B 126 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af avanceskat på andelsboliger, der sælges i spekulationsøjemed m.v.
Af: Morten Homann (SF), Aage Frandsen (udpeget af SF) (SF) og Poul Henrik Hedeboe (SF)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2004-05 (1. samling)
Status: Bortfaldet

Om beslutningsforslaget

Sagsgang:
Fremsat 14-01-2005
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Beslutningsforslaget opfordrede regeringen til at fremsætte lovforslag om en avanceskat til beskatning af andelsboligforeninger, som likviderede sig selv og frasolgte andelene (ejendommen) til markedspris.

Baggrund:

Det fremgik af bemærkningerne til beslutningsforslaget, at formålet med forslaget var at modvirke spekulation i andelsboligen. Baggrunden herfor var en række eksempler på andelsboligforeninger, som havde opløst sig selv for at sælge andelene til markedspris. På den måde slap de enkelte andelshavere uden om maksimalprisbestemmelserne og fik på den måde en skattefri gevinst på baggrund af ejendommens friværdi.
Affødt af bl.a. beslutningsforslag nr. B 126, som i folketingsåret 2004-05 (2. samling) blev genfremsat som beslutningsforslag nr. B 43, fremsatte økonomi- og erhvervsministeren i folketingsåret 2004-05 (2. samling) lovforslag nr. L 173, som havde til formål at mindske muligheden for, at andelsboligforeninger i spekulationsøjemed opløste deres andelsboligforening og solgte deres ejendom til en ny andelsboligforening. Der henvises til omtalen af lovforslag nr. L 173 i folketingsåret 2004-05 (2. samling).

DELING AF:

--:--:--
Her kan du vælge at redigere i dit klip. Det gøres ved at trykke på start og på slut, når klippet er nået til de steder du vil dele fra og til.

Du kan ogås vælge størrelse på afspiller herunder.

Størrelse på afspiller
350 × 255512 × 346768 × 490
Vælg et udsnit af videoen
START
SLUT
Klippets varighed:  
Start: 00:00:00 | Slut: 00:00:00 | Varighed: 00:00:00 | Afspiller: 0 x 0