B 118 Forslag til folketingsbeslutning om støtte til forældre til hjerneskadede børn, der ønsker at give deres børn hjemmetræning.
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2005-06
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-04-2006
1. behandlet/henvist til udvalg 28-04-2006
Ministerområde:
Socialministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget pålagde regeringen inden den 1. januar 2007 at give alle forældre i hele landet mulighed for økonomisk støtte til hjemmetræning af hjerneskadede børn i en periode på 5 år. Forslagsstillerne ønskede med forslaget at stille alle forældre til hjerneskadede børn ens, uanset hvilken kommune de boede i.
Forslagsstillerne ønskede endvidere, at mulighederne for igangsættelse af nordisk initiativ til dokumentation af effekterne af forskellige former for hjemmetræning skulle undersøges.