L 187 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og forskellige andre love.
(Fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2007-08 (2. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 13

Der bedes givet en oversigt over det aktuelle antal fraflyttede skatteydere, der den 1. juli 2008 havde henstand med betaling af fraflytningsskatten, med oplysning om antallet af personer og aktuel fraflytningsskat.
Dato: 15-08-2008
Status: Endeligt besvaret

Endeligt svar

Dokumentdato: 22-08-2008
Modtaget: 25-08-2008
Omdelt: 18-09-2008

L 187 - svar på spm. 13, fra skatteministeren

L 187 svar på spm 10 til 17 og 20.doc
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 15-08-2008
Modtaget: 15-08-2008
Omdelt: 25-08-2008

Spm. om en oversigt over det aktuelle antal fraflyttede skatteydere, der den 1. juli 2008 havde henstand med betaling af fraflytningsskatten, med oplysning om antallet af personer og aktuel fraflytningsskat, til skatteministeren