Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
<

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
L 38 spørgsmål 4Spm. om ændringsforslag, der gør det muligt at yde støtte til at drive naturvenligt landbrug, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
L 38 spørgsmål 3 Spm. om ændringsforslag, der sikrer, at der også kan gives støtte til foranstaltninger til forbedringer af arbejdsmiljøet for de, der er beskæftigede ... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
L 38 spørgsmål 2 Spm. om ændringsforslag, som sikrer, at der udover at yde støtte efter reglerne i økologiforordningen også kan ydes støtte med henvisning til den dans... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
L 38 spørgsmål 1 Spm. om ændringsforslag, der sikrer, at der også kan gives tilskud til frivillige foranstaltninger, der forebygger risiko for oversvømmelser m.v., til... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 69Spm. om oversendelse af graf om bl.a. forekomsten af MRSA- smittede og sygehus erhvervet MRSA-smittede, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 141 Spm. om en patient der forgæves møder op flere gange til en behandling, og behandlingen hver gang bliver aflyst ved fremmødet, kan blive henvist til e... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 140Spm. om patienter har samme ret som sygehusafdelingen, i de tilfælde hvor behandlingen bliver aflyst, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 139 Spm. om redegørelse for omfanget af Sundhedsstyrelsens indtægt fra medicinalindustrien over de sidste fem år, til ministeren for sundhed og forebyggel... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 26 Spm., om regeringens omlægning af en del af udviklingsbistanden til modtagelse af asylansøgere vil have betydning for Udenrigsministeriets driftsbevil... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
S 197Vil ministeren bede Europa-Kommissionen om permanent at undtage de små slagtehuse fra et krav om indførelse af visuel kødkontrol på svineslagterier?FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 35 Spm. om udviklingen af midler brugt på det specialiserede socialområde fra 1993 til 3. kvartal 2014, til ministeren for børn, ligestilling, integratio... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
S 196 Er ministeren villig til at kigge på at indføre en årlig evaluering af udvekslingsophold, som kan være med til at sikre et sikkert udvekslingsophold f... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 34 Spm. om ministeren vil tage initiativ til at realisere forslaget i henvendelsen fra Alzheimerforeningen om at indføre et BPSD-register og –indsats i D... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 49Spm. om den faldende oliepris og deraf faldende indtægter påvirker provenuet fra energiafgifter i 2015, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU spørgsmål 13 Spm. om oversendelse af notat over forfatnings- og lovændringer i Ungarn siden 1. januar 2012 relateret til frihed, demokrati, ytringsfrihed og plural... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU samrådsspørgsmål B Samrådsspm. om udenrigsministerens vurdering af den politiske udvikling i Ungarn, siden forfatningsændringerne trådte i kraft 1. januar 2012, til uden... UdenrigsministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
S 195Mener ministeren, at det ikke er nødvendigt at lette energiafgifterne for dansk erhvervsliv yderligere? Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-10-2014 (2014-15)
S 194Mener ministeren, at det var unødvendigt at lempe erhvervslivets PSO-afgift med knap 8 mia. kr. frem mod 2020 med Vækstpakken 2014?Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-10-2014 (2014-15)
S 193Er ministeren enig i, at energiomkostninger kun er et parameter for få danske virksomheder?Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-10-2014 (2014-15)
L 16 spørgsmål 1Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/10-14 fra HK Handel, til erhvervs- og vækstministerenErhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 78 Spm. om at bekræfte, at muligheden for, at journalister kan få faste prøveskilte til brug ved test af nye motorcykler, forsvandt i 2008, til skattemin... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 77 Spm. om, hvad ministerens udmelding i Berlingske den 29. oktober 2014 om, at han vil ”finde den store hammer frem”, vil betyde for erhvervsklimaet i D... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 76 Spm. om ministerens udmelding om, at SKAT skal genopbygge tilliden og opføre sig fair og retfærdigt også indbefatter de virksomheder, der har eller vi... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BEU spørgsmål 27 Spm. om, hvor mange jobpræmier der pr. dags dato er udbetalt, og hvad de samlede omkostninger ved Aftale om akutjob beløber sig til, til beskæftigelse... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 56 Spm. om ministeren kan garantere, at Miljøministeriet, Naturstyrelsen eller andre enheder, som ministeren har ansvaret for, ikke lyver og fordrejer fa... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 75 Spm. om ministeren i kølvandet på kritikken fra Statsrevisorerne vil sikre, at der ikke indledes sager mod virksomheder vedrørende transfer pricing ud... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 55 Spm. om at forholde sig til de konkrete anklager imod Miljøministeriet og Naturstyrelsen, der fremgår af Ritzau-telegrammet "Tidligere ansat: Miljømin... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 74 Spm. om, hvad ministeren agter at gøre, i lyset af kritikken fra Statsrevisorerne af SKATs indsats vedrørende transfer pricing, for at sikre en bedre ... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 54 Spm. om at kommentere artiklen ”Ekspert: Miljøminister Kirsten Brosbøl udtaler sig i strid med sandheden” skrevet af Poul Vejby-Sørensen i Den Korte A... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 47 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteam for Turisme... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 46 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteam for Fødeva... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 45 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteam for Energi ... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 44 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteamet for sundh... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 43 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteam for vand, b... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 42 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteamet for kreat... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 41 MFU spm. om ministeren vil redegøre for hver enkelt anbefaling, som regeringen har gennemført ud af de anbefalinger modtaget fra Vækstteamet for Det B... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 48 Spm. om hvor stor dumpeprocenten er i gymnasiet på henholdsvis stx, htx og hhx i matematik B og A, Tysk B og A og Fysik A og B, til undervisningsminis... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 47 Spm. om hvor stor dumpeprocenten i gymnasiet er på henholdsvis stx, htx og hhx i samfundsfag A (skriftligt og mundtligt) og B (mundtligt), til undervi... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 46Spm. om hvor mange og hvilke universitetsstudier kræver samfundsfag på A- eller B-niveau som et optagelseskrav, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 45Spm. om, hvor mange gymnasieelever på henholdsvis stx, htx og hhx tager en studieretning med fysik på A-niveau, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 44Spm. om, hvor mange gymnasieelever på henholdsvis stx, htx og hhx tager en studieretning med matematik på B-niveau, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 43Spm. om, hvor mange gymnasieelever på henholdsvis stx, htx og hhx tager en studieretning med matematik på A-niveau, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 42Spm. om, hvor mange gymnasieelever på henholdsvis stx, htx og hhx tager en studieretning med tysk på A eller B-niveau, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 41Spm. om, hvor mange gymnasieelever på henholdsvis stx, htx og hhx tager en studieretning med samfundsfag på B-niveau, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 40Spm. om, hvor mange gymnasieelever på henholdsvis stx, htx og hhx tager en studieretning med samfundsfag på A-niveau, til undervisningsministerenUndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 39 MFU spm. om ministeren mener, at Undervisningsministeriet skal udbetale penge fra bygningstaxameteret til en godkendt AMU udbyder, hvis AMU udbyderen ... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 38 MFU spm. om at redegøre for, om denne bestemmelse stadig gælder, der henvises i denne forbindelse til http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF09/St... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 37 MFU spm. om at redegøre for, om denne bestemmelse stadig gælder, http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Adm/PDF09/Strukrur_udbud/Udbud_Udd/AMU/090608_udb... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del IFU spørgsmål 13 Spm. om, hvad ministeren kan oplyse om statsborgerskab til Mahmoud Abdo, cpr. nr. 221085 2789, som sendte sin ansøgning i januar 2013 og som har vente... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 40 Spm. om hvilke konsekvensanalyser der foreligger om konsekvenser for Syddanmark af en fast Femernforbindelse, herunder konsekvenser for beskæftigelsen... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 110Spm. om de forskellige ordninger, hvorunder udlændinge kan søge om tilladelse til at arbejde i Danmark, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 105 Spm. om, hvilke udfordringer der er i forhold til persondatalov, menneskerettigheder og retten til et privatliv, når man indsamler data til analytiske... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 109Spm. om politiets efterforskning rettet mod imamen Abu Bilal Ismail fra Grimhøj-moskeen ved Aarhus, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
S 192 Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at alle folkeskolelærere i løbet af deres uddannelse får lært at styre en klasse, sådan at larm og uro for frem... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU spørgsmål 12Spm. om hvor lang tid det tager at få en samarbejdsaftale med Europol, til justitsministeren, kopi til udenrigsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 104 Spm. om kommentar til henvendelser af 9/9-14 og 30/10-14 fra Praktiserende Landinspektørers Forening vedr. digital tinglysning – stedfæstelse af servi... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 33 MFU spm. om, hvor ministeren vil finde personel og udstyr til længerevarende indsats ved udbrud af f.eks. svinepest, hvis Beredskabsstyrelsen bliver r... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 138 Spm. om ministeren mener, at det er realistisk, at antallet af akutte indlæggelser pr. patient, der har KOL og diabetes reduceres med 20 pct. alene vi... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 137 Spm. om, inden for hvilke konkrete områder, regeringen agter at øge kapaciteten til kræftkirurgi på udvalgte områder, jf. regeringens udspil "Jo før -... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 136 Spm. om, hvor meget kræft- og hjertedødeligheden er nedbragt under henholdsvis VK-regeringen og SR(SF)-regeringen, til ministeren for sundhed og foreb... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 135Spm. om, hvor meget kræftoverlevelsen er steget de seneste 10 år, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU spørgsmål 11Spm. om oversendelse af notat om vandrende arbejdstageres rettigheder under Beskæftigelsesministeriets ressort, til udenrigsministerietUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 134 Spm. om, hvor mange (procent) kræftpatienter i hhv. Sverige og Norge, der er i live fem år efter, at diagnosen er stillet, til ministeren for sundhed ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 33 Spm. om artiklen fra kl.dk den 29/10-14: ”FOA varsler blokade mod frit valgs firma”, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale for... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 133Spm. om kommentar til henvendelse vedr. transpersoners ret til informeret samtykke, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU spørgsmål 10 Spm. om oversendelse af notat om vandrende arbejdstageres rettigheder efter den lovgivning, der hører under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integr... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU spørgsmål 9Spm. om oversendelse af notat om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck fra 18. februar 2014, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BEU spørgsmål 26MFU spm. om modregning af forsikringsudbetaling i ressourceforløbsydelse, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del EUU spørgsmål 8Spm. om oversendelse af notat om vandrende arbejdstageres rettigheder på uddannelses- og forskningsområdet, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
L 17 spørgsmål 4 Spm. om ministeren vil redegøre for, om lovforslaget har betydning for Næringsbasen og i givet fald på hvilken måde, herunder bedes specifikt oplyst, ... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 68 MFU spm. om tidsplanen for behandlingen af disse GUDP ansøgninger og herunder oplyse, hvornår ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgninger m.v., t... FødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 67MFU spm. om notat, som oplyser, hvor mange og hvilke typer af projekter der er ansøgt GUDP-midler m.v., til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del LIU spørgsmål 10 Spm. om man ved beregningen har forudsat, at alle fædre vil holde 14 ugers orlov, samt at der overhovedet ingen besparelser vil være forbundet med fæd... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 36 MFU spm. om, hvorfor ministeriets embedsmænd orienterede på et fælles skolemøde i juni i Roskilde om, at agroskolerne skulle tilbyde grundforløbene re... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 66Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet om MRSA den 29/10-14, jf. FLF alm. del - samrådsspm. B, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 65Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet om MRSA den 29/10-14, jf. FLF alm. del - samrådsspm. B, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 53 MFU spm. om regeringen har tænkt sig at tage initiativ til, at åbenlyst grundløse klager fremover kan behandles og afvises i nævnet inden for en kort ... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 52 MFU spm. om ministeren finder det rimeligt, at åbenlyst grundløse klager til Natur- og Miljøklagenævnet kombineret med en lang sagsbehandlingstid kan ... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 132 Spm. om en oversigt over, i hvilket omfang sundhedspersoner underskriver erklæringer om frivillig virksomhedsindskrænkning og dermed undgår offentligg... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 131 Spm. om, hvordan og hvor meget et sundhedstjek til kortuddannede mænd konkret skal nedbringe den sociale ulighed i dødelighed, når rygning og alkohol ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del LIU spørgsmål 9Spm. om status på EU-forslaget om kvoter for kvinder i bestyrelser, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
S 191 Hvordan agter ministeren at bistå de mange lokalpolitikere i Brøndby Kommune, som nu ser, hvordan organisationen Hizb ut-Tahrir i skikkelse af idrætsf... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 130Spm. om baggrunden for regeringens forslag til indfasningsprofil i regeringens udspil "Jo før - jo bedre", til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
S 190 Finder ministeren det problematisk, at en organisation som Hizb ut-Tahrir, der tidligere har tilkendegivet ønsket om at danske soldater måtte blive dr... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 129 Spm. om, hvad der mere konkret ligger i, at "regeringen vil igangsætte en massiv investering i at få data hurtigt, enkelt og sikkert ud til den klinis... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 128 Spm. om, hvor hurtigt patienterne skal kunne få data om sygehusenes resultater? Jf. regeringens udspil "Jo før - jo bedre", til ministeren for sundhed... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 127 Spm. om, hvor meget der er afsat til puljen til belønning af resultater og kvalitet de enkelte år og hvordan det konkret skal ske? Jf. regeringens uds... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 126 Spm. om, hvordan regeringen konkret vil sikre mere rene sygehuse, jf. regeringens udspil "Jo før - jo bedre", til ministeren for sundhed og forebyggel... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 125 Spm. om hvordan de 1,1 mia. kr. til bedre kvalitet i behandlingen fordeles mellem de forskellige initiativer, jf. regeringens udspil "Jo før - jo bedr... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 54 Spm. om kommentar til henvendelse af 28/10-14 fra Maria Forsberg, Hårlev m.fl. vedrørende den kommende linjeføring af omfartsvej på Stevns, til transp... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 124 Spm. om, hvordan de 295 mio. kr. til bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende fordeles mellem de forskellige initiativer, til minister... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 123 Spm. om, hvordan regeringen konkret vil sikre, at alle plejecentre og bosteder bliver knyttet til en fast læge, samt hvor meget der er afsat til dette... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 122 Spm. om, hvordan de praktiserende læger konkret skal styrkes i 2016 og 2017 med anlægsinvesteringer for 400 mio. kr., jf. regeringens udspil "Jo før -... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 53MFU spm. om, hvilke nye initiativer m.h.t. kommunikation til pendlerne om forsinkelser og lign., ministeren har sat i værk, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 121 Spm. om, hvordan de praktiserende læger konkret skal styrkes i 2015 med de afsatte 30 mio. kr.? Jf. regeringens udspil "Jo før - jo bedre", til minist... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 120 Spm. om, hvordan de 1,48 mia. kr. til kronikerområdet over fire år fra 2015-2018, jf. regeringen udspil "Jo før - jo bedre", skal fordeles, til minist... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 52MFU spm. om, hvilke initiativer ministeren har taget på Kystbanen, der vil sikre pendlerne tog til tiden, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 51 MFU spm. om, hvad det er for en "oprydning" på Kystbanen, ministeren er i gang med, jf. ministerens udtalelse på TV2 Lorry 22. oktober 2014, til trans... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 119 Spm. om de svageste kroniske patienter efter regeringens opfattelse ikke har behov for aktiv patientstøtte efter 6-9 mdr., hvor de ifølge regeringens ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 118 Spm. om, hvordan den situation, der er beskrevet i boks 9 på side 26 i regeringens udspil "Jo før - jo bedre", adskiller sig fra i dag, hvor den prakt... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-10-2014 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500