Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 560 Hvordan forholder ministeren sig til, at der på Skørping St. er opsat læskure, der reelt set ikke giver læ for regn, vind eller sne, da indgangspartie... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 559 Vil ministeren give et fyldestgørende svar på spørgsmål SUU Alm. del. spørgsmål 250, 2016-17, herunder svare på, om ministeren mener, at det er et til... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 558 Mener ministeren, det er hensigtsmæssigt, at Billundbanen først opføres, når det nye signalsystem er færdigt i hele Danmark i 2023, jf. Banedanmarks n... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 557 Er ministeren enig med Villum Christensen (LA), der på sin hjemmeside den 28. december 2016 skriver: »Klimamodellerne overdriver systematisk, der er i... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 556Hvornår offentliggør beskæftigelsesministeren evalueringsrapporten fra CEFU?BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 555 Hvorfor har ministeren endnu ikke offentliggjort evalueringsrapporten fra CEFU om resultaterne af brobygningsforsøg for unge kontanthjælpsmodtagere på... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-01-2017 (2016-17)
S 554 Hvad er udenrigsministerens holdning til, at den amerikanske administration angiveligt planlægger at flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Je... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 553 Anerkender ministeren, at de nye oplysninger om kvælstof, jf. artiklen på dr.dk »Nye tal: Der er mere kvælstof i vandet end forventet« påvirker kvæls... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 552 Vil ministeren opfordre andre ledere af plejehjem i Danmark til at kopiere APV’er fra andre institutioners APV, jf. at ministeren i bogen »Thyra Frank... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 551 På baggrund af ministerens udtalelser i bogen »Thyra Frank – Livsglæde & Stjernestunder« om, at »Jeg er med på, at man ikke skal skrive af efter nabop... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 537Hvorfor mener ministeren ikke, at det foreslåede Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal være et sektorforskningsinstitut? Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 536 Hvordan vil ministeren sikre, at det foreslåede Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd kan bedrive egen fri samfundsrelevant forskning, nå... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 550 Er ministeren enig i, at inddrivelsen af skattegæld hos udlandsdanskere skal styrkes, jf. JydskeVestkystens artikler om emnet i december 2016, hvor de... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 548 Vil ministeren tage initiativ til at fremme anvendelsen af geotermi ved at lægge afgifter på importeret biomasse, da udviklingen i den danske fjernvar... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 546 Hvorfor vil ministeren ikke ud fra det store potentiale for geotermisk energi i fjernvarmeforsyningen tage initiativ til at støtte den lokale udnyttel... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 535 Hvad er ministerens reaktion på, at flere forskere, eksperter og organisationer i Information den 11. januar 2017 vurderer, at det nye lovudkast fra r... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 527 Hvilke tiltag mener ministeren at der skal til for at hæve flygtninges beskæftigelsesfrekvens til 50 pct., og mener ministeren, at det er realistisk a... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 547 Er ministeren enig i, at det tyder på bevidst misbrug af statskassen som kassekredit, når skattegæld, der stammer fra manglende indbetalt A-skat og ar... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 520 Vil statsministeren redegøre for, om han principielt mener, at når der i aftaleteksten i en politisk aftale indgået af statsministerens regering med e... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 549 Mener ministeren, at det er vigtigt, at hvert plejehjem laver sin egen APV (arbejdspladsvurdering) for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for de... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 545Mener ministeren, at de fem regioner skal nedlægges efter næste valg?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 543Mener ministeren ikke, at de lovpligtige arbejdspladsmiljøvurderinger er vigtige?ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 544 Mener ministeren, at man eksempelvis kan konkurrenceudsætte akutfunktioner på hospitalerne og anbringelser af udsatte børn, så det varetages af privat... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 542Mener ministeren ikke, at der er nogle grænser for, hvilke velfærdsydelser der skal konkurrenceudsættes?Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 540 Er ministeren enig i tidligere departementschef Jesper Zwislers udtalelse om, at Finansministeriet har fået for meget magt, og at det er dybt problema... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 533 Mener ministeren, at psykiatrien har tilstrækkelige ressourcer til at tilbyde en ordentlig behandling af mennesker med psykiske lidelser, og hvad mene... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 541Vil ministeren oplyse fem nye konkrete initiativer, som ministeren vil gennemføre for at forbedre arbejdsmiljøet på landets plejehjem?ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 529 Mener ministeren, at det er et problem, at antallet af sengepladser er faldet med 11,6 pct. fra 2007 til 2016, samtidig med at antallet af psykiatrisk... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 539 Vil ministeren i forlængelse af samrådet om vold og demente den 12. januar 2017, hvor ministeren afviser ved tidligere samråd at have afvist, at alle ... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 538Hvordan vil ministeren sikre, at bureaukrati ikke står i vejen for kystsikringsprojekter som det ved Jyllinge?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 534 Vil udenrigsministeren redegøre for sine udtalelser til TV 2 om, at EU ikke skal lovgive om arbejdsmiljø, herunder hvilke dele af den nuværende europæ... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 532 Hvilken betydning mener ministeren at det har for det boligsociale arbejde, at kun 38 pct. af de almene boligorganisationer, der har områder på Rigspo... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 531 Hvordan vurderer udenrigsministeren den sikkerhedspolitiske situation i Danmark efter den seneste måneds historier om russiske hackerangreb i USA og E... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 530 Hvad mener ministeren der bør gøres, for at flere lejere bliver dækket af en indboforsikring, som 20 pct. af lejerne ikke er dækket af i dag ifølge Be... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 528 Vil ministeren støtte det østrigske forslag om, at et EU-medlemsland må prioritere egne arbejdsløse statsborgere frem for andre EU-borgere, og kun såf... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 526 Hvilke tiltag mener ministeren der skal til for at få 30.000 flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde ud over kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, d... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 523 Hvad mener ministeren generelt om de såkaldte 2+1-løsninger, som bl.a. kan etableres på vejstrækninger mellem Thisted og Aabybro og Frederikshavn og S... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 521 Er ministeren enig med sin ordfører, Villum Christensen, når han i Information den 9. januar udtaler, at »Toget hører fortiden til, derfor skal vi hav... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 522 Vil statsministeren redegøre for sin principielle holdning til, hvorvidt aftaler indgået med en af statsministerens ministre skal respekteres af stats... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 525Hvad vil ministeren gøre for at sikre videoovervågningen i Vollsmose, hvor folk med banderelationer har ødelagt ophængte kameraer?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 524Hvad vil ministeren gøre for at mindske sygefraværet for fængselsbetjente?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 519 Vil ministeren, i forlængelse af endeligt svar på spørgsmål 20 på L90, bekræfte, at ministeren dermed afviser, at der på nogen måde er givet urigtige,... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 517 Mener udenrigsministeren, at der er former for misinformation fra andre lande end Rusland, der bør bekæmpes, og hvordan vil ministeren i så fald imøde... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 516Mener udenrigsministeren, at Danmark fortsat bør bakke op om EU’s taskforce East Stratcom for at bekæmpe russisk misinformation?UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 515 Mener ministeren, at de borgere, der tidligere har fået afslag på hård kystsikring, skal genfremsende deres ansøgning til Kystdirektoratet, så de kan ... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 518 Hvad agter ministeren at gøre for at reducere forureningen fra brændeovne, særlig i lyset af, at de økonomiske vismænd den 12. januar 2017 over for Al... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-01-2017 (2016-17)
S 513 Mener ministeren, at kommunerne bør have lov til at bruge deres likviditetsoverskud til ekstra investeringer, og i benægtende fald præcis hvorfor ikke... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 514 Hvad er ministerens holdning til, at hans partifælle, folketingsmedlem Rasmus Jarlov, fortsat benytter sig af kørsel via selskabet Uber og tilmed rekl... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 511 Hvorfor mener ministeren, at det er ansvarligt at omsætte et kommunalt likviditetsoverskud, som er en pengebeholdning, til en skattelettelse, som er e... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 512 Vil statsministeren redegøre for, hvorledes regeringen konkret vil sikre, at »livscyklusperspektiver i højere grad indgår i beslutningsgrundlaget for ... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 510Vil ministeren tage initiativ til at rådgive og vejlede kommunerne i den rette indsats til sikring af sårbare familier og deres børn?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 509 Finder ministeren familiens oplevelser med den kommunale service, som er omtalt i artiklen »Forældre frustrerede over kommune« i Nordjyske Stiftstiden... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 508 Mener ministeren, at det er i orden, at man sender en fornyet opgørelse over tilskudsberettigede adresser ud den dag, som er sidste frist for ansøgnin... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 507 Mener ministeren, at det er lykkedes for regeringen at fokusere på godt bredbånd i hele landet, når over 50 pct. af regeringens bredbåndspulje gik til... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 505 Hvad er ministerens holdning til, at sygehusene må aflyse undersøgelser m.v. på baggrund af, at patienten ikke har modtaget indkaldelsen med posten og... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 506Mener ministeren, at proceduren, der er nu, er god nok, eller vil ministeren se på forbedringer og i givet fald hvilke?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 504 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at regeringens kulturbesparelser som følge af omprioriteringsbidraget på kulturområdet medfører, at den f... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-01-2017 (2016-17)
S 503 Påtænker ministeren at lave tiltag, der ændrer ved, at man kan blive tvunget til at være far for et barn, som man beviseligt (via DNA) ikke er far for... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-01-2017 (2016-17)
S 501 Påtænker udenrigsministeren at bruge de kommende universelle periodiske bedømmelser (UPR) af menneskerettighedssituationen i bl.a. Indien, Indonesien,... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-01-2017 (2016-17)
S 500 Vil udenrigsministeren redegøre for, hvorvidt regeringens udenrigs- og udviklingspolitik alene fokuserer på forfulgte kristne eller på tros- og religi... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-01-2017 (2016-17)
S 502 Hvilke konkrete fremadrettede udviklingspolitiske initiativer agter ministeren at tage med henblik på at styrke det internationale samarbejde for at b... Ministeren for udviklingssamarbejdeIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-01-2017 (2016-17)
S 499 Hvilke konkrete fremadrettede udenrigspolitiske initiativer agter ministeren at tage med henblik på at styrke det internationale samarbejde for at bes... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-01-2017 (2016-17)
S 498 Er ministeren enig i Mette Frederiksens udtalelse i forbindelse med Folketingets åbningsdebat, hvor hun sagde at »sengeliggende arbejdsprøvning, det s... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-01-2017 (2016-17)
S 497 Hvilke muligheder ser ministeren i, at der for fremtiden laves en særskilt lov om indfødsrets meddelelse, når der er tale om ansøgere hjemmehørende på... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-01-2017 (2016-17)
S 496 Mener ministeren, det er rimeligt, at lejere på øer på grund af afstanden kan få afslag på at få retten til at besigtige et privat lejemål med henblik... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-01-2017 (2016-17)
S 495Vil ministeren arbejde konkret for, at alle plejehjem i Danmark kan forhøje deres forplejningsudgifter med 50 pct.?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 494Vil ministeren arbejde konkret for, at alle plejehjem i Danmark kan forhøje deres driftsudgifter med 20 pct.?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 492Mener ministeren, at der er en grænse for, hvor meget danskernes pensionsalder kan hæves?FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 493 Synes ministeren, at det er vigtigt, at Danmark får implementeret Haager-konventionen af 1954 til beskyttelse af kulturarv i krig i love og regler, og... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 491 Anerkender ministeren e-sport som en sport, og er ministeren enig i, at det er vigtigt, at e-sporten kan udfolde og udvikle sig under samme gode foren... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 490 Hvor meget mener ministeren at pensionsalderen skal hæves, for at regeringen kan indfri sit ambitionsniveau om et øget arbejdsudbud på 55.000 personer... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 489 Mener ministeren, at tiden er inde her i 2017 til at indfri de yderst positive løfter, ministeren har givet de nordjyske flypendlere og de nordjyske s... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 488 Vil ministeren tage initiativ til at droppe den årlige vurdering af, hvilke almene boligområder der betegnes som udsatte boligområder, eller vil minis... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 482Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at der i julen igen var problemer med elevatorerne på Skørping Station og Svenstrup Station?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 487 Mener ministeren, at de fem kriterier for at komme på listen over udsatte almene boligområder er rimelige i 2017, herunder om kriteriet om, at »andele... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 486 Mener ministeren, at det er en tilfredsstillende indsats, Kystdirektoratet har leveret i forbindelse med stormen Urd og de efterfølgende oversvømmelse... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 483 Mener ministeren, at regeringen bør gøre en indsats for at sikre en mere smidig og effektiv grænse- og id-kontrol i forbindelse med rejser med tog ove... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 485 Hvad er ministerens holdning til, at Rigspolitiet angiveligt ikke ved, hvad der efterfølgende er sket med de personer, der er blevet afvist ved den da... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 484 Hvad er ministerens holdning til, at Rigspolitiet ikke kender nationaliteten på de personer, der er blevet afvist ved den dansk-tyske grænse, siden de... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 481 Mener ministeren, at danske virksomheder vil kunne få lov til at levere flere ydelser og produkter til det offentlige, da ministeren har bebudet, at d... Ministeren for offentlig innovationBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 480Mener udenrigsministeren, at det er acceptabelt at bryde EU-reglerne, sådan som udenrigsministeren tidligere har udtalt i debatten om velfærdsydelser?UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 478 Henset til, at udenrigsministeren har udtalt, at hans partis udenrigspolitik er, »at vi følger det, amerikanerne beder os om«, jf. DR-Debatten, 2014, ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 476Vil ministeren redegøre for sin holdning til at indføre knivforbud på udvalgte bosteder for mennesker med psykiske sygdomme?Børne- og socialministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 479 Hvad er udenrigsministerens holdning til, at den tyske kansler, Angela Merkel, har rettet henvendelse til Facebooks stifter og ejer, Mark Zuckerberg, ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 477 Mener ministeren, at det er rimeligt, at imamen fra Grimhøjmoskeen, Abu Bilal, kan blive nævning eller domsmand, når eksempelvis en folkekirkepræst ik... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 475 Hvad har udenrigsministeren tænkt sig at gøre for at hjælpe den danske statsborger og menneskerettighedsaktivist Abdulhadi al-Khawaja, der sidder som ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-01-2017 (2016-17)
S 474 Når det ved besigtigelsen af Kronprins Frederiks Bro under Transportudvalgets tur til Nordsjælland den 4. januar 2017 blev oplyst, at beslutningen om ... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-01-2017 (2016-17)
S 473 Har ministeren planer om at udlicitere opgaven vedrørende brovagter på de fire klapbroer Aggersundbroen, Vildsundbroen, Hadsundbroen og Kronprins Fred... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-01-2017 (2016-17)
S 472 Mener ministeren, at det planlagte forsøg i 2020 med fjernstyring på Kronprins Frederiks Bro kan afdække alle forhold, der kan opstå, og i bekræftende... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-01-2017 (2016-17)
S 471 Vil ministeren bekræfte sin udtalelse i salen den 7. december 2016, som lyder »Det vil fortsat være sådan, at indsamling af husholdningsaffald, både d... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-01-2017 (2016-17)
S 470 Vil ministeren kommentere på, hvordan følgende citat fra salen den 7. december 2016 »der er ingen politiske overvejelser i forbindelse med husholdning... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-01-2017 (2016-17)
S 469Kan ministeren bekræfte statsministerens udtalelser fra den 25. april 2015 i Fyens Stiftstidende om, at et landdistriktsfilter er en god idé?ErhvervsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål04-01-2017 (2016-17)
S 468 Mener ministeren, at det er i overensstemmelse med princippet om barnets tarv, at en mor kan tvinges tilbage til et konfliktpræget land som Ukraine, n... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 467 Hvordan mener ministeren, at det stemmer overens med Venstres udsagn om, at det skal kunne betale sig at arbejde, at en borgers beslutning, jf. artikl... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 466 Vil ministeren kommentere artiklen »Højesteret: Hjerneskadede Max må ikke beholde sin kone i Danmark« på TV2 Lorrys hjemmeside den 22. december 2016 o... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 465Hvornår forventer ministeren at modtage redegørelsen fra DSB om sagsforløbet i forbindelse med elevatorproblemerne på Skørping og Svenstrup Station?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 464 Vil ministeren omgående skride til handling for at løse problemet med elevatorerne på Skørping og Svenstrup Station, der igen 2. juledag ikke fungered... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 463 Vil ministeren redegøre for, om ministeriet har undersøgt mulighederne for at udbrede best practice i forhold til lange sagsbehandlingstider jf. svare... Børne- og socialministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 462 Hvordan agter ministeren at sikre sig, at det forhold, at EU’s asylstøttekontors (EASO) rapport om Eritrea, der fastslår, at det er sikkert at returne... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-01-2017 (2016-17)
S 461 Kan ministeren se formålet med at indhente og registrere oplysninger om, hvorvidt daginstitutioner har indført bestemte madkulturer grundet religion, ... Børne- og socialministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-01-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500