Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 820 Spm. om, hvordan regeringen forholder sig til Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 af 15. december 2015 om hjælpemidler – kugledyne, kædedyne – behan... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 819 Spm. om ministeren mener, at ministeriets brev til Danske Regioner af 1. juli 2016 om kugle- og kædedyner er tilstrækkelig godt modtaget og forstået p... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 818Spm. om der er taget skridt til at sikre, at sovemedicin ikke skal være førstevalg i behandling af børn og unge med søvnbesvær, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 817 Spm. om, hvilke instanser man kan klage til, såfremt man får afslag fra kommunen på støtte til en kugle- eller kædedyne med den begrundelse, at barnet... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 816 Spm. om regeringen tilslutter sig, at relevant medicinske eller pædagogisk tiltag bør være afprøvet, før en kugle- eller kædedyne kan bevilges af komm... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 815 Spm. om, hvorvidt en principafgørelse fra Ankestyrelsen eller nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen har forrang i tilfælde af diskre... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 814 Spm. om Ankestyrelsens principafgørelse 94-15 af 15. december 2015, hvori det fremgår, at ”relevant medicinsk behandling uden væsentlig helbredsrisiko... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 813 Spm. om hjemmelsgrundlaget for, at medicinering, f.eks. sovemedicin til børn og unge med søvnbesvær, kan gå forud for anvendelse af ikke-farmakologisk... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 812Spm. om princippet om stepped care finder anvendelse i forhold til behandling af børn og unge med søvnbesvær, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 811 Spm. om redegørelse for hovedkonklusionerne i den forskning, som eksperter på Harvard Universitet har foretaget om meditationsbaseret sundhedsfremme o... SundhedsministerenForeløbigt besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 810 Spm. om, at når resultaterne fra projektet Åben og Rolig i Ålborg og København foreligger i næste måned bedes ministeren kommentere på og forholde sig... SundhedsministerenForeløbigt besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 809 Spm. om der siden udarbejdelse af Forebyggelsespakken om mental sundhed fra 2012 er fremkommet ny viden på området om sundhedsfremmende indsatser, til... SundhedsministerenForeløbigt besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 808Spm. om, hvad der på nuværende tidspunkt foreligger af evidens om forebyggelse og behandling af mentale helbredsproblemer, til sundhedsministerenSundhedsministerenForeløbigt besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 807Spm. om, hvordan regeringen forholder sig til at udarbejde en national handlingsplan mod stress, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 806Spm. om, hvorvidt Forebyggelsespakken om mental sundhed fra 2012 har fungeret efter hensigten, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 805Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 25/4-17 om hjertestartere og det nuværende akutberedskab, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 804Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 25/4-17 om responstid i det præhospitale beredskab, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 803 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 25/4-17 om brugerbetaling for fælles inventar og hjælpemidler på plejehjem, til børne- og socialmin... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 802 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 25/4-17 om brugerbetaling for fælles inventar og hjælpemidler på plejehjem, til transport-, bygning... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaretUdvalgsspørgsmål26-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 801 Spm. om, hvordan kommunen og i dette tilfælde et plejecenter rent juridisk skal håndtere afdødes ønsker om orientering af eventuelle pårørende, jf. ”K... ÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 800Spm. om, hvor mange danske unge under 18 år, der ryger, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 799Spm. om, hvad gennemsnitsalderen er for, hvornår danskere begynder at ryge, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 798 Spm. om, hvor mange ressourcer og årsværk der årligt bruges på hhv. at håndhæve fartgrænserne i trafikken og forbuddet mod salg af tobak til børn og u... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 797 Spm. om, hvor mange kontrolbesøg politiet har foretaget i hvert af årene 2015 og 2016 for at håndhæve forbuddet i restaurationsloven mod salg af alkoh... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-04-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 796 Spm. om, hvor mange kontrolbesøg politiet har foretaget i detailhandlen i hvert af årene 2015 og 2016 for at håndhæve forbuddet mod salg af tobak til ... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-04-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500