L 155 Forslag til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
(barselloven).
Af: Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (KF)
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 02-02-2006
1. behandlet / henvist til udvalg 02-03-2006
Betænkning afgivet 10-05-2006
2. behandlet/direkte til 3. behandling 30-05-2006
Ændringsforslag uden for tillægsbetænkning afgivet 02-06-2006
3. behandlet, vedtaget 02-06-2006
Ministerområde:
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Resumé:
Loven sammenskriver reglerne om barseldagpenge i lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og reglerne i ligebehandlingsloven om ret til fravær i forbindelse med barsel i en samlet lov om barsel. Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 154, forslag til lov om sygedagpenge. Lovforslaget havde baggrund i en rapport fra december 2004 fra partsudvalget om modernisering af sygedagpengereglerne.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.