L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 16

Det bedes oplyst, i hvor mange tilfælde fraflyttede danske personer, der har fået henstand med betalingen af fraflytningsskatten, som i årene 2004 - 2007 er tilbageflyttet til Danmark og hvorved der er sket bortfald af den beregnede fraflytningsskat på grund af reglerne i ABL § 40.
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 25-08-2008
Omdelt: 27-08-2008

L 187 - svar på spm. 16, fra skatteministeren

L 187 svar på spm 10 til 17 og 20.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 25-08-2008

Spm. om i hvor mange tilfælde fraflyttede danske personer, der har fået henstand med betalingen af fraflytningsskatten, som i årene 2004 - 2007 er tilbageflyttet til Danmark og hvorved der er sket bortfald af den beregnede fraflytningsskat på grund af reglerne i ABL § 40, til skatteministeren