Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 1438Er det ministerens holdning, at elever bliver dygtigere af at blive tvunget i lektiecafé end af at være i en klasse med en tolærerordning?Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1437 Mener ministeren, at der er tilstrækkelig evidens for, at en længere skoledag giver fagligt dygtigere elever, hvis skoledagen i forvejen er længere en... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1436Hvad er ministerens syn på, at skoledagen i andre lande, hvor eleverne klarer sig fagligt bedre end de danske, er markant kortere end den danske?Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1435 Forventer ministeren en positiv eller negativ effekt på elevernes faglige niveau og Danmarks placering i PISA-undersøgelsen, hvis lektiehjælpen ikke l... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1434 Hvor stort et fremskridt på PISA-ranglisterne i læsning, matematik og naturfag forventer ministeren, at Danmark gør, nu hvor antallet af timer ifølge ... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1433 Når ministeren siger, at »der er et samlet potentiale for effektiviseringer i forsyningssektoren på omkring syv milliarder kroner om året«, indregnes ... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1432Agter regeringen at revidere rammerne for affaldsforbrændingssektoren i løbet af de næste tre år?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1431Agter regeringen at revidere rammerne for gasdistributionssektoren i løbet af de næste tre år?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1430Agter regeringen at revidere rammerne for eldistributionssektoren i løbet af de næste tre år?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1429Agter regeringen at revidere rammerne for fjernvarmesektoren i løbet af de næste tre år?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1428Agter regeringen at revidere rammerne for spildevandssektoren i løbet af de næste tre år?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1427Agter regeringen at revidere rammerne for drikkevandssektoren i løbet af de næste tre år?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-09-2016 (2015-16)
S 1426 Finder ministeren fortsat, det er nødvendigt at have teltlejrene i Vordingborg og Kliplev (Søgaardlejren) i permanent beredskab, så det – uagtet at te... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-09-2016 (2015-16)
S 1425 Er ministeren enig i, at det er problematisk, at organisationer, journalister, politiske partier og resten af offentligheden ikke har mulighed for at ... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-09-2016 (2015-16)
S 1424 Er ministeren enig i, at det er hæmmende for en offentlig debat på et jævnbyrdigt oplyst grundlag at fremsætte et politisk forslag om privatisering i ... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-09-2016 (2015-16)
S 1423Hvad mener ministeren om, at afslag på aktindsigt begrundes med, at en journalist skriver kritiske artikler?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-09-2016 (2015-16)
S 1422 Vil ministeren – i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 1387 om en ansat ved Fyns Politi, som nægter at give hånd til mænd, hvor ministeren bl.a... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-09-2016 (2015-16)
S 1420 Kan ministeren – i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 1387 om en ansat ved Fyns Politi, som nægter at give hånd til mænd, hvor ministeren bl.a... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-09-2016 (2015-16)
S 1419 Har ministeren i forbindelse med udbuddet af de kystnære havvindmøller på et tidspunkt efter den 1. juni 2016 modtaget vurderinger fra Kammeradvokaten... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-09-2016 (2015-16)
S 1421 Når ministeren til Berlingske den 10. september 2016 udtaler: »Vi gør rigtigt meget, og ude omkring står der stor respekt om de mål, vi har sat os om,... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-09-2016 (2015-16)
S 1418 Vil ministeren redegøre for, om ministeren kan dokumentere, at der vil være færre hjemløse, stofmisbrugere, sindslidende og andre udsatte grupper i Kø... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1417 Hvordan mener ministeren, at det kommer hjemløse, stofmisbrugere og andre udsatte grupper i København til gavn at afskaffe tilskuddene »Særtilskud til... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1416 Hvorfor mener ministeren, at det er en god ide at afskaffe tilskuddene »Særtilskud til Københavns Kommune« og »Københavns Kommunes sociale indsats ove... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1415 Hvorfor mener ministeren, at det er rimeligt at afskaffe tilskuddene »Særtilskud til Københavns Kommune« og »Københavns Kommunes sociale indsats over ... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1414 Hvad er ministerens holdning til værdien af det sociale arbejde, der udføres på blandt andet misbrugstilbud, botilbud til unge sindslidende og natcafé... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1413 Anerkender ministeren, at Københavns Kommune på grund af loftet over serviceudgifter, jf. budgetloven, kun kan finde de 58 mio. kr. de i dag får fra »... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1412Mener ministeren, at forbrugere ved de danske online-auktionshuse, herunder Lauritz.com, er tilstrækkeligt beskyttet under gældende ret?Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1411 Hvordan forholder ministeren sig til oplysningerne i Berlingske Tidendes netartikel den 8. september 2016 »Ti kunder står bag millioner af bud på Laur... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-09-2016 (2015-16)
S 1410 Hvad er ministerens holdning til, at Skagen Skipperskole med regeringens finanslovsforslag 2017 tilføres et særligt tilskud, når de resterende maritim... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-09-2016 (2015-16)
S 1409 Har ministeren tænkt sig at gribe ind over for Frederiksberg Kommune, som planlægger at huse ca. 112 af sine tildelte flygtninge i nabokommunen Københ... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1408 Hvad er ministerens holdning og kommentarer til Rockwoolfondens rapport, der konkluderer, at de sociale ydelser i Danmark direkte modvirker effekten a... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1407 Hvad er ministerens holdning og kommentarer til Rockwoolfondens rapport, der konkluderer, at de sociale ydelser i Danmark modvirker unges incitament t... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1406 Hvad er ministerens holdning og kommentarer til, at børn og unge i Danmark, der har væsentligt bedre muligheder for at få en uddannelse, end de har i ... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1405 Hvad er ministerens holdning og kommentarer til, at tidlig indsats i daginstitutioner og skoler overhovedet ikke har nogen effekt på børnenes brud med... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1404 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at ministeren i forbindelse med indvielsen af det nye psykiatrisygehus i Slagelse lovede, at sygehuset ... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1403 Hvad mener ministeren, at det siger om regeringens vilje til at prioritere psykiatriområdet, at træningskøkkener og motionsfaciliteter på det nye psyk... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-09-2016 (2015-16)
S 1402 Vil ministeren redegøre for sin holdning til, om ministeren mener, at fødselsforberedelser for førstegangsfødende er et vigtigt tilbud og kan være afg... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-09-2016 (2015-16)
S 1401 Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren vil gøre for at undgå, at sygehuse som for eksempel Holbæk Sygehus er nødsaget til at aflyse fødselsforbe... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-09-2016 (2015-16)
S 1400 Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at blandt andet Holbæk Sygehus har fundet det nødvendigt at aflyse fødselsforberedelser for førstegangsf... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-09-2016 (2015-16)
S 1398Mener ministeren, at regeringens 2025-plan samlet styrker den danske flexicurity-model, og kan ministeren give eksempler herpå?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-09-2016 (2015-16)
S 1399 Er ministeren blevet mere tilbøjelig til at tro, at der kan være terrorister og potentielle terrorister blandt flygtninge, der kommer til Danmark, nu ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-09-2016 (2015-16)
S 1397 Mener ministeren, at det er rimeligt at effektivisere a-kasserne med 2 pct., jf. regeringens 2025-plan, al den stund a-kasserne har fået flere arbejds... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-09-2016 (2015-16)
S 1396 Hvad er ministerens holdning til, at Skagen Skipperskole med regeringens finanslovsforslag 2017 tilføres et særligt tilskud, når de restende maritime ... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-09-2016 (2015-16)
S 1393 Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at der fremadrettet uddannes tilstrækkeligt med industriteknikere i hele landet, og vil ministeren herunder for... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1392Hvilke muligheder ser ministeren for, at ministeren kan påvirke, hvilke hovedforløb der udbydes på landets tekniske skoler?Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1395Mener ministeren, at det er vigtigt at arbejde for øget gennemsigtighed for pensionsopsparere i markedsrenteprodukter?Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1394 Hvad er ministerens holdning til, at pensionsopsparere i markedsrenteprodukter ikke har nogen gennemsigtighed med bl.a. kvalitet og risiko i forbindel... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1391 Mener ministeren – i forlængelse af, at det via diverse udvalgsture m.v. er blevet bekræftet, at man på en stor del af (hvis ikke alle) asylcentre tag... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1390 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen nu tilsyneladende udskyder fremlæggelsen af Lægedækningsudvalgets anbefalinger til 2017, ... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1389 Hvordan forholder ministeren sig til det forhold, at ministerens eget råd for etniske minoriteter ikke vil underskrive Københavns Kommunes charter for... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1388 Mener ministeren, at det er et problem, som man bør tage alvorligt politisk, at et par bosat på Bornholm flere gange om måneden er tvunget til at tage... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-09-2016 (2015-16)
S 1387 Vil ministeren på baggrund af en aktuel sag om håndtryk i Odense Kommune på en lokal folkeskole redegøre for sin holdning til, at Fyns Politi har en k... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-09-2016 (2015-16)
S 1386 Hvad mener ministeren om, at ambulancekørslen i Region Syddanmark er nationaliseret pr. 18. august 2016, efter at Region Syddanmark har overtaget ambu... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-09-2016 (2015-16)
S 1385 Er ministeren enig med Dagpengekommissionen i, at dimittendordningen »(..) skal være attraktiv for nyuddannede så det fortsat er et attraktivt valg fo... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-09-2016 (2015-16)
S 1384 Agter ministeren at tage initiativer, der fortsat vil gøre det attraktivt for unge at forsikre sig mod arbejdsløshed, efter at dimittendordningen er f... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-09-2016 (2015-16)
S 1383Hvad er ministerens holdning til Europa-Kommissionens planer om indførelsen af et europæisk tjenestepas for byggesektoren i Danmark?Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-09-2016 (2015-16)
S 1382 Hvad er ministerens holdning til, at der sker så store administrative fejl i Socialstyrelsens behandling af satspuljemidlerne, og hvilke tiltag vil mi... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-09-2016 (2015-16)
S 1379 Hvordan forholder ministeren sig til, at Danmarks drivhusgasudledning ifølge Energistyrelsens basisfremskrivninger igen vil begynde at stige, medmindr... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål01-09-2016 (2015-16)
S 1380 Er det ministerens opfattelse, at forsyningssektorstrategien allerede ligger klar, når regeringen i sin vækstplan »Et stærkere Danmark – Vækst 2016« s... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål01-09-2016 (2015-16)
S 1381 Mener ministeren, at det er vigtigt for rigsfællesskabet og interessen for hinandens lande, at det fortsat skal være muligt for interesserede studeren... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål01-09-2016 (2015-16)
S 1378 Vil ministeren fremlægge en tidsplan for behandling af de bud, der modtages, på de 350 MW kystnære vindmøller med budfrist 1. september, herunder hvor... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål31-08-2016 (2015-16)
S 1377 Er ministeren enig i, at selv om man indfører et zoneforbud over for en gruppe romaer i en specifik park eller et specifikt strandområde, så vil det p... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål31-08-2016 (2015-16)
S 1376Hvad mener ministeren der bør gøres for at sikre, at kriminelle udlændinge sendes hjem?Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål30-08-2016 (2015-16)
S 1375 Finder regeringen det rimeligt, at udlændinge, der begår kriminalitet og bliver idømt betingede udvisningsdomme, ved tilfælde af ny kriminalitet atter... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål30-08-2016 (2015-16)
S 1374 Mener ministeren, at det er acceptabelt at udsætte passagererne for en så ringe service, som det nu er tilfældet med overfyldte tog på Svendborgbanen,... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål30-08-2016 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500