Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Spørgsmålstype


Minister


Spørger


Status

 

Sundheds- og Ældreudvalget: Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 947 Vil ministeren redegøre for, hvornår ministeren har i sinde at indkalde satspuljepartierne til en drøftelse om en eventuel udvidelse af målgruppen for... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-03-2017 (2016-17)
S 938Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at nogle kvinder må vente, til de er 52 år, med at få en mammografiscreening?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-03-2017 (2016-17)
S 919 Finder ministeren det tilfredsstillende, at ingen danske sundhedsmyndigheder tilsyneladende har et overblik over, hvor mange udenlandske læger der hen... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-03-2017 (2016-17)
S 917 Hvad er ministerens holdning til, at Brønderslev Kommune gennemfører besparelser på 340.000 kr. på ældreområdet ved at skære ned på omsorgen for demen... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-03-2017 (2016-17)
S 905Hvad er ministerens holdning til, at demensramte ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen kan risikere at vente op til 50 uger på at få stillet en diagnose?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-03-2017 (2016-17)
S 898 Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at postaftalen ikke går ud over patientsikkerheden og forsinker undersøgelser og behandling i sundhedsvæsnet so... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-03-2017 (2016-17)
S 894 Er det ministerens intention at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen på baggrund af... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-03-2017 (2016-17)
S 893 Kan ministeren bekræfte, at det stadig er regeringens intention, at afrapporteringen fra det dobbeltforsinkede udvalg vedrørende det nære og sammenhæn... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-03-2017 (2016-17)
S 892Vil ministeren tage initiativ til, at regionerne laver sammenlignelige opgørelser over responstider?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-03-2017 (2016-17)
S 883 Mener ministeren, at det skal være muligt for den nedsatte taskforce om afbureaukratisering at komme med forslag, der kræver en investering f.eks. i i... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-03-2017 (2016-17)
S 880Hvad er ministerens holdning til de mange nye friplejehjem, der ifølge artikel på dr.dk »Flere frie plejehjem på vej« åbner rundt omkring i landet?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-03-2017 (2016-17)
S 857 Hvornår agter ministeren at indkalde satspuljepartierne til en drøftelse om en eventuel udvidelse af målgruppen for erstatningspuljen for andenhåndsek... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-03-2017 (2016-17)
S 856 Mener ministeren, at det er særligt betryggende, at en stor gruppe patienter og pårørende, men også kolleger på Sygehus Sønderjylland, fortæller, at d... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-03-2017 (2016-17)
US 40Om antal sengepladser i sygehusvæsenet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål28-02-2017 (2016-17)
S 829 Anerkender ministeren, at det er uhensigtsmæssigt, at pensionerede læger, som er blevet frataget deres ret til at udøve selvstændig faglig virksomhed ... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål28-02-2017 (2016-17)
S 828 Kan ministeren – i lyset af sagen om politianmeldelse af en pensioneret læge for at have ydet dødshjælp til mindst 10 danskere ved hjælp af udskrivnin... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål28-02-2017 (2016-17)
S 821 Hvordan forholder ministeren sig til, at en pensioneret læge har udskrevet medicin til brug for aktiv dødshjælp, på trods af at dette er forbudt i Dan... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 820Hvordan forholder ministeren sig til, at læger angiveligt kan udskrive recepter, selv om lægerne er gået på pension?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 815 I forlængelse af ministerens forklaringer den 22. februar 2017 i Folketingssalen om sine erfaringer som chef på plejehjemmet Lotte med hensyn til medi... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 812 Er ministeren bekendt med, at der kom en række skærpede uanmeldte tilsyn på plejehjemmet Lotte for forhold vedrørende medicinhåndteringen, der var ops... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 810 Synes ministeren virkelig, at en plejehjemsleder kan være fagligt stolt af medicinhåndteringen på et plejehjem, når embedslægen udtrykker kritik på 17... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 807 Hvorfor undlod ministeren i interviewet i DR-programmet »Adgang med Abdel« den 8. februar 2017, hvor ministeren fortalte om medicinhåndteringen på ple... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 806 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen ikke har handlet med rettidig omhu på et så afgørende område for de danske patienter som ... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 805 Er ministeren enig med sin forgænger, Sophie Løhde, i, at »nøglen« til at løse de problemer, vi i Danmark har med lægemangel og manglende sammenhæng i... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 783 Kan ministeren bekræfte, at det ikke var en regering med deltagelse af Venstre og Konservative, der i sin tid tog initiativ til Kræftplan I, men derim... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500