L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Hvornår blev ministeren gjort opmærksom på, at der skete en systematisk udhuling af reglerne om fraflytningsskat ved fraflytning til Schweiz og Spanien og efterfølgende udlodning fra dansk selskab, ejet af den fraflyttede, således at efterfølgende salg af aktierne betød, at fraflytningsskatten bortfaldt?
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 22-08-2008
Omdelt: 22-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 5, fra skatteministeren

Svar på spm 4-9 18 19 og 21-26.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 15-08-2008

Spm. om hvornår ministeren blev gjort opmærksom på, at der skete en systematisk udhuling af reglerne om fraflytningsskat ved fraflytning til Schweiz og Spanien og efterfølgende udlodning fra dansk selskab, ejet af den fraflyttede, således at efterfølgende salg af aktierne betød, at fraflytningsskatten bortfaldt, til skatteministeren