Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 419 Mener ministeren, at vi i Danmark bør tage konkrete initiativer til at efterligne den norske model med retningslinjer for alvorlige traumer, herunder ... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 415 Vil ministeren tage initiativ til, at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for mennesker med rygmarvsskader som følge af ulykke eller sygd... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 408 Vil ministeren garantere, at de midler, der frigøres ved afbureaukratisering som følge af den netop annoncerede taskforce, forbliver i den kommunale æ... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 401 Ser ministeren et potentiale for et styrket interministerielt samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Sundhedsministeriet i forhold til opgradering a... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 400 Er det ministerens opfattelse, at Sundhedsstyrelsen og diverse instanser i regi af Sundhedsstyrelsen har de fornødne kompetencer til at foretage en tr... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 399Hvordan stiller ministeren sig i forhold til at opgradere det danske biologiske beredskab?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 398Deler ministeren WHO’s vurdering, at koppetruslen er stigende, idet syntetiske kopper ifølge WHO kan fremstilles i løbet af 3 måneder?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 397 Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at det danske frontlinjepersonale er tilstrækkeligt sikret i form af godkendte vacciner i tilfælde af et b... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 396 Hvordan stiller ministeren sig til det forhold, at 17 pct. af befolkningen – herunder 17 pct. af det danske frontlinjepersonale – har en kontraindikat... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 389Vil ministeren tage initiativ til, at man følger de gældende anbefalinger til epilepsipatienter, så de sikres en hurtigere behandling? SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 388 Hvad er ministerens holdning til, at epilepsipatienter kan vente op til 11 år, før de får en operation, der kan hjælpe dem og sikre bedre sociale forh... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 383 Hvordan er ministerens holdning til, at patienter i den røde kategori, f.eks. patienter i kemobehandling eller strålebehandling, demente patienter og ... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 385 Hvad er ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsen vil sætte meget syge og sårbare patienters tandsundhed på hold, idet de ikke længere kan få til... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 386 Mener ministeren, at det er rimeligt, at patientsikkerhed nedsættes med de ændrede retningslinjer, så patienterne ikke kan få tilskud til tandbehandli... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 387 Vil ministeren vurdere, at de sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger vil være højere i fremtiden, da vi desværre ser en stigning i visse sygdomsgr... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 378Mener ministeren, at der skal indføres rygeforbud på erhvervsskolerne i lighed med den eksisterende lovgivning for gymnasierne?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 340 Hvad mener ministeren om hændelsen fra Nyborg, omtalt i medierne, bl.a. af TV 2/Fyn den 2. december, hvor 87-årige Gerda Møller var sengeliggende og d... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 342 Hvordan vil ministeren sikre en øget værdighed i ældreplejen, når en ny undersøgelse foretaget af KORA viser, at hver tredje ansatte i hjemmeplejen fø... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 346 Vil ministeren i forlængelse af sin udtalelse til TV 2 den 30. november om, at »der selvfølgelig ikke er nogen, der skal sidde på et plejehjem i en bl... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 345 Hvordan vil ministeren sikre, at medarbejderne i ældreplejen kan gå på arbejde uden at risikere voldelige overfald fra eksempelvis demente ældre, jf. ... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 343 Er ministeren tilfreds med, at psykiatrien ikke er nævnt med et eneste ord i regeringsgrundlaget, og hvilke ambitioner har ministeren for at løfte omr... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 337 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen endnu ikke har fået styr på finansieringen og udbetalingen af den forhøjede kompensation ... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 311 Vil ministeren oplyse, om det er generel praksis at iværksætte politiske aftaler uden den nødvendige finansiering, således som vi aktuelt ser på områd... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål01-12-2016 (2016-17)
S 310 Vil ministeren oplyse, hvorfor man har lanceret en landsdækkende kampagne for ægdonation, og således aktivt opfordrer danske kvinder til at donere der... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål01-12-2016 (2016-17)
S 294Vil ministeren få regionerne til at redegøre for, hvad de ekstra midler, som Folketinget afsatte til fødeafdelingerne, har betydet for travlheden?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål30-11-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500