L 32 A Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love.
(Flymoms, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.).
Af: Folketinget
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
2. behandlet/henvist til udvalg 10-06-2008
Tillægsbetænkning afgivet 11-06-2008
3. behandlet, vedtaget 12-06-2008
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Loven ændrer momsloven og visse afgiftslove. Loven indeholder en bestemmelse, der giver fortsat tilladelse til momsfrit salg af fly m.v. til statslige institutioner, herunder forsvaret. Loven indeholder desuden en overgangsordning for salg til flyskolerne og en overgangsordning, der bevirker, at gældende regler (momsfritagelse) kan bruges for kontrakter om salg af fly og/eller fast udstyr til fly indgået før den 1. januar 2008, blot selve leveringen finder sted inden den 1. juli 2010. Derudover indeholder loven en række yderligere ændringer i momsloven og visse afgiftslove.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV og NY) mod 2 (EL).
Delt i: