Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 263 Spm. om redegørelse for, hvilke initiativer regeringen har taget for at forebygge, at danskere udsætter sig selv for såkaldte ”solkure”, til sundhedsm... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 262Spm. om redegørelse for, hvor stort omfanget af såkaldte ”solkure” er i Danmark, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 261 Spm. om redegørelse for, hvilke bivirkninger der er konstateret blandt danske patienter som følge af brug af såkaldte ”solkure”, til sundhedsministere... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 260Spm. om redegørelse for, hvilke konstaterede bivirkninger der har været i udlandet som følge af brug af såkaldte ”solkure”, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 259Spm. om redegørelse for, hvor stor sundhedsfare der er forbundet med brug af såkaldte ”solkure”, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 258 Spm. om oversendelse af en oversigt over ministerens ti første konkrete forslag til afbureaukratisering af ældreplejen, jf. at ministeren adskillige g... ÆldreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 257 Spm. om, hvordan de 50 mio. kr., der blev givet ekstraordinært til fødeafdelingerne i 2016, er fordelt på sygehuse og regioner, og hvorvidt og hvordan... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 256 Spm. om oversendelse af en oversigt over udviklingen i det gennemsnitlige antal af fødsler hhv. uden komplikation og med komplikation pr. jordemor pr.... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 255 Spm. om oversendelse af en oversigt over udviklingen i det gennemsnitlige antal jordmødre på fødeafdelingerne (eksklusiv barselskonsultationerne) pr. ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 254 Spm. om redegørelse for forløbet omkring og udfordringerne forbundet med at indføre mere nuancerede opgørelser over dementes brug af antipsykotisk med... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 253 Spm. om der er sat gang i initiativet af den tidligere sundheds- og ældreminister om en nøjere overvågning af forbruget med årlige opgørelser af, hvor... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 252 Spm. om, hvor mange ressourcer, der skal tilføjes til kommunerne og regionerne ud over de 470 mio. kr. ud over fire år, som følger af den kommende dem... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 251Spm. om det er muligt, at oprette et selskab som det, der tidligere hed Danske Lægemiddelforsyning, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 250 Spm. om kommentar til artiklen ”Region holder fast i nej til behandling trods løfte” bragt i JydskeVestkysten den 2. december 2016, til sundhedsminist... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 249 Spm. om, hvorfor behandlingen af kutant T-celle lymfom, hvor der er behov for interaktion mellem dermatologer og hæmatologer (multidisciplinært team),... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 248 Spm. om, at ved en organtransplantation er der risiko for at få post-transplantation lymphoproliferative sygdom (PTLD). I lyset af at dette er en komp... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 247 Spm. om patienterne på HPV-centrene rent faktisk har fået én læge tilknyttet, som er tovholder for deres forløb, som det var hensigten ved etablering ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 246 Spm. om redegørelse for, hvordan de fem regionale HPV-centre kører i dag, og hvorvidt centrene behandler efter samme retningslinjer, som Folketingets ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 245Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 1/12-16 om sagen om læk af helbredsoplysninger og cpr-numre, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 244Spm. om kommentar til materiale fra SonoSteams foretræde den 29. november 2016 om bekæmpelse af multiresistente bakterier, til sundhedsministerenSundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål05-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 243 Spm. om der findes SOSU-assistenter, der er specialiserede inden for psykiatriområdet, eller om det er noget, regeringen påtænker at igangsætte, til s... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål01-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 242 Spm. om redegørelse for, om den nuværende personalemangel på Psykiatrisygehuset i Slagelse skyldes, at det er svært at tiltrække studerende til de udd... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål01-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 241 Spm. om, hvor mange stillinger der på nuværende tidspunkt mangler at blive besat på Psykiatrisygehuset i Slagelse opgjort efter faggrupper, til sundhe... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål01-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 240 Spm. om, hvilke organisationer Region Sjælland samarbejder med for at løse problemet med personalemangel på Psykiatrisygehuset i Slagelse, til sundhed... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål01-12-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 239 Spm. om redegørelse for, hvor mange af de relevante personalegrupper på Psykiatrisygehuset i Slagelse der er ansat pr. 100.000 indbygger i regionen, t... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål01-12-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500