Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 1104 Mener ministeren, i forlængelse af sit læserbrev i Jyllands Posten den 17. april 2015, at Storbritannien, der har en udviklingsbistand svarende til FN... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1103 Mener ministeren, i forlængelse af sit læserbrev i Jyllands Posten den 17. april 2015, at lande som Tyskland og Frankrig, der begge har en udviklingsb... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1101 Vil ministeren tage initiativ til at udbrede modellen med frikommuneforsøget, så alle EU-borgere i Danmark og deres arbejdsgivere vil få glæde af en s... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1100 Hvad er ministerens holdning til frikommuneforsøget i Vejle Kommune, hvor Statsforvaltningen hver 14. dag kommer til kommunen og sagsbehandler papirer... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1102 Vil ministeren i forlængelse af statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 1022 den 15. april 2015 oplyse, om statsministeren er enig med minister... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1099 Hvordan kan man fra regeringens side overhovedet tale om asylstramninger, når de såkaldte stramninger rammer under 4 pct. eller 59 af de 1606 flygtnin... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1098 Hvad er ministerens holdning til, at den sikrede døgninstitution Grenen på Djursland har brugt knap en kvart mio. kr.på skiture til Østrig i uge syv f... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1097Hvad er status på oprettelsen af en cand.pæd.psyk uddannelse, og vil ministeren ikke anerkende, at der er et behov for genoprettelse af uddannelsen?Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1096Er det ministerens plan at rulle forringelserne på dagpengeområdet tilbage, og i givet fald hvornår og hvordan?BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1095 Hvornår forventer ministeren, at SU-udgiften til i EU-arbejdstagere vil overstige det skøn på 390 mio. kr., som i henhold til SU-reformen er den maksi... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1094 Bekymrer det ikke ministeren, at de nyeste tal for EU-arbejdstagere, som får SU i Danmark, viser, at der har været en markant stigning i antal studere... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1092 Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at alle ældre får den samme gode hjemmepleje uanset alder, bopæl og indkomst, set i lyset af en ny undersø... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1093 Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at sundhedssystemet ikke skaber social ulighed, set i lyset af en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1091Hvad mener ministeren er formålet med kystsikring?MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1090 Kan ministeren oplyse, hvad der kom ud af mødet med Hjørring Kommune fredag den 13. marts 2015 vedrørende de berørte sommerhuse ved Nørlev Strand, og ... MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-04-2015 (2014-15)
S 1089 Vil ministeren redegøre for regeringens holdning til, hvordan et kommende dagpengesystem skal udformes, herunder hvilke finanspolitiske effekter reger... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1087Vil ministeren tage initiativ til at ændre reglerne om optagelse på gymnasier, så de ikke er til ugunst for ansøgere i yderområder?UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1086Synes ministeren, at det er i orden, at ansøgere til gymnasiet bliver afvist, blot fordi de bor længst væk fra det ansøgte gymnasium?UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1088 Ønsker ministeren at genoptjeningsperioden skal være længere end den nuværende i et kommende dagpengesystem, og i givet fald hvad vil den finanspoliti... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1085 Finder ministeren det rimeligt, at Frederiksberg Kommune ikke har mulighed for at undtage miljøvenlige biler fra betaling ved parkering, fordi ministe... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1084 Hvad er ministerens holdning til, at politiet ikke vil godkende en bekendtgørelse om standsning og parkering på Frederiksberg med henvisning til, at m... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1083 Mener ministeren stadig, at det giver mest mening at fastholde Skørping som stationsby, og at det er et problem, hvis intercitytoget ikke stopper i en... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1082Vil ministeren arbejde for at tillade SIFA at afholde tv-bingo ved hjælp af en regelforenkling og et friere spillemarked?SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1081 Vil ministeren oplyse, om ministeren finder det rimeligt, at en gravid amerikansk statsborger (over 24 år), der er gift med en dansk mand og tilflytte... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1080 Vil ministeren oplyse, om ministeren finder det rimeligt, at en gravid amerikansk statsborger (over 24 år), der er gift med en dansk mand og tilflytte... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1079 I Børsen den 15. april 2015 udtaler De Radikales klima- og energiordfører Andreas Steenberg, at »vi er nødsaget til at se på PSO-afgiften på et tidspu... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1078 Hvad er ministerens holdning til, at landmænd i cirka 1.100 tidligere afgørelser fra perioden 2005-2015 på usikkert juridisk grundlag er blevet trukke... FødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1077 Hvad er ministerens holdning til, at Kulturstyrelsen efter årtier har pålagt Brønderslev Kommune at nedlægge et udkigstårn ved Hulknøse Plantage, og m... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål16-04-2015 (2014-15)
S 1076 Mener ministeren, at det generelt vil gavne integrationen, hvis Udlændingestyrelsen i højere grad tog hensyn til små kommuners og øsamfunds positive ø... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1075Hvad er ministerens holdning til Læsø Kommunes positive ønske om at modtage flere flygtningebørnefamilier? Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1074 Hvordan vurderer ministeren, at der på sigt kan findes varig finansiering af ambulante rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte, således at ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1073 Hvad er ministerens holdning til, at DR Dokumentar den 13. april 2015 kan afsløre, at manglende tilsyn med konkurser kan have kostet kreditorer udække... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1071 Hvad er ministerens holdning til, at man ikke med hjemmel i patienterstatningsloven kan få erstatning for psykiske skader, og er det noget, ministeren... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1072 Hvordan vil ministeren foreslå, at der fremover sikres varig finansiering af ambulante rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte familier, og... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1070 Finder ministeren det rimeligt, at man ved ansøgning om fritagelse fra digital post skal give en fuldmagt til en anden person, såfremt man ikke selv k... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1069 Har det været overvejet eller overvejes det at rejse sag mod HSBC for medvirken til hvidvaskning eller medvirken til skatteunddragelse m.v., ligesom d... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål15-04-2015 (2014-15)
S 1068 Hvad mener ministeren kan ligge bag, at tal fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at kun 400 ud af estimerede 3600 voldtægtstilfældesager overhovedet ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1067Ser ministeren en modsætning i ønsket om at ofre trygt skal kunne anmelde voldtægt, og så politiets praksis i behandling af voldtægtsofre?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1066Hvad vil ministeren gøre for at afhjælpe problemet med de mange henlæggelser af sager om anmeldte voldtægter? JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1065 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at det statsstøttede integrationsprojekt, Opgang2, har (gen)ansat Mahmoud Hamdan, der tidligere er blevet... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1062Hvad er ministerens holdning til, at centralisering af politiets opgaver på landsplan trækker stillinger væk fra Danmarks yderområder?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1064 Vil ministeren se på, om udbudsreglerne vedrørende ambulanceberedskabet skal ændres, så man sikrer, at det kun er firmaer, der kan løfte opgaven, som ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1063 Hvordan vil ministeren sikre, at patienterne i Region Syd har et pålideligt ambulanceberedskab fra den 1. september 2015 da Bios åbentbart ikke kan få... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 70Om at styrke iværksætterkulturen.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 69Om obligatorisk kristendomskundskab i folkeskolen.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 68Om regeringens økonomiske planer.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 67Om bemandingen på plejecentre.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 66Om regeringens økonomiske planer.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 65Om salg af aktier i DONG til Goldman Sachs.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 64Om patientrettigheder.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
US 63Om færre på overførselsindkomst og skattelettelser.StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1061 Er ministeren enig i, at der skal gøres noget for at afhjælpe den skatteskævvridning, der på området for relocationydelser skaber ulige konkurrencefor... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1060 Er ministeren enig i, at det giver en anden konklusion at sammenligne relocationydelser med hjemmehjælp end med sundhedsvæsenet, og er ministeren enig... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1059 Selv om ministeren tidligere i år har forklaret, at beskatning af ydelser leveret af private virksomheder kunne sammenlignes med beskatning af borgere... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1058 Mener ministeren ud fra det forhold, at det offentlige i 2012 begyndte at yde tilsvarende ydelser skattefrit, at man bør tage det bindende svar fra 20... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1057 Er ministeren enig i, at der er tale om konkurrencestridig skatteskævvridning, når relocationydelser er skattepligtige, når de leveres af en privat ud... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1056 Finder ministeren det rimeligt, at ydelser som f.eks. rådgivning og støtte inden for relocation og ægtefællesupport til internationale borgere er skat... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1055 Hvad mener ministeren om oplysningerne i DR 21 Søndag den 12. april 2015, hvor det kom frem, at i 44 ud af 85 kommuner er der kun én nattevagt på plej... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1054 Mener ministeren, der er behov for ændringer i SKATs brug af Kammeradvokaten, i og med at Kammeradvokaten bistår SKAT med at erklære virksomheder konk... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-04-2015 (2014-15)
S 1051 Mener ministeren som Datatilsynet, at der af retssikkerhedsmæssige hensyn bør ske en særskilt regulering af politiets ANPG-system og at en sådan regul... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål13-04-2015 (2014-15)
S 1053 Mener ministeren, at det nye regionale tilbud til piger ramt af bivirkninger ved HPV-vaccinen, der også skal opsamle viden om bivirkningerne og de ram... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-04-2015 (2014-15)
S 1052 Agter ministeren at følge op på erstatningerne givet til piger ramt af bivirkninger ved HPV-vaccinen med henblik på at opnå klarhed over rimeligheden ... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-04-2015 (2014-15)
S 1050Mener ministeren, det er rimeligt, at kun tre piger har fået erstatning efter bivirkninger ved HPV-vaccinen?Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-04-2015 (2014-15)
S 1049 Mener ministeren, at man med det nye regionale tilbud til piger ramt af bivirkninger ved HPV-vaccinen har gjort, hvad man kan, for pigerne, eller mene... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-04-2015 (2014-15)
S 1048 Mener ministeren, at det nye regionale tilbud til piger ramt af bivirkninger ved HPV-vaccinen også vil hjælpe tidligere ramte, der har været igennem s... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-04-2015 (2014-15)
S 1047 Hvad er ministerens holdning til, at der lukkes 24 pladser i Statsfængslet Østjylland, som er et af Danmarks mest topsikrede fængsler, imens de gamle ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1046 Finder ministeren det rimeligt, at der lukkes 24 pladser i Statsfængslet Østjylland, når dette fængsel er det nyeste, mest moderne og topsikrede fængs... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1045 Er ministeren enig med Dansk Elbil Alliances branchechef, Lærke Flader, når hun, den 10. april 2015 udtaler, at hele elbilbranchen risikerer at gå ful... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1044 Er ministeren enig med Dansk Elbil Alliances branchechef, Lærke Flader, når hun den 10. april 2015 udtaler, at hele elbilbranchen risikerer at gå fuld... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1043 Er ministeren enig med den grafiske branche i, at det oprindeligt beregnede merprovenu som følge af reklameafgiften på 190 mio. kr. er urealistisk høj... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1042 Er ministeren enig med forskeren Ferdinand Rauch, der i rapporten »Advertising Expenditure and Consumer Prices« fra Centre for Economic Performance på... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1041Hvad er ministerens holdning til Randers Kommunes ønske om at indføre brugerbetaling på en østbro over Randers Fjord? TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1040Er ministeren enig i, at den store bestand af sæler i Østersøen er en stigende udfordring for fiskeriet i Østersøen?MiljøministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1039 Hvad er ministerens holdning til, at politiet rundt i landet ikke har tid til dagligdags kriminalitet på grund af beredskabet i kølvandet på terrorang... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1036 Hvis ministeren er enig med Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, i, at regeringens politik ikke har medført, at en flygtningefamilie ... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1038 Hvor langt er ministeren kommet med arbejdet for at sikre Bornholm den helt nødvendige reservekapacitet, således at Bornholm stadig væk kan besejles u... TransportministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1035 Er ministeren enig med Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, i, at »det passer ikke«, at regeringen har givet flygtningefamilier med t... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1032 Mener ministeren, at borgerne i Midtjylland må kunne forvente, at f.eks. en kørestolsbruger med knogleskørhed uden gang- og ståfunktion, som i decembe... Ministeren for sundhed og forebyggelseBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1034 Hvor lang tid mener ministeren, at det er rimeligt, at en borger skal vente, før patientombuddet vurderer, om de vil behandle en klage, og hvor lang s... Ministeren for sundhed og forebyggelseBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1037 Mener ministeren ikke, at det er helt urimeligt, at de stramme danske gødningsregler betyder, at der de seneste år har været et fald i proteinindholde... FødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1033Hvilke udfordringer ser ministeren for anvendelse af crowdfunding i Danmark?Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1031 Hvad er ministerens forklaring på, at punkt 37 i Vækstpakken, Analyse om mulighederne for crowdfunding, endnu ikke er offentliggjort på trods af den a... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1030 Mener ministeren, at reglerne om midlertidig beskyttelse, der blev vedtaget med lovforslag nr. L 72, har haft den ønskede effekt efter lovens ikrafttr... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1028 Mener ministeren, at det vidner om god service for borgerne, at hver tredje dansker, ifølge en måling af Wilke for Avisen.dk, ikke oplever, at digital... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1029 Er ministeren enig med Socialdemokraternes politiske ordfører, Maja Panduro, i, at regeringen »har strammet kravene til, hvornår man kan få asyl«, og ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2015 (2014-15)
S 1027 Finder ministeren det tilfredsstillende, at chokoladekæden Frellsen forventer at lukke flere butikker som direkte konsekvens af unfair konkurrence fra... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-04-2015 (2014-15)
S 1026Finder ministeren det rimeligt, at der endnu ikke er truffet en afgørelse om reklameafgiften?SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-04-2015 (2014-15)
S 1024 Vil ministeren tage initiativ til, at behandlingen af klagesager om børnebidrag fremskyndes, således at forældre, som i forvejen er i en svær situatio... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdBesvaret§ 20 spørgsmål09-04-2015 (2014-15)
S 1025 Vil ministeren tage initiativ til, at klagesager omhandlende tilskud fra landdistriktsprogrammet 2007-2013 færdiggøres, således at relevante projekter... Ministeren for by, bolig og landdistrikterBesvaret§ 20 spørgsmål09-04-2015 (2014-15)
S 1022Er statsministeren enig med udviklingsministeren i, at en udviklingsbistand på under 0,85 procent er umenneskelig?StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-04-2015 (2014-15)
S 1023 Vil statsministeren i sin samtale med den tyske forbundskansler den 28. april 2015 rejse spørgsmålet om den, ifølge udviklingsministeren, umenneskelig... StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål09-04-2015 (2014-15)
S 1021Hvor langt mener ministeren, man med rimelighed kan forlange, at en køreskoleelev skal transportere sig for at gå til teoriprøve?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1020Mener ministeren, at 21 lokaliteter til teoriprøve til kørekort er nok til at dække behovet for køreskoleeleverne?JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1019 Mener ministeren, at det vil være vigtigt at inddrage kørelærerne og/eller deres foreninger for at opnå de rette løsninger i forbindelse med den fremt... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1018 Er det ministerens holdning, at de lokale politikredse skal inddrage kørelærerne og/eller deres foreninger i forbindelse med den fremtidige placering ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1017Vil ministeren sikre en uafhængig analyse af de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af en mulig handelsaftale mellem EU og USA (TTIP)?Handels- og udviklingsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1014 Vil ministeren gøre noget for at sikre, at Folketinget fremover bliver oplyst om, hvor mange bøder SKAT udskriver i forbindelse med myndighedens besøg... SkatteministerenBesvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1016 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at øge optaget på landets fysioterapiuddannelser i en situation, hvor der er udsigt til stigende ledighed ... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1015 Er ministeren enig med Region Hovedstaden, der på Sundhed.dk under fanebladet »Find behandler« henviser til en læge, der har fået frataget sin autoris... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål08-04-2015 (2014-15)
S 1011 Vil ministeren angive præcist, hvad det er, ministeren angriber Venstre og Dansk Folkeparti for i den biografreklame, der i denne tid rammer sagesløse... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-04-2015 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500