper, registrering af hunde i forbindelse med salg, skærpede straffe for overtrædelse af hundeloven og indførelse af alderskrav for erhvervelse af en muskelhund. Retsudvalget afgav den 2. oktober 2009 en fællesberetning over beslutningsforslagene nr. B 111, B 177 og B 184.
Sambehandlet med: