Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 94 Hvad er ministerens holdning til et forslag om, at Ankestyrelsen kan give sager opsættende virkning medens sagen behandles, og mener ministeren, at de... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 93 Såfremt kommuner af sparehensyn fratager borgere den hjælp og støtte, som de har krav på, mener ministeren så, at kommunen lever op til lovgivningen, ... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 92Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at kommuner ikke fratager borgere deres hjælp og støtte, mens deres sager bliver behandlet i ankesystemet?Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 84 Mener ministeren, at grundlaget for Danmarks deltagelse i invasionen af Irak i 2003 er tilstrækkeligt belyst i lyset af Politikens afsløringer den 2. ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 85Er ministeren ligeglad med, om sandheden om Danmarks deltagelse i invasionen af Irak i 2003 kommer frem?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 87 Mener ministeren, at tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen har talt usandt over for Folketinget, eftersom han på intet tidspunkt har gjort opm... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 88 Mener ministeren, at pårørende til krigens ofre i Irak, herunder familierne til de faldne danske soldater, ikke fortjener at kende den fulde sandhed o... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 89 Hvordan forholder ministeren sig til det faktum, at en bred vifte af militære og retslige fagfolk, herunder Den Danske Dommerforening og Centralforeni... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 90 Hvad er ministerens holdning til, at tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen i 2002 gav tilsagn om utvivlsomt at ville støtte en invasion af Ira... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 91 Mener udenrigsministeren, at den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen handlede korrekt, da han i 2002 gav støtte til en mulig amerikan... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 86 Det hollandske taxa- og ambulancefirma BIOS har i dag meddelt, at vagtplanen ikke hænger sammen, hvad er ministerens reaktion på den misinformation, s... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 83 Vil ministeren redegøre for ændringerne i kvælstof- og fosforudledningen som følge af en gennemførelse af regeringens 16-punktsplan for fødevarer og l... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 82 Hvis der indføres målinger af kvælstofudledningen som grundlag for kvælstofreguleringen, hvordan vil ministeren så garantere, at disse målinger er ret... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 81 Hvis der indføres virkemidler til erstatning af de nuværende kvælstofnormer og randzoner, vil ministeren så sikre, at de bliver indført så hurtigt, at... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 80 Hvordan vil ministeren beskytte drikkevandet i de omkring 20 pct. af det danske landareal, der er kortlagt som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), ... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 79 Hvordan vil ministeren håndtere den øgede kvælstofudledning til de danske fjorde og kystvande, hvis de nuværende kvælstofnormer fjernes og randzonerne... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 78Finder ministeren, at det er et juridisk eller et politisk spørgsmål, hvorvidt der er tale om en overimplementering af et miljødirektiv? Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 77 Er ministeren enig i, at det er kystområdernes miljøtilstand og naturtype samt mål om god økologisk tilstand, der sætter rammen for reguleringen af la... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 76Hvilke produkter og arealanvendelser ser ministeren gerne, at landbruget har om 5, 10 og 15 år?Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 75 Hvordan forholder ministeren sig til, at Finansministeriet ændrer på ADAM-modellen på en måde, som bliver kritiseret for at være ufaglig, og som Danma... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 74 Vil ministeren opfordre danske museer og kulturinstitutioner til at lave udstillinger om de historiske byer og mindesmærker (f.eks. Palmyra i Syrien),... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 73 Vil ministeren arbejde for, at Danmark igennem internationalt samarbejde er med til at sikre Iraks og Syriens kulturarv mod Islamisk Stats ødelæggelse... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 72 Er regeringen enig i, at den varslede lempelse af forbuddet mod tilstandsændringer søværts strandbeskyttelseslinien vil være den mest omfattende ændri... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 71 Hvad er ministerens holdning til, at Post Danmark A/S i Fredericia, ejet af det svensk-danske aktieselskab Postnord, planlægger at flytte regnskabsmæs... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 70 Kan ministeren bekræfte, at ministeren har planer om at slække på de dyrevelfærdsmæssige forbedringer, der er sket, for så vidt angår hold af heste, o... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 69 Mener udenrigsministeren, at oplysningerne i Politiken den 3. juli 2015 om, at Anders Fogh Rasmussen allerede i 2002 gav støtte til en mulig amerikans... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 68 Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 14 forklare, hvorfor han henviser til den snarlige offentliggørelse af dagpengekommissione... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 67 Vil ministeren, idet der henvises til tilladelsen til efterforskning og indvinding af skifergas i Nordjylland til oprindelig Devon Energy (nu Total) s... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 66 Agter ministeren at arbejde for, at alle ansatte på et sygehus kender retningslinjerne for akuthjælp som i situationen på Herlev Hospital, hvor en man... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 65 Hvad er ministerens holdning til, at en mand, der fik et hjerteanfald på Herlev Hospital, desværre ikke fik hjælp i tide, da personalet på hospitalet ... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 63 Er udenrigsministeren enig i, at Danmark gik i krig i Irak, fordi der var masseødelæggelsesvåben, som forsvarsministeren udtalte den 6. august til Rit... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 61 Er ministeren enig i, at Danmark gik i krig i Irak, fordi der var masseødelæggelsesvåben, som forsvarsministeren udtalte den 6. august til Ritzaus bur... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 64 Er det ministerens holdning, at regeringen og forsvaret i fremtiden bør hemmeligholde aftaler med private sikkerhedsfirmaer som f.eks. Blackwater for ... ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 62Er ministeren enig i, at brugen af private lejesoldater i Danmarks krigsindsats er en bekymrende og forkert udvikling?ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 60 Agter ministeren at få undersøgt forløbet i 2007, hvor danske enheder lokalt i Irak indgik en uformel aftale om støtte fra Regional Security Office, s... ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 59 Mener udenrigsministeren, at den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen handlede korrekt, da han i 2002 gav støtte til en mulig amerikan... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 58 Er ministeren enig i, at alt vedrørende tilbageholdelse af fanger i Irak og Afghanistan skal frem i lyset, og hvad vil ministeren gøre for, at det fak... ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 57 Mener statsministeren, at oplysningerne i Politiken den 3. juli 2015 om, at Anders Fogh Rasmussen allerede i 2002 gav støtte til en mulig amerikansk i... StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 56 Hvis ministeren kan bekræfte, at offentligheden – ligesom i resten af landet – har ret til at færdes til fods på de private strandbredder langs hele Ø... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 55 Er ministeren af den opfattelse, at afbrænding af de kendte lagre af fossile brændsler er forenelig med overholdelse af målsætningen om at holde den g... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 54 Mener ministeren, at det er realistisk at holde den globale temperaturstigning under to grader, hvis andre lande også fortsat søger efter nye lagre af... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 53 Mener ministeren, at regeringens planer om at efterforske og udvinde skifergas i Danmark stemmer overens med målsætningen om at holde den globale temp... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 52Er ministeren enig i den målsætning, Danmark har tilsluttet sig, om at holde den globale temperaturstigning under to grader?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 51 I forlængelse af ministerens svar på S 39 bedes ministeren forklare, hvad der menes med at regeringens holdning til gensidig forsørgerpligt er "uændre... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 50 Hvad er ministerens holdning til DFI's charter om etnisk mangfoldighed i dansk film, og mener ministeren, at det er DFI's opgave at tage initiativ til... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 49 I forhold til ministerens udspil om, at strafferammen for vold og voldtægt skal udnyttes bedre, vil ministeren så tage med i undersøgelsen, at straffe... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 48 Vil ministeren vurdere, om det vil kræve nye politiske tiltag at opfylde statsminister Lars Løkke Rasmussens mål om at skabe flere private arbejdsplad... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 47Vil ministeren tage initiativ til at få den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned i dyreværnssager?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 46 Mener ministeren, at det er rimeligt, at sager, hvor SKAT indefryser folks værdier og ejendom for at sikre en potentiel skattebetaling, kan vare over ... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 45 I forbindelse med, at sagsbehandlingstiden i dyreværnssager er meget lang, hvad er da ministerens holdning til, at der indføres samme regler som ved v... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 44 Agter ministeren at revurdere behovet for hegning langs Frederikssundsmotorvejen i forhold til områderne ved Harrestrup og Risby Å, hvor støjvoldene b... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 43 Mener ministeren, det er rimeligt, at en tidligere departementschef i skatteministeriet modtager løn af staten, samtidig med at han er ansat i en bran... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 42 Vil ministeren oplyse, om ministeren udtalte sig på regeringens vegne eller som en tilfældig privatperson, da han som begrundelse for, at Danmark gik ... ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 41 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en polsk medarbejder, der er ansat 6-7 måneder om året i Danmark, (f.eks. på en campingplads), får børnepenge... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 40Vil ministeren udelukke, at regeringen genindfører reglen om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 39Mener ministeren stadig, at reglen om gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere er en god ide?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 38 Hvilke ekstraordinære initiativer kan og vil ministeren tage for at hjælpe de 175 medarbejdere og Frederikshavn Kommune, når lysfabrikken HARMAN Inter... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 37 Er ministeren indstillet på at overveje at imødekomme Ishøj Kommunes ønske om en letbanelinjeføring ad Ishøj Strandvej og videre af Ishøj Stationsvej ... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål04-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 36 Vurderer ministeren, at kvikstartbonussen fortsat er hensigtsmæssig, når den på nogle uddannelser medfører adgangskvotienter, der er højere end selve ... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 35 Hvad vil ministeren gøre på baggrund af FOA´s undersøgelse omtalt i Politiken den 3. august 2015, som tyder på, at kommunernes modtagelse af de ældre,... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 34 Hvad mener ministeren om Arbejdsskadestyrelsens afvisning af at gennemgå de sager, hvor den dømte psykiater Piet Casier har afgivet diagnoser, og vil ... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-08-2015 (2014-15 (2. samling))
S 33 Er det ministerens vurdering, at når Total har tilbageleveret sin licens for Nordsjælland, da er licensen annulleret og kan ikke genbevilges til andre... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål30-07-2015 (2014-15 (2. samling))
S 32 Er det ministerens vurdering, at det kræver en ny politisk behandling, hvis et andet firma ønsker at få tildelt den licens, som Total har leveret tilb... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål30-07-2015 (2014-15 (2. samling))
S 31 Er ministeren enig med formanden for Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening Claus Iversen i, at det er noget flueknepperi når Kulturstyrelsen v... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål29-07-2015 (2014-15 (2. samling))
S 30 Vil udenrigsministeren tage klar og utvetydig afstand fra den tyrkiske regerings angreb på de kurdiske styrker og organisationer og kræve, at der omgå... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål29-07-2015 (2014-15 (2. samling))
S 28 Er udenrigsministeren enig i, at kurderne og deres organisationer i Syrien og Irak er en meget vigtig faktor og samarbejdspartner i kampen imod Islami... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål29-07-2015 (2014-15 (2. samling))
S 27 Er udenrigsministeren enig med Naser Khader fra Det Konservative Folkeparti, der i dag har udtalt til Politiken, at »Vores fjende er ikke PKK, det er ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål29-07-2015 (2014-15 (2. samling))
S 29 Vil ministeren kommentere artiklen »Min tillid til systemet har lidt et stort knæk« bragt i Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 28. marts 2015 med fokus d... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål29-07-2015 (2014-15 (2. samling))


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500