Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 1324Er ministeren enig med OECD i, at ulighed har en lang række skadelige virkninger, som også påvirker økonomien negativt?Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-05-2015 (2014-15)
S 1323 Er ministeren, efter at OECD i en officiel rapport har dokumenteret, at ulighed skader væksten, også når uligheden i forvejen er forholdsvis lav, fort... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-05-2015 (2014-15)
S 1322 Mener ministeren, at det vil være formålstjenligt at udstede midlertidige kørekort for 60 dage, og ikke for 30 dage som det er tilfældet nu, og vil mi... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-05-2015 (2014-15)
S 1321 Med henvisning til ministerens svar på spørgsmål nr. S 1231, S 1232 og S 1233 så efterspørger jeg ikke proceduren for kystnære vindmølleparker, men mi... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-05-2015 (2014-15)
S 1320 Synes ministeren, at EU-reglen, som påbyder landmænd at opsætte en plakat på deres grund med information om deres EU-tilskud, er på linje med Kommissi... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-05-2015 (2014-15)
S 1319 Hvad er ministerens holdning til den nye EU-regel, som påbyder landmænd at opsætte en plakat på deres grund med information om deres EU-tilskud, og ha... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-05-2015 (2014-15)
S 1318 Kan ministeren forklare, hvilken betydning en klage over erstatning for ekspropriation har, hvis man som myndighed blot kan fortsætte med ekspropriati... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1317 Mener ministeren, at det er et udtryk for retssikkerhed, når Banedanmark kan ekspropriere jord, selv om en borger har klaget til Taksationskommissione... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1313 Mener ministeren, at hun opfordrer danske knivejere til at omgå eller overtræde loven, når hun til dr.dk udtaler, at »indtil vi har overvejet, om vi k... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1310Vil ministeren se passivt til, mens der igangsættes udvinding af skifergas i store dele af Nordjylland og Nordsjælland?Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1308 Mener ministeren, at det vil være forsvarligt at godkende ansøgninger om tilladelse til prøveboringer og udvinding af skifergas uden at have analysere... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1306 Vil ministeren tage initiativ til en undersøgelse af, hvem der blev orienteret, da den daværende klimaminister i 2010 gav Total udvindingstilladelse p... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1316 Vil ministeren redegøre for, hvor lang tid ministeren mener, at det er rimeligt, at en borger skal vente på at få behandlet en klage til Taksationskom... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1315 Finder ministeren, at det er i orden, at sager i Taksationskommissionen for Sjælland m.v. ikke bliver behandlet i øjeblikket, fordi kommissionen er ud... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1312 Vil ministeren tage initiativ til at sikre, at der fremadrettet øjeblikkelig gribes ind over for svineproducenter, som ikke overholder reglerne og giv... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1311 Vil ministeren igangsætte en undersøgelse for at få afdækket, hvorfor der tilsyneladende ikke sanktioneres mod overtrædelse af reglerne, som betyder, ... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1309 Er ministeren enig i, at muligheden for at holde søer i bokse, der er for små, giver svineproducenterne mulighed for at udsætte deres investeringer i ... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1307 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende som beskrevet i Politiken den 21. maj 2015, at mange søer tilsyneladende ikke har den plads i deres boks... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1314 Mener ministeren, at det er rimeligt, at Banedanmark kræver, at den overskydende jord fra et jernbanebyggeri benyttes til at lave en jordvold ved side... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1300 Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at grundvandet ikke lovligt kan forurenes med kemikalier i forbindelse med prøveboringen efter skifergas i... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1305 Hvordan forholder ministeren sig til de kritiske protester/indsigelser fra landets 150 ikkekommercielle lokalradioer, der er indkommet som svar på den... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1303Er ministeren bekendt med, hvornår den endelige indstilling om en elevator til stationerne Tinglev og Lunderskov vil foreligge?TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1304 Mener ministeren, at det er rimeligt, at der skal betales mere pant for de tyske dåser, end der udbetales for de selv samme dåser ved indlevering i D... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1301Hvordan skal den nye aftale om dåsepant på tyske dåser i praksis fungere?MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1302 Står ministeren ved sin oplysning om, at halvdelen af alle kvinder, der dør af livmoderhalskræft, er under 45 år, som ministeren oplyste på et samråd ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1299 Kan det efter ministerens opfattelse udelukkes, at grundvandet forurenes lovligt som følge af de tilladelser til anvendelse af kemikalier, som er give... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1297 Vil ministeren med henvisning til statsministerens udtalelser i spørgetimen den 19. maj 2015, hvor hun sagde, at der var sket et overforbrug i den off... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1296 Mener ministeren med henvisning til statsministerens udtalelser i spørgetimen den 19. maj 2015, hvor hun forklarede, at de mange brudte løfter, som So... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1298 Er det ministerens holdning, at trafikken over Kronprins Frederiks Bro glider tilfredsstillende for pendlere, erhvervstrafik eller sågar ambulancer i ... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-05-2015 (2014-15)
S 1295 Hvad er ministerens holdning til, hvilke skattemæssige virkninger det skal have for de pågældende borgere, at nogle ikke har kunnet benytte deres boli... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1294 Hvad er ministerens holdning til, at Lyngby Private Skole har skrinlagt sine planer om at oprette en international skole, fordi Lyngby-Taarbæk Kommune... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1292 Mener ministeren, at de nuværende åbningstider i daginstitutionerne, hvor 54 ud af 98 kommuner har daginstitutioner, der har åbent efter kl. 17, kan u... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1290 Hvordan forholder ministeren sig til HK's og Dansk Erhvervs vurdering af, at danske børnefamilier er presset til at arbejde mindre, fordi de ikke kan ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1293 Hvor længe mener ministeren, det er rimeligt enten at kriminalisere jægere, spejdere m.fl., som bærer kniv i forbindelse med deres fritidsaktiviteter,... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1291 Agter ministeren snarest muligt og senest inden sommerferien at tage initiativ til en ændring af knivloven, så jægere, spejdere m.fl. ikke kommer unød... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1289 Vil ministeren på baggrund af en artikel i Berlingske Tidende den 20. maj 2015 vedrørende Ryanairs indrangering af piloter efter forbrug af brændstof ... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1288 Hvad er ministerens holdning til, at Flygtningenævnet accepterer, at flygtninge rejser på ferie i det land, de er flygtet fra, og giver det anledning ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1287Mener ministeren, at flygtninge, der eksempelvis rejser på ferie i det land, de er flygtet fra, skal have inddraget deres opholdstilladelse?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1286 Kan ministeren bekræfte, at Københavns Lufthavn har planer om at opkræve et gebyr fra taxaer på mellem 10 og 28 kr. for afsætning og afhentning af pas... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
S 1285 Vil ministeren oplyse, om han er enig med Diane Harper, som i dagens udgave af Metroxpress giver udtryk for, at HPV-vaccinen ikke har nogen dokumenter... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-05-2015 (2014-15)
US 88Om overvågning af flypassagerer.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 87Om terrorbekæmpelse.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 86Om økonomisk vækst.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 85Om effektiviseringer i sundhedsvæsenet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 84Om udvinding af skifergas.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 83Om salg af aktier i DONG til Goldman Sachs.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 82Om antallet af offentligt ansatte.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
US 81Om antallet af offentligt ansatte.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
S 1284 Finder ministeren det rimeligt, at Udbetaling Danmark bruger uproportionalt store administrative ressourcer på konkrete sager, hvor en borger dukker o... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-05-2015 (2014-15)
S 1283Vil ministeren tage initiativer for at sikre, at gamle træskibe får samme status som veteranbiler? KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1282 Hvad er ministerens holdning til Region Sjællands åbenlyse obstruktion mod at bringe forholdene på Tølløsebanen i orden – set i forhold til regeringen... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1278 Som svar på mit spørgsmål nr. S 1234, forklarer udenrigsministeren mig anledningen til fælleskronikken med, at det i år er 65-året for oprettelsen af ... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1281 Mener ministeren, at der skal gøres mere for at sanktionere modtagere af offentlige ydelser, så vi sikrer, at disse ikke tager pengene med i krig i Sy... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1280 Mener ministeren, at det er rimeligt, at kun én ud af 32 danske syrienkrigere, der har modtaget kontanthjælp eller dagpenge, mens de har deltaget i kr... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1279Mener ministeren, at det er rimeligt, at Syrien-krigere modtager offentlige ydelser fra Danmark?BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1277 Hvad er udenrigsministerens kommentar til, at Det Palæstinensiske Selvstyre (PA) i uge 19, 2015 har uddelt fornyede hædersbevisninger til og fornyede ... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1274 Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål nr. S 1153 af 29. april 2015 oplyse, om ministeren kan se mulige interessekonflikter, når ansatte ... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1275 Mener ministeren, at det er korrekt, når en læge anmelder en patient for at tage trafikfarlig medicin i forbindelse med bilkørsel, når medicinen er Tr... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1276Er ministeren på baggrund af det åbne brev til Folketinget fra danske Afghanistan-veteraner enig i, at Danmark lader de afghanske tolke i stikken?ForsvarsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1273 Kan ministeren, jf. sit svar på spørgsmål nr. S 1181 i folketingsåret 2014/2015 bekræfte, at regeringen vil fremlægge et omfattende nabotjek af, hvord... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1272 Skal ministerens svar på spørgsmål nr. S 1181 i folketingsåret 2014/2015 forstås på den måde, at regeringen laver et omfattende nabotjek af, hvordan l... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1271 I den seneste status for implementeringen af initiativerne i aftale om Vækstplan for Fødevarer fra Erhvervs- og Vækstministeriet af 18. november 2014 ... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1270 Med henvisning til artiklen i dagbladet Nordvestnyt den 9. Maj 2015 med overskriften »Bålhytte skal væk inden juli« vil ministeren så forklare, hvem b... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1269 Med henvisning til artiklen i dagbladet Nordvestnyt den 9. maj 2015 med overskriften »Bålhytte skal væk inden juli« er det så ministerens opfattelse, ... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-05-2015 (2014-15)
S 1268Hvilke yderligere initiativer vil ministeren tage for at fremme opførelsen af flere billige ungdomsboliger?Ministeren for by, bolig og landdistrikterBesvaret§ 20 spørgsmål15-05-2015 (2014-15)
S 1267 Synes ministeren, at Energinet.dk’s administration af lov nr. 900 af 4. juli 2013 er rettidig og tilfredsstillende, således at man ikke undlader at be... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-05-2015 (2014-15)
S 1265 Hvad er ministerens holdning til, at Arbejdstilsynet efter gældende praksis ikke må komme med afgørelser om f.eks. en meget hård ledelsesstil fra arbe... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-05-2015 (2014-15)
S 1266 Står ministeren stadig ved sit løfte i Folketingssalen torsdag den 7. maj 2015 i sin tale vedrørende B 131 om, at forsøget med 100 km/t for campingvog... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-05-2015 (2014-15)
S 1264 Mener ministeren, at det er i orden, at medarbejdere fra Naturstyrelsen uden forvarsel trænger ind på privat grund for at gennemføre en besigtigelse, ... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1262 Vil ministeren på baggrund af svar på spørgsmål nr. S 1206 tage kontakt til de tyske myndigheder, med henblik på at det midlertidige danske kørekort k... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1260 Vil ministeren foranledige, at provenuet fra teori- og køreprøver tilfalder den enkelte politikreds, således at man kan ansatte civile køreprøvesagkyn... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1263 Er det ministerens opfattelse, at medarbejdere fra Naturstyrelsen har lovhjemmel til at kunne trænge ind på privat grund uden at have givet et forvars... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1261 Hvordan vil ministeren sikre, at der stadig opretholdes et landsdækkende specialiseret døgntilbud i Danmark til udsatte kvinder fra misbrugs- og prost... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1259 Er det ministerens opfattelse, at der er tilstrækkelig konkurrence på markedet for startlån ved boligkøb baseret på viden om eller vurdering af større... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1258 Vil ministeren kommentere indholdet af artikler i Ekstra Bladet den 12. og 13. maj 2015 om vold mod dommer og spillere i en serie-3 fodboldkamp, herun... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1257 Mener ministeren slet ikke, det skal have nogen konsekvenser for Total, at man har brugt ikke godkendte kemikalier i virksomhedens prøveboring ved Dyb... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1256 Mener ministeren, at det er foreneligt med hans modstand mod udvinding af skifergas i Danmark at give flere tilladelser til prøveboringer efter skifer... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1255Vil ministeren medvirke til at give tilladelser til prøveboringer efter skifergas uden for Nordjylland?Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1254Vil ministeren forhindre, at der blive givet flere tilladelser til prøveboringer efter skifergas i Danmark end den, der er givet ved Dybvad?Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-05-2015 (2014-15)
S 1253 Vil ministeren med henvisning til svar på spørgsmål nr. S 1187 2014-15 forklare, hvorfor ministeren ikke vil tage yderligere skridt med henblik på at ... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1252 Vil ministeren med henvisning til svar på spørgsmål nr. S 1187 2014-15 garantere, at samtlige ejere af solcelleanlæg, som har fået godkendt pristillæg... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1251 I hvilket omfang mener ministeren, at det er i orden at dispensere fra 300 meters-grænsen mellem husdyrbrug og afstand til bebyggelse, og kan minister... MiljøministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 80Om et prioriteringsinstitut i sundhedssystemet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 79Om en evaluering i forbindelse med terrorangrebet i København.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 78Om bevogtningen af jødiske institutioner i forbindelse med terrorangrebet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 77Om dagpengesystemet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 76Om et nyt dagpengesystem.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 75Om sikringen af de jødiske institutioner i forbindelse med terroranslaget.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 74Om bevogtning ved synagogen i forbindelse med terroranslaget.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 73Om bevogtning ved synagogen i forbindelse med terroranslaget.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 72Om et grønlandsk menighedsråd i Danmark og sælprodukter.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
US 71Om udenrigs- og sikkerhedspolitik i rigsfællesskabet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1248 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, hvis der opsættes kystnære havvindmøller i Jammerland Bugt, efter at dette område blandt andet på baggrun... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1249Er ministeren ikke enig i, at opstilling af kystnære havvindmøller bør ske efter en proces, der inddrager berørte borgere og kommuner? Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1250 Hvilke initiativer har ministeren taget i forhold til etablering af en belønningsordning med henblik på at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1247 Set i lyset af at den tyske landboforening i Sønderjylland de seneste 7 år har haft stor besøgssucces med deres majslabyrint, uden at dette har medfør... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1246Er ministeren enig i, at man skal droppe statens bidrag til a-kasserne og i stedet gøre medlemskab obligatorisk? BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1245Mener ministeren, at folketingsmedlemmer - potentielt alle 179 - skal sende forslag til dagpengekommissionen om dens arbejde?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1244Er ministeren enig i, at dagpengekommissionen skal have fred til sit arbejde, og at man bør afvente dens konklusioner?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)
S 1242 Hvad er ministerens holdning til, at Udlændingestyrelsens arbejde med behandling af sager om familiesammenføring i nogle tilfælde er så langsom, at de... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-05-2015 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500