Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
<

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SOU spørgsmål 28 MFU spm. om, hvad ministeren mener med sidste afsnits formulering "socialpædagogisk bistand, herunder socialpædagogisk ledsagelse, kan medtages under ... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 13 Spm. om, hvorfor Region Sjælland i budgettet for 2014 ifølge Danske Regioner ikke har afsat midler til hverken kultur eller uddannelse, til økonomi- o... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 12 Spm. om, hvor stor en andel af regionernes udgifter på social- og specialundervisningsområdet, der anvendes til administration, til økonomi- og indenr... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 11 Spm. om, ministeren vil redegøre for regionernes udgifter til at administrere koordination af ungdomsuddannelser og almene voksenuddannelser, til økon... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 10 Spm. om, hvor stor en del af de midler, som regionerne i dag anvender til formål inden for kultur og turisme, der anvendes til administration, til øko... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 9Spm. om, regionernes udgifter til Regional Udvikling, til økonomi- og indenrigsministerenØkonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 8 Spm. om ministeren vil beskrive, hvorfor Region Syddanmark har udskilt sin regionale udviklingsplan for 2012 - 2015 i fire adskilte dele - henholdsvis... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 7 Spm. om ministeren vil oversende en oversigt over de samlede statslige, regionale og kommunale udgifter til erhvervsudvikling, til erhvervs- og vækstm... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 6 Spm. om ministeren vil oplyse hvilke kommuner, der har indgået aftaler om forpligtende samarbejder på det erhvervspolitiske område, til erhvervs- og v... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 27Spm. om nogle sociale tilbud risikerer at skulle lukke på et uoplyst grundlag, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 26Spm. om indholdet i aftalen om socialtilsynet, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 25Spm. om der er nogle udfordringer med de sociale tilsyn, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 24Spm. om ministeren vil oversende sit svar vedr. socialtilsyn og rets-usikkerhed, til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
S 163 Er ministeren enig i, at det kan være stærkt uhensigtsmæssigt, at regeringen ikke giver et tydeligt svar på, om syriensfarere kan straffes for landsfo... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-10-2014 (2014-15)
S 162 Hvordan forholder ministeren sig til juraprofessor Jørn Vestergaards udtalelser om, at det er meget beskæmmende, at regeringen ikke har kunnet give et... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del §71 spørgsmål 4Spm. om status for anvendelsen af Open Dialog i psykiatrien i Finland, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 93Spm. om de personer, der på egen hånd vælger at deltage i krigen i Syrien, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KEB spørgsmål 4 Spm. om, hvor langt Danmark er fra at opfylde sine EU-forpligtelser på klima- og energiområdet med de nye 2030-mål, til klima-, energi- og bygningsmin... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KEB spørgsmål 3Spm. om, hvorvidt Danmark når sine EU-forpligtelser på klima- og energiområdet, til klima-, energi- og bygningsministerenKlima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
S 161 Er ministeren enig i, at forslaget om at afgiftsharmonisere på taxiområdet, jf. regeringens udkast til »Vækstplan 2014 – Danmark helt ud af krisen«, o... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KEB spørgsmål 2 MFU spm. om ministeren kommentar til artiklen ”FN-panel: Atomkraft og skifergas skal hjælpe med at redde klimaet”, til klima-, energi- og bygningsmini... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 35MFU spm. om, hvor mange frivillige det forventes at være nødvendigt at tilknytte i Viborg efter sammenlægning af Landsarkivet, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 34MFU spm. om, hvor mange arbejdspladser der flytter fra Aarhus til Viborg i forbindelse med flytning af Erhvervsarkivet , til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 33MFU spm. om Stadsarkivet vil kunne blive boende på adressen, efter Erhvervsarkivet er fraflyttet, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
S 160 Hvordan vurderer ministeren, at en ny afgift på 180 pct. på brugte taxier, og dermed en mindre jævnlig udskiftning af udslidte taxier til nye og mere ... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 32 MFU spm. om, hvorfor flytningen af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg af rigsarkivar Asbjørn Hellum i en pressemeddelelse fra Statens Arkiver begru... KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 31MFU spm. om det er muligt at lade de dele af Erhvervsarkivet, der omhandler Aarhus, blive overført til Aarhus Stadsarkiv, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU spørgsmål 30 MFU spm. om, hvor meget sammenlægningen af Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg og Erhvervsarkivet i Aarhus forventes at reducere omkostningerne til... KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 34 Spm. om at kommentere det materiale, Bæredygtigt Landbrug har forelagt for udvalget i forbindelse med foretræde den 30. september 2014, til miljøminis... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del KUU samrådsspørgsmål GSamrådsspm. om at redegøre for alle konsekvenser, der er forbundet med en flytning af Erhvervsarkivet fra Aarhus til Viborg, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del ULØ spørgsmål 28 Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/10-14 fra advokat Poul Hvilsted om Kaj Bank Olsens minkfarm og vindmøller, jf. ULØ alm. del – bilag 11, til m... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 92 Spm. om, hvor i persondataloven det er fastsat, at det som udgangspunkt er den dataansvarlige, der er ansvarlig for overholdelse af persondataloven, t... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 91Spm. om særlig kontrol med private virksomheder, der beskæftiger sig med kritisk infrastruktur, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 90 Spm. om, hvilke krav og regler angående datasikkerhed der er gældende for private virksomheder, der beskæftiger sig med kritisk infrastruktur, til jus... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 66 Spm. om, hvorvidt Venstres udlændingeudspil fra august 2014 ”Danmark – for dem der kan og vil” indeholder tiltag, der vil gøre det sværere at modtage ... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 33 Spm. om at oversende et statusnotat for arbejdet med at øge viden om allergiske reaktioner på duftstoffer og om udviklingen i politikker og planer for... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål USamrådsspm. om at redegøre for adgangen til de danske sundhedsregistre, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretSamrådsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 24 Spm., om ministeren vil oversende en komplet liste over de konkrete projekter, der enten udskydes eller ikke igangsættes i år og næste år som følge af... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
L 17 spørgsmål 2 Spm. om hvilke muligheder man fremover har for at kontrollere og gribe ind over for fødevarevirksomheder inden for de konkrete lovgivningsområder, he... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 89Spm. om en oversigt over de udgifter, som de seneste tre falske bombetrusler, har medført, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
L 17 spørgsmål 1Spm. om på hvilken måde fødevaresikkerheden vil blive varetaget fremover set i forhold til gældende lovgivning, til erhvervs- og vækstministerenErhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 88Spm. om kampagner for at sænke antallet af falske bombetrusler, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 23 Spm., om ministeren vil arbejde for, at FN’s nye udviklingsmål inddrager børnedødelighed som et prioriteret mål, og sætte nye ambitiøse mål om en halv... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 87Spm. om personer, der findes skyldige i at have fremsat falske bombetrusler, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
L 82 samrådsspørgsmål BSamrådsspm. om, hvad ministeren kan oplyse om medarbejderrepræsentation i bestyrelsen for Energinet Danmark, til økonomi- og erhvervsministerenØkonomi- og erhvervsministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål24-10-2014 (2004-05 (1. samling))
Alm.del REU spørgsmål 86Spm. om behov for at skærpe straffen for falske bombetrusler, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 63 Spm. om at redegøre for beregninger og forudsætninger bag oplægget fra den 8. maj 2014, "Regeringen vil forenkle reguleringen af taxierhvervet", tabel... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 62Spm. om, hvor meget provenuet vil falde under harmoniseringen af registreringsafgiften, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 61Spm. om, hvilke bilmærker og typer ministeren vurderer vil subsidiere det nuværende salg af tidligere taxi-vogne, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 22Spm., om kommentere til henvendelse fra foreningen af Kristne Kaldæere, Syrere og Assyrere i Danmark, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 21 Spm., om forholdene for de mange mennesker, som er fordrevet fra Mosul, Nineveh-sletten og Singar, og behovet for akut humanitær hjælp, til udenrigsmi... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 60 Spm. om der vil være samme efterspørgsel efter frikørte taxier som før indførelsen af de nye regler om afgiftsharmonisering af registreringsafgiften, ... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 59 Spm. om, hvilke konkrete byrder vognmænd ikke fremover belastes med, samt hvilke konsekvenser dette får for skattekontrolmuligheder med sort og privat... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 58 Spm. om citat "Det er usikkert, om meromkostningerne kan overvæltes, idet taximarkedet er et reguleret marked, hvor kommunerne fastsætter bl.a. maksim... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 57 Spm. om, hvilke arbejdsudbudselasticiteter, som regeringerne/finansministerierne anvender i Norge, Sverige, Tyskland, Finland, Frankrig, Holland og Be... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 20Spm., om Danmarks samarbejde med Andrew White, præst i St. George's kirke i Bagdad, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 19Spm., om ministeren har kendskab til ISIL træningslejre i Tyrkiet, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 18Spm., om ISIL’s udbredelse i vestlige lande, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 17Spm., om korridorerne fra Tyrkiet til Kobane og tilsvarende områder, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 38Spm. om klare delmål i forhold til antallet af danske studerende i udlandet frem til 2020, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 37Spm. om, hvor mange studerende der tager et uddannelsesophold i udlandet, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 36 Spm. om i hvilket omfang der arbejdes med effektmålinger og evidensbaseret dokumentation inden for hele ministeriets ressort, til uddannelses- og fors... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 31 Spm. om, i fortsættelse af samråd 21/10-14 at oplyse, hvor mange kroner kommunerne sammenlagt har tilbagebetalt til statskassen i 2011, 2012 og 2013 i... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 30 Spm. om, i fortsættelse af samråd 21/10-14 at bekræfte, at frie grundskoler ikke får koblingsprocent for skolernes udgifter til specialundervisningsti... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIV spørgsmål 35 Spm. om, hvor langt uddannelsesministeren er kommet i sine overvejelser om bl.a. at gøre det muligt for ansatte ved ESS og MAX4 i Skåne, at bo i Danma... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 29 Spm. om, i fortsættelse af samråd 21/10-14 at oplyse, hvilke overvejelser den forskellige praksis i kommunerne med hensyn til at sende penge med eleve... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 28 Spm. om, i fortsættelse af samråd 21/10-14, at redegøre for årsagerne til faldet i ansøgninger til tilskudspuljen til specialundervisning, til undervi... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del BUU spørgsmål 27 Spm. om, i fortsættelse af samråd 21/10-14, at oversende en oversigt over udvikling de seneste år over størrelsen af tilskudspuljen til specialundervi... UndervisningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 23 Spm. om ministeren vil oplyse lovligheden af, at der kommunalt oprettes transitrum, hvor udenlandske hjemløse tilbydes overnatning, til ministeren for... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 48 Spm. om beregningerne for at have anvendt et lavtlønsniveau i stedet for den anvendte teknik for beregning af lønnen, til økonomi- og indenrigsministe... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 47Spm. om ministeren vil oversende talepapir fra åbent samråd d. 23/10-2014 om gevinsten ved at tage et job, til økonomi- og indenrigsministerenØkonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 65 Spm. om, hvem de ti omtalte udlændinge på tålt ophold er, fra hvilket land de pågældende stammer fra, samt hvornår de er forsvundet eller meldt udeble... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 87 MFU spm. om, i hvilket omfang der arbejdes med effektmålinger og evidensbaseret dokumentation inden for hele ministeriets ressort med en angivelse af,... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 86 Spm. om, at i kampen mod ebola vil de amerikanske myndigheder overvåge og monitorere alle rejsende, der kommer ind i USA fra Guinea, Liberia og Sierra... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 85Spm. om kommentar til kritikken i artiklen ”Mere kritik af atomrapport”, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 84Spm. om, hvad der skal ske med de oplysninger, som nu ligger samlet i databasen, men på ulovlige vilkår, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 83 Spm. om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er blevet orienteret om den manglende lovlighed af DAMD tilbage i foråret 2013 og senest i august 2014... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 82 Spm. om regeringen har yderligere planer om at ændre i sundheds- og/eller dataloven, således at det bliver muligt at indsamle personlige helbredsoplys... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 81 Spm. om ministeren vil sikre danskerne et reelt informeret samtykke ift. deres personlige helbredsoplysninger inden for rammerne af den nuværende sund... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del URU spørgsmål 16 Spm., om der er projekter, programmer el.lign., som beskæres eller lukkes i år eller næste år som følge af den planlagte omlægning af udviklingsbistan... Handels- og udviklingsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 39Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet d. 23/10-14 om samrådsspørgsmål C-H vedrørende DSB, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 38Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet d. 23/10-14 om samrådsspørgsmål A og B vedrørende Broløbet Storebælt 2014, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 30 Spm. om ministeren vil spørge i EU, hvornår EU-Kommissionens svar på godkendelse af ordningen for husstandsmøller kan forventes, til klima-, energi- o... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 37 Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/10-14 fra Halfdan Schmidt m.fl. vedrørende etablering af en omfartsvej syd om Mariager, til transportminister... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del SOU spørgsmål 22 MFU spm. om hvilket omfang der arbejdes med effektmålinger og evidensbaseret dokumentation inden for hele ministeriets ressort, til ministeren for bør... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 9 § 28 spørgsmål 8Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt Banedanmark har undersøgt muligheden for at anskaffe 2-vejs-køretøjer, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 9 § 28 spørgsmål 7Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt Banedanmark har undersøgt muligheden for at overgå til batteridrevne troljer, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 9 § 28 spørgsmål 6Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt de renoverede troljer vil være udstyret med ATC eller ombordudstyr, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 9 § 28 spørgsmål 5Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt der vil blive monteret katalysatorer og partikelfiltre på de renoverede troljer, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 9 § 28 spørgsmål 4Spm. om ministeren vil redegøre for, hvorvidt arbejdsmiljøet på de renoverede troljer, lever op til EU’s krav, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Aktstk. 9 § 28 spørgsmål 3Spm. om ministeren vil be- eller afkræfte, hvorvidt flere af Banedanmarks ældste troljer står for at skulle udskiftes, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del ERU spørgsmål 29 Spm. om ministrene samlet vil kommentere artikelserien om ”Svindlernes slaraffenland” som bragt i Børsen den 21., 22. og 23. oktober 2014, til erhverv... Skatteministeren, Justitsministeren, Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 46Spm. om ministeren vil oplyse, om der er andre udgiftsområder, som har haft den samme udgiftsvækst som asylområdet, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 45 Spm. om ministeren vil redegøre for, hvor stor en andel af den offentlige forbrugsvækst i 2015, der skal anvendes til asylansøgere, til finansminister... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 5 MFU spm. om ministeren vil redegøre for, i hvilket omfang der arbejdes med effektmålinger og evidensbaseret dokumentation inden for hele ministeriets ... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del §71 spørgsmål 3Fortroligt spørgsmålMinisteren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
S 156 Skal statsministerens udtalelser til Berlingske Nyhedsbureau den 22. oktober 2014, om at regeringen ikke kan stramme udlændingereglerne yderligere, fo... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-10-2014 (2014-15)
S 154 Er ministeren enig med økonomi- og indenrigsministeren, der i DR1-programmet »Vi ses hos Clement« den 22. oktober 2014 udtalte, at »irakerne ville und... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del §71 spørgsmål 2 Spm. om, hvor mange af de 54 bæltefikseringer udført over for patienter med en psykisk tilstand affødt af en fysisk lidelse er udløst m.v., til minist... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 85 MFU spm. om, i hvilket omfang der arbejdes med effektmålinger og evidensbaseret dokumentation inden for hele ministeriets ressort, til justitsminister... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-10-2014 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500