Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 1143 Mener ministeren, at det er god og rimelig regeringsførelse, at ministeren endnu ikke har svaret på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 187 og 190 (alm. del... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1141 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at Slagelse Kommune ikke får den fulde støtte fra Landsbyggefonden til deres helhedsplan, der ellers har ... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1142 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for integrationen, at mere end hver fjerde beboer i den almene boligsektor er indvandrer eller efterkommer... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1140 Mener ministeren, at det er fornuftigt, at anlægget af en bro over rute 23 ved Knabstrupvej er projekteret i tredje etape af Kalundborgmotorvejen, når... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1139 Mener ministeren fortsat, at det er ensbetydende med besparelser på velfærden, hvis ikke pensionsalderen hæves, som det fremgår af ministerens udtalel... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1138 Vil ministeren i lighed med Tyskland, Frankrig og Belgien være med til at indføre bøder for chauffører, der afholder deres ugentlige 45 timers hvil i ... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1137 Hvilke muligheder ser ministeren i at tænde de kollektive elektroniske trafiktavler, der er blevet slukket af Vejdirektoratet, som følge af at direkto... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1136 Har ministeren planlagt at tage initiativ til en national handlingsplan på transportområdet, der kan skabe en sammenhængende og langsigtet trafikpolit... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1135Er ministeren enig i, at diverse integrationsprojekter gennem årene har slået fejl?Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1133Hvad mener ministeren om ventetiderne for videoafhøring af børn?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1134Er ministeren enig i, at det muslimske tørklæde har politiske og sociale negative konsekvenser for samfundet?Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1132Hvornår regner regeringen med at afskaffe blasfemiparagraffen?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1131 Hvilke konkrete initiativer har ministeren undervejs for at forbedre arbejdsvilkårene og sikkerheden for de ansatte i landets fængsler, herunder konkr... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1130 Hvad er ministerens reaktion på, at Adnan Bülent Baloglu, der er religiøs rådgiver for den tyrkiske ambassade, helt åbenlyst i Kristeligt Dagblad den ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål28-04-2017 (2016-17)
S 1129Hvad mener ministeren om de mange tricktyverier, som især ældre medborgere udsættes for?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-04-2017 (2016-17)
S 1128 Hvordan vil ministeren sikre, at anmeldt kriminalitet i Østjylland rent faktisk efterforskes, og er ministeren enig i, at det svækker borgernes tillid... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-04-2017 (2016-17)
S 1127 Mener ministeren, at der kan være behov for nye sanktioner over for flygtninge og indvandrere, der ikke lever op til kravene, når de er i praktik elle... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-04-2017 (2016-17)
S 1126 Hvordan vil ministeren sikre, at kommunerne bruger de rette sanktioner mod flygtninge og indvandrere, der ikke følger de krav, der bliver stillet til ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-04-2017 (2016-17)
S 1125 Er ministeren opmærksom på, at afgiftsstrukturerne på henholdsvis nye flasker og genbrug af flasker ifølge en række aktører i dag gør det urentabelt a... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-04-2017 (2016-17)
S 1114 Hvad er ministerens holdning til den aflønningsmodel, der bruges til plejefamilier, og de problemer, der kan opleves som en forhandlingssituation i fo... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1115Hvad er ministerens holdning til en ny aflønningsmodel til plejefamilier, og vil ministeren give et bud på en sådan model?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1116Vil ministeren overveje, om man kan give forældre lov til at få medtaget egen psykologs vurdering i egen sagsbehandling i kommunen?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1117 Hvad er ministerens holdning til de test, kommunens psykologer anvender i dag for at måle forældreevne, Forældreevnetest, og mener ministeren, at der ... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1118 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en Forældreevnetest aldrig kan blive forældet, og mener ministeren ikke, at der bør være plads til udvikling ... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1119Vil ministeren overveje, om ikke der skal indføres en forældelsesfrist på Forældreevnetest?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1120Hvad er ministerens holdning til et loft over, hvor mange børn der maximalt må være i en plejefamilie, uanset om de er søskende eller ej?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1121Hvad mener ministeren om, at nogle plejefamilier gør forskel på egne børn og på plejebørn?Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1124 Hvad er ministerens holdning til, at en gruppe unge fra Stevns og Faxe er blevet afvist optagelse på det tættest beliggende gymnasium med den begrunde... UndervisningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1123Har regeringen planer om at ændre AVT-programmet og eventuelt flytte det fra de to nuværende CI-centre på Gentofte Hospital og Aarhus Hospital?SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1122 Hvornår agter regeringen at udrulle sine planer om en udvidelse af AVT-programmet fra 1 til 3 år, så man ikke risikerer, at der er patienter, der fald... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1113 Hvilke kommentarer har ministeren til, at en studerende i Politiken fortalte, at hun er blevet forhindret i at læse kandidatuddannelsen i tysk grundet... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1112 Hvad tænker ministeren, om det forslag ABF har fremsat om at begrænse andelsboligforeningers mulighed for at optage afdragsfrie lån til f.eks. 50 pct.... ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål25-04-2017 (2016-17)
S 1111 Hvad mener ministeren om den foreslåede løsning til udvidelse af prøvestationen ved Høvsøre, som er foreslået af Anders Bune i MOF, alm. del bilag 389... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1109 Har ministeren i lyset af sidste uges fangeflugt på Færøerne til hensigt at iværksætte en undersøgelse, som under inddragelse af relevante myndigheder... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1108 Vil ministeren arbejde for, at der i forbindelse med forhandlingerne om den kommende finanslov afsættes penge til at forbedre forholdene for indsatte ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1107 Vil ministeren arbejde for, at der i forbindelse med forhandlingerne om den kommende finanslov afsættes penge til at projektere og bygge et fængsel på... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1106 Er ministeren enig i, at Mjørkadalur ikke er egnet til de formål, som det bliver brugt til, således som en erfaren repræsentant for de ansatte på sted... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1105 Er det ministerens opfattelse, at de fysiske rammer og tilbuddene til arrestanter og fanger i Mjørkadalur er tilfredsstillende og fuldt ud på højde me... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1110 Agter ministeren på et udvalgsmøde at fremlægge den redegørelse, som ministeren, jf. Dagbladet BT, har bedt Danske Regioner om vedrørende den forsinke... SundhedsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-04-2017 (2016-17)
S 1104 Finder ministeren det acceptabelt, at unge kriminelle indvandrere nu er så sikre på sig selv, at de med kniv tør overfalde en hel skoleklasse med tre ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1103 Hvad agter ministeren at gøre for at styrke sikkerheden for passagererne i S-togene i hovedstadsområdet og på udsatte perroner i området, set i lyset ... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1102 Er ministeren enig i, at borgere og virksomheders skattegæld er uholdbart stor, at der på en række områder er behov for styrket kontrol og andre polit... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1100Mener ministeren, at der er behov for at genoprette og styrke skattevæsenet, og vil ministeren øge bevillingerne hertil?FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1098 Er ministeren enig i, at der er et stort behov for at styrke og genoprette skattevæsenet for at mindske det årlige tab af skatteindtægter og øge tilli... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1101Mener ministeren, at SKAT bør tildeles flere ressourcer, hvis businesscases viser, at medarbejdere kan tjene deres egen løn ind flere gange?FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1099 Mener ministeren, at det var en klog politisk beslutning i forbindelse med indførelsen af EFI at nedlægge tusindvis af stillinger i SKAT uden i tilstr... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1096 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, hvis transportvirksomheder får lov til at oprette hvilepladser til udenlandske chauffører i industrikvart... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1097Vil ministeren tage initiativ til, at der opføres flere skæve boliger til at imødekomme behovet for boliger til det stigende antal hjemløse?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1094 Mener ministeren, at det er fordrende for samarbejdet med Folketinget, når ministeren bruger fejlagtige oplysninger som argument for ikke at implement... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1095Hvorfor vil ministeren forringe bygningsreglementet og fratage handicappede og gangbesværede nem adgang til nye huse?Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1093 Hvordan forklarer ministeren at politiet udsteder bøder til busser, der kører mere end 80 km/t på landets motorveje, selv om disse busser er godkendt ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1092 Mener ministeren, at politiets it-system, Polsas, fungerer hensigtsmæssigt, og har ministeren aktuelle planer om at igangsætte nye it-initiativer for ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1091 Vil ministeren arbejde for, at Danmark i lighed med Norge udfærdiger en gennemarbejdet sikringshåndbog, der kan tjene som inspiration til sikring af b... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1089 Hvad er ministerens holdning til, at der efter Folketingets Ombudsmands vurdering ikke foreligger bindende regler på privatskoleområdet om efterlevels... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1090 Vil udenrigsministeren uddybe sin holdning til antallet af værnepligtige samt oplyse, om det er udenrigsministeren, forsvarsministeren eller en helt t... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1087Mener ministeren, at regeringen understøtter anbefalingerne fra regeringens vækstteam for Det Blå Danmark?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1086Hvad mener ministeren om anbefalingerne fra regeringens vækstteam for Det Blå Danmark?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1084 Kan ministeren forklare, hvorfor det er regeringens ambition at have den laveste udviklingsbistand i mere end 30 år, som omtalt i Altinget den 19. apr... Ministeren for udviklingssamarbejdeBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1088 vil udenrigsministeren oplyse, hvorledes man hidtil har kommunikeret åbent om processen, og hvorledes man fremadrettet agter at kommunikere åbent om p... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1085 Hvad er ministeren holdning til, at unge i STU-tilbud, som har været på uddannelseshjælp i mindre end et år, bliver trukket i ydelse, når de tager på ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-04-2017 (2016-17)
S 1083 Vil udenrigsministeren, idet udenrigsministeren ikke svarer på første del af spørgsmål 143 (URU alm. del), mens udenrigsministeren til spørgsmål nr. S... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1082 Finder ministeren det rimeligt, at funktionsnedsatte studerende bliver bremset i at gennemføre deres universitetsuddannelser, idet universiteterne gru... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1081 Vurderer ministeren, at målene i aktstykke nr. 117 fra 1980 samt Naturstyrelsens landbrugspolitik er i overensstemmelse med senere internationale måls... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1080 Kunne man forestille sig, at man ændrede det, som følger af det 36 år gamle aktstykke nr. 117, så Naturstyrelsen blev pålagt først og fremmest: 1) at ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1079 Mener ministeren, at hensynene i aktstykke nr. 117 af 11. januar 1980 og Naturstyrelsens nuværende landbrugspolitik giver mest mulig biodiversitet på ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1078 Mener ministeren fortsat, at skoledagen med flere timer, bevægelse og åben skole er en trussel mod det frivillige foreningsliv, selv om medlemstallene... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1077 Når der i forbindelse med debatten om L 153 i flere omgange er blevet refereret til et hypotetisk scenarie, nemlig at en 10-årig pige søger asyl i Da... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1076 Vil ministeren forholde sig til meningen med og rimeligheden af, at erstatningsskoven for et ryddet skovområde i Sorø skal placeres i Sønderjylland, o... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål20-04-2017 (2016-17)
S 1075 Hvornår kommer sundhedsminister Ellen Trane Nørbys bebudede ændringer af bl.a. sundhedsbekendtgørelsen, så man kan få faste og ordnede aflønningsforho... SundhedsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1074 Vil regeringen være repræsenteret ved »2017 Preparatory Committee for the 2020 Nuclear Non-Proliferation Treaty Review Conference« (om ikke-sprednings... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1073 Har ministeren til hensigt at indføre et retskrav på automatisk statsborgerskab i lighed med indfødsretslovens § 2 A, stk. 1, for børn, der adopteres ... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1072 Synes ministeren, at det er passende omgang med skatteborgernes penge, at kommunerne bruger 4,4 mia. kr. på leverandører med ejerskab i »verdens værst... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1071 Agter udenrigsministeren i lyset af den tyrkiske folkeafstemning om ændring af Tyrkiets forfatning den 16. april 2017 at meddele i Rådet, at Danmark i... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1070 Hvordan har udenrigsministeren det med, at den tyrkiske chargé d’affaires, Bora Kerimoglu, efter alt at dømme ifølge pressen har løjet over for minist... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1069 Vil ministeren kommentere artiklen på TV2.dk af 17. april 2017 »Børnelæge advarer: Vi gør børn syge med stress« og forholde sig til, at børnelægen men... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1068 Vil ministeren kommentere artiklen på TV2.dk af 17. april 2017 »Børnelæge advarer: Vi gør børn syge med stress«, hvor en børnelæge udtaler, at folkesk... UndervisningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål19-04-2017 (2016-17)
S 1067 Hvilke initiativer har ministeren i sinde at gennemføre for at nedbringe ventetiden på køreprøver, eftersom ministeren har bedt Rigspolitiet om at kom... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-04-2017 (2016-17)
S 1066 Mener ministeren, at det nuværende bookingsystem til køreprøver, hvor kørelærerne efter sigende har 15-30 sekunder til at booke køreprøver to gange om... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål18-04-2017 (2016-17)
S 1065 Synes ministeren, at det er passende for en public service-kanal som DR at reklamere dels for halalslagtet kød, dels for en specifik halalslagterforre... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-04-2017 (2016-17)
S 1064 Hvad agter ministeren at gøre for omgående at få standset de mange tilfælde af dyremishandling, som ifølge Kattens Værn finder sted i Vollsmose, hvor ... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-04-2017 (2016-17)
S 1063 Mener ministeren, at der er forlig om pensionsalderen (efterløns- og folkepensionsalderen), og dermed at den kadence, hvormed pensionsalderen (efterlø... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål12-04-2017 (2016-17)
S 1062 Er der reformtiltag, som ministeren på forhånd vil udelukke kan komme i spil, for at regeringen kan indfri sit ambitionsniveau om at øge den strukture... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1061 Når ministeren den 2. april 2016 udtalte til Jyllands-Posten, at »når jeg går rundt på Christiansborg, har jeg nogle gange på fornemmelsen, at det er ... Økonomi- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1060 Vil udenrigsministeren uddybe synspunktet om, at »Obama accepterede, at der blev brugt kemiske våben og skred ikke til handling«, som ministeren er ci... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1058 Mener ministeren på baggrund af etableringen af en diplomuddannelse i skat på professionshøjskolen Metropol, at tilsvarende uddannelser kan oprettes p... Uddannelses- og forskningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1059 Hvad agter regeringen at gøre ved det faktum, at Human Rights Watch og Amnesty International kan påvise, at der findes koncentrationslejre for homosek... UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1057 Hvordan ser ministeren på muligheden for, at den almene boligsektor får samme adgang som offentlige myndigheder til at benytte Digital Post – herunder... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1056Hvordan forholder udenrigsministeren sig til Italiens samarbejde med libyske stammeledere om at stoppe flygtningetilstrømningen til EU?UdenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1055Har ministeren indtryk af, at grænsekontrollen havde en negativ effekt på turismen i 2016?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-04-2017 (2016-17)
S 1054 Hvad mener regeringen med sætningen på side 39 i regeringsgrundlaget, hvor der under overskriften »Bedre fremkommelighed på den østjyske motorvej E45«... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2017 (2016-17)
S 1053 Vil ministeren overveje lovkrav om fingeraftryks- og irisscanner som startspærre i lastbiler og busser set i lyset af de tragiske hændelser med brug a... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2017 (2016-17)
S 1052 Hvilke initiativer mener ministeren helt konkret, at der skal styrkes i forskningen og vidensopsamlingen på ligestillingsområdet, når denne i Politike... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2017 (2016-17)
S 1051 Hvilke konkrete nye og yderligere udviklingsmuligheder har ministeren i tankerne i forhold til sammenlægningen af Kvinfo og Det Kongelige Bibliotek, j... KulturministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-04-2017 (2016-17)
S 1050 Synes ministeren, at det er tilfredsstillende, at Fødevarestyrelsen, som det fremgår af artiklen »Kun seks ud af 35 olivenolier er gode«, bragt på www... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)
S 1049 Er ministeren enig i, at det er fuldstændig uacceptabelt, at danske supermarkeder lyver over for deres forbrugere, når de sælger olivenolier under fal... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)
S 1048 Hvordan vil ministeren sikre, at færre voldtægtssager fremover trækker i langdrag, eftersom kun 29 pct. af voldtægtssagerne i 2016 bliver behandlet ti... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)
S 1047 Mener ministeren, at der efter TV 2’s afsløringer af brug af illegal og underbetalt arbejdskraft i varebilsbranchen, jf. bl.a. artiklen »Chauffør hyre... Transport-, bygnings- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)
S 1046 Gør det indtryk på ministeren, at beskæftigelse af illegale indvandrere er så udbredt et fænomen, som det fremgår af TV2-udsendelsen »Illegal i Danmar... Udlændinge- og integrationsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)
S 1045Mener ministeren, at regeringen understøtter anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)
S 1044Hvad mener ministeren om anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science?ErhvervsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål07-04-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500