Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
S 130 Mener ministeren, det er rimeligt at afskaffe frihed juleaften, nytårsdag og grundlovsdag for medarbejderne i Social- og Indenrigsministeriet, således... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 129Er ministeren enig i regeringens egen kystanalyse, og hvad mener ministeren, at der bør gøres for at understøtte kommunale kystsikringsprojekter?Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 128 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at blot én klage fra en husejer kan stoppe et kystsikringsprojekt, der involverer flere kommuner og et ha... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 127 På baggrund af udenrigsministerens udtalelse til Politiken den 6. oktober 2016 om, at det ikke juridisk er muligt at finde grundlaget for at være helt... UdenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 125 Hvordan vil ministeren sikre borgernes tryghed i forhold til nærpolitiindsatsen, således at den bliver bevaret i havnebyer som Hirtshals og især Skage... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 126Hvornår mener ministeren, at kontanthjælpsmodtagere i Danmark burde have forstået, at de skulle have kigget sig om efter en billigere bolig?Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 123 Er ministeren enig i, at det er den rigtige beslutning at lukke nærpolitistationerne i Skagen, Hirtshals og Støvring, fordi Nordjyllands Politi får fæ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 124 Mener ministeren, at det er ligetil for kontanthjælpsmodtagere at finde en bolig med en husleje på maksimalt 7.000 kr. om måneden, i den kommune, som ... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål21-10-2016 (2016-17)
S 122 Hvilke overvejelser har ministeren vedr. indførelse af en ny generation af stelnumre på danske cykler i elektronisk form eller med chip, så flere af d... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 121Finder ministeren det acceptabelt, at kun 0,9 pct. af alle anmeldte cykeltyverier ender med en sigtelse? JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 120 Anser ministeren det for at være i overensstemmelse med grundlæggende demokratiske principper, at en dansk administrativ myndighed har højere kompeten... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 119 Anser ministeren det for hensigtsmæssigt ikke at respektere flertallet i Lagtingets vedtagelse af, at folk af samme køn skal kunne giftes borgerligt p... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 118 Hvad påtænker ministeren at stille op med udviklingen i antallet af sigtelser mod kriminelle udlændinge, som gennem de sidste 7 år er mere end fordobl... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 117 Vil ministeren nedlægge Region Nordjylland, hvis vi ved udgangen af indeværende valgperiode står i en situation, hvor Region Nordjylland ligger dårlig... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 116 Mener ministeren, at hendes partifælle, Venstres spidskandidat i Region Nordjylland, Lone Sondrup, tager fejl, og i givet fald hvorfor, når Lone Sondr... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 115 Synes ministeren, det er tilfredsstillende, at den seneste dataversion om overbelægning på esundhed.dk stammer helt tilbage fra den 23. november 2015,... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 114 Hvornår forventer ministeren, at tilstanden er normaliseret på Christiania, som i resten af landet, så politiet kan patruljere som normalt, og forvent... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål20-10-2016 (2016-17)
S 113 Hvilke initiativer påtænker ministeren at tage over for unge helt ned til 7 år på baggrund af artiklen: »Ny rapport afslører: 7-årige færdes i krimine... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-10-2016 (2016-17)
S 112 Hvad er ministerens holdning til den debat, der har været i Region Syddanmark om receptfornyelse hos vagtlægen, der er omtalt på DagensMedicin.dk den ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-10-2016 (2016-17)
S 111 Hvad er ministerens holdning til, at veteraner får afslag på arbejdsskader for PTSD, fordi veteraner ikke opfylder en såkaldt »livsfare regel«, og er ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-10-2016 (2016-17)
S 110Hvad vil ministeren gøre for at nedbringe anbringelserne af psykisk sårbare unge på sikrede institutioner?Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-10-2016 (2016-17)
S 109 Hvad er ministerens holdning til, at psykisk sårbare ikkekriminelle unge i stigende omfang anbringes sammen med kriminelle unge på sikrede institution... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-10-2016 (2016-17)
S 108 Hvad er ministerens personlige holdning til bioetikkonventionens artikel 6, stk. 1, som beskytter personer, der mangler evnen til at give samtykke på ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-10-2016 (2016-17)
S 107 Mener ministeren, at regionerne med fordel kan spille en rolle i planlægningen og udførelsen af kystsikring for at sikre mere målrettet og effektiv ky... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål18-10-2016 (2016-17)
S 106 Inkluderede ministeren den af FN’s generalsekretær fremførte bekymring og kritik i dennes brev til statsministeren i sin egen og regeringens vurdering... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 105 Er statsministeren enig i, at det må anses for et udtryk for en ganske alvorlig bekymring, når FN’s generalsekretær har sendt statsministeren et brev ... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 104 Vil statsministeren – idet der i besvarelsen af spørgsmål nr. S 14 er henvist til besvarelsen af spørgsmål nr. S 10, som ikke besvarer spørgsmål nr. S... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 103 Vil statsministeren – i lyset af, at der i statsministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 11 henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. S 10, som er gi... StatsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 102Hvad agter ministeren at gøre for at sikre, at Region Hovedstaden lever op til sin forpligtigelse til at sørge for en akutlægebil på Bornholm?Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 98 Mener ministeren, at det er problematisk, hvis eksempelvis en tredjedel eller halvdelen af klimaeffekten ved biogasproduktion forsvinder som konsekven... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 99 Mener ministeren, at det er tilstrækkeligt med en frivillig måleordning på biogasanlæg, hvis det er korrekt, som Agrotech og Dansk Gasteknisk Center i... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 100 Hvad vil ministeren foretage sig i forbindelse med, at Danwatch den 15. oktober 2016 kunne afsløre, at Mærsk potentielt har overtrådt dansk og europæi... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 101 Vil ministeren i forlængelse af spørgsmål nr. S 17 forholde sig til, om det er rimeligt, at en familie kan risikere at blive splittet alene som følge ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål17-10-2016 (2016-17)
S 97 Mener ministeren, at det er Glostrup Kommunes »ret og pligt« at opfordre sine borgere, der kommer i økonomisk uføre som følge af kontanthjælpsloftet, ... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 96 Hvad er ministerens holdning til, at Glostrup Kommune angivelig opfordrer kontanthjælpsmodtagere, der rammer kontanthjælpsloftet, til at flytte til Lo... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 95 Deler ministeren de lokale politikeres bekymringer om salget af raffinaderiet og gasterminalen ved Fredericia Havn til det nystiftede Dansk Olieselska... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 94 Hvilke tanker gør ministeren sig om salget af raffinaderiet og gasterminalen ved Fredericia Havn til det nystiftede Dansk Olieselskab som beskrevet i ... Erhvervs- og vækstministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 93 Hvad håber ministeren at Public Service-udvalgets rapport indeholder af anbefalinger, hvilke emner vil ministeren prioritere højt, og vil ministeren s... KulturministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 92 I hvilket omfang vil ministeren sikre, at det kystnære fiskeri bliver styrket i forbindelse med reduktionerne af torskekvoterne i Østersøen i henhold ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 90Vil ministeren sikre, at ekstra politi fra den nationale taskforce flyttes til Næstved for at stoppe bandeopgøret i Næstved?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 89Hvad vil Justitsministeren gøre for at sikre trygheden i Næstved set i lyset af de mange banderelateret skyderier?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 91Hvad er ministerens politiske holdning til at skærpe strafferammen for overtrædelse af straffelovens § 264 d?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 88 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt at lukke de to stadigt eksisterende skattecentre i Holbæk og Korsør, når der fremadrettet skal ansættes 1.... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 87Hvilke tiltag har regeringen taget for, at den pædofil- og terrordømte boghandler, Said Mansour, bliver udvist til sit hjemland Marokko?JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 85 Hvad mente ministeren med opdateringen i Facebook i januar 2016, hvor ministeren skrev følgende: »Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkv... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 84 Mener ministeren, at det er forenelig med Danmarks syn på børn, at børn tilsyneladende efter internationale konventioner må acceptere, at barnet, her ... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 86 Hvad er ministerens holdning til, at DSB ofte kører med toge på Kystbanen, hvor dørene ikke virker og derfor er blokerede, og hvad vil ministeren gøre... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål14-10-2016 (2016-17)
S 83 Lige efter valget sidste år gav ministeren løfte om at lave en beregning på, hvad flygtninge- og udlændingeområdet koster samlet set, og spørgsmålet e... FinansministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-10-2016 (2016-17)
S 82 Finder ministeren, at der stilles tilstrækkelige krav til fængselsimamer i forbindelse med ansættelse, og at der er tilstrækkelige muligheder for at a... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-10-2016 (2016-17)
S 81 Hvad agter ministeren at gøre, i fald EU-Kommissionen ikke fremadrettet giver tilladelse til, at Danmark får indført grænsekontrol, og hvor længe agte... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-10-2016 (2016-17)
S 80 Hvordan vil ministeren sikre, at Danmark ikke skal gå tiggergang i EU-Kommissionen for at få lov til at forlænge grænsekontrollen, men at man i stedet... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål13-10-2016 (2016-17)
S 79 Mener ministeren, at Sundhedsstyrelsen informerer retvisende, når de i tarmscreeningsprogrammet oplyser, at man har 25 pct. formindsket risiko henset ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 78 Hvad er ministerens holdning til, at flertallet i Etisk Råd mener, at Sundhedsstyrelsen ligesom læger skal have et krav om at informere loyalt og retv... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 77 Hvad er ministerens holdning til, at flere kommuner benytter skibsrejser til Caribien som en form for terapi/afvænning, og finder ministeren, at det e... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 76 Vil ministeren arbejde for, at det åbnes mulighed for servicevejvisning ved motorvejsfrakørsel til store industrihavne som Korsør Havn, så trafikken l... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 75 Finder ministeren det rimeligt, at familier med handicappede børn pludselig fratages kompensation for tabt arbejdsfortjeneste uden saglig grund, som d... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 74 Hvordan forholder ministeren sig – i forlængelse af artiklen »Hjælp til forældre til handicappede fjernes uden grund« bragt på DR’s hjemmeside den 10.... Social- og indenrigsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 73 Hvorledes mener ministeren, at lukningen af SKAT's centre i Korsør og Holbæk understøtter regeringens plan »Bedre balance – statslige arbejdspladser t... SkatteministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 72 Mener ministeren, at det er udtryk for ansvarlig ministeropgavevaretagelse og politisk anstændighed, at han har valgt at ignorere forligskredsen omkri... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål12-10-2016 (2016-17)
S 71 Mener ministeren, at man som imam kan arbejde med radikaliserede indsatte i fængslerne, hvis man ikke vil tage afstand fra stening eller mener, homose... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål11-10-2016 (2016-17)
S 70 Hvorfor mener ministeren ikke, at det er nødvendigt at følge Rigsrevisionens anbefaling om en samlet evaluering af den 44 år gamle tilskudsordning, so... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-10-2016 (2016-17)
S 69 Har ministeren mulighed for dels at tilkendegive sin politiske prioritet af emnet om beskatning af vandselskaber, dels sin overvejelse om processen, d... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-10-2016 (2016-17)
S 68 Hvad er ministerens holdning til forskellen på trekvart år af det analysearbejde, som Skatteministeriet skulle have præsenteret forligskredsen for i s... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-10-2016 (2016-17)
S 67 Hvilken holdning har ministeren til, at der sandsynligvis er sket en forskelsbehandling af forbrugerne på grund af SKATs værdiansættelsesmetoder, som ... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål11-10-2016 (2016-17)
S 66 Vil ministeren arbejde for, at kommunerne får øgede beføjelser til at regulere bestanden af råger, herunder øgede muligheder til at fjerne reder og sk... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-10-2016 (2016-17)
S 65Hvorledes ser ministeren på, og hvad vil ministeren gøre ved det stigende problem med store rågekolonier i og omkring flere byer?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål10-10-2016 (2016-17)
S 64 Hvordan vil ministeren sikre, at de urimelige forhold, såsom vold, seksuelle overgreb og ildspåsættelser, der bliver rapporteret om på f.eks. Børnecen... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-10-2016 (2016-17)
S 63 Hvad agter ministeren at gøre for at undgå, at forhold, som vi kender fra f.eks. Børnecenter Tullebølle i Langeland Kommune med forskellige former for... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål10-10-2016 (2016-17)
S 62Vil ministeren oplyse, hvordan ministeren vil sikre, at urigtige oplysninger ikke er gældende i en persons patientjournal?Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 46 Hvad er ministerens holdning til, at kommunerne tillader, at udlændinge ikke ønsker at tage imod et uddannelsestilbud, mens de er på integrationsydels... Udlændinge-, integrations- og boligministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 61 Giver det anledning til overvejelser for ministeren, at Fyns Politis stabschef, økonomichefen og en projektkoordinator har søgt nye job, at chefpoliti... JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 60 Mener ministeren, at det er normal praksis i Finansministeriet, at man i beregninger af andre partiers politik laver direkte forkerte antagelser, som ... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 59Kan ministeren leve med den viden, der er kommet frem om Fyns politidirektør? JustitsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 58 Er ministeren af den opfattelse, at de beregninger, som blev gengivet i Politiken den 27. september 2016 som Finansministeriets vurdering af Socialdem... FinansministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 57 Vil statsministeren med udgangspunkt i, at statsministeren i forbindelse med åbningsdebatten den 6. oktober 2016 påstod, at merudgiften til Togfonden ... StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 56 Mener ministeren, at Australien, Storbritannien, Frankrig, Irland, Ungarn og Norge kompromitterer tobaksindustriens »kommercielle ytringsfrihed« ved a... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 55 Vil statsministeren forklare, hvorfor hans tweet afsendt natten mellem torsdag den 6. oktober og fredag den 7. oktober 2016 benytter et andet tal for ... StatsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 54 Mener ministeren, at det er foreneligt med regeringens kræftudspil at lade landbruget udlede mere nitrat og derved højne nitratindholdet i grundvandet... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 53 Mener ministeren, at der kan være særlige udfordringer i forhold til de 152 borgere og deres børn, der pr. 1. oktober 2016 får nedsat deres økonomiske... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 52Vil regeringen forlænge sin garanti om ingen ny brugerbetaling i sundhedsvæsenet, som lige nu kun løber til næste valg, ind i den næste valgperiode?Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 51 Mener ministeren, at GEUS har ret i, at den øgede mængde nitrat, som landbruget udleder i kraft af fødevare- og landbrugspakken, forøger risikoen for ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 50 Er ministeren enig med Landbrug & Fødevarer i, at fødevare- og landbrugspakken ikke vil føre til en øget udledning af kvælstof, og at der derfor ikke ... Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 49Mener ministeren, at det er vigtigt at beskytte drikkevandet mod stigende nitratindhold?Miljø- og fødevareministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 48 Hvad er ministerens holdning til, at Landsorganisationen af kvindekrisecentre (LOKK), der i mange år har fungeret som talerør for voldsramte kvinder o... Social- og indenrigsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 47 Hvad er baggrunden for, at regeringen ikke vil sikre realiseringen af projektet Maabjerg Energy Concept, der kan skabe op mod 1.000 arbejdspladser omk... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 45 Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at den færøske landsstyremand for finansanliggender først får udleveret fortrolige informationer fra Fina... Erhvervs- og vækstministerenBesvaret§ 20 spørgsmål07-10-2016 (2016-17)
S 44 Hvad er ministerens holdning til, at borgere ikke kan få slettet fejlagtige oplysninger i en sundhedsjournal, uanset hvor grov en fejl der er tale om,... Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 35 Hvad er ministerens holdning til, at en bygning fra Tórshavns Kommune 2 år efter, at Bygningsstyrelsen spurgte, om den kunne købes til politistation, ... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 43 Vil ministeren redegøre for sin begrundelse for, at opsigelse på grund af flytning for at undgå fysisk vold ikke længere er gyldig grund til at undgå ... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 42 Hvad er ministerens holdning til, at det som følge af det nye dagpengesystem angiveligt ikke længere er muligt som lønmodtager at opsige sit arbejde u... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 41 Mener ministeren, at det er rimeligt ud fra en vurdering om trafiksikkerhed, at hvis en person med udenlandsk kørekort består den kontrollerende kørep... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 40 Mener ministeren, at det er et problem, når forsikringsselskaber tolker loven om byggeskadeforsikring forskelligt i sager om de såkaldte MgO-plader, n... Transport- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 36 Vurderer ministeren, at den gældende lovgivning om ombytning af kørekort sikrer borgere fra visse ikke europæiske lande, herunder Syrien, som ikke i d... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 39 Mener ministeren, at det er rimeligt, at kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen vil medføre, at en lang række familier i Danmark kommer til at stå me... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 38 Mener ministeren, at regeringens kontanthjælpsloft giver alle borgere et retfærdigt minimumsbeløb til rådighed, der gør det muligt at opretholde en be... BeskæftigelsesministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 37 Mener ministeren, at den beskrivelse med udtrykket »en mur af høje vindmøller«, som ministeren har skrevet i et læserbrev i Dagbladet Ringkøbing Skjer... Energi-, forsynings- og klimaministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 34 Vurderer ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at borgere fra visse ikke europæiske lande, herunder Syrien, mangler en obligatorisk undervisningsdel ... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 33 Mener ministeren, at loven om en obligatorisk byggeskadeforsikring er dækkende, når den ikke inkluderer udviklingsskader såsom skader opstået ved brug... Transport- og bygningsministerenBesvaret§ 20 spørgsmål06-10-2016 (2016-17)
S 32Hvordan forestiller ministeren sig at løse problemet, så udsatte borgere altid får de tilskud, som de er berettiget til? Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-10-2016 (2016-17)
S 31Finder ministeren det acceptabelt, at apotekerne selv skal betale for de tab, som de har på henstandsordningen på medicinområdet? Sundheds- og ældreministerenBesvaret§ 20 spørgsmål05-10-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500