L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 14

Der bedes oplyst saldo for henstand med fraflytningsskat pr 1. januar 2006, 1. januar 2007 og 1. januar 2008 med oplysning om årets bevægelser: "henstand med fraflytningsskat til personer, fraflyttet i året", "indgående indbetalinger på henstandsbeløb", "bortfald af henstandsbeløb som følge af bortfald af fraflytningsskatten, som følge af omberegning af fraflytningsskatten efter reglerne i nuværende ABL § 39", "bortfald af fraflytningsskatten som følge af tilbageflytning til Danmark, jfr. reglerne i ABL § 40".
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 25-08-2008
Omdelt: 18-09-2008

L 187 - svar på spm. 14, fra skatteministeren

L 187 svar på spm 10 til 17 og 20.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 25-08-2008

Spm. om saldo for henstand med fraflytningsskat pr 1. januar 2006, 1. januar 2007 og 1. januar 2008 med oplysning om årets bevægelser, til skatteministeren