Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 422 Hvad er ministerens holdning til, at der angiveligt er over 1 måneds ventetid på videoafhøringer i børnehussager, og hvad vil ministeren gøre for at b... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 418 Hvad er ministerens holdning til, at der igen er opstået problemer med elevatorerne på Skørping Station og Svenstrup Station, der betyder, at svagtgåe... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 419 Mener ministeren, at vi i Danmark bør tage konkrete initiativer til at efterligne den norske model med retningslinjer for alvorlige traumer, herunder ... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 420 Mener ministeren, at det er i orden, at midlerne fra promilleafgiftsfonden er blevet brugt på rapporten »Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevn... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 421 Da ministeren ved 1. behandlingen af L 94 den 9. december 2016 sagde: »Lad os da bare se det, som det er, og det er, at det har jo været en automatrea... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 415 Vil ministeren tage initiativ til, at der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer for mennesker med rygmarvsskader som følge af ulykke eller sygd... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 409Hvilke sociale konsekvenser mener ministeren, der vil være af at sætte huslejen fri som foreslået af transport-, bygnings- og boligministeren?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 410 Er det stadig ambitionen, at færre skal være socialt udsatte, som det står angivet i den tidligere regerings ti mål for social mobilitet, og er det mi... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 411 Er det stadig ministerens ambition, at færre skal være hjemløse, som er det syvende mål i de ti mål for social mobilitet – og vurderer ministeren, at ... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 412 Mener ministeren, at der er risiko for at blive dømt for falsk varebetegnelse, når man kalder sig socialminister og samtidigt støtter indførelsen af k... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 413Hvilke sociale konsekvenser mener ministeren, det vil have for udsatte børn at indføre en lav offentlig vækst på 0,3 procent?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 414 Hvordan forholder ministeren sig til, at 11.000 børn ifølge Red Barnet vil opleve fattigdom som følge af regeringens kontanthjælpsloft og 225-timersre... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 416 Hvordan forholder ministeren sig til, at mennesker i Danmark potentielt skal leve for mindre, end hvad Rockwoolfonden betegner som et minimumsbudget, ... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 417 Står regeringens anslåede beskæftigelseseffekt ved kontanthjælpsloftet på omkring 650 personer ifølge ministeren mål med de potentielle socialpolitisk... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 408 Vil ministeren garantere, at de midler, der frigøres ved afbureaukratisering som følge af den netop annoncerede taskforce, forbliver i den kommunale æ... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 407 Mener ministeren, ligesom finansministeren at antallet af offentligt ansatte ikke er afgørende for kvaliteten i vores velfærdssamfund, og at dette ogs... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål09-12-2016 (2016-17)
S 406 Er ministeren enig med finansministeren i, at antallet af offentligt ansatte ikke er afgørende for vores velfærdssamfund, og at dette også er gældende... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-12-2016 (2016-17)
S 405 Anser ministeren det for hensigtsmæssigt, at de landsdommere med mindst begrænset indblik i det færøske sprog og færøske forhold ikke bliver placeret ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-12-2016 (2016-17)
S 404 Vil ministeren redegøre for, hvornår planloven skal forhandles endeligt på plads, og for hvorvidt ministeren forventer at imødekomme et bredt politisk... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-12-2016 (2016-17)
S 403 Vil ministeren oplyse, hvorvidt ministeren finder det tilfredsstillende, at det grundet løbende ændringer i VisitDenmarks regnemodel for turismens øko... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-12-2016 (2016-17)
S 402 Ifølge Fyens Stiftstidendes chefredaktør, Poul Kjærgaard den 6. december 2016 i »Få nu den jernbane på sporet« har Vejdirektoratet fredag den 2. decem... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-12-2016 (2016-17)
S 401 Ser ministeren et potentiale for et styrket interministerielt samarbejde mellem Forsvarsministeriet og Sundhedsministeriet i forhold til opgradering a... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 400 Er det ministerens opfattelse, at Sundhedsstyrelsen og diverse instanser i regi af Sundhedsstyrelsen har de fornødne kompetencer til at foretage en tr... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 399Hvordan stiller ministeren sig i forhold til at opgradere det danske biologiske beredskab?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 398Deler ministeren WHO’s vurdering, at koppetruslen er stigende, idet syntetiske kopper ifølge WHO kan fremstilles i løbet af 3 måneder?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 397 Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at det danske frontlinjepersonale er tilstrækkeligt sikret i form af godkendte vacciner i tilfælde af et b... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 396 Hvordan stiller ministeren sig til det forhold, at 17 pct. af befolkningen – herunder 17 pct. af det danske frontlinjepersonale – har en kontraindikat... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 395 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kontanthjælpsmodtager, der mister kontanthjælpen på grund af 225-timersreglen, bliver fyret fra sit løntil... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 392Mener ministeren, at driften af landets asylcentre, grundlæggende bør ligge under statslige forhold fremfor under kommunale?Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 391 Mener ministeren, at Langeland Kommune fremadrettet bør kunne drive asylcentre, trods der er kommet den ene efter den anden sag frem om horrible forho... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 390 Finder ministeren det formålstjenstligt, at Langeland Kommune får udarbejdet en rapport om kommunens asylcentre, som de efterfølgende vælger at hemmel... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 389Vil ministeren tage initiativ til, at man følger de gældende anbefalinger til epilepsipatienter, så de sikres en hurtigere behandling? SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 388 Hvad er ministerens holdning til, at epilepsipatienter kan vente op til 11 år, før de får en operation, der kan hjælpe dem og sikre bedre sociale forh... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 394 Mener ministeren, at de planlagte besparelser på det kommunale beredskab er hensigtsmæssige, når man for at leve op til det besluttede besparelsesnive... ForsvarsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 393 Mener ministeren, at det er er hensigtsmæssigt med de planlagte besparelser på det kommunale beredskab, når det har vist sig vanskeligt i det nye sama... ForsvarsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 383 Hvordan er ministerens holdning til, at patienter i den røde kategori, f.eks. patienter i kemobehandling eller strålebehandling, demente patienter og ... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 385 Hvad er ministerens holdning til, at Sundhedsstyrelsen vil sætte meget syge og sårbare patienters tandsundhed på hold, idet de ikke længere kan få til... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 386 Mener ministeren, at det er rimeligt, at patientsikkerhed nedsættes med de ændrede retningslinjer, så patienterne ikke kan få tilskud til tandbehandli... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 387 Vil ministeren vurdere, at de sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger vil være højere i fremtiden, da vi desværre ser en stigning i visse sygdomsgr... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 381Vil ministeren medvirke til, at det bliver muligt for elever på almen voksenuddannelse at få specialpædagogisk støtte?UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 382 Vil ministeren som opfølgning på besvarelsen af spørgsmål 190, UFU - alm. del af 6. juli 2016 redegøre for, om ministeren vil sikre, at elever på ungd... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 384 Vil ministeren forholde sig til, om reglerne er fulgt i forbindelse med dansk-muslimsk venskabsforenings etablering af en moské med både koranundervis... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-12-2016 (2016-17)
S 380Vil udenrigsministeren oplyse, hvordan han konkret vil markere dansk politik vedrørende rettigheder og værdier, jf. regeringsgrundlagets side 42.UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 379Mener ministeren, at der skal indføres rygeforbud på erhvervsskolerne i lighed med den eksisterende lovgivning for gymnasierne?UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 378Mener ministeren, at der skal indføres rygeforbud på erhvervsskolerne i lighed med den eksisterende lovgivning for gymnasierne?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 375 Anerkender ministeren, at det er et forholdsmæssigt stort beløb, nemlig 72 mio. kr., som regeringen vil bruge på udflytning af blot 12 arbejdspladser ... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 376 Mener ministeren, at det er fornuftigt at anvende 72 mio. kr. på reelt at flytte to stillinger, nemlig en vagt og en studentermedhjælper på Dansk Jagt... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 377 Anerkender ministeren, at det – i modsætning til den ønskede målsætning om at flytte medarbejdere til Djursland – nu vil kræve store ressourcer at gen... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 374 Hvordan vil ministeren forklare, at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, der i 2014 har haft næsten 8.500 undervisningsbesøg af børn og unge fra Storkøbenh... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 373 Mener ministeren, at det er let og ubureaukratisk for en virksomhed at udfylde skemaer m.v. til offentlige myndigheder for at få en udlænding i et IGU... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 372Mener ministeren, at der bør laves en opdatering af økonomisk redegørelse i forbindelse med det opdaterede nationalregnskab fra Danmarks Statistik?FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-12-2016 (2016-17)
S 371 Er det stadig regeringens holdning, at det ikke er »hensigtsmæssigt at prioritere forskningsmidler til en kernekraftteknologi, som vi har fravalgt på ... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål05-12-2016 (2016-17)
S 370 Vil ministeren redegøre for sin holdning til, om ministeriet i fremtiden skal involveres mere eller mindre i udpegningen af bestyrelsesmedlemmer på vi... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål05-12-2016 (2016-17)
S 369 Vil ministeren redegøre for sin holdning til private uddannelser, herunder for, hvordan ministeren mener, at private uddannelser bidrager mere eller m... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål05-12-2016 (2016-17)
S 368 Hvad mener ministeren om de enkelte forslag til ændringer af udstationeringsdirektivet, som LO, FTF og AC fremlægger i »Endeligt høringssvar af 20. se... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål05-12-2016 (2016-17)
S 367 Mener statsministeren, at det er korrekt, når han i sin tale til afslutningsdebatten den 1. juni 2016 konkluderer overfor Folketinget, at »PSO-afgifte... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål05-12-2016 (2016-17)
S 366 Mener ministeren, at det er korrekt, når henholdsvis Lars Løkke Rasmussen, Jacob Jensen, Claus Hjort Frederiksen har udtalt følgende: »PSO-afgiften va... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål05-12-2016 (2016-17)
S 365 Hvad agter regeringen at gøre for, at sportshallen »Prismen« på Amager åbner igen, og at kriminelle grupperinger ikke længere truer stedets brugere og... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 364 Er ministeren opmærksom på, at en eventuel redningsplan for konkursramte forsikringskunder, hvor danske boligejere, der står tilbage med dækningsløse ... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 357 Når de fynske borgmestre foreslår at gennemføre den nye jernbane over Vestfyn og udvidelsen af E20 fra Nørre Aaby og frem til Odense samtidig, og når ... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 356 Når den tidligere transportminister Hans Chr. Schmidt i sit svar på spørgsmål 40, TRU alm. del skrev, at »vi står dog desværre i en situation, hvor ni... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 360 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kendt dansk islamkritiker er sat på EU Task Forcen East Stratcoms liste vedrørende russisk misinformation,... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 359Mener ministeren, at EU Task Forcen East Stratcom udfører et værdifuldt arbejde med at imødegå russisk misinformation?UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 363Hvad er udenrigsministerens holdning til Færøernes position i Arktis og muligheden for at tiltrække internationale investeringer?UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 362 Hvad er udenrigsministerens holdning i forhold til Færøernes muligheder i de kommende Brexit-forhandlinger, og hvordan vil han arbejde for at de færøs... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 361 Hvad er udenrigsministerens indstilling til en mulig revurdering af den såkaldte DFG-ordning med den hensigt at ændre den, således at Grønland og Færø... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 358Hvad er udenrigsministerens holdning til den udenrigspolitiske fuldmagtslov og Færøernes ønske om at revurdere den?UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 355Mener ministeren, at borgerne i Danmark bør være fuldt oplyst om pengestrømme fra private donorer til politiske partier?Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 354 Kan ministeren se et problem i, at der er partier, der modtager støtte fra Mærsk, når disse partier samtidig indgår i et forlig, der regulerer skattef... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 352 Vil ministeren redegøre for, om han fortsat mener, at der er et besparelsespotentiale i den offentlige sektor på 10 pct., og i så fald hvordan og hvor... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 350 Kan ministeren bekræfte, at forudsætningen for Nordsøaftalen i 2003 er skredet, fordi prisen for 1 td. olie i dag ligger langt over det, der oprindeli... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 353 Når regeringen i regeringsgrundlaget lægger op til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. om året, hvilket ifølge beregninger fra Arbejderb... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 351 Hvad er ministerens holdning til, at Mærsk og Dansk Undergrunds Consortium (DUC) siden 2004 har tjent mange flere milliarder end det, der oprindelig v... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 349 Mener ministeren, at det er en forudsætning for god regeringsførelse, at ministerierne til enhver tid skal fremsende retvisende oplysninger til bl.a. ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 348 Er det ministerens holdning, at ministerens partifælle Mette Abildgaard har ret, når hun om sagen omkring mørklægning af aktindsigter og overholdelse ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 347 Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at den sjællandske tværmotorvej (Rønnede-Næstved-Slagelse-Kalundborg) modsat andre konkrete vejprojekter... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 344 Vil ministeren bekræfte sin forgængers løfte til de mange naboer, der i flere år har måttet vente på afklaring af linjeføring af motorvejen på rute 54... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 340 Hvad mener ministeren om hændelsen fra Nyborg, omtalt i medierne, bl.a. af TV 2/Fyn den 2. december, hvor 87-årige Gerda Møller var sengeliggende og d... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 342 Hvordan vil ministeren sikre en øget værdighed i ældreplejen, når en ny undersøgelse foretaget af KORA viser, at hver tredje ansatte i hjemmeplejen fø... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 341 Mener ministeren fortsat, at almene boligselskaber skal kunne opkræve en markedsbestemt husleje, som det fremgår af Liberal Alliances boligudspil fra ... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 346 Vil ministeren i forlængelse af sin udtalelse til TV 2 den 30. november om, at »der selvfølgelig ikke er nogen, der skal sidde på et plejehjem i en bl... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 339Mener ministeren fortsat, at al offentlig støtte til de almene boliger skal fjernes, som det fremgår af Liberal Alliances boligudspil fra 2012?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 345 Hvordan vil ministeren sikre, at medarbejderne i ældreplejen kan gå på arbejde uden at risikere voldelige overfald fra eksempelvis demente ældre, jf. ... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 343 Er ministeren tilfreds med, at psykiatrien ikke er nævnt med et eneste ord i regeringsgrundlaget, og hvilke ambitioner har ministeren for at løfte omr... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 337 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen endnu ikke har fået styr på finansieringen og udbetalingen af den forhøjede kompensation ... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 338 Mener ministeren, at støjreducerende asfalt kan være en mulighed på motorvejsstrækningen fra Folehaven til Avedøre Havnevej, hvor trafikstøj i høj gra... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 336 Mener ministeren, at forslaget fra de meget støjplagede beboere langs Allingevej i Hvidovre om at se åbent på mulighederne for at få mere støjbekæmpel... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 335 Hvad er ministerens kommentar til, at jeres nye regeringspartner Liberal Alliances folketingsmedlem Joachim B. Olsen har udtalt om klimaforandringerne... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 334 Mener ministeren, at regeringen tager problemet med bortfald af grundbeløb og udsigt til stigende varmepriser alvorligt ved i medierne at sige, at min... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 333 Hvilke konsekvenser mener ministeren at de droppede investeringer i nye affaldssystemer vil have for kommunernes mulighed for at nå de målsætninger fo... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 332 Hvad er ministerens holdning til, at flere affaldsselskaber har aflyst eller udskudt investeringer i nye affaldssystemer, der skulle fremme genanvende... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 331Er ministeren enig med den nye transport-, bygnings- og boligministers udsagn om, at man skal se ned på arbejdsløse nassere?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 329 Når ministeren tidligere har udtalt, at man skal se ned på arbejdsløse nassere, gælder dette så også arbejdsløse i de faggrupper, som arbejder inden f... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 330Hvad kan ministeren oplyse om arbejdet med afgiftsanalysen?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 328 Hvad er ministerens holdning til de seneste års stigning i antallet af elever på fri- og privatskoler, og ser ministeren gerne, at denne udvikling for... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 327 Er det ministerens holdning, at man skal afskaffe huslejereguleringen og huslejenævnene, sådan som han gav udtryk for som folketingsmedlem på hjemmesi... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 326Hvad er ministerens begrundelse for at fastholde nybyggeri af en vestdansk politiskole? JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 325 Hvad vil regeringen konkret foretage sig fremadrettet for at komme i gang med at iværksætte udlicitering af fængselsdriften til eksempelvis Østeuropa ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 324 Mener ministeren fortsat, at der er tale om »snyd«, når huslejenævnet fastlægger en husleje, således som han som folketingsmedlem skrev på hjemmesiden... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)
S 323 Er det fortsat udtryk for ministerens syn på pædagogernes rolle i folkeskolen, at det vil »føre til et enormt kvalitetstab«, som ministeren tidligere ... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-12-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500