Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 827 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kommune bliver nødt til at udelukke al praktik i en børneinstitution, for at undgå den forskelsbehandling,... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 826 Hvilke tiltag mener ministeren, der skal tages for at kommunerne kan sikre, at alle, der får praktik eller ansættelse i en børneinstitution, skal kunn... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 825 Hvad er ministerens holdning til, at en kommune ikke kan sikre borgerne ved, at kommunen vælger at undlade at tage flygtninge/indvandrere i praktik, h... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 824 Vil Statsministeren oplyse, hvilke effektstudier der ligger til grund for, at statsministeren påstår følgende: »integrationsydelse og kontanthjælpslof... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 823 Hvad er ministerens holdning til danske fiskeres kritik, når de siger, at de hollandske fiskeres fangstmetoder er altødelæggende for havbunden, og at ... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 822 Mener ministeren, at det er et problem, at store hollandske trawlere ses fiske i danske farvande fra marts til december, på trods af at de har forhold... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 821 Hvordan forholder ministeren sig til, at en pensioneret læge har udskrevet medicin til brug for aktiv dødshjælp, på trods af at dette er forbudt i Dan... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 820Hvordan forholder ministeren sig til, at læger angiveligt kan udskrive recepter, selv om lægerne er gået på pension?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 820Hvordan forholder ministeren sig til, at læger angiveligt kan udskrive recepter, selv om lægerne er gået på pension?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 819 Mener ministeren ikke, at liberaliseringen af den finansielle sektor, som skabte en situation, hvor Danske Bank med en lånegearing på 33 gange egenkap... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 818 Vil ministeren uddybe sit syn på højfrekvente handler, som han i indlægget »Drop Drømmen om Finansskat« fra Politiken den 23. februar, når Finanstilsy... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 817 Vil ministeren overveje med inspiration fra det østrigske forslag, som Jyllands Posten omtalte den 24. februar, at indføre en ansættelsesbonus til vir... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 816 Kan ministeren forstå, at kravet om privat håndtering af det kommunalt indsamlede genanvendelige affald kommer bag på en række kommunale selskaber, he... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 815 I forlængelse af ministerens forklaringer den 22. februar 2017 i Folketingssalen om sine erfaringer som chef på plejehjemmet Lotte med hensyn til medi... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 812 Er ministeren bekendt med, at der kom en række skærpede uanmeldte tilsyn på plejehjemmet Lotte for forhold vedrørende medicinhåndteringen, der var ops... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 814 Er ministeren enig med sin regeringskollega erhvervsminister Brian Mikkelsen, som udtaler til Finans den 20. februar 2017, at »De ting, som sker i USA... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 813 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en boligejer på Lolland vil få en besparelse på 1.600 kr. om året, mens borgere i Rudersdal vil få hele 22.00... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 811 Hvordan forholder udenrigsministeren sig til, at den demokratisk valgte partiformand Figen Yüksekdag fra HDP får annulleret sit medlemskab af det tyrk... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 809 Hvad er ministerens kommentar til, at regeringens forslag til forsyningsstrategi risikerer at spænde ben for en række kommunale affaldshåndteringsanlæ... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 810 Synes ministeren virkelig, at en plejehjemsleder kan være fagligt stolt af medicinhåndteringen på et plejehjem, når embedslægen udtrykker kritik på 17... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 807 Hvorfor undlod ministeren i interviewet i DR-programmet »Adgang med Abdel« den 8. februar 2017, hvor ministeren fortalte om medicinhåndteringen på ple... ÆldreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 808 Er det VLAK-regeringens holdning, at selskabsskatten skal sættes ned, som ministeren udtaler i artiklen »Regeringen overvejer at sænke selskabsskatten... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 806 Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen ikke har handlet med rettidig omhu på et så afgørende område for de danske patienter som ... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 805 Er ministeren enig med sin forgænger, Sophie Løhde, i, at »nøglen« til at løse de problemer, vi i Danmark har med lægemangel og manglende sammenhæng i... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 804 Mener ministeren, at Københavns Lufthavn bør opkræve en relativt lavere afgift for benyttelse af lufthavnen ved korte flyvninger sammenlignet med lang... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 803 Mener ministeren, at der bør være en sammenhæng mellem de forudsætninger, der er lagt til grund for taksterne i Københavns Lufthavn og de faktiske for... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 802 Mener ministeren, at det store prishop på 60 kr., som flyselskabet, der flyver til og fra Bornholm, er blevet opkrævet yderligere efter lukningen af i... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 801 Anerkender ministeren, at antallet af åbne samråd har haft et ret beskedent udsving i perioden 2005 til 2016, jævnfør den opgørelse, Folketingets Admi... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 800Er det udtryk for regeringens holdning eller ministerens private holdning, at åbne samråd i Folketinget »baner vejen for diktaturet« og bør afskaffes?Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 799 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at man kan sælge bolde som redskaber, og på den måde omgå reglerne for hormonforstyrrende stoffer i leget... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 798 Vil regeringen, ligesom Dansk Folkeparti, arbejde for flere ANPG-kameraer til politiet til brug henholdsvis i biler, på visse vejstrækninger og i græn... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 797 Hvad mener regeringen om videoovervågning af det offentlige rum, og vil regeringen ligesom Dansk Folkeparti arbejde for bedre muligheder for yderliger... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 796Støtter regeringen Dansk Folkeparti i, at Christiania skal have øget videoovervågning for at sikre sikkerhed og bedre efterforskningsmuligheder?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 795 Hvordan skal man forstå ministerens udtalelse til DR Nyheder den 16. september 2016 om, at »vi kan bare ikke lade de her mennesker i stikken. Der er b... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 794 Hvad kan ministeren oplyse om konkrete erhvervsrettede initiativer fra regeringen set i forhold til bl.a. Dansk Folkepartis ønske om at få stoppet omf... Ministeren for offentlig innovationIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 793 Vil ministeren enten konkret, altså ved angivelse af navngivne uddannelsesinstitutioner, oplyse, hvilke uddannelsesinstitutioner der efter ministerens... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-02-2017 (2016-17)
S 792 Mener ministeren, at det er rimeligt over for folk, der tager kørekort, at de skal vente i måneder på en køreprøve og bruge unødvendige penge på køret... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 791 Mener ministeren – idet spørgeren i spørgsmål nr. S 721 ikke spørger til, hvorvidt EU-kommissionen satte spørgsmålstegn ved legaliteten af PSO-systeme... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 787 Vil ministeren tage initiativ til at gøre kommunerne opmærksomme på, at den mulighed, som kommunerne har i henhold til folkeoplysningslovens § 14, stk... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 786 Vil ministeren tage initiativ til at gøre kommunerne opmærksomme på, at den mulighed, som kommunerne har i henhold til folkeoplysningslovens § 8 a for... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 785 Vil ministeren tage initiativ til at fjerne eksisterende lovgivningsmæssige barrierer for asylansøgeres deltagelse i kursusaktiviteter, der modtager t... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 784 Vil ministeren udarbejde en vejledning til kommunerne, der præciserer, hvilke krav kommunerne kan stille til asylansøgere, som deltager i kursusaktivi... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 790 Hvad er ministerens holdning til, at den private udlejningssektor i henhold til § 5, stk. 2, i boligreguleringsloven i forbindelse med fraflytning kan... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 789 Hvilke kommentarer har ministeren til, at ingen af de otte frikommunenetværks 33 ansøgninger omhandlende flere billigere boliger er blevet helt godken... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 788 Hvad er ministerens holdning til beskyldningerne fra beboere i Lejerbos afdeling »Ringen« om, at organisationsbestyrelsen ser stort på beboerdemokrati... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 783 Kan ministeren bekræfte, at det ikke var en regering med deltagelse af Venstre og Konservative, der i sin tid tog initiativ til Kræftplan I, men derim... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-02-2017 (2016-17)
S 782 Hvilken holdning har ministeren til, at 90 husstande i Søllerød har hyret private vagter for at sikre deres boliger mod indbrud, da de lokalt føler si... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-02-2017 (2016-17)
S 781Vil regeringen forbyde salg af eller foretage andre effektfulde politiske initativer for at udfase personbiler drevet på benzin og diesel i 2050?Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-02-2017 (2016-17)
S 780 Er det korrekt forstået, at regeringens forsyningsstrategi (hvor der på side 48 står: »…der bliver pligt for kommunerne til anvende private løsninger ... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-02-2017 (2016-17)
S 779 Vil ministeren forholde sig til andelen og omfanget af boliger i København, som har et bundfradrag ved privat udlejning på over 50.000 kr. (grænsen fo... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-02-2017 (2016-17)
S 778 Er ministeren enig med direktøren for Dyrenes Beskyttelse, som til Randers Netavis udtaler: »Hvalpefabrikkerne har kronede dage, fordi der er stor eft... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-02-2017 (2016-17)
S 777 Mener ministeren, at de tre sager, som omtales af Dyrenes Beskyttelse i artiklerne i Randers Netavis om vanrøgt af hunde er usædvanlige, eller at de d... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-02-2017 (2016-17)
S 776 Mener ministeren på baggrund af de to grove vanrøgtssager i Randers Kommune på såkaldte hvalpefabrikker, at der er behov for handling fra regeringens ... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-02-2017 (2016-17)
S 775Er ministeren enig i, at der ikke er anvendt cephalosporin i svinebesætninger siden 2009?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2017 (2016-17)
S 774Hvad er ministerens begrundelse for at tillade et antibiotikum, som hverken dyrlægerne eller svineproducenterne vil bruge?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2017 (2016-17)
S 773Er ministeren enig med dyrlægerne og svineproducenternes begrundelse for ikke at anvende cephalosporin i svinebesætninger?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2017 (2016-17)
S 772 Er ministeren enig i udtalelsen fra svineproducenterne og dyrlægerne om, at de siden 2009 har afvist at bruge et antibiotikum som er kritisk vigtig fo... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-02-2017 (2016-17)
S 771 Hvordan forholder ministeren sig til en ansøgning fra lokaludvalget på Mandø omkring støtte til godstransport på 110.000 kr. årligt, og kan ministeren... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 769 Hvordan skal man forstå ministerens udtalelse til DR Nyheder den 16. september 2016 om, at »Vi kan bare ikke lade de her mennesker i stikken. Der er b... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 770 Hvordan forsvarer og forklarer ministeren, at antallet af indbrud på det nærmeste er eksploderet i Vendsysselområdet igen efter en periode, hvor antal... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 761 Mener ministeren i forlængelse af ministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 591 den 25. januar 2017 i Folketingssalen, at ledelserne på plejehjem i Da... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 762 Mener ministeren i forlængelse af ministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 591 den 25. januar 2017 i Folketingssalen, at der er behov for øget kompet... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 768Er ministeren enig med regeringens eneste støtteparti i, at det at være dansk kræver, at man holder kristne højtider og går i kirke juleaften?Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 763 Mener ministeren, at opgaven med at håndtere de ældres medicin korrekt er blevet mere eller mindre kompleks for de ansatte på plejehjem og i hjemmeple... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 765 Vil ministeren tage nye initiativer til, at de ansatte på landets plejehjem bliver bedre til at forebygge sygehusindlæggelser af ældre på grund af for... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 764Hvordan forsvarer ministeren, at der er blevet indkøbt et helt nyt signalsystem til S-tog, som tilsyneladende ikke kan tåle frost?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 766 Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at personalet på plejehjemmene og i hjemmeplejen er godt nok klædt på til at håndtere, at de ældre får stadig m... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 767 Hvad er ministerens holdning til dosispakket medicin som et redskab til at forebygge, at de ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen ved en fejl kommer ... ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 759 Hvad er ministerens holdning til, at Royal Arena i Ørestaden med plads til 16.000 mennesker kun har 300 parkeringspladser, som bruges til VIP'er ved e... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 758 Hvad er ministerens holdning til, at en beboerlicens til Parkering Københavns 100 pct. kommunalt ejede offentlige P-pladser koster ca. 700 kr. om åre... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 760 Hvilke muligheder og potentialer ser ministeren i et øget samspil mellem skole og kulturliv, og hvordan agter ministeren at følge op på efterårets hør... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 757 Vil udenrigsministeren love, at regeringen forpligter sig til ikke at stemme på lande, der systematisk krænker grundlæggende menneskerettigheder, ved ... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 756 Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren mener at der skal til for at forhindre sager som den, hvor en mor 3 dage efter at være udskrevet fra psyk... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 755Mener ministeren stadig, at folkeskolereformen »gør ondt på eleverne«, som ministeren tidligere har udtalt?UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 754Mener ministeren stadig, at folkeskolen er kastet ud i »århundredets største projektmageri«, som ministeren skrev på Facebook i marts 2015? UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 753 Mener ministeren, at en skoledag, hvor der ikke er plads til variation, bevægelse, lektiehjælp og samarbejde med fritids- og foreningsliv, vil være ti... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 751 Er ministerens seneste rammeforsøg udtryk for, at ministeren stadig ikke ønsker, at variation, bevægelse, lektiehjælp og samarbejde med fritids- og fo... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 752 Hvad er ministerens kommentar til artiklen »Få hjælp af naboen« i Ekstra Bladet den 16. februar 2017, der afslører et forringet akutberedskab i Region... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-02-2017 (2016-17)
S 750 Hvordan vil ministeren sikre sig, at indførelsen af tilkøbsydelser i den offentlige hjemmepleje ikke bliver en glidebane hen imod dårligere service i ... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål16-02-2017 (2016-17)
S 749 I erkendelse af at der allerede er projekter, som på grund af svært forudsigelige planlægningsbetingelser for land er kommet i klemme på baggrund af u... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-02-2017 (2016-17)
S 748 Hvis ministeren ikke mener, at en ny tilskudsordning for støtte til landvind kan være fuldt på plads senest den 22. februar 2018, vil ministeren så ta... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-02-2017 (2016-17)
S 747 Mener ministeren fortsat, at det er muligt at have en ordning for støtte til landvind på plads og godkendt af EU den 22. februar 2018, hvor den nuvære... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-02-2017 (2016-17)
S 746 Hvad mener ministeren, at det fortæller om den præhospitale indsats i Danmarks landdistrikter, at Tønders nu forhenværende borgmester, Laurids Rudebec... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2017 (2016-17)
S 744Hvad har ministeren tænkt sig at gøre ved de urolige tilstande, der hersker i og omkring »Folkets« hus på Nørrebro?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-02-2017 (2016-17)
S 745 Vil udenrigsministeren – idet han tidligere har besvaret spørgsmål nr. S 691 ud fra en fejlagtig antagelse om, at spørgsmålet vedrører den politiske a... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-02-2017 (2016-17)
S 743 Når ministeren i forbindelse med enigheden om et nationalt 2030-reduktionsmål i december 2015 udtalte til Altinget, at »før vi kender tallene for, hva... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 742 Hvis Udenrigsministeriet har modtaget en forklaring på, hvorfor Tyrkiet i tirsdags udviste den danske statsborger Silas Olofsson bosiddende på Færøern... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 741 Hvad er ministerens holdning til, at alle, der søger asyl, og som siger, at de er mindreårige, skal alderstestes for at stoppe den omfattende svindel ... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 740 Mener udenrigsministeren, at det er nødvendigt at se på perspektiverne angående ytringsfrihed, retsbeskyttelse for deltagere i den offentlige debat sa... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 738 Mener udenrigsministeren, at East StratCom – EU's taskforce til bekæmpelse af russisk misinformation – er i overensstemmelse med menneskerettighedskon... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 739 Hvad vil ministeren gøre for at sikre en ordentlig lægefaglig standard i lægeerklæringerne, så der ikke gives statsborgerskab på et falsk grundlag, i ... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 737 På et samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget den 1. oktober 2015 gav ministeren løfte om at ville ændre statsløsekonventionen, og hvordan går de... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-02-2017 (2016-17)
S 735 Agter ministeren at stille krav om anvendelse af økologiske metoder ved dyrkning af råstofferne til medicinsk cannabis i det lovforslag, som regeringe... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-02-2017 (2016-17)
S 734 Agter ministeren at undersøge muligheden for indgåelse af særaftaler med flere lande, så udvisningsdømte på tålt ophold kan sendes tilbage til de land... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-02-2017 (2016-17)
S 733 Agter ministeren at tage til Libanon eller på anden måde undersøge, om der kan gives garanti for, at Danny Abdella ikke vil blive retsforfulgt og derm... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-02-2017 (2016-17)
S 736 Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 80, alm. del, folket... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-02-2017 (2016-17)
S 732Hvad er ministerens definition på en værdig ældrepleje?ÆldreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-02-2017 (2016-17)
S 731 Vil ministeren sikre, at danske pengesedler forsynes med en bedre mærkning, som gør det let for blinde og svagtseende at skelne imellem de forskellige... ErhvervsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-02-2017 (2016-17)
S 730 Hvad mener ministeren om Human Rights Watch’s forslag for håndtering af flygtningesituationen, som blandt andet opfordrer EU’s ledere og medlemsstater... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-02-2017 (2016-17)
S 729 Hvilken holdning har ministeren til, at Hørsholm Kommune køber dyre villaer for at boligplacere flygtninge, og hvilke signaler mener ministeren at det... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-02-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500