Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
US 29Om skoledag, klassekvotient og skolevalg.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
US 28Om besparelser på uddannelse og om EU.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
US 27Om ulighed og om grøn omstilling.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
US 26Om økonomisk ulighed.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
US 25Om en britisk frihandelsaftale med EU.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
US 24Om gasrørledningen Nord Stream 2.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
US 23Om annoncørers fravalg af Den Korte Avis.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-12-2016 (2016-17)
US 22Om uddannelsesområdet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-12-2016 (2016-17)
US 21Om et uddannelsesloft.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-12-2016 (2016-17)
US 20Om kunst og kultur og samarbejde med den nye regering.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-12-2016 (2016-17)
US 19Om dobbeltuddannelse.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-12-2016 (2016-17)
US 18Om pensionsalderen.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-12-2016 (2016-17)
US 17Om besparelser på produktionsskoler.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 16Om europapolitik og om flygtninge.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 15Om klimapolitik og om kontanthjælpsloft.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 14Om partistøtte.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 13Om kristne værdier.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 12Om regeringsgrundlaget.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 11Om en handelsaftale.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 10Om EU's handelspolitik over for Færøerne.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 9Om en arktisk strategi og om selvstyret.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 8Om forsvar og grænsehindringer.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-11-2016 (2016-17)
US 7Om boligskat og om asylpolitik.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
US 6Om besparelser på uddannelsesområdet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
US 5Om udviklingen i Tyrkiet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
US 4Om medielicens.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
US 3Om kontanthjælpsloftet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
US 2Om fri bevægelighed i EU.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
US 1Om en boligbeskatningsaftale.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-11-2016 (2016-17)
S 601 Hvordan vil ministeren sikre, at der på lastbiler på danske veje ikke snydes med NOx-filtrering, således som det angiveligt foregår andre steder i Eur... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 600 Hvordan vil ministeren garantere, at Danmark fremadrettet fuldt ud lever op til OSCE's retningslinjer om forsamlingsfrihed, herunder at beskytte frede... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 599 Mener ministeren, at museumsloven er tidssvarende, når alt det, der bliver fundet af historisk eller arkæologisk betydning, tilhører staten, når der k... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 598 Hvor mange flere midler mener ministeren, der skal tilføres ældreområdet, hvis alle øvrige plejehjem skal have samme standard, som plejehjemmet Lotte ... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 597 Mener ministeren, at det er udtryk for rettidig omhu for den kolletive trafik, at regeringen skærer 300 mio. kr. årligt på DSB's kontraktbetaling, når... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 596 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at regeringen ikke bakker op om Togfonden og andre investeringer i jernbanen, i lyset af at DSB-rapporten... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 595 Mener ministeren, at der er nogle velfærdsområder – ud over folkeskolen – der ikke er egnede til at konkurrenceudsætte, så de varetages af private akt... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 594Mener ministeren, at det er korrekt at kategorisere Uber som en deleøkonomisk virksomhed, jf. Avisens artikel den 19. januar 2017?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 593Har ministeren og regeringen planer om at købe flere grønlændere i denne valgperiode?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 592 Hvordan forholder ministeren sig til muligheden for, at ordet »overvågning« tilføjes BPA-ordningens § 95 stk. 3, således at vi kan sikre den fornødne ... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 591Er ministeren tilfreds med antallet af tilsyn på landets plejehjem i forhold til medicinhåndtering?ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 590 I lyset af ministerens udtalelse på samråd i Finansudvalget den 21. december 2016 om, at så længe der stadig sker fejl i medicineringen, så er det »jo... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 589 Hvad er ministerens holdning til, at en LLO-undersøgelse viser, at knap halvdelen af beboerrepræsentanterne i større udlejningsejendomme endnu ikke va... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 588 Hvad er ministerens forklaring på, at de største boligselskaber, efter kontanthjælpsloftet er trådt i kraft, oplever en stigning på 13 pct. i antallet... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 587 Eftersom ministeren utallige gange siden sin tiltrædelse som ældreminister har fortalt om sine konkrete erfaringer som chef for plejehjemmet Lotte i l... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 586 I forlængelse af, at ministeren utallige gange siden sin tiltrædelse som ældreminister har fortalt om sine konkrete erfaringer som chef for plejehjemm... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 585 Er det ministerens vurdering, at ulighed, herunder økonomisk ulighed, ikke udgør et problem for en række af de målgrupper, som hører under børne- og s... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 584 Hvad er ministerens holdning til, at Uber står på den liste, som fremgår af Erhvervsministeriets »Erhvervsministeriet kortlægger platformsøkonomien i ... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 583Mener ministeren i lighed med statsministeren, at ulighed ikke udgør et problem i Danmark?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 582 Hvad er ministerens holdning til, at pirat-taxitjenesten Uber optræder på den liste over deleøkonomiske tjenester og firmaer m.m., som Erhvervsministe... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 581 Er ministeren enig i, at arbejdsudbuddet frem mod 2025 stiger markant som følge af de seneste års reformer, og at indførelsen af budgetloven sikrer st... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 580Mener ministeren, ligesom han tidligere har udtalt, at dansk økonomi ikke længere befinder sig på en brændende platform?FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 579 Anerkender ministeren, at plejehjemmet Lotte på Frederiksberg blev drevet med et langt større økonomisk budget end de resterende plejehjem i Frederiks... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 578 Er ministeren enig med SFI-forsker, Lars Benjaminsen, der påpeger, at der er sket en stigning i antallet af hjemløse i mellemstore byer på grund af ma... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 577 Hvilket indtryk gør det på ministeren, at der er så massiv en modstand mod at forhøje pensionsalderen, som der er tale om, når 3F i deres underskrifti... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 576 Hvilke principper mener ministeren, der skal ligge til grund for en ny sammenhængende kystsikringspolitik, og hvordan en given fordelingsnøgle mellem ... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 575 Hvilken effekt mener ministeren, at det vil have på fordelingen af elever mellem folkeskolen og de frie grundskoler, hvis koblingsprocenten hæves yder... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 574Mener ministeren fortsat, at prostituerede skal ligestilles med resten af arbejdsmarkedet, så de får mulighed for dagpenge, pension m.m.? Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 573 Mener ministeren, at man vil kunne sikkerhedssikre en eksisterende bygning, der skal huse en kommende politiskole, i tilstrækkelig grad, f.eks. mod et... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 572 Mener ministeren, at planerne for Fyns politi nævnt i artiklen på TV2 Fyns hjemmeside den 16. januar 2017 under rubrikken »Spareplan: Markant færre be... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 571Vil udenrigsministeren redegøre for, hvilke konkrete dele af den nuværende europæiske arbejdsmiljølovgivning udenrigsministeren mener, er overflødige?UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 570 Mener udenrigsministeren stadig, at det vil være bedst for alle, hvis Grækenland går fallit, jf. debatindlæg »Grækenland bør gå fallit« i Berlingske T... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 569 Er udenrigsministeren enig i sin forgængers udtalelser til Bloomberg News den 12. august 2016, hvor denne understregede, at et af de vigtigste paramet... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 568 Hvad er udenrigsministerens holdning til, at EU hårdnakket har fastholdt, at briterne ikke skal regne med at kunne blive i det indre marked, hvis de g... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-01-2017 (2016-17)
S 567 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen endnu ikke har afrapporteret, når det fremgår a... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-01-2017 (2016-17)
S 566 Vil ministeren undersøge muligheden for, at det kendte Oyster Card, der udstedes af Transport For London, kan benyttes som gyldig rejsehjemmel i Danma... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-01-2017 (2016-17)
S 565 Under forudsætning af regeringens økonomiske politik og set i lyset af den kritik, som har været rejst i Odense af retningslinjerne om »Bring Your Own... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-01-2017 (2016-17)
S 564 Vil ministeren redegøre for, hvorledes regeringen konkret vil sikre, at »livscyklusperspektiver i højere grad indgår i beslutningsgrundlaget for offen... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
S 563 Mener ministeren, at det er helt uden problemer, hvis en højtstående embedsmand, som f.eks. arbejder med transfer pricing i SKAT eller Skatteministeri... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
S 562 Mener ministeren ikke, at det i visse tilfælde kan være gavnligt at have henholdsvis en udvidet tavshedspligt eller en karensperiode, hvor ansatte, de... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
S 561 Vil ministeren redegøre for, regeringens holdning til Socialdemokratiets forslag om en forsøgsordning i landets største byer, der skal overdrage opgav... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-01-2017 (2016-17)
S 560 Hvordan forholder ministeren sig til, at der på Skørping St. er opsat læskure, der reelt set ikke giver læ for regn, vind eller sne, da indgangspartie... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 559 Vil ministeren give et fyldestgørende svar på spørgsmål SUU Alm. del. spørgsmål 250, 2016-17, herunder svare på, om ministeren mener, at det er et til... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 558 Mener ministeren, det er hensigtsmæssigt, at Billundbanen først opføres, når det nye signalsystem er færdigt i hele Danmark i 2023, jf. Banedanmarks n... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 557 Er ministeren enig med Villum Christensen (LA), der på sin hjemmeside den 28. december 2016 skriver: »Klimamodellerne overdriver systematisk, der er i... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 556Hvornår offentliggør beskæftigelsesministeren evalueringsrapporten fra CEFU?BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 555 Hvorfor har ministeren endnu ikke offentliggjort evalueringsrapporten fra CEFU om resultaterne af brobygningsforsøg for unge kontanthjælpsmodtagere på... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 554 Hvad er udenrigsministerens holdning til, at den amerikanske administration angiveligt planlægger at flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Je... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 553 Anerkender ministeren, at de nye oplysninger om kvælstof, jf. artiklen på dr.dk »Nye tal: Der er mere kvælstof i vandet end forventet«, påvirker kvæl... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 552 Vil ministeren opfordre andre ledere af plejehjem i Danmark til at kopiere APV’er fra andre institutioners APV, jf. at ministeren i bogen »Thyra Frank... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 551 På baggrund af ministerens udtalelser i bogen »Thyra Frank – Livsglæde & Stjernestunder« om, at »Jeg er med på, at man ikke skal skrive af efter nabop... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 550 Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes, jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor de... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 549 Mener ministeren, at det er vigtigt, at hvert plejehjem laver sin egen APV (arbejdspladsvurdering) for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for de... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 548 Vil ministeren tage initiativ til at fremme anvendelsen af geotermi ved at lægge afgifter på importeret biomasse, da udviklingen i den danske fjernvar... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 547 Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og ar... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 546 Hvorfor vil ministeren ikke ud fra det store potentiale for geotermisk energi i fjernvarmeforsyningen tage initiativ til at støtte den lokale udnyttel... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 545Mener ministeren, at de fem regioner skal nedlægges efter næste valg?SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 544 Mener ministeren, at man eksempelvis kan konkurrenceudsætte akutfunktioner på hospitalerne og anbringelser af udsatte børn, så det varetages af privat... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 543Mener ministeren ikke, at de lovpligtige arbejdspladsmiljøvurderinger er vigtige?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 542Mener ministeren ikke, at der er nogle grænser for, hvilke velfærdsydelser der skal konkurrenceudsættes?Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 541Vil ministeren oplyse fem nye konkrete initiativer, som ministeren vil gennemføre for at forbedre arbejdsmiljøet på landets plejehjem?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 540 Er ministeren enig i tidligere departementschef Jesper Zwislers udtalelse om, at Finansministeriet har fået for meget magt, og at det er dybt problema... Børne- og socialministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 539 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om vold og demente den 12. januar 2017, hvor ministeren afviser ved tidligere samråd at have afvist, at alle ... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 538Hvordan vil ministeren sikre, at bureaukrati ikke står i vejen for kystsikringsprojekter som det ved Jyllinge?ErhvervsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 537Hvorfor mener ministeren ikke, at det foreslåede Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal være et sektorforskningsinstitut? Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 536 Hvordan vil ministeren sikre, at det foreslåede Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kan bedrive egen fri samfundsrelevant forskning, nå... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 535 Hvad er ministerens reaktion på, at flere forskere, eksperter og organisationer i Information den 11. januar 2017 vurderer, at det nye lovudkast fra r... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 534 Vil udenrigsministeren redegøre for sine udtalelser til TV 2 om, at EU ikke skal lovgive om arbejdsmiljø, herunder hvilke dele af den nuværende europæ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 533 Mener ministeren, at psykiatrien har tilstrækkelige ressourcer til at tilbyde en ordentlig behandling af mennesker med psykiske lidelser, og hvad mene... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 532 Hvilken betydning mener ministeren at det har for det boligsociale arbejde, at kun 38 pct. af de almene boligorganisationer, der har områder på Rigspo... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 531 Hvordan vurderer udenrigsministeren den sikkerhedspolitiske situation i Danmark efter den seneste måneds historier om russiske hackerangreb i USA og E... ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500