Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 1031Spm. om, hvor store omkostninger der i dag er forbundet med psykiatrisk behandling og hjælp af flygtningebørn, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1030 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/9-16 om implementering af de nye kliniske retningslinjer for fedmekirurgi, til sundheds- og ældr... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1029Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/9-16 om rygnings udbredelse, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1028 Spm. om, hvor mange der har fået udstedt et farlighedsdekret fra Justitsministeriet i henhold til Psykiatrilovens §40, og hvor de opholder sig, til ju... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1027 Spm. om, hvilke tilbud om støtte, vejledning og evt. psykologhjælp der er til nære pårørende (ægtefæller, samlevere og børn) til svært hjerneskadede i... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1026 Spm. om, hvordan sygehuse/neurocentre samarbejder med kommunerne i dag, når hjerneskadede og apopleksiramte udskrives udover udfærdigelse af genoptræ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1025 Spm. om der i dag er godkendte og gennemtestede forløbs- og genoptræningsprogrammer for hjerneskadede i alle regioner og kommuner, til sundheds- og æl... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1024 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at kommunerne samarbejder, så man kan tilbyde unge og midaldrende hjerneskadede og apopleksiramte aldersvarende... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1023 Spm. om ministerens holdning til artiklen ”39 årige Kristian blev hjerneskadet og parkeret blandt ældre – og han er ikke den eneste”, der blev bragt p... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1022Spm. om redegørelse for de internationale erfaringer med hel eller delvis legalisering af hash, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1021Spm. om redegørelse for den seneste forskning, hvad angår skadesvirkninger for unges anvendelse af hash, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1020Spm. om, hvor mange danske unge der ryger hash, fordelt på alderstrin, geografi og frekvens af misbruget, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1019 Spm. om ministeren som opfølgning på mødet den 8. september 2016 om specialeplanen vil uddybe ansøgningsproceduren for private hospitaler, til sundhed... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1018 Spm. om redegørelse for den faglige begrundelse for, at private sygehuse i forbindelse med specialeansøgning kun vurderes på volumen af offentligt fin... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1017 Spm. om ministeren som opfølgning på mødet den 8. september 2016 om specialeplanen vil redgøre for den videre proces med revisionen af den nye special... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1016Spm. om, hvordan antallet af klager til Patienterstatningen har udviklet sig de seneste 10 år, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1015 Spm. om, hvordan hhv. Schweiz, Storbritannien og USA har indrettet deres sundhedsvæsen med hensyn til systematisk efteruddannelse og certificering af ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1014 Spm. om, hvor ansvaret i dag ligger for, at speciallæger kommer på relevant efteruddannelse for at holde sig opdateret om ny faglig viden, nye faglige... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1013 Spm. om, hvilke obligatoriske eksamener der i dag eksisterer for speciallæger med det formål at sikre, at lægerne holder sig opdateret på ny faglig vi... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1012 Spm. om ministeren finder, at det er hensigtsmæssigt, at kronikere som Flemming & Gitte tilbydes skiftende vikarer? Jf. artiklen ”Flemming og hans kon... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1011 Spm. om ministerens reaktion på, at det ikke er muligt at tilbyde kronisk syge borgere som f.eks. Flemming & Gitte faste læger? Jf. artiklen ”Flemming... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1010 Spm. om redegørelse for tidsrammen for, hvornår patientskadeankenævnet kan omgøre en erstatningssag til ugunst for patienten, til sundheds- og ældremi... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1009 Spm. om ministeren i forbindelse med sine mere end 30 besøg på landets plejecentre har holdt møde med ældreråd eller afdelinger af fagforeningen FOA, ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1008 Spm. om ministeren i forlængelse af samrådet den 14/9-16 om selvskade vil redegøre for behandlingskapaciteten i forhold til selvskade, til sundheds- o... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1007 Spm. om ministeren i forlængelse af samrådet den 14/9-16 om selvskade vil oplyse, hvornår de brugbare data fra Sundhedsdatastyrelsen forventes at fore... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-09-2016 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500