L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 4

Hvad er baggrunden for, at lovforslaget ikke kunne fremsættes som en del af lovforslag L 181, der også lukkede huller, og som blev fremsat 15. april 2008, hvorved lovforslaget kunne være gennemført inden Folketingets sommerferie?
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 22-08-2008
Omdelt: 22-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 4, fra skatteministeren

Svar på spm 4-9 18 19 og 21-26.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 15-08-2008

Spm. om hvad baggrunden er for, at lovforslaget ikke kunne fremsættes som en del af lovforslag L 181, der også lukkede huller, og som blev fremsat 15. april 2008, hvorved lovforslaget kunne være gennemført inden Folketingets sommerferie, til skatteministeren