Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 559 Vil ministeren give et fyldestgørende svar på spørgsmål SUU Alm. del. spørgsmål 250, 2016-17, herunder svare på, om ministeren mener, at det er et til... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 552 Vil ministeren opfordre andre ledere af plejehjem i Danmark til at kopiere APV’er fra andre institutioners APV, jf. at ministeren i bogen »Thyra Frank... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 551 På baggrund af ministerens udtalelser i bogen »Thyra Frank – Livsglæde & Stjernestunder« om, at »Jeg er med på, at man ikke skal skrive af efter nabop... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 549 Mener ministeren, at det er vigtigt, at hvert plejehjem laver sin egen APV (arbejdspladsvurdering) for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for de... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 545Mener ministeren, at de fem regioner skal nedlægges efter næste valg?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 543Mener ministeren ikke, at de lovpligtige arbejdspladsmiljøvurderinger er vigtige?ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 533 Mener ministeren, at psykiatrien har tilstrækkelige ressourcer til at tilbyde en ordentlig behandling af mennesker med psykiske lidelser, og hvad mene... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 541Vil ministeren oplyse fem nye konkrete initiativer, som ministeren vil gennemføre for at forbedre arbejdsmiljøet på landets plejehjem?ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 529 Mener ministeren, at det er et problem, at antallet af sengepladser er faldet med 11,6 pct. fra 2007 til 2016, samtidig med at antallet af psykiatrisk... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 539 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om vold og demente den 12. januar 2017, hvor ministeren afviser ved tidligere samråd at have afvist, at alle ... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 505 Hvad er ministerens holdning til, at sygehusene må aflyse undersøgelser m.v. på baggrund af, at patienten ikke har modtaget indkaldelsen med posten og... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 495Vil ministeren arbejde konkret for, at alle plejehjem i Danmark kan forhøje deres forplejningsudgifter med 50 pct.?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 494Vil ministeren arbejde konkret for, at alle plejehjem i Danmark kan forhøje deres driftsudgifter med 20 pct.?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 458 Synes ministeren, at det er godt, at finanslovsaftalen for 2017 ikke indeholder øremærkede midler til en videreførelse af det klippekort til ekstra hj... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-01-2017 (2016-17)
S 459 Mener ministeren, at det er rimeligt, at Sorø Kommune ikke vil levere hjemmehjælp til borgere, der ryger i eget hjem, medmindre de selv betaler for en... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-01-2017 (2016-17)
S 454 Synes ministeren, at det er rimeligt, at beboere på plejehjem, ligesom beboere på visse døgninstitutioner for børn og voksne, er afskåret fra at klage... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-12-2016 (2016-17)
S 452 Mener ministeren, at udviklingen, hvor en stadig større andel af beboerne på plejehjem har en demenssygdom eller en eller flere andre diagnoser og der... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-12-2016 (2016-17)
S 449 Vil ministeren redegøre for, hvordan man vil sikre, at der er akutpladser til de patienter, der har brug for det, samt sikre, at man ikke blot får en ... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-12-2016 (2016-17)
S 437 Mener ministeren, at det er rimeligt, at man indenfor samme kommune forskelsbehandler bl.a. ældre borgere i forhold til frit-valg og brugerbetaling, n... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-12-2016 (2016-17)
S 419 Mener ministeren, at vi i Danmark bør tage konkrete initiativer til at efterligne den norske model med retningslinjer for alvorlige traumer, herunder ... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 415 Vil ministeren tage initiativ til, at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for mennesker med rygmarvsskader som følge af ulykke eller sygd... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 408 Vil ministeren garantere, at de midler, der frigøres ved afbureaukratisering som følge af den netop annoncerede taskforce, forbliver i den kommunale æ... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 401 Ser ministeren et potentiale for et styrket interministerielt samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Sundhedsministeriet i forhold til opgradering a... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 400 Er det ministerens opfattelse, at Sundhedsstyrelsen og diverse instanser i regi af Sundhedsstyrelsen har de fornødne kompetencer til at foretage en tr... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 399Hvordan stiller ministeren sig i forhold til at opgradere det danske biologiske beredskab?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500