Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 399 Spm. om redegørelse for, hvordan ministeren som forstander af plejehjemmet Lotte løftede arbejdet omkring de lovpligtige arbejdspladsvurderinger, til ... ÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 398 Spm. om, hvordan virksomheder og institutioner, der skriver en arbejdspladsvurdering af fra en anden virksomhed eller institution, sanktioneres, til b... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 397 Spm. om, hvordan virksomheder og institutioner, der enten bevidst eller ubevidst undlader at udarbejde en APV, sanktioneres, til beskæftigelsesministe... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 396Spm. om, hvilke krav der stilles til indhold og proces i udarbejdelsen af de lovpligtige arbejdspladsvurderinger, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 395 Spm. om, at på samråd den 12. januar 2017 oplyste ældreministeren, at der er nedsat en ledelseskommission. Ministeren bedes oplyse, hvad tidsplanen fo... Ministeren for offentlig innovationIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 394Spm. om ministeren mener, at kommunerne har tilstrækkelige ressourcer til ældreplejen, til ældreministerenÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 393 Spm. om ministeren er enig i, at mere tid til hver enkelte ældre i ældreplejen vil have en positiv effekt på antallet af tilfælde af vold og trusler i... ÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 392 Spm. om, at på samrådet den 12. januar 2017 oplyste ministeren, at Københavns Kommune har taget initiativer, der har afbureaukratiseret ældreplejen. M... ÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 391 Spm. om, at på samrådet den 12. januar 2017 omtalte sundhedsministeren en undersøgelse fra 2011 om forekomsten af MRSA i dansk og importeret svine-, o... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 390 Spm. om man anvender probiotisk rengøringsmiddel i stalde m.v., som i andre lande har vist sig at være meget effektivt i forhold til at mindske risiko... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 389 Spm. om man anvender probiotisk rengøringsmiddel på hospitaler m.v., som i andre lande har vist sig at være meget effektivt i forhold til at mindske r... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 388Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 19/1-17 om plejehjemmet Lotte, til ældreministerenÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 387 Spm. om regeringen har til hensigt at iværksætte initiativer, der kan sikre, at skolebørn indtager den mængde vand, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, t... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 386 Spm. om redegørelse for, hvor mange børn af forældre, der har arbejdet på eternitfabrikken i Aalborg, der har fået afslag på ansøgninger til puljen fo... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 385 Spm. om det er ministerens vurdering, at aftaleteksten vedr. den nuværende satspulje på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 om erstatningsordning ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 384 Spm. om baggrunden for, at Sundhedsstyrelsen i 2014 præciserede, hvor lang tid der maksimalt må gå fra mistanke om en kræftsygdom ved den første mammo... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 383 MFU spm. om de ændringer i Sundhedsstyrelsens ’Vejledning til udredning og behandling af transkønnede’, der blev lovet i forbindelse med, at transkønn... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 382 Spm. om, hvem der er ansvarlig for, at de nordiske lande tilsyneladende ikke blev underrettet om læger, der af de danske myndigheder har fået frataget... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 381Spm. om opgørelse af antallet af udskrivelser i psykiatrien fordelt på ugedage i 2016, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 380Spm. om redegørelse for hvilke typer af tilbud patienter, som har været tvangsindlagt får efterfølgende, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 379 Spm. om redegørelse for udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid for patienter, som har været tvangsindlagt i perioden fra 2007-2017, til sund... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 378 Spm. om redegørelse for udviklingen i antallet af genindlæggelser, hvor politiet bistår ved genindlæggelsen, for henholdsvis genindlæggelser inden for... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 377 Spm. om redegørelse for antallet af de 4.273 personer, der blev tvangsindlagt med assistance fra politiet i 2016, som har været i kontakt med den regi... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 376 Spm. om opgørelse af antallet af de 4.273 personer, der blev tvangsindlagt med assistance fra politiet i 2016, som har været indlagt i psykiatrien hen... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 375 Spm. om redegørelse for den gennemsnitlige indlæggelsestid efterfølgende for de 4.273 personer, der blev tvangsindlagt med assistance fra politiet i 2... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål18-01-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500