Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 105Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 24/10-16 om forholdene i børne- og ungdomspsykiatrien, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 104 Spm. om redegørelse for, hvor meget regeringen vil vægte de rammer, som regeringen selv stiller op for regionerne med økonomiaftaler m.v. i den samled... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 103 Spm. om regeringen agter at udvide antallet af krav eller antallet af nationale mål – afhængig af hvad regionerne skal evalueres efter – forud for reg... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 102 Spm. om konkretisering af succeskriterierne for de nationale mål for sundhedsvæsenet og herunder redegøre for, hvornår ministeren mener, at de nationa... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 101 Spm. om redegørelse for, om de syv krav, som Venstre fremsatte i forbindelse med valgkampen 2015, fortsat er gældende, og om regionerne derfor fortsat... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 100 Spm. om regionerne fremover evalueres ud fra de syv krav, som Venstre fremsatte i forbindelse med valgkampen i 2015, eller ud fra de nationale mål for... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 99 Spm. om redegørelse for antallet af kommuner, der tilbyder gratis psykologhjælp, og hvad kommunernes erfaring er med at udbyde gratis psykologhjælp, t... Social- og indenrigsministeren, Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 98 Spm. om redegørelse for, hvilke kommunale tiltag og tilbud der findes til børn og unge uden diagnoser, der mistrives, til sundheds- og ældreministeren... Social- og indenrigsministeren, Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 97 Spm. om oversendelse af en oversigt over, hvor mange kommuner der har specialiserede tilbud til selvskadende børn og unge samt til børn og unge ramt a... Social- og indenrigsministeren, Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 96 Spm. om redegøre for kommunernes monitorering af og arbejde med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed, til sundheds- og ældreministe... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 95Spm. om redegørelse for PPR-konsulenternes rolle på skolerne, til ministeren for børn, undervisning og ligestillingMinisteren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 94Spm. om redegørelse for, hvordan regionerne sikrer tilstrækkelig bemanding på sygehusene i spidsbelastningsperioder, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 93 Spm. om, at det blev kort før samrådet den 13. oktober 2016 offentliggjort, at Styrelsen for Patientsikkerhed har indledt en tilsynssag mod Køge Sygeh... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 92 Spm. om ministeren har drøftet Arbejdstilsynets rapporter vedr. forholdene i sygehussektoren med beskæftigelsesministeren, til sundheds- og ældreminis... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 91Spm. om ministeren har drøftet Arbejdstilsynets rapporter vedr. forholdene i sygehussektoren med Danske Regioner, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 90 Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til, at det er op til den enkelte sygehusafdeling at håndtere rapporter og påbud fra Arbejdstilsynet, til su... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 89 Spm. om det er muligt for ministeren at rette henvendelse til Folketingets Ombudsmand, hvis ministeren får kendskab til eksempelvis uhensigtsmæssig br... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 88 Spm. om oversendelse af en oversigt over udviklingen i antallet af indberetninger af utilsigtede hændelser, antallet af patientklager og antallet af a... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 87 Spm. om ministeren vil orientere udvalget, når Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget sin evaluering af det eksisterende rapporteringssystem for... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 86 Spm. om, hvordan udviklingen i antallet af SOSU-assistenter, portører og serviceassistenter har været i sygehussektoren de sidste 5 år, til sundheds- ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 85 Spm. om ministeren mener, at produktivitetsstigningen i sygehussektoren har en betydning for henholdsvis arbejdsmiljøet i sektoren og patientsikkerhed... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 84 Spm. om oversendelse af en oversigt over produktivitetsstigningen i henholdsvis sygehussektoren og i den private sektor siden 2004, til sundheds- og æ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål25-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 83Spm. om, hvor mange mia. kr. der i 2016 blev anvendt til kvalitet og forebyggelse i almen praksis og kommunerne, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 82Spm. om, hvor mange unødvendige indlæggelser af ældre medicinske patienter, der fandt sted i første halvår af 2016, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 81 Spm. om oversendelse af en skematisk fremstilling, der viser de ti afdelinger med mest overbelægning for hver af de fem regioner det seneste halve år,... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-10-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500