Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 1360Hvorfor ønsker ministeren ikke at videreføre sin indsats imod social dumping, når den har været delvis selvfinansierende? BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2016 (2015-16)
S 1359 Hvordan mener ministeren, at man kan fortsætte den gode effektive indsats imod social dumping og undgå unfair konkurrence i forhold til en række mindr... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2016 (2015-16)
S 1358 Er ministeren indstillet på at gå i dialog med Post Nord omkring kravene til samarbejde med forretninger, der kan gøre det ud for postkontor, i lyset ... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2016 (2015-16)
S 1357Mener ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at lempe modregningsreglerne ved salg af kommunal ejede selskaber?Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2016 (2015-16)
S 1356Har ministeren planer om at lempe modregningsreglerne ved salg af kommunalt ejede selskaber?Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-08-2016 (2015-16)
S 1355 Vil ministeren tage initiativ til, at der rejses tiltale, jf. straffelovens § 108, imod personer bosiddende i Danmark eller danske statsborgere, der a... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-08-2016 (2015-16)
S 1354 Er ministeren enig i, at privatisering af vandværker, spildevandsforsyninger og fjernvarmeselskaber indebærer en betydelig risiko for, at der dannes p... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-08-2016 (2015-16)
S 1353Kan ministeren bekræfte, at regeringen ikke har nogen planer om at privatisere vandværker, spildevandsforsyninger eller fjernvarmeselskaber?Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-08-2016 (2015-16)
S 1351 Da spørgeren i spørgsmål nr. S 1324 af 12. august 2016 spurgte til, hvornår det efter ministerens opfattelse vil være rigtigt at ramme 2015-niveauet f... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-08-2016 (2015-16)
S 1350 Mener ministeren, at anvendelsen af det administrative personnummer kan udvides, hvorefter personer, som ikke skal bopælsregistreres i CPR, skal kunne... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-08-2016 (2015-16)
S 1352 Vil ministeren kommentere artiklen fra Horsens Folkeblad den 30. juli 2016: »Endelavefærgen skal flyttes væk fra inderhavnen«, herunder redegøre for, ... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-08-2016 (2015-16)
S 1349 Hvornår agter ministeren at offentliggøre rapporten fra konsulenthuset McKinsey om effektiviseringer i forsyningssektoren, så det er muligt at gennemf... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål22-08-2016 (2015-16)
S 1348 Hvad er ministerens holdning til, at Udviklingshæmmedes Landsforbund ikke er sikre på, at de økonomisk kan overleve, hvis de ikke modtager de satspulj... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-08-2016 (2015-16)
S 1347 Hvad er ministerens holdning til, at Udviklingshæmmedes Landsforbund i 2016 har brugt 500.000 kr. af foreningens egne midler på deres satspuljeprojekt... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-08-2016 (2015-16)
S 1346 Mener ministeren, at beslutningen om ikke at udbetale de penge til Udviklingshæmmedes Landsforbund og andre organisationer fra Udviklingspuljen, jf. f... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-08-2016 (2015-16)
S 1345 Vurderer ministeren, at studiet, der blev offentliggjort i Politiken den 16. august 2016 i artiklen »Hvis du skulle være i tvivl. Motion kan forhindre... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-08-2016 (2015-16)
S 1344 Er ministeren tilfreds med, at borgere skal vente op til 3 måneder med at få beregnet deres boligstøtte, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-08-2016 (2015-16)
S 1343 Når ministeren i forbindelse med tidligere samråd og forhandlinger i Folketinget om Udbetaling Danmarks ressourcer til at implementere nye regler for ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-08-2016 (2015-16)
S 1341 Er ministeren ikke enig i, at ny beregningsmetode af boligydelse og indførelsen af integrationsydelse og kontanthjælpsloft har medført en voldsom forø... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-08-2016 (2015-16)
S 1342 Vil ministeren redegøre for, hvad han har foretaget sig i relation til de mange aflysninger og forsinkelser på Svendborgbanen siden samrådet om banen ... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-08-2016 (2015-16)
S 1340Vil ministeren redegøre for, hvad han påtænker at gøre i forbindelse med de gentagne aflysninger og forsinkelser på Svendborgbanen?Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-08-2016 (2015-16)
S 1339 Som opfølgning på ministerens svar på spørgsmål nr. S 1305 har ministeren så på nuværende tidspunkt fastsat en tidsfrist for omtalte analyse, har det ... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-08-2016 (2015-16)
S 1338Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at lufthavnstilsynet i forhold til socialt bedrageri er ophørt?BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-08-2016 (2015-16)
S 1337 Kan ministeren fremlægge dokumentation for, at privatisering af naturlige monopoler som vandforsyning, varmeforsyning, spildevandsafledning i sig selv... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2016 (2015-16)
S 1336 Påtænker ministeren at fremlægge den McKinsey-rapport, der ligger til grund for udmeldingen i Jyllands-Posten den 16. august 2016 om at privatisere va... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-08-2016 (2015-16)
S 1335 Hvad er ministerens holdning til, at Vejdirektoratet har givet tilladelse til, at modulvogntog kan køre igennem Fredensborg by på rute 6, og hvordan s... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-08-2016 (2015-16)
S 1334 Hvad er ministerens holdning til, at personer i Danmark får integrationsydelse som supplement til deres brøkpension/førtidspension, når formålet med i... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-08-2016 (2015-16)
S 1333Vil ministeren styrke uddannelse og krav til private vagtværn, jf. anbefalinger fra branchen?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-08-2016 (2015-16)
S 1332 Mener ministeren, at det er på tide, at Danmark går foran og strammer grænseværdierne for fluorforbindelser med en faktor 100, som det på grundlag af ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-08-2016 (2015-16)
S 1331 Agter ministeren set i lyset af det forhold, at antallet af anmeldte romalejre er fordoblet i forhold til sidste år, og at politiet har brugt mange fo... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-08-2016 (2015-16)
S 1330 Hvad er ministerens holdning til at ændre på de danske regler, således at danske operatører af gamle træskibe til charterturistsejlads får mere lige k... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål15-08-2016 (2015-16)
S 1329Vil ministeren lave tiltag, så der ikke sker forskelsbehandling på baggrund af etnicitet i svømmehaller, som det sker i Viby svømmehal?Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål15-08-2016 (2015-16)
S 1328Mener ministeren, at der er tale om diskrimination af danskere, når de skal betale mere end ikke etniske danskere i Viby svømmehal?Ministeren for børn, undervisning og ligestillingBesvaret§ 20 spørgsmål15-08-2016 (2015-16)
S 1326Er det stadig ministerens forventning, at vi skal øge EUDP-midlerne »i et fornuftigt tempo« i forhold til det lave niveau i 2016?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2016 (2015-16)
S 1325Er det efter ministerens opfattelse en god ide at hæve niveauet for EUDP-støtte i 2017 i forhold til 2016?Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2016 (2015-16)
S 1324 Hvilket år ville det efter ministerens opfattelse være rigtigt at ramme 2015-niveaet for EUDP-støtte (dvs. det niveau der var gældende ved regeringssk... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2016 (2015-16)
S 1327 Vil ministeren kommentere artiklen »Trods større bøde: Vi parkerer på handicappladser« fra dr.dk samt redegøre for, om ministeren vil sætte bødetakste... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2016 (2015-16)
S 1323 Vil ministeren betegne det som social dumping, når Moderniseringsstyrelsen benytter sig af et firma som Alliance Security System, som på unfair vis vi... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2016 (2015-16)
S 1322 Hvilke konsekvenser mener ministeren det kan få for den samlede vagtbranche, at det offentlige understøtter et firma, Alliance Security System, som på... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-08-2016 (2015-16)
S 1321 Vil ministeren sikre, at der udarbejdes en sammenligning af danske rederes forpligtelser i relation til social sikring af udenlandske søfolk med relev... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-08-2016 (2015-16)
S 1320 Hvad er ministerens holdning til, at Netto i Allerød på grund af tyverier og chikanerede adfærd fra asylansøgere har været nødt til at ansætte en vagt... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-08-2016 (2015-16)
S 1319 Er udenrigsministeren enig i, at DIEH (Dansk Initiativ for Etisk Handel) udfører et arbejde, der ikke alene forbedrer arbejds- og miljøforhold i uland... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-08-2016 (2015-16)
S 1318 Hvornår agter udenrigsministeren, i forlængelse af Michael Aastrup Jensens udtalelser om, at Venstre ønsker Tyrkiet fjernet som kandidatland, formelt ... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-08-2016 (2015-16)
S 1317 Mener ministeren, at det arbejde, der laves i civilsamfundet for at tage imod nye flygtninge, eksempelvis gennem de såkaldte Venligboerne, er positivt... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-08-2016 (2015-16)
S 1316 vil ministeren kommentere talmaterialet i artiklen »Aftale om kontanthjælp: 48.777 risikerer at miste støtte« fra dr.dk den 8. august 2016, herunder s... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-08-2016 (2015-16)
S 1315 Vil ministeren tage initiativ til at begrænse ørredfiskeriet i de sjællandske fjorde for at sikre bedre gydemuligheder for ørredbestanden på Sjælland,... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-08-2016 (2015-16)
S 1314 Finder ministeren det rimeligt, at Miljøstyrelsen efter kritikken fra EU om den for høje luftforurening i København med NO2-gasser vil flytte målestat... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-08-2016 (2015-16)
S 1313 Vil ministeren tage initiativer for at sikre, at bemandingen i akutlægebiler også bidrager til at løse øvrige opgaver i sundhedssystemet i det tidsrum... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-08-2016 (2015-16)
S 1312 Mener ministeren, at det er acceptabelt, at lægen i akutlægebilen ikke må arbejde med på f.eks. skadestuen, og dermed kan risikere at sidde stille i e... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-08-2016 (2015-16)
S 1311Vil ministeren sikre en permanent bevilling til en akutlægebil på Bornholm, så bornholmere ikke er dårligere stillet, end andre dele af landet?Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-08-2016 (2015-16)
S 1310 Hvad vil ministeren gøre for at ændre på den stop-and-go-politik, som der her er tale om, så bornholmerne ikke fremadrettet kommer til at stå i samme ... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-08-2016 (2015-16)
S 1309 Hvad er ministerens holdning til, at Bornholm frem til november står uden akutlægebil, fordi ministeriet tilbage i juni i første omgang ikke valgte at... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-08-2016 (2015-16)
S 1308 Hvad er ministerens holdning til, at tilskuddet til bornholmere og rejsende til og fra Bornholm i form af lavere takster for passagerbefordringen er f... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-08-2016 (2015-16)
S 1307 Vil ministeren tage initiativ til at ændre på lejelovens §102, således at omgåelse af tilbudspligten begrænses, så et salg fra f.eks. en pensionskasse... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål04-08-2016 (2015-16)
S 1306 Hvad mener ministeren om de erhvervsmæssige muligheder og de økonomiske aspekter, der samlet set foreligger efter oplysningerne fra EFK, alm. del – bi... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål04-08-2016 (2015-16)
S 1305Vil ministeren redegøre for sin holdning til en eventuel ophævelse af arealreservation på Ring 5 Nord og bibeholdelse i Syd?Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-08-2016 (2015-16)
S 1304 Er regeringen enig med Socialdemokratiet, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i, at der skal være mulighed for at udstede udgangsforbud på danske asy... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-08-2016 (2015-16)
S 1303 Agter ministeren at tage initiativer på baggrund af sagen om D-vitaminforgiftning, og mener ministeren, at de kontrolinstanser der er i dag fungerer o... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål03-08-2016 (2015-16)
S 1302 Er det ministerens holdning, at borgerne frit og vederlagsfrit uden for normal åbningstid skal kunne få bragt den medicin ud, som lægen akutordinerer,... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål02-08-2016 (2015-16)
S 1301 Er ministeren enig i, som oplyst i artiklen »Hver tredje flygtning i Danmark har psykiske men« i Jyllands-Posten den 27. juli 2016, at ca. hver tredje... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål27-07-2016 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500