L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 3

Vil ministeren kvantificere det antal tilfælde, som skønsmæssigt ville have anvendt den gældende pt. regulering, hvis det foreliggende forslag ikke havde været stillet?
Dato: 04-06-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 18-08-2008
Modtaget: 20-08-2008
Omdelt: 20-08-2008

L 187 - svar på spm. 3, fra skatteministeren

L 187 svar på spm 1 til 3.DOC
Html-version

Endeligt svar

Dokumentdato: 18-08-2008
Modtaget: 18-08-2008
Omdelt: 26-08-2008

SAU L 187 - svar på spm. 3, fra skatteministeren

Svar på spm 1-3 fra Skatteudvalget.DOC
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 04-06-2008
Modtaget: 04-06-2008
Omdelt: 04-06-2008

Spm. om ministeren vil kvantificere det antal tilfælde, som skønsmæssigt ville have anvendt den gældende pt. regulering, til skatteministeren