Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
<

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del FLF spørgsmål 47Spm. om, hvilke befolkningsgrupper der i særlig grad formodes at dyrke dyresex og med hvilke dyr, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 46Spm. om, hvilke undersøgelser der danner baggrund for ministerens tilkendegivelse om at indføre forbud mod dyresex, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 13 § 21 spørgsmål 1Spm. om ministeren vil redegøre for, i hvilket omfang der i forbindelse med renoveringsopgaven gøres brug af arbejdsklausuler, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 31 Spm. om, hvor stor provenuvirkningen efter adfærd og tilbageløb bliver, hvis de universitetsstuderende i 2020 i gennemsnit gennemfører en kandidatudda... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 30 Spm. om, hvor stor provenuvirkningen efter adfærd og tilbageløb bliver, hvis de universitetsstuderende i 2020 i gennemsnit gennemfører en kandidatudda... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 29 Spm. om at Styrelsen for Videregående Uddannelser ikke stiller krav om en bestemt betalingsform i forbindelse med betaling af studieafgift ved ansøgni... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål21-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 55 Spm. om ministeren i forlængelse af svar på SUU alm. del spørgsmål 997 (2013-14) vil oplyse, om svaret skal forstås sådan, at Sundhedsstyrelsens vejle... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 54 Spm. om konkrete eksempler på, at Sundhedsstyrelsen har ført tilsyn med, om antallet af vagter de enkelte læger kan tage hos lægevagten udgør en risik... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 53 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke er noget loft for, hvor mange vagter praktiserende læger kan tage hos lægevagten, til ministeren for sund... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 19 MFU spm. om i hvilket omfang lovændringerne direkte og potentielt vil påvirke mulighederne negativt for at gennemføre regeringens ressourcestrategi, t... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 18 MFU spm. om Danmark med vedtagelse af loven uden nye initiativer for at sikre genanvendelse vil kunne leve fuldt op til EU's affaldshieraki, til skatt... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 17 MFU spm. om, hvordan regeringen – evt. gennem anden lovgivning – vil sikre, at størrelsen af de incitamenter til genanvendelse også vil gælde fremover... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 16MFU spm. om begrundelser i lovbemærkningerne, om at afgiften på tørstofrige husdyrgødningstyper gav problemer med EU, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 15 MFU spm. om, hvordan man vil undgå at dette lovforslag hæmmer realisering af ressourcestrategiens mål og målet om øget biogasproduktion, til skattemin... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 14 MFU spm. om, hvordan man vil undgå at den foreslåede afgiftsfritagelse på tørstofrige husdyrgødningstyper hæmmer udbygningen af biogasanlæg, til skatt... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 13 MFU spm. om, hvordan lovforslaget bidrager til at understøtte og fastholde den danske biogasmodel og dermed leve op til Folketingets tillægsbetænkning... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 12MFU spm. om fjernelsen af afgifterne på forbrænding af husdyrgødning vil bidrage til at fremme eller hæmme denne udvikling, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 11MFU spm. om husdyrgødning, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 29MFU spm. om at kommentere rapporten ”Analyse af landbrugsmæssige konsekvenser af vandplanerne for Limfjorden”, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 62Spm. om, hvor meget ministeriet forventer at indtægterne vil være til Offerfonden i 2015, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 61Spm. om omfanget af indtægter til Offerfonden, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 60 Spm. om ministeren i forlængelse af de artikler, der er blevet bragt om den nye bog "Mørkelygten", tage initiativ til, at formuleringen "klart ulovlig... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 59 Spm. om, hvilke initiativer ministeren vil tage i forhold til information af ofrene, jf. Lars Hedegaard-sagen, hvor ministeren i samrådet sagde, at de... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 58 Spm. om, hvilke muligheder der foreligger i tilfælde af en opt-in for, at Danmark efterfølgende kan trække sig fra en retsakt, Folketinget har valgt a... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 57 Spm. om fremsendelse af en oversigt over de dele af dansk udlændingelovgivning, der ville se anderledes ud, såfremt Danmark valgte at tilslutte sig al... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 52 Spm. om ministerens holdning og forslag til eventuelle yderligere tiltag i forhold til at øge beskyttelsen af sundhedspersonalet i Danmark ved mistank... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 51 Spm. om ministeren mener, at almindelige væskeafvisende kitler, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, yder tilstrækkelig beskyttelse af sundhedspersonalet ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 10 MFU spm. om regeringen finder anledning til at revidere de nævnte mål for genanvendelse i lyset af, at forbrænding af VE-affald ifølge skatteministeri... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 9 MFU spm. om Danmark med den forudsete stigning i forbrænding af genanvendeligt VE-affald med vedtagelse af lovforslaget lever op til Affaldsrammedirek... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 8 MFU spm. om at oplyse, hvor stor effekten vil være på beskæftigelsen inden for sortering og fremstilling af materialer baseret på fraktioner fra VE-af... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 7 MFU spm. om at redegøre for, hvor det træaffald, der i dag eksporteres og genanvendes, fremover havner, hvis det ikke forbrændes i affaldsforbrændings... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
L 4 spørgsmål 6 MFU spm. om ministeren enig i, at incitamentet til forbrænding af VE-affald øges kraftigt med bortfald af energiafgiften og dermed af gebyret, der pål... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ULØ spørgsmål 11 Spm. om kommentar til henvendelse af 3/7-14 fra Preben Boye Jørgensen, Egtved, om skitse til Landdistrikternes Udviklingsfond, jf. ULØ alm. del - bila... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU samrådsspørgsmål M Samrådsspm. om at redegøre uddybende for regeringens grund til at forskelsbehandle ugeaviser og dagblade i forhold til Kommissionens krav om forbud im... SkatteministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU samrådsspørgsmål L Samrådsspm. om, hvorfor regeringen afviser, at ændringen af reklameafgiftsloven om forbuddet imod kumulation af støtte fra reklameafgiftsloven og af m... SkatteministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU samrådsspørgsmål E Samrådsspm. om, hvorfor regeringen ikke mener, at det er nødvendigt at notificere ændringerne for mediestøtteloven for Kommissionen, til kulturministe... KulturministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om regeringens reklameafgiftslov med de ændringer, som Kommissionen har krævet i sin afgørelse, risikerer at få store konsekvenser for dan... KulturministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 28Spm. om ekstra studiepladser på de kandidatuddannelser, der ikke nedskæres ifølge dimensioneringsmodellen, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 27Spm. om de sidste 5 års data om studerendes valg af studier fra den koordinerede tilmelding, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 56Spm. om de aftaler, der er indgået mellem Danmark og Tyrkiet i sagen om Lars Hedegaards formodede attentatmand, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 15 Spm. om, hvor meget af udviklingsbistanden der er anvendt til hjælp i nærområder til flygtninge i årene 2011-2014, til handels- og udviklingsministere... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 14 Spm. om, hvor stor en andel af udviklingsbistanden der skal anvendes til asylansøgere i Danmark, hvis antallet af asylansøgere som forventet når op på... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 13Spm. om konsekvenserne for udviklingsbistanden, hvis antallet af asylansøgere når 20.000 i år, til handels- og udviklingsministerenHandels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 12 Spm. om opdateret svar på URU alm. del - spørgsmål 79 (folketingsåret 2011-12) af 26. januar 2012, samling 2011-12, til handels- og udviklingsminister... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 22 Spm. om ministeren mener, at det er urimeligt, at indehaverne af indekskontrakterne ikke får indeksering for alle årene i en indekskontrakt, som der v... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 21Spm. om staten har opnået en gevinst, når staten ikke har skullet udbetale/indeksere for de sidste år i en indekskontrakt, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 20MFU spm. om "følg eller forklar”-princippet, til erhvervs- og vækstministerenErhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 19MFU spm. om "følg eller forklar”-princippet, til erhvervs- og vækstministerenErhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
S 126 Bør Arbejdstilsynet efter ministerens mening – i forlængelse af svar på spørgsmål nr. S 17 – hvis Arbejdstilsynet giver ukorrekte oplysninger til en v... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 18Spm. om kommentar til henvendelsen af 17/10-14 fra Kolding Herreds Landbrugsforening om landbrug og vækst, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 25Spm. om kommentarer til notat af 9/10-14 fra Danske Erhvervsskoler om vilkår for udbud af enkeltfag, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 45Spm. om, hvilken provenumæssig effekt det vil have, hvis vandafledningsafgiften blev afskaffet for danske campingpladserIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 44 Spm. om, hvor mange klager over værdifastsættelsen af brugte taxier SKAT forventer at modtage fra vognmænd efter, at 'afgiftsharmonisering af registre... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 43 Spm. om at redegøre for den administrative proces så vel for SKAT som for sælger, når en brugt taxi fremover skal beskattes ved salg, til skatteminist... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 42 Spm. om, hvor stor en del af taxiernes kørselsgrundlag, der udgøres af svagt mobile personer, som f.eks. ældre og personer med handicap, til skattemin... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 41 Spm. om, hvor mange job ministeren forventer, at 'afgiftsharmonisering af registreringsafgiften' for taxier vil koste i taxierhvervet, til skatteminis... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 45 Spm. om bekræftelse af, at en højere fravæningsalder for smågrise ville nedsætte problemerne med diarre og dermed behovet for at tilsætte zink til fod... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 44 Spm. om bekræftelse af, at svine-MRSA er zink-resistent, og at anvendelse af zink til smågrise derfor kan medvirke til at øge forekomsten af MRSA, til... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 43 Spm. om fravænning på 21-28 dage, som det i øjeblikket tillades i lovgivningen, er det optimale tidspunkt, når mavetarmkanalens udvikling og grisenes ... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 42Spm. om fravænningsalderen har betydning for hvor udviklet grises mave-tamkanal og immunitet er m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 41Spm. om der kan være en sammenhæng mellem de stadigt større kuld og det store forbrug af antibiotika til svin m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 40Spm. om den stigende kuldstørrelse hos søer m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 39 Spm. om ministeren enig med arbejdsgruppen om hold af svin (2010), der i sin rapport anførte, at det især er kuld fra søer, der benyttes som ammesøer,... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 38 Spm. om, den gennemsnitlige fravænningsalder for grise i Danmark og hvor stor en andel af grisene, der i dag må antages at blive fravænnet tæt på love... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 37 Spm. om, hvor stor en andel af svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale, der befinder sig i kategorierne ekstra rådgivning og skærpet rådgivning... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 36 Spm. om, hvor mange svineproducenter, der har modtaget bøder for ikke at overholde de krav, der fremgår af Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger ... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 35 Spm. om, hvor mange gange Fødevarestyrelsen i forbindelse med rødt kort til svineproducenter har gjort brug af muligheden for at påbyde reduktion af b... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 33Spm. om, hvor mange gange der er givet rødt kort til svineproducenter for et vedvarende for højt forbrug af antibiotika m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 32 Spm. om, hvor mange gange Fødevarestyrelsen har påbudt skærpet tilsyn (supplerende dyrlægebesøg og udarbejdelse af handlingsplan) m.v., til fødevaremi... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 31Spm. om, hvor mange besætninger med gult kort, der fik uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 30Spm. om, hvor mange svineproducenter der har fået gult kort for et for stort antibiotikaforbrug m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del BYB spørgsmål 1 Spm. om at udarbejde en opgørelse over udviklingen i ungdomskriminaliteten i perioden 2006-13 i hvert af de boligområder, der var på listen over udsat... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 17 Spm. om ministeren vil redegøre for reglerne for, hvordan og hvor realkreditinstitutterne skal opgøre nedskrivningsberegningen i tilfælde af værdiforr... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 16 Spm. om hvilke rettigheder og krav realkreditkunderne har i relation til tabsforebyggede foranstaltninger i tilfælde af, at kundens 10-årige afdragsfr... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 15 Spm. om Erhvervsministeriet eller Finanstilsynet har udsendt vejledninger eller retningslinjer om Erhvervsministerens udtalelse om tabsforebyggende fo... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 14 Spm. om ministeren er enig i skønnet om, at der vil være 75.000 familier, som ved udløbet af den 10-årige afdragsfrihed i 2015-2017 ikke har økonomi t... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 53Spm. om tyske politifolk deltagelse ved en anholdelse, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 52 Spm. om indholdet af forslaget fra den norske regering om muligheden for at tage statsborgerskabet fra nordmænd, der er draget i krig i Syrien, til ju... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål20-10-2014 (2014-15)
S 125Mener ministeren, at Ugebladet Esbjerg er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 123Mener ministeren, at Kolding Ugeavis er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 122Mener ministeren, at Haderslev Ugeavis er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 121Mener ministeren, at Sønderborg Ugeavis er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 120Mener ministeren, at Brønshøj-Husum Avis er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 119Mener ministeren, at Amager Bladet er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 118Mener ministeren, at Østerbro Avis er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 117Mener ministeren, at Frederiksberg Bladet er en tryksag, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 28 Spm. om ministeren vil opdatere tabellen i svaret på FIU alm. del spørgsmål 349 (2013-14) med tal for kommunernes budgetter for 2015, til finansminist... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU samrådsspørgsmål KSamrådsspm. om regeringens holdning til udbredelse og brug af delebiler i stærkt trafikerede danske byer som f.eks. København, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 30Spm. om at redegøre for omfanget af manglende betaling af vignet for udenlandske lastbiler m.v., til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU samrådsspørgsmål J Samrådsspm. om at redegøre for tidsperspektivet i den undersøgelse, der pågår om en østlig, henholdsvis vestlig linieføring af banen ved Ringsted, til... TransportministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om at redegøre for Banedanmarks langsomme sagsbehandling vedrørende ønske om aktindsigt fra den forhenværende sikkerhedschef for DSB, til ... TransportministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 27 Spm. om, hvorfor fritagelsen for betaling af studieafgift omfatter et medfølgende barn, der har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, men ik... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
L 1 spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil bekræfte, at der i de 1 mia. kr., som Venstre i deres finanslovsudspil for 2015 vil spare på udlændingeområdet, indgår 350 mio.... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 115 Hvad er ministerens forventning til virkningen af regeringens bebudede justering i adgang til familiesammenføring for visse flygtninge, når justeringe... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 116 Finder ministeren det tilfredsstillende, at danskere og udlændinge bosat i Danmark i de kommende måneder frit kan rejse til Syrien og deltage i væbnet... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 114Er ministeren enig i, at regeringen siden sin tiltræden har gjort det betydeligt mere attraktivt at søge til Danmark som asylansøger?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 113Er ministeren enig i, at regeringen har lempet udlændingepolitikken 31 gange siden sin tiltræden i 2011?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
S 112Hvad er status på regeringens sociale 2020-plan?Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 50 MFU spm. om ministeren er enige med foreningen Yngre Læger, der i en undersøgelse for nylig har konkluderet, at der i 2035 vil mangle 5.500 læger i fo... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU samrådsspørgsmål K Samrådsspm. om ministeren vil redegøre for de punkter på Ecofin-rådsmødet den 7. november 2014, som er relevante for Skatteudvalget, samt for øvrige a... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål17-10-2014 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500