Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 434Spm. om, hvor mange klager over Øfeldt-centrene Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er bekendt med, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 35 spørgsmål 126 Spm. om det indgår i ministerens overvejelser, at apotekerne har uudnyttede potentialer indenfor medicinsk udstyr som f.eks. salg af kontaktlinser og ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 433 Spm. om, hvor mange fysio- og ergoterapeuter regionerne har ansat, efter at de har fået tilført 2,2 mia. kr. via psykiatriaftalen, til ministeren for ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 179Spm. om kommentar til fortrolig henvendelse, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 93 Spm., om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrådet den 28. januar 2015 om henrettelse af narkosmuglere i Pakistan, til handels- og udvikling... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 92Spm., om ministeren vil oversende sit talepapir fra samrådet den 28. januar 2015 om gældsslaveri i Indien, til handels- og udviklingsministerenHandels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 91 Spm. om, hvordan ministeren ser på, at en række danske rejseselskaber markedsfører rejser til israelsk besatte palæstinensiske områder, israelske bosæ... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 90 Spm. om ministeren vil oplyse, hvor meget Danmark samlet set har støttet Pakistan med siden 2011 og vil støtte frem til 2016, til handels- og udviklin... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 222MFU spm. om det forventede antal private arbejdspladser frem mod år 202, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIU samrådsspørgsmål NSamrådsspm. om offentligt privat samarbejde, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 178Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/1-15 fra Center for Selvmordsforskning, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 153 Spm. om, hvor stor provenuvirkningen bliver, hvis man giver studerende mulighed for at få SU og SU-lån til en videregående uddannelse i udlandet i hen... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 177 Spm. om ministeren er indstillet på at lave en rettighedslovgivning, som forhindrer at handicappede forskelsbehandles, til ministeren for børn, ligest... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
S 637 Vil ministeren på baggrund af svaret på spørgsmål nr. S 573 oplyse, om det er ønskeligt og muligt for politiet at indgå i et samarbejde med en skole o... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 176 MFU spm. om udviklingen i antallet af forældrepålæg, der er givet i de enkelte kommuner over de seneste fem år, til ministeren for børn, ligestilling,... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del BEU spørgsmål 121Spm. om oversendelse af talepapir fra åbent samråd d. 29/1-2015, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 19Spm. om oversendelse af notat udarbejdet af Rigspolitiet angående brug af nummerpladescannere, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 18 Spm. om, hvorvidt at indsamlede oplysninger fra nummerpladescannere også skal kunne bruges i straffesager med en strafferamme på under 18 måneder, til... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 55Spm., om det stadig vil være muligt for områder at vokse ind eller ud af §3-beskyttelsen, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 81 Spm. om, hvordan forsvarsministeren og/eller Forsvarsudvalget kan bidrage til en bedre/øget forebyggelse mht. afværgelse af mulige terrorangreb mod Da... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 54 Spm. om, hvad sammenhængen er mellem §3-arealer og landbrugsdrift, og er det driften af et område, der kan føre til udpegning som §3-natur, til miljøm... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 80 Spm. om, hvordan det sikres, at forsvarets og Hjemmeværnets materiel ikke saboteres eller stjæles, når der ikke praktiseres konsekvent sikkerhedskontr... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 53Spm., om §3-arealer er den mest sårbare natur, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 52Spm. om, hvad tidsplanen er i forbindelse med udpegning og kortlægning af §3-arelaer, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 79Spm. om, hvorfor der ikke udøves (konsekvent sikkerheds)kontrol ved adgang til de danske kaserner og Hærens Officersskole, til forsvarsministerenForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 51Spm., om der er hørings- og informationspligt i forbindelse med udpegning af §3-arealer, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 50Spm. om, at redegøre for proceduren i forbindelse med udpegning af §3-arealer, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Aktstk. 84 § 28 spørgsmål 1Spm. om hvordan DSB’s hjælpevognsberedskab fungerer i dag og fremover hvis det overdrages til Banedanmark, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 119 spørgsmål 2 Spm. om udarbejdelse af bekendtgørelserne - herunder bestemmelsen om ikrafttræden - vil ske i tæt dialog mellem Sikkerhedsstyrelsen og Det Tekniske Si... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
S 636Hvordan forholder ministeren sig til, at man ikke længere gratis kan låne mødelokaler til politiske møder på Solrød Rådhus?Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 119 spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil oplyse, om de nærmere regler for elinstallatørerne vil blive fastlagt i bekendtgørelser, og om ikrafttrædelsen af disse vil bli... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 431Spm. om at redegøre for den gennemsnitlige husstandsindkomst for ejere af enfamilieshuse fordelt på landets 98 kommuner, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 221Spm. om beregning af den disponible indkomst for forskellige familietyper, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ERU samrådsspørgsmål D Samrådsspm. om hvilke initiativer regeringen vil træffe for at afhjælpe den akutte gældskrise i dansk landbrug jf. Jyllands-Postens artikler af henhol... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del LIU samrådsspørgsmål I Samrådsspm. om, hvilke initiativer der er sat i gang i de seneste år for at bekæmpe æresrelateret vold, til ministeren for børn, ligestilling, integra... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretSamrådsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 132 Spm. om der foreligger data, som viser belastningen (udtrykt som øgede omkostninger) fra eventuelle stigende råvarepriser for de forskellige erhvervss... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 131 Spm. om ministeriet har data, som viser prisudviklingen for disse råvarer, jf. forrige spørgsmål, over de seneste 10-20 år, til erhvervs- og vækstmini... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 130 Spm. om, hvilke råvarer, udover fødevarer og energi, som har størst betydning for danske produktionsvirksomheder opdelt på erhvervssektorer, til erhve... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 114 spørgsmål 1 Spm. om ministeren vil oversende et notat, der beskriver, på hvilke områder lovforslaget adskiller sig fra den EU-lovgivning, der implementeres med lo... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 157Spm. om, hvad den miljømæssige begrundelse er for at bruge normtal fra forskellige år i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del FLF spørgsmål 156Spm. om, hvad den miljømæssige begrundelse er for at bruge forældede normtal i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, til fødevareministerenFødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 99 spørgsmål 74Spm. om, hvor mange personer, der ifølge PET er rejst til Syrien eller Nordirak i 2014, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 405 Spm. om ministerens kommentar til artiklen ”Unge københavnske kriminelle vil hellere spjælde end på institution”, bragt på www.dr.dk den 28. januar 20... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 430 Spm. om kommentar til henvendelsen af 19/12-14 fra Jacobsen Publications A/S vedrørende foretræde om moms på magasiner (momsloven), til skatteminister... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 127Spm. om at kommentere notatet fra Bo Damgaard om den nye filmaftale, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 129 Spm. om ministeren ikke mener, at det er et meget stort problem for Storebælt Camping og Feriecenter og tilsvarende virksomheder, at de - tilsyneladen... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 128 Spm. om sagen om Storebælt Camping og Feriecenter hvor Nykredit har givet afslag på refinansiering med realkredit frem for banklån, til erhvervs- og v... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ULØ spørgsmål 102 Spm. om, hvad ministrene i forlængelse af ULØ alm. del - spm. 101 i oversigtform kan oplyse om skattemæssige og andre økonomiske incitamenter m.m. i d... Skatteministeren, Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ULØ spørgsmål 101 Spm. om kommentar til henvendelse fra Bo Schrøder, Tistrup, om differentieret skat og til artikel i Jydske Vestkysten 29/12-14: ”Lad folk på landet sl... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
S 635 Mener ministeren på baggrund af danske rejseselskabers beskrivelse af de af Israel besatte områder i Golanhøjderne, Vestbredden og Østjerusalem, at de... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del ULØ spørgsmål 100 Spm. om ministeren vil sende sit talepapir til samrådet 23/1-14 om lægemiddelforsyningen i landdistrikterne til udvalget, til ministeren for sundhed o... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 432 Spm. om, hvorfor man som dansk statsborger, der har været udsat for tortur ikke har adgang til samme behandling i Danmark som udenlandske statsborgere... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 429MFU spm. om at redegøre for afgifter og beskatning på alkoholfri øl i Danmark, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 17 Spm. om at redegøre for forskelle mellem nummerpladsscannerordningen og indhentelse af mastedata - både med hensyn til kriterier og anvendelse, til ju... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 16Spm. om, hvilken begrænsning vil der blive ift. hvilke kriminalitetsformer, som man kan bruge scannere til at bekæmpe, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 15Spm. om, hvordan vil politiets adgang til scannere være - direkte eller via kendelse, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 14Spm. om ordningen alene vil indeholde scannere på grænsen, eller vil disse også blive opsat på veje og broer, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 13Spm. om oversendelse af alle akter på modellen om intelligent grænsekontrol (ANPG), til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 12Spm. om oversendelse af rapport, der ligger til grund for anbefalingerne i lovforslaget om bl.a. nummerpladescannere, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 126 Spm. om, hvordan de kunstkyndige udvalg og repræsentantskabet for Statens Kunstfond holder sig orienterede om, hvad der foregår på kulturområdet i all... KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 125Spm. om, hvor lang tid de kunstkyndige udvalg i gennemsnit har til at forholde sig til hver enkelt ansøgning, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 124Spm. om at sammensætningen af udvalgenes medlemmer tilgodeser geografisk spredning, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 123 Spm. om, hvordan sikres det, at de af statens kunstfond og ministeren udpegede kunstkyndige udvalg samlet betragtet har kendskab til hele Danmarks kul... KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 328Spm. om kommentar til henvendelse af 18/1-15 Nej til Trafikstøj vedrørende indsats mod trafikstøj, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 122 Spm. om at der sikres en større geografisk spredning og kendskab til lokale tilbud samt kunst- og kulturbehov blandt medlemmerne af repræsentantskabet... KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 71 Spm. om, hvor mange hjemmehjælpsmodtagere der får en halv time ekstra hjemmehjælp i 2015 fordelt på kommuner, hvis puljen fordeles proportionalt melle... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 70 Spm. om, hvor meget hver enkelt kommune vil få tilført ekstra, hvis ansøgningspuljen for "Klippekort til ekstra hjemmehjælp" i stedet blev fordelt mel... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 69 Spm. om udviklingen i antal pædagogisk personale i de enkelte kommuner fra 2011 til 2014, til ministeren for børn, ligestilling, integration og social... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 121Spm. om sammensætningen af repræsentantskabet for Statens Kunstfond tilgodeser geografisk spredning, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 68 Spm. om, hvor meget ansøgningspuljen for "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" hæver normeringen i de enkelte kommuner i 2015, hvis puljen fordeles ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 67 Spm. om, hvor meget ansøgningspuljen for "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" hæver normeringen på landsplan i 2015, til ministeren for børn, liges... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 66 Spm. om, hvor meget mere pædagogisk personale den enkelte kommune kan ansætte i 2015, hvis puljen fordeles proportionalt mellem kommunerne, til minist... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 65 Spm. om, hvor meget hver enkelt kommune vil få tilført ekstra, hvis ansøgningspuljen for "Mere pædagogisk personale i dagtilbud" i stedet blev fordelt... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 120Spm. om, hvilke initiativer Statens Kunstfond har taget for at fremme den geografiske spredning af kunst i hele landet, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 89 spørgsmål 96Spm. om, hvilken regel, ministeren vil bruge til at sikre grundejerne erstatning, til ministeren for by, bolig og landdistrikterMinisteren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
L 89 spørgsmål 95Spm. om det er uden betydning, om pensionskasserne investerer i nybyggeri af boliger i de store byer, til ministeren for by, bolig og landdistrikterMinisteren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål29-01-2015 (2014-15)
Alm.del LIU spørgsmål 51 Spm. om ministeren kan bekræfte, at regeringen ikke har lavet en decideret kortlægning af sexchikane på de danske arbejdspladser, og at regeringen hel... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del LIU spørgsmål 50 Spm. om at oversende et notat, hvori ministeren forholder sig til den norske evaluering om købesex fra juli 2014, til ministeren for børn, ligestillin... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del LIU spørgsmål 49 Spm. om, hvilke forskningsmæssige initiativer der er blevet igangsat på ligestillingsområdet i indeværende regeringsperiode, til ministeren for børn, ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del LIU spørgsmål 48 Spm. om, i forlængelse af ministerens oplysninger under samråd i Ligestillingsudvalget den 27. januar 2015 om, at tallene for tilfælde af vold i nære ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 152 Spm. om faget arabisk indeholder samme hovedperspektiv i studierne (pædagogik-arabisk) efter overflytningen fra SDU til Københavns Universitet, til ud... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 151Spm. om ledighedstal for de nedlagte uddannelser i Spansk, Arabisk og kinesisk på SDU, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 150Spm. om de tre nedlagte SDU-fag (spansk, kinesisk og arabisk) findes på danske universiteter, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 149Spm. om 14 dages studieudlandsophold kan være meriterende, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 148 Spm. om oversendelse af en oversigt over ministerens initiativer vedr. international praktik i uddannelsesforløbet, til uddannelses- og forskningsmini... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 147Spm. om mønsterbrydereffekter har indgået i ministerens planlægning af dimensioneringen, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 146Spm. om bemyndigelsesgrundlaget for dimensioneringsplanen, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
L 94 spørgsmål 49Spm. om kommentar til henvendelsen af 13/1-15 fra Landbrug & Fødevarer, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 145 Spm. om oversendelse af en oversigt, der gennemgår de regionale beskæftigelsestal, der danner grundlag for dimensionering for institutioner udenfor un... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 144 Spm. om oversendelse af en oversigt over dimensioneringen på universiteterne bygget på nationale og regionale beskæftigelsestal, til uddannelses- og f... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 269MFU spm. om der bliver givet erstatning til lodsejeren, hvis kommunen indskrænker lodsejerens brugsmulighed af jorden, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 143 Spm. om oversendelse af et notat om de økonomiske udfordringer og løsninger, som dimensioneringsinitiativet bygger på, til uddannelses- og forskningsm... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 268 MFU spm. om, af svar på MIU alm. del - spm. 62 fremgår, at rådighedsindskrænkningerne ikke er begrænset til en afstand på 300 meter fra vandforsynings... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 267 MFU spm. om at konkretisere de forskellige scenarier, der kan medføre, at kommunerne har mulighed for at fastlægge rådighedsindskrænkninger for lodsej... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 142 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samråd I om regeringens dimensioneringsplan, der blev afholdt 27/1-2015, til uddannelses- og forskningsministe... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 266Spm. om en status for den danske indsats for skibsfart og miljø inden for IMO, HELCOM og EU, til miljøministerenMiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
S 634 Er ministeren enig i, at regionerne som led i deres udbud af opgaver f.eks. i forbindelse med sygehusbyggeri kan kræve, at budgiveren optræder med en ... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-01-2015 (2014-15)
S 633 Er ministeren enig i, at regionerne som led i deres udbud af opgaver f.eks. i forbindelse med sygehusbyggeri også kan inddrage spørgsmålet om, hvorvid... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 11Spm. om mulighed for at anvende nummerpladescannere til efterlysninger af personer, som ikke er fremmødte i en retssag, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)
L 95 spørgsmål 10Spm. om eksempler på forseelser, som kan blive opdaget af myndigheder i forbindelse med nummerpladsscannere, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-01-2015 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500