Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 335 Er ministeren enig i, at Danmark uden nye tiltag vil være langt fra at opfylde de forventede EU-krav til reduktion af udledningen af drivhusgasser fra... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-11-2015 (2015-16)
S 334 Vil ministeren tage skridt til at undersøge, på hvor mange af landets afstemningssteder i forbindelse med folkeafstemningen den 3. december regeringen... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-11-2015 (2015-16)
S 333 Vil ministeren tage initiativ til at indkalde partierne bag puljen til tandlægehjælp til udsatte grupper for at diskutere, hvordan man kan udbrede bru... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 332 Hvordan vil ministeren i samarbejde med kommunerne og relevante NGO’er sikre, at puljen til tandlægehjælp til udsatte grupper fremadrettet bliver brug... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 331 Hvad er ministerens holdning til, at der bliver brugt 4,2 mio. kr. offentlige midler fra Public service Puljen til at stigmatisere et lokalt område så... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 330 Finder ministeren det positivt, at alle, som tilflytter København - unge som ældre - skal tvinges ud i køb af enten andelsbolig eller ejerlejlighed, i... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 329 Vil ministeren oplyse, hvordan man har tænkt sig at sikre det høje faglige niveau, der er opbygget i de regionale senfølgecentre for voksne med senføl... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 326 Hvordan forholder udenrigsministeren sig til, at det endelige resultat af faktisk brugte midler til humanitær bistand kan være faldende i 2015 og 2016... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 328Hvad er ministerens holdning til, at København i forbindelse med tilbudspligten ved handel med boligejendomme tømmes for lejeboliger?Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 325 Hvordan forholder udenrigsministeren sig til, at midlerne til humanitær bistand falder i faktiske kroner, medmindre regeringen bruger samme beløb, 2,3... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 327 Vil ministeren oplyse, hvorfor man har valgt ikke at sikre en permanent finansiering af projektet psykologordningen.dk, som er et velfungerende landsd... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 324 Vil udenrigsministeren redegøre for, om regeringen har til hensigt, at der skal bruges et beløb på samme niveau i faktiske kroner på humanitær bistand... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-11-2015 (2015-16)
S 318 I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i henholdsvis JydskeVestkysten Esbjerg den 18. november 2015 og på TV... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 319 I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i henholdsvis JydskeVestkysten Esbjerg den 18. november 2015 og på TV... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 320 I forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i henholdsvis JydskeVestkysten Esbjerg den 18. november 2015 og på TV... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 321 Deler ministeren – i forlængelse af omtalen af den nye vejlovs betydning for snerydningen i Esbjerg i henholdsvis JydskeVestkysten Esbjerg den 18. nov... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 323 Kan ministeren garantere, at uddannelsesbesparelserne ikke vil få som konsekvens, at gymnasier i yderområderne må lukke, og at eleverne i yderområdern... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 322Vil statsministeren bakke op om et globalt moratorium for nye kulminer, som han er opfordret til af præsident Anote Tong i republikken Kiribati?StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 317 Hvad vil ministeren gøre for de borgere, hvis rejsetid efter DSB's nye køreplan K16 bliver væsentlig besværliggjort af de reducerede og omlagte afgang... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-11-2015 (2015-16)
S 316 Vil ministeren, i lyset af at Hedehusenes Pendlerklub og en række erhvervsdrivende i Høje-Taastrup Kommune har problematiseret det forhold, at pendler... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-11-2015 (2015-16)
S 315 Mener ministeren, at det er acceptabelt, at en stor gruppe gravide kvinder, tilknyttet Hvidovre Hospital, fratages muligheden for fødselsforberedelse ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-11-2015 (2015-16)
S 314 Når MetroXpress den 18. november 2015 omtalte en konkret voldtægtssag, hvor offeret i dag lever med PTSD og følgevirkninger af dels en voldtægt, dels ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 313 Kan ministeren oplyse, om han mener, at den opfattelse, der kommer til udtryk i den i MetroXpress omtalte voldtægtssag den 18. november 2015 er genere... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 312 Kan ministeren oplyse, om den i MetroXpress omtalte voldtægtssag den 18. november 2015 fremadrettet vil få konsekvenser for håndteringen af efterforsk... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 311Kan ministeren oplyse, om den i MetroXpress omtalte voldtægtssag d. 18. november 2015 planlægges undersøgt nærmere?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 310 Vil ministeren eventuelt i samarbejde med erhvervs- og vækstministeren tage kontakt til Dansk Retursystem, COOP, Dansk Supermarked, Projekt Udenfor, R... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 309Kan ministeren oplyse, om han vil lade den i MetroXpress omtalte voldtægtssag den 18. november 2015 få konsekvenser for de involverede betjente?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 308Kan ministeren oplyse, hvad han har tænkt sig at foretage sig i den i begrundelsen omtalte sag?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 307 Vil ministeren garantere, at mæglingsdirektivet ikke på nogen måde vil kunne berøre det danske arbejdsretlige system, herunder den mangeårige praksis ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 306 Mener ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. 118 BEU alm. del, folketingsåret 2014-15 (2. samling), at det er et problem, når der ikke ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-11-2015 (2015-16)
S 305Hvad er regeringens holdning til den danske model for kvinder i ledelse?Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål18-11-2015 (2015-16)
S 304 Hvad er ministerens holdning til, at en liberalisering af detailhandelsbestemmelserne i planloven kan ende med at betyde færre praktikpladser i detail... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-11-2015 (2015-16)
S 303 Er der ifølge ministeren områder, hvor den nye grønne boligjobordning giver bedre muligheder for klimatiltag, end det var muligt med finansloven for 2... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-11-2015 (2015-16)
S 302 Vil ministeren forholde sig til den kritik, der bliver fremført af Lederforeningen for VUC i deres brev til ministeren, jf. Børne- og Undervisningsudv... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 300 Kan udenrigsministeren begrunde, hvorfor det ikke længere vil være muligt at indføre en dansk permanent grænsekontrol, såfremt vi afskaffer retsforbe... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 298 Kan ministeren bekræfte, at en permanent dansk grænsekontrol med toldere og politi aldrig vil kunne genindføres, såfremt det bliver et ja til afskaffe... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 297 Kan ministeren oplyse, hvorvidt der i det tillæg til handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel, som netop er vedtaget, og hvortil der angivelig... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 17Om grænsekontrol.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 16Om initiativer til terrorbekæmpelse.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 15Om terrorbekæmpelse og flygtninge.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 14Om kulturelt og religiøst sammenhold.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 13Om indsats på flygtningeområdet.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 12Om terrorbekæmpelse.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 11Om grænsekontrol.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 10Om hadprædikanter.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
US 9Om deltagelse i militære operationer.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 301 Hvad er ministerens politiske begrundelse for, at Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder nedlægges fra og med 2016, når nu begrundelsen ikke ka... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 299 Er ministeren enig i, at rådgivning om F-gasser vil være med til at sikre den danske førerposition i teknologiudvikling og samtidig bidrage til redukt... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 296 Agter udenrigsministeren i lyset af det forhold, at retspolitikken er fælles for Danmark, Færøerne og Grønland at lade indbyggerne i de nordatlantiske... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 295 Finder ministeren, at det er rimeligt, at f.eks. au pairs og højtuddannede expats indgår i beregningen af den kommunale udligning af udgifter til flyg... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-11-2015 (2015-16)
S 293 Hvordan kan ministeren være med til at sikre, som ministren har opfordret til, at DR af egen drift sætter fokus på nogle af udviklingstendenserne og f... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-11-2015 (2015-16)
S 294Svar på spm. nr. S 294 - sendt 2 gange.SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-11-2015 (2015-16)
S 291 Efter at EU – og dermed jo den danske regering – har besluttet, at israelske varer, som stammer fra Vestbredden, skal mærkes, kan man så også forvente... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-11-2015 (2015-16)
S 290 Mener ministeren, at det er rimeligt, at Ankestyrelsen i sin principafgørelse 75-15 om ulovligt stop for sygedagpenge afviser at genoptage sagerne med... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-11-2015 (2015-16)
S 292 Er ministeren enig i, at Danske Regioner og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin bør sikre, at alle godkendte lægemidler til en given indikation... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-11-2015 (2015-16)
S 289 Vil ministeren vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at støtteudvalgene under Statens Kunstfond kan give støtte til udvalgets egne medlemmer, selv om de... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 270 Kan ministeren bekræfte, at det er regeringens ønske at spare 600 mio. kr. på kulturen de kommende 4 år, hvoraf 246 mio. kr. bliver besparelser på kul... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 283 Når nu regeringen vil afskaffe den tidligere SR-regerings billigboliglov, hvordan vil regeringen så sikre, at borgere med helt almindelige indtægter o... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 288 Mener ministeren, at »den grønne boligjobordning«s klima- og beskæftigelseseffekter er store nok til at retfærdiggøre at bruge 400 mio. kr. på denne o... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 281 Kan ministeren uddybe baggrunden for regeringens beslutning om at bruge 600 mio. kr. på at lempe skattereglerne for arvinger af unoterede aktier, når ... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 287Hvordan forholder ministeren sig til Københavns Kommunes bekymring med hensyn til besparelser på byfornyelsen i bl.a. udsatte områder i København?Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 286 Når ministeren i DR 2-udsendelsen Debatten den 5. november 2015 udtalte, at hun ikke tør love, at der kommer færre asylansøgere til Danmark i år end s... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 284 Når Venstres finansordfører Jacob Jensen i programmet Debatten på DR 2 bekræfter, at nogle af de midler, som de danske kommuner skal spare via det såk... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 285 Hvornår forventer ministeren at offentliggøre resultatet af sit varslede serviceeftersyn af Togfonden DK, og hvornår kan forligspartierne bag Togfonde... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 282 Mener ministeren, at det i forhold til klima, miljø og drift er fornuftigt at droppe de planlagte indkøb af nye ellokomotiver, som skulle trække DSB's... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 280 Hvad er udenrigsministerens holdning til Socialdemokraternes forslag om, at Danmark skal arbejde for, at de nuværende 1,8 mia. euro i EU's Trust Fund ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 279 Hvorfor vil regeringen ikke undersøge muligheden for og gevinsterne ved, at en eventuel ny midtjysk motorvej kobles på E45 syd for Christiansfeld, så ... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 278 Idet Venstre nu har meldt ud, at de besparelser regeringen pålægger kommunerne, skal omsættes til skattelettelser, hvor stor en del af de kommunale be... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 277 Hvorfor mener ministeren, at der skal spares 1,4 mia. kr. på forskning på finansloven, når OECD samtidig understreger, at »det ikke er anbefalelsesvær... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 274 Hvad er ministerens holdning til, at øvrige statslige styrelser underkender Danmarks domstole, sådan som det er sket i det tilfælde, hvor en borger ha... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 275 Hvorfor vil ministeren skære så voldsomt på Det Frie Forskningsråd, når 70 pct. af de bevilgede forskningsaktiviteter herfra direkte bidrager til at l... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 276Hvad er ministerens holdning til, at personer i behandling med epilepsimedicin gerne må køre personbil, men ikke lastbil?Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 273 Hvilke konkrete initiativer vil ministeren her og nu igangsætte for at forhindre, at au pairs indgår i fordelingsnøglen, der fastlægger, hvor mange fl... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 272 Er ministeren enig med Venstres gruppeformand, Søren Gade, direktør for Novozymes, Peder Holk Nielsen, og Bendt Bendtsen MEP for Konservative i, at Fo... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 267 Mener ministeren, at regeringens implementeringsråd er rustet til at sikre bedre dyrevelfærd, når der ikke er en eneste dyrevelfærdsorganisation repræ... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 269 Hvordan forholder ministeren sig til sin udtalelse den 4. november 2015 i Folketingssalen om, »at det ikke er beskæftigelsesministerens opgave at fore... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 266Mener ministeren, at der er en udfordring i Danmark forhold til kønsfordelingen blandt forskere?Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 271 Hvilke tiltag vil ministeren tage med henblik på at sikre, at Nationalmuseet gennemfører særudstillingen om De Vestindiske Øer, der var planlagt næste... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 268 Hvor langt er regeringen med valgløftet om at omlægge 25.000 hektar statsskov til urørt skov, som bl.a. fremlagt af statsministeren på TV 2 den 11. ju... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 265 Hvordan forholder ministeren sig til, at selv små forsinkelser fører til, at tog mod Svendborg standses i Stenstrup, hvor passagererne må afvente næst... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 264 Hvad er ministerens holdning til, at passagererne på Svendborgbanen tilbagevendende oplever stribevis af forsinkelser og aflysninger på grund af mange... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 263 Finder ministeren, at sammensætningen af regeringens implementeringsråd lægger op til at tage vare på dansk natur og miljø, når regeringen ikke har fu... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-11-2015 (2015-16)
S 262 Vil ministeren kommentere artiklen fra Horsens Folkeblad den 31. oktober 2015: »12 dage i livgarden kostede Casper 18.000 kr.« samt redegøre for, hvad... ForsvarsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 261 Anerkender ministeren, at drastiske nedskæringer på uddannelse og forskning på henholdsvis 8,7 mia. kr. og 1,4 mia. kr. vil få store negative effekter... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 260 Kan ministeren bekræfte, at au pairs og expats tæller med, når den årlige fordeling af flygtninge til de enkelte kommuner skal udregnes, som omtalt i ... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 257 Hvordan vil ministeren sikre, at intentionerne med skolereformen og kvaliteten i folkeskolen fastholdes, når alle kommuner skal spare på grund af rege... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 259 Hvad er ministerens holdning til, at en tiltrædelse af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse, som de facto bliver realiteten, hvis rets... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 258 Hvad er ministerens holdning til, at en tiltrædelse af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse, som de facto bliver realiteten, hvis rets... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 256 Agter statsministeren i lyset af det forhold, at retspolitikken er fælles for Danmark, Færøerne og Grønland at lade indbyggerne i de nordatlantiske de... StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 254 Hvad er ministerens holdning til regionsrådsformand Jens Stenbæks beskyldninger om, at ministeren har videregivet Folketinget urigtige oplysninger, jf... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 255 Mener ministeren, at det er berettiget, at der gives fri proces til behandlingen i Landsretten og derefter 3. instansbevilling og fri proces til sagen... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-11-2015 (2015-16)
S 253Hvad er ministerens holdning til et program for at udtage arealer i ådale fra omdrift, og vil ministeren iværksætte en analyse heraf?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-11-2015 (2015-16)
S 252 Er ministeren enig i, at en ordning, hvor staten enten opkøber arealer i Danmarks ådale eller indgår aftaler med ejeren om at tage dem ud af omdrift, ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-11-2015 (2015-16)
S 251 Er ministeren enig i, at der sandsynligvis vil være betydelige samfundsøkonomiske fordele i form af mindre udslip af drivhusgasser, færre oversvømmels... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-11-2015 (2015-16)
S 250 Hvordan forholder ministeren sig til, at en afskaffelse af retsforbeholdet, der er til folkeafstemning 3. december 2015, vil få retssikkerhedsmæssige ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-11-2015 (2015-16)
S 249Finder ministeren det rimeligt, at f.eks. au pairs og højtuddannede expats indgår i beregningen af, hvor mange flygtninge en kommune skal tage?Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-11-2015 (2015-16)
S 248 Vil ministeren besvare spørgsmål nr. S 158 med et ja eller et nej eller oplyse, om det er andre end ministeren, der fastlægger udkast til kommissorium... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-11-2015 (2015-16)
S 247 Ønsker ministeren at afskaffe det klasseloft, som blev indført i 2012, og som ifølge Undervisningsministeriet i dag bliver overskredet af 28 af Region... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål10-11-2015 (2015-16)
S 246 Kan ministeren bekræfte, at beslutningen om at lukke CKU vil svække Danmarks arbejde med at efterleve internationale bestemmelser og EU’s anbefalinger... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-11-2015 (2015-16)
S 245 Kan ministeren redegøre for argumentationen om at indsatsområdet for kultur og udvikling »fastholdes som udenrigspolitiske redskab«, som det er formul... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-11-2015 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500