Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 1123Har regeringen planer om at ændre AVT-programmet og eventuelt flytte det fra de to nuværende CI-centre på Gentofte Hospital og Aarhus Hospital?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1122 Hvornår agter regeringen at udrulle sine planer om en udvidelse af AVT-programmet fra 1 til 3 år, så man ikke risikerer, at der er patienter, der fald... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1110 Agter ministeren på et udvalgsmøde at fremlægge den redegørelse, som ministeren, jf. Dagbladet BT, har bedt Danske Regioner om vedrørende den forsinke... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1075 Hvornår kommer sundhedsminister Ellen Trane Nørbys bebudede ændringer af bl.a. sundhedsbekendtgørelsen, så man kan få faste og ordnede aflønningsforho... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1042Hvad er regeringens holdning til Danske Regioners forslag om at igangsætte en psykiatriplan 2?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-04-2017 (2016-17)
S 1040 Mener ministeren, at opråbet fra lægerne på Psykiatrisk Hospital i Risskov, som I Berlingske den 4. april beskriver en situation, hvor meget syge pati... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-04-2017 (2016-17)
S 1033 Hvordan påtænker ministeren, at restpuljen på mere end 125 mio. kr. til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjem skal anvendes, herunde... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-04-2017 (2016-17)
S 1032 Hvad, mener ministeren, er årsagen til, at en tredjedel af kommunerne har valgt ikke at søge puljen til etableringen eller genetablering af køkkener p... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-04-2017 (2016-17)
S 1031Er ministeren tilfreds med, at kun to tredjedele af kommunerne har søgt regeringens pulje til etablering eller genetablering af køkkener på plejehjem?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-04-2017 (2016-17)
S 977 Finder ministeren det tilfredsstillende, at de 270 mio. kr., som den tidligere SR-regering i 2014 satte af til Aktiv Patientstøtte i 2015-2018 med sun... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-03-2017 (2016-17)
S 976 Spørgsmål: Er ministeren enig i den fremstilling, som bliver præsenteret 24. marts i Altinget i artiklen »Sundhedsleverandør: 270 millioner til svage... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-03-2017 (2016-17)
S 963 Hvad mener ministeren om, at Nordfyns kommunalbestyrelse ikke tog kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) ved fundet af bentazon i dr... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-03-2017 (2016-17)
S 962Mener ministeren, at der i dag er tilstrækkeligt fokus på tværfaglighed i omsorgen for mennesker med demens?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-03-2017 (2016-17)
S 961 Hvad mener ministeren om den nye hvidbog om styrket tværfaglighed på demensområdet, som Socialpædagogerne har udarbejdet, og på hvilke områder mener m... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-03-2017 (2016-17)
S 947 Vil ministeren redegøre for, hvornår ministeren har i sinde at indkalde satspuljepartierne til en drøftelse om en eventuel udvidelse af målgruppen for... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål23-03-2017 (2016-17)
S 938Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at nogle kvinder må vente, til de er 52 år, med at få en mammografiscreening?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-03-2017 (2016-17)
S 919 Finder ministeren det tilfredsstillende, at ingen danske sundhedsmyndigheder tilsyneladende har et overblik over, hvor mange udenlandske læger der hen... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-03-2017 (2016-17)
S 917 Hvad er ministerens holdning til, at Brønderslev Kommune gennemfører besparelser på 340.000 kr. på ældreområdet ved at skære ned på omsorgen for demen... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-03-2017 (2016-17)
S 905Hvad er ministerens holdning til, at demensramte ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen kan risikere at vente op til 50 uger på at få stillet en diagnose?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-03-2017 (2016-17)
S 898 Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at postaftalen ikke går ud over patientsikkerheden og forsinker undersøgelser og behandling i sundhedsvæsnet so... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-03-2017 (2016-17)
S 894 Er det ministerens intention at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på baggrund af... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-03-2017 (2016-17)
S 893 Kan ministeren bekræfte, at det stadig er regeringens intention, at afrapporteringen fra det dobbeltforsinkede udvalg vedrørende det nære og sammenhæn... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-03-2017 (2016-17)
S 892Vil ministeren tage initiativ til, at regionerne laver sammenlignelige opgørelser over responstider?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-03-2017 (2016-17)
S 883 Mener ministeren, at det skal være muligt for den nedsatte taskforce om afbureaukratisering at komme med forslag, der kræver en investering f.eks. i i... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-03-2017 (2016-17)
S 880Hvad er ministerens holdning til de mange nye friplejehjem, der ifølge artikel på dr.dk »Flere frie plejehjem på vej« åbner rundt omkring i landet?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-03-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500