Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 708 Spm. om, hvor mange nulevende danskere, der har udviklet lungehindekræft på grund af de asbestfibre, som deres forældre har bragt med hjem fra deres a... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 707 Spm. om, hvor stor en del af de 10 mio. kr. til andenhånds-eksponerede asbestofre fra satspuljeaftalen for 2016-2019, der hhv. allerede er blevet udbe... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 706 Spm. om forskellige patientgrupper har samme indflydelse på deres behandling samt om de har samme mulighed for at udtrykke ønske om palliativ sedering... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 705 Spm. om ministeren er indstillet på at se på mulighederne for at præcisere begrebet ”uafvendeligt døende” og tidsperioden for, hvornår man kan betegne... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 704 Spm. om ministeren er indstillet på at se på mulighederne for, at en patient, som ikke er uafvendeligt døende, ved livstestamente kan udtrykke ønske o... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 703 Spm. om det efter gældende regler er muligt at ophøre med respiratorbehandling i de tilfælde, hvor en uafvendelig døende ikke ønsker at fortsætte resp... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 702 Spm. om redegørelse for afgrænsningen af, hvornår en patient, der ikke er uafvendelig døende, kan få afbrudt allerede igangsat behandling, uden at det... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 701 Spm. om redegørelse for afgrænsningen af, hvornår en uafvendelige døende patient kan afbryde allerede igangsat behandling, uden at det efter gældende ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 700 Spm. om sundhedspersonalet må afbryde en igangsat væskebehandling af en uafvendelig døende patient, og i givet fald under hvilke forudsætninger vækstb... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 699Spm. om vejledning om kriteriet for medikamentel palliation i terminalfasen er juridisk bindende, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 698 Spm. om, hvorvidt sundhedspersonale skal iagttage den tidsperiode, som er angivet iht. lovgivningen, eller den mere snævre tidsperiode, som er beskrev... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 697 Spm. om baggrunden for og om det er hensigtsmæssigt, at der opereres med forskellige tidsperioder for, hvornår man er uafvendeligt døende i hhv. lovgi... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 696 Spm. om tidsperioden for, hvornår sundhedspersonale dels i henhold til lovgivningen dels i henhold til relevante retningslinjer og vejledninger kan ig... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 695 Spm. om, hvordan ministeren forholder sig til at anvende et andet begreb, f.eks. ”terminal sedering”, for den periode, hvor en uafvendeligt døende pat... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 694 Spm. om grunden til, at man i den nationale handlingsplan for hepatitis C ikke inddrager andre patienter end tidligere stofmisbrugere, og at man i han... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 693 Spm. om grunden til, at man i Danmark skal vente længere end i andre lande, før man som hepatitis C patient kan få behandling med DAA midler, til sund... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 692 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at den faglige ballast styrkes i kommunerne, eftersom flere og flere patienter udskrives tidligere end før, til... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 691 Spm. om, at i lyset af at ministeren har udsat afrapportering for Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og man dermed ikke sikrer, at ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 690Spm. om der er standardiseret tilbud til senskader af hjernerystelser i andre lande, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 689 Spm. om ministerens holdning til, at det tilsyneladende hovedsagelig er højtuddannede, der får hjælp til behandling efter en hjernerystelse, til sundh... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 688Spm. om en fortrolig redegørelse om baggrunden for fratagelsen af læge Stig Gerdes autorisation, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 687 Spm. om, hvordan ministeren forestiller sig, at den nye specialuddannelse målrettet de kommunalt ansatte sygeplejersker og sygeplejersker i almen prak... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 686 Spm. om der i regeringen er overvejelser om at tilbyde – enten med statsstøtte eller egenbetaling - andre vacciner end dem, der allerede er indeholdt ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 685Spm. om Danmark følger de nordiske lande i forhold til anbefalinger af vaccineprogrammer, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 684 Spm. om patienter dels informeres om de forskellige vaccinetilbud, der i dag er på markedet, og om mulighederne for at få en vaccine, uanset om vaccin... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-03-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500