Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 804 Kan ministeren bekræfte, at regeringens vision om et fossilfrit Danmark indebærer, at der ikke indgår forbrug af fossile brændsler i det danske energi... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 803 Kan ministeren bekræfte, at regeringens mål om at dække hele Danmarks energiforsyning med vedvarende energi i 2050 betyder, at der ikke må afbrændes e... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 802 Hvad er ministerens holdning til, at russeren Mikhail Fridman angiveligt er ved at købe det tyske energiselskab RWE’s andele i de danske oliefelter Ni... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 801 Vil ministeren kommentere artiklen i Frederiksborg Amts Avis af 20. februar 2015 »Betjente får bonus for bøder« og tilkendegive, om ministeren synes, ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 800 Forholder det sig sådan, som statsministeren har sagt i flere aviser, at Forsvarets Efterretningstjeneste må aflytte en syrer og en iraker, der taler ... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 799 Vil ministeren på baggrund af ministerens udtalelser til medierne den 26. februar 2015 om at »syge skal have sygedagpenge«, forklare, hvad han vil gør... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 799 Vil ministeren på baggrund af ministerens udtalelser til medierne den 26. februar 2015 om at »syge skal have sygedagpenge«, forklare, hvad han vil gør... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål02-03-2015 (2014-15)
S 798Vil udenrigsministeren tage initiativ til, at danske skattekroner ikke længere bruges til at belønne fængslede palæstinensiske terrorister?UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål27-02-2015 (2014-15)
S 797 Hvad er ministerens holdning til, at Justitsministeriet i forbindelse med besvarelsen af REU, Alm. del spørgsmål 314 den 23. februar 2015 ikke har sen... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2015 (2014-15)
S 796 Hvad er ministerens holdning til, at de tre spørgsmål, som er nævnt i begrundelsen og alle dateret 16. oktober 2014, endnu ikke er besvaret trods gent... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2015 (2014-15)
S 792Mener ministeren ikke, det er forkert, at alle ikke får dispensation fra reglerne om blyliner?MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 793Mener ministeren ikke, at både/joller, som bruger blyline lettere end 7 kg pr. 100 meter, bør have samme dispensation?MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 794Mener ministeren ikke, at der skal ventes med et eventuelt forbud, indtil der er et reelt alternativ til den kendte blyline?MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 795 Mener ministeren ikke, at der burde gives en længere dispensationstid med hensyn til blyliner, så eventuelle alternative løsninger er fundet, og de al... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 791 Vil ministeren gøre noget, for at små både ikke bliver ringere stillede, end der er lagt op til, med hensyn til regler om blyliner, og i givet fald hv... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 790 Mener ministeren, at danske fiskere vil være ligestillede med fiskerne i nabolandene efter forbud mod blyholdige blyliner, og i fald de ikke vil være ... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 789 Mener ministeren ikke, at staten bør engagere sig i et projekt som udvidelsen af Hanstholm Havn, der vil kunne skabe tusinder af arbejdspladser, lige ... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 787 Hvad mener ministeren om, at 18 psykologer, bredt fordelt over landet, udtrykker, at der er stor forskel i praksis på, hvorledes kommunerne får udfærd... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 786 Mener ministeren, at det er muligt at få den samme kvalitet af en forældrekompetenceundersøgelse, uanset om den har kostet 15.000 kr. eller 110.000 kr... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 788 Mener ministeren ikke – i forbindelse med udvidelsen af Hanstholm Havn, hvor ydermolerne tilhører staten – at det er en statslig opgave i forbindelse ... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 784 Hvor mange penge vil ministeren foreslå forligskredsen at afsætte til etablering af elevatorer på de stationer i Danmark, som endnu ikke har adgang ti... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 785Kan ministeren bekræfte, at han har været involveret i en sag vedrørende en udenlandsk patients behandling på Hvidovre Hospital?Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-02-2015 (2014-15)
S 779 Mener ministeren, at det er et udtryk for, at Kriminalforsorgen mangler tilstrækkelige ressourcer, når Kriminalforsorgen undlader at foretage en fuld ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 778 Hvad er ministerens holdning til, at Kriminalforsorgen i udarbejdelsen af en profil af Omar Abdel Hamid El-Hussein undlod at foretage en fuld mentalun... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 781 Vil ministeren overveje at udlicitere driften af toiletterne langs de danske motorveje, således som det for eksempel er sket med de betalingstoiletter... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 780 Hvad er ministerens holdning til, at toiletterne langs de danske motorveje er direkte uhumske, jf. Business Danmark den 16. januar 2014, og hvad agter... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 776 Er ministeren enig i, at det at opfordre til at føre krig imod jøder kan tolkes som en opfordring til terror, og hvilke tiltag vil ministeren i bekræf... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 777Er ministeren enig i, at imamers opfordring til vold og terror bør føre til udvisning fra Danmark?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 783 Hvad er ministerens holdning til, at Det Danske Kulturinstitut i Rio de Janeiro på deres Facebook-profil opfordrer brasilianere til at studere i Danma... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 782 Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at indberetning af moms glider mere gnidningsfrit for virksomheder, da SKAT på det seneste har haft mange ... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 775 Vil ministeren oplyse, hvorfor man har valgt at kalde den nye værnsfælles kommando for »Den Værnsfælles Forsvarskommando« frem for det gode, gamle, mu... ForsvarsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 774 Vil ministeren i relation til den nu nedlagte jernbane mellem Bramming og Grindsted tage initiativ til, at banelegemet i byerne Krogager, Starup, Ager... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 773 Er ministeren enig i, at det er lægernes og dermed i sidste ende Sundhedsstyrelsens ansvar at sikre, at substitutionsmedicin indtages af den patient i... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 772 Finder ministeren det tilfredsstillende, jf. svar på SUU alm. del spørgsmål 388 og 389, at ministeriet og Sundhedsstyrelsen ikke har konkret viden om,... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 770 Vil ministeren sikre, at spillebekendtgørelsen udformes sådan, at foreninger som SIFA i Aalborg fortsat kan have indtægter på bingospil, som kan under... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 769 Mener ministeren, at det er rimeligt at indføre et forbud mod, at deltagelse i foreningsbaserede bingospil kan betales via mobiltelefonen og mod, at m... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 768Mener ministeren, at det er rimeligt at indføre et forbud mod, at foreningsbaserede bingospil foregår online og på TV?SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 771 Mener ministeren, at det er rimeligt, at firmaet Annebergs Limtræ i Varde Kommune betaler for vedligeholdelsen af en jernbaneoverskæring på firmaets g... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 767Hvad er regeringens holdning til brugen og fremme af anonyme anmeldelsesordninger?StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-02-2015 (2014-15)
S 765 Vil ministeren skærpe tilsynet med muslimske friskoler, efter at BT den 24. februar 2015 har afsløret, at det var en muslimsk friskolelærer, Naji Dynd... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2015 (2014-15)
S 766 Vil ministeren sikre, at der i Danmark er lovhjemmel til at straffe udenlandske banker, der hjælper danskerne med ulovligt at unddrage sig beskatning ... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2015 (2014-15)
S 764 Har regeringen planer om at lade kommunerne medvirke til at investere midler fra Europa-Kommissionens investeringsplan i medfør af regeringens bredbån... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 763 Er det regeringens vurdering, at Europa-Kommissionens investeringsplan vil kunne bruges til bredbånd i yderområder, hvor markedet ikke vil dække i lys... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 762 Hvad er regeringens planer for at anvende Europa-Kommissionens investeringsplan til at fremme højhastighedsbredbånd i Danmark, jf. regeringens strate... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 758 Finder ministeren det rimeligt at patienter får frataget deres erstatning, hvis de klager over beløbets størrelse, og hvilke intitiativer agter minist... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 757 Hvornår vil ministeren i forligskredsen drøfte et fremrykket forløb for undersøgelse, finansiering og anlæg af de nordvendte ramper ved Ulse, som mini... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 761 Er det ministeren – uagtet det som er oplyst i svarene på spørgsmålene nr. S 677 og 679 – der har opfordret politiet til at uddele bøder til bilister,... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 760 Synes ministeren – uagtet det som er oplyst i svarene på spørgsmålene nr. S 677 og 678 – at det er vigtigt, at politiet bruger ressourcer på at uddele... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 759 Er ministeren – uagtet det som er oplyst i svaret på spørgsmål nr. S 677 – enig i, at politiet skal udstede bøder, hvis bilister bruger billygterne ti... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2015 (2014-15)
S 756Mener ministeren, at opbyggelsen af et nationalt PNR-system (passagerlistesystem) er en effektiv måde at bekæmpe terror?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 755 Har ministeren med sit engagement i sagen beskrevet i en pressemeddelelse af 10. juni 2014 sikkerhed for, at sagen er behandlet efter § 9 i lov om ret... FødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 754 Hvorfor har ministeren i en pressemeddelelse af 10. juni 2014 valgt at udtale sig om skyldsspørgsmål i en sag om fund af ulovligt antibiotika i en svi... FødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 752 Hvad er ministerens holdning til, at det er svært at udvise udlændinge, der er dømt for terror i Danmark, og som også har en udvisningsdom, og vil min... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 750 Hvad er ministerens holdning til, at Folketinget ved en tidligere lejlighed har givet statsborgerskab til en person, som PET havde advaret imod, og vi... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 753 Hvad vil regeringen på baggrund af terrorangrebet gøre for at sikre jøderne, og her tænkes først og fremmest på en sikring af Carolineskolen og synago... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 751 Hvad vil ministeren gøre ved, at islamister som Said Mansour kan forkynde deres hadepropaganda og opildne til vold og terror i fængsler, uden at myndi... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2015 (2014-15)
S 749 Er ministeren bekendt med, om der i forlængelse af mødet mellem de danske handicaporganisationer, Banedanmark og DSB den 24. februar 2015 bliver etabl... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 748 Er ministeren bekendt med, om der i forlængelse af mødet mellem de danske handicaporganisationer, Banedanmark og DSB den 24. februar 2015 bliver etabl... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 741 Mener ministeren, at der ikke er behov for kystsikring i f.eks. Roskilde Fjord og Isefjord til at modstå storme som Bodil, jf. hans udtalelse til Fred... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 747 Mener ministeren, at modebranchen lever op til det etiske charter som man tidligere vedtog for at beskytte unge mennesker mod spiseforstyrrelser og us... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 744 Vil ministeren oplyse sine planer for at øge udbuddet på jernbanedriften i Danmark, hvilke strækninger ministeren forventer at sende i udbud, og hvorn... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 743 Hvad er ministerens holdning til, at vi ser magasinet Cover bruge modeller som denne ultra tynde pige, og agter ministeren at tage initiativ til at se... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 740 Deler ministeren bekymringerne fra beredskabschefen i Randers om konsekvenserne af en sammenlægning af beredskaberne i Randers, Favreskov, Syddjurs og... ForsvarsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 746Hvis Qatar ikke følger ILO-forpligtelserne vedrørende migrantarbejdernes arbejdsforhold, hvilke yderligere skridt vil ministeren så arbejde for?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 745Hvad er ministerens holdning til ILO's kritik af arbejdsforholdene i Qatar og Qatars reaktion på kritikken siden juni 2014?BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 742 Mener ministeren, jf. hans udtalelse til Frederikssund Avis den 13. januar 2015 om, at kommunerne uden statens hjælp kan magte den økonomiske byrde ti... Klima-, energi- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-02-2015 (2014-15)
S 739 Hvad er ministerens holdning til, at eksempelvis lærlinge, der bliver ansat, på betingelse af at de tager kørekort, mister deres lærepladser, fordi sa... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 738 Hvordan forholder ministeren sig til, at borgere oplever længere ventetider efter samlingen af politiets opgaver i fællesskaber, når regeringens davær... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 737 Hvad er ministerens holdning til, at borgere efter centralisering af politiets opgaver i to administrationscentre i Holstebro og Høje-Taastrup oplever... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 736 Hvad er ministerens holdning til, at Aarhus Kommune, som på nuværende tidspunkt kæmper med at skaffe tilstrækkelig med boliger til sine indbyggere, i ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 735 Finder ministeren det rimeligt, at Aarhus Kommune skal modtage 231 pct. flere kvoteflygtninge i år end sidste år, når en af verdens rigeste byer, Købe... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 734 Hvad er ministerens holdning til, at en borger, der fra en kommune har modtaget byggetilladelse og supplerende oplysning om, at byggeriet ikke var i s... MiljøministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 733 Vil ministeren under henvisning til svaret på spørgsmål nr. S 684 svare på spørgsmålets konkrete ordlyd, nemlig hvad mener ministeren om, at Baglandet... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 732 Vil ministeren redegøre for, om det er rimeligt, når frivillige borgere og foreninger indsamler penge, f.eks. til støtte til en hal, at når de overdra... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-02-2015 (2014-15)
S 729 Mener ministeren, at der er behov for en præcisering af anvendelsesområdet for udlændingelovens § 42 j, og vil ministeren i så fald tage initiativ her... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 728Er det ministerens opfattelse, at der er et aktuelt behov for en hurtig og effektiv proces og styring af det stigende antal af indrejsende i Danmark?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 731 Mener regeringen i lighed med Venstre og andre af Folketingets partier, at det vil være formålstjenligt for at sikre, at den politiske debat og eventu... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 730 Synes ministeren, at det er rimeligt, at SKAT opererer med en skjult liste over personer med bestyrelsesansvar, som skulle udgøre en særlig risiko i f... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 722 Er ministeren på baggrund af dagbladet Politikens afsløring lørdag den 14. februar 2015 om det italienske firma Cipa enig med spørgeren i, at der fra ... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 721 Hvad vil SKAT gøre, for at forholdene i forbindelse med det italienske firma Cipa på Metro-byggeriet kommer i orden, jf. dagbladet Politikens afslørin... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 720 Hvad mener ministeren på baggrund af dagbladet Politikens afsløring lørdag den 14. februar 2015 af manglende skattebetaling fra det italienske firma C... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 727 Vil ministeren tilkendegive, hvorvidt hun finder det hensigtsmæssigt, at frivillige sociale organisationer skal betale gebyrer på genbrugspladser for ... MiljøministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 726Hvem mener ministeren bedst varetager de danske lønmodtageres interesser – McKinsey eller fagbevægelsen?FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 725Mener ministeren, at McKinsey har sikret større fremgang i reallønnen for danske lønmodtagere, end nogen fagforening nogensinde har gjort?FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 724Hvilke beregninger har fået ministeren til at hævde, at en »Venstre-regering vil koste 4.500 job i landdistrikter«?Ministeren for by, bolig og landdistrikterBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 723 Vil ministeren overveje at realisere Frans Ørsted Andersens forslag om forsøg med øget praksisorientering i læreruddannelsen gennem forsøg med den fin... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2015 (2014-15)
S 717 Vil ministeren indkalde de danske handicaporganisationer, Banedanmark og DSB for at drøfte en prioritering af midler til de stationer, som ikke har få... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 716 Finder ministeren det – uagtet det, som er oplyst i svarene på spørgsmål nr. S 669 og S 670 – konkret rimeligt, at der endnu ikke er etableret elevato... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 719Hvilke gode modeller for generationsskifte henviste ministeren til, at der kan indføres, i indslaget på TV2 Syd den 12. februar 2015?SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 718Mener ministeren, at skatteformuekursen har været en kendt og accepteret del af dansk skattelovgivning i mere end 20 år?SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 715 Finder ministeren det – uagtet det, som er oplyst i svaret på spørgsmål nr. S 669 om processen for udmøntning af handicappuljen – konkret rimeligt, at... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 714 Vil ministeren, med henvisning til at flere partier (S, DF, SF og Enhedslisten) har udtrykt ønske om at se på reglerne om modregning i kontanthjælp me... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 713Vil ministeren redegøre for bevæggrundene bag, at valgmenigheder ikke længere kan få oplyst medlemmers skattepligtige indkomst elektronisk?SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 712 Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. S 1743, folketingsåret 2013-14, om modregning i kontanthjælp, stillet den 19. august 2014, g... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2015 (2014-15)
S 711 Vil den henvendelse, som de norske myndigheder har modtaget fra de afghanske myndigheder, hvori det indstilles, at hjemsendelse af afghanske flygtning... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2015 (2014-15)
S 710 I lyset af at det ifølge artiklen »Når myndigheder kommer på besøg – 10 år med retssikkerhedsloven« bragt i Juristen nr. 6, 2014, s. 219, i afsnit 6.2... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2015 (2014-15)
S 708 I lyset af at det i artiklen bragt i Juristen nr. 6, 2014, s. 219, »Når myndigheder kommer på besøg – 10 år med retssikkerhedsloven« kritiseres, at de... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2015 (2014-15)
S 709 Vil ministeren nedsætte en kommission, som har til formål at undersøge myndighedernes adgang til at foretage kontrolundersøgelser, herunder om man ind... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2015 (2014-15)
S 707 Når det i artiklen »Myndighederne går ind på din grund uden varsel« af 22. december 2013 i Berlingske fremgår, at danske myndigheder årligt udsætter d... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2015 (2014-15)
S 705 Vil ministeren redegøre for, om forslaget om en ny togbro over Vejle Fjord opretholdes, hvis ikke alle partier i aftalen om Togfonden DK bakker op om ... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2015 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500