Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 361 Spm. om, at i kronikken ”Vindmøller er ikke farlige” i Jyllandsposten den 19. december 2014 fremhæver Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmøllefor... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 360 Spm. om, hvordan ministeren i relation til svar på SUU alm. del spørgsmål 212 vil sikre, at løsningen på sporbarhed reelt bliver økonomisk og administ... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 359 Spm. om, hvad status er på gennemførelse af tobaksvaredirektivet og herunder oplyse om tids- og aktivitetsplan for den fremtidige gennemførelse, til s... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 358 Spm. om, hvad regeringen agter at gøre for at sikre, at de kommende EU regler for sporing og sikkerhedsfeature udformes således, at de også imødekomme... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 357Spm. om, hvad en kremering koster for borgere i en kommune, og om man frit kan vælge krematorium, hvor prisen kan være en anden, til kirkeministerenKirkeministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 240 Spm. om kommentar til artiklen ”Forskere om trafikprognoser: Urealistisk med så mange biler i fremtiden” fra Ingeniøren den 12. december 2014, til tra... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 239Spm. om, hvad det vil koste at anlægge et direkte nord-sydgående spor på Hjørring Station, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 238Spm. om, hvilken gældsbyrde det antages, at Scandlines har i 2025 i forhold til en gæld på 6,5 mia. kr. ved udgangen af 2013, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 237Spm. om, hvilke forudsætninger BVU og Intraplan har for at have denne indsigt i Scandlines driftsomkostninger i 2025, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 236 Spm. om ministeren kan tilslutte sig BVU’s og Intraplans vurdering af, at grænsehandelstrafikken på Femern Bælt primært vil være landgangstrafik, til ... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 235Spm. om, hvilket resultat BVU og Intraplans simulering giver i et scenarie med halvtimesdrift fra Rødby og Puttgarden, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 234 Spm. om, hvorfor BVU og Intraplan i trafikprognosen for Femern Bælt alene opstiller færgescenarier med enten afgang hver time eller hver anden time, h... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 356 Spm. om, at nu hvor registreringerne fra DAMD-databasen overgår til Rigsarkivet, bedes ministeren redegøre for, hvordan det skal ske, og om den enkelt... KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 355 Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at der fremover ikke sker indsamling af data i databaser i sundhedsvæsenet, der ikke er godkendt til det formål... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
S 522 Agter ministeren at tage imod den opfordring, Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde, kommer med ved brev af 18. december 2014, hvor han argumenter fo... TransportministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 35 spørgsmål 109Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/12-14 fra Farsø Apotek, til ministeren for sundhed og forebyggelseMinisteren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 12 Spm. om at justere lovforslaget i forbindelse med udvalgsbehandlingen, så lovforslaget alene får virkning for nye projekter, til ministeren for by, bo... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 11 Spm. om at forslaget vil betyde lavere afkast af investeringer i byudviklingen til skade for nuværende og kommende pensionister, til ministeren for by... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 10 Spm. om at forslaget indebærer ikke, at det bliver muligt via lokalplanen at tvinge en grundejer til at sælge den del af grunden, der udlægges til alm... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 354 MFU spm. om ministeren er enig i Sundhedsstyrelsens vurdering af alfa-liponsyre, som ifølge styrelsen "er en fødevare til særlig ernæring af den funkt... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 9 Spm. om, hvis parterne ikke kan blive enige om prisen, og hvilken indvirkning vil dette have for den øvrige anvendelse af ejendommen, til ministeren f... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 8 Spm. om forslaget vil indebære, at en ejendomsejer nu ved ændret anvendelse "tvinges" til at sælge til en meget lille kreds af købere, der er underlag... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 7 Spm. om en ejendomsejer/grundejer via en ændring af planlovgivningen reelt kan blive tvunget til at sælge sin ejendom eller del heraf til almene bolig... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 6 Spm. om det også vil være muligt for kommunalbestyrelsen at ændre planlægningen for et allerede lokalplanlagt erhvervsområde til et boligområde med al... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 353 Spm. om oversendelse af ministerens svar på henvendelsen af 29. oktober 2014 fra Tonny Pomiklo, jf. SUU alm. del – bilag 72, til ministeren for sundhe... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 5 Spm. om, hvor mange lokalplanlagte erhvervsområder eller områder udlagt til offentligt formål forventer regeringen vil blive omdannet til boligområde ... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 4Spm. om, hvilke typer almene boliger regeringen forventer, at forsøgsordningen vil udvirke, til ministeren for by, bolig og landdistrikterMinisteren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 3 Spm. om at hvis kommunalbestyrelsen på tidspunktet for realiseringen af lokalplanen mod forventning ikke ønsker eller ikke kan give tilsagn til den al... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 2 Spm. om at det bliver muligt via lokalplanen at tvinge en grundejer til at sælge den del af grunden, der udlægges til almene boliger, til ministeren f... Ministeren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
KOM (2012) 0788 spørgsmål 20 Spm. om hvorvidt ministeren kan bekræfte, at regeringen forud for Kommissionens stævning af Danmark den 13. oktober 2014 ikke har bestridt eller argum... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2012)
Alm.del EUU spørgsmål 39 Spm. om hvorvidt regeringen principielt bør indhente mandat fra Europaudvalget på forslag, hvor et direktiv ændres til en forordning, til udenrigsmini... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Rådsmøde: Rådsmøde 3352 - transport, tele og energi spørgsmål 2Spm. om uddybende redegørelse for besvarelsen af spørgsmål 1 - Rådsmøde nr. 3352, til transportministeren, kopi til udenrigsministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014)
Alm.del SAU spørgsmål 327Spm. om ministeren vil skønne over de provenumæssige konsekvenser af at afskaffe fradraget for pensionsindbetalinger, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 326Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 348, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 184Spm. om at fremsende referencerne til de forskningsresultater, som Varde kommune nævner i et svar til Natur- og Miljøklagenævnet, miljøministeren MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 325Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 349, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 324 Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af SAU (2008-09) alm. del – spørgsmål 56, men hvor det forhøjede personfradrag aftrappes i hen... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 323 Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 469, dog således, at ministeren ud over en s... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 322 Spm. om hvad provenuet ville være, hvis de 10 pct. med de højeste indkomster ikke havde fået de skattelettelser, som Forårspakke 2.0 og Skattereformen... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 52Spm. om og i givet fald hvordan ministeren vil imødegå kritikken fra DLF, til finansministeren og beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministeren, FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 51 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke tidligere har været et regeringsindgreb, der satte samtlige lokalaftaler ud af kraft og fulgte det op med... Beskæftigelsesministeren, FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 321 Spm. om ministeren vil skønne over provenueffekten af at forhøje boafgiften, så arv over 750.000 kr. beskattes med 30 pct. Ministeren bedes angive pro... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 320Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 470, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 50 Spm. om ministeren kan bekræfte, at der ikke tidligere har været et regeringsindgreb, der forringede lønmodtagernes arbejdstidsregler, til finansminis... Beskæftigelsesministeren, FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 319Spm. om ministeren vil fremsende en opdateret beregning af sit svar på SAU (2013-14) alm. del – spørgsmål 468, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 49 Spm. om, der i Danmark ikke har været regeringsindgreb i en overenskomst, der har tilgodeset den ene parts synspunkter, som tilfældet var med indgrebe... Beskæftigelsesministeren, FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 318Spm. om provenueffekten af at indføre skærpet beskatning af fonde, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 317 Spm. om, hvor meget indtægterne fra selskabsskat på finansloven for 2015 ville være større, hvis selskabsskatteprocenten havde været den samme som i 2... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 48 Spm. om, hvori regeringen begrunder opfattelsen af, at indgrebet i lærerkonflikten var et ”afbalanceret indgreb, der tilfredsstillede begge parter”, t... Beskæftigelsesministeren, FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 316Spm. om ministeren vil oplyse skatteudgiften til rentefradraget i perioden 2000-2014, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 315 Spm. om ministeren vil skønne over provenueffekten, hvis rentefradraget afskaffes på nyudstedte lån fra 2015. Ministeren bedes i sit svar oplyse prove... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 315 Spm. om ministeren vil skønne over provenueffekten, hvis rentefradraget afskaffes på nyudstedte lån fra 2015. Ministeren bedes i sit svar oplyse prove... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KOU spørgsmål 47 Spm. om ministeren, forud for besvarelsen af samrådsspørgsmål B, kan bekræfte, at DLF´s faktuelle fremstilling af forløbet er korrekt, til finansminis... Beskæftigelsesministeren, FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del BEU spørgsmål 89 Spm. om en skønsmæssig vurdering af, hvad det vil koste på årsbasis at udbetale en særlig pension til nedslidte, sådan som det socialdemokratiske folk... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 268Spm. om det antyder, at der er problemer i Eritrea, når man ikke tør stå åbent frem, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del UUI spørgsmål 267Spm. om, i hvilket omfang Justitsministeriet har haft kontakt med Udlændingestyrelsen i forbindelse med Eritrea sagen, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del MIU spørgsmål 183 Spm. om, hvem der for Sundhedsstyrelse har udarbejdet en rapport om sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter i 2011, hvor lang tid der er ... MiljøministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 352 Spm. om ministeren vil tage initiativ til at se på reglerne for at finde en enklere løsning for patienter, der får tilkendt erstatning efter operation... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SUU spørgsmål 351 Spm. om ministeren vil tage initiativ til at se på reglerne for at finde en enklere løsning for patienter, der får tilkendt erstatning efter operation... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del KEB spørgsmål 42MFU spm. om at sende en kopi af den henvendelse, der ledte til møde, den 30. april 2014 om PSO-afgiften, til klima-, energi- og bygningsministerenKlima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 233 Spm. om oversendelse af passagertællinger for stationerne på strækningen København-Kalundborg, herunder for hhv. Lejre og Hvalsø stationer, til transp... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 60 Spm. om ministeren kan bekræfte, at forsvaret kun vil offentliggøre oplysninger om civile tab, hvis de vurderes at være sket i strid med rules of enga... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 59Spm. om forsvaret vil offentliggøre oplysninger om utilsigtede følgeskader, også hvis de sker under lovlige angreb, til forsvarsministerenForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 58 Spm. om det vil være muligt for pårørende til civile dræbte som følge af de danske bombardementer i Irak at få afprøvet ved en domstol, om disse bomba... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 57 Spm. om, hvilke muligheder irakiske pårørende til civile ofre fra koalitionens bombardementer har for at finde ud af, om angrebet var udført af Danmar... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 56 Spm. om, hvilken sikkerhed regeringen har for, at det vil blive grundigt undersøgt, om der har været civile tab i forbindelse med de danske bombardeme... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 55 Spm. om om der foreligger aftaler mellem den danske og irakiske regering om sikring af kompensation til pårørende til civile dræbte som følge af de da... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 54 Spm. om en redegørelse for omfanget af trusler eller attentater på danske piloter, som følge af deres deltagelse i militære aktioner, til forsvarsmini... ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FOU spørgsmål 53Spm. om ministeren kan udelukke, at danske fly har deltaget i disse bombardementer, som formodes at have medført civile tab, til forsvarsministerenForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 232Spm. om ministerens kommentar til artiklen "Efterlyses: flere togafgange" i Dagbladet, Roskilde, lørdag den 13.december 2014, til transportministerenTransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 231 Spm. om, i det tilfælde at der faktisk finder en overkompensation sted til godstransporten til/fra Bornholm, bedes ministeren redegøre for muligheden ... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 230 Spm. om der i forbindelse med udmøntningen af vækstpakkens delaftale 108 for Bornholm, til nedsættelse af færgetaksterne på godstransporten til/fra Bo... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del TRU spørgsmål 229 Spm. om der i forbindelse med vækstpakkens delaftale 108 er foretaget beregninger, der viser det faktiske behov for nedsættelse af godstaksterne (i kr... TransportministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del EUU samrådsspørgsmål F Samrådsspm. om redegørelse for hvad ministeren har gjort for at skabe overensstemmelse mellem dansk lovgivning vedr. udbetalingen af børnecheck til ud... SkatteministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 171Spm. om ministeren vil opdatere svaret på spørgsmål 110 vedr. satsregulering og satspulje, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 170 Spm. om ministeren vil oplyse, hvordan udviklingen har været med hensyn til brugerbetaling for offentlige ydelser fra og med 2002, til finansministere... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 169Spm. om ministeren vil skønne over bidraget fra reformer og finanslove gennemført under denne regering, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 168Spm. om ministeren vil skønne over Gini-effekten af aftaler om finansloven for 2013, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 167Spm. om ministeren vil skønne over Gini-effekten af aftaler om finansloven for 2013, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 166Spm. om ministeren vil skønne over den isolerede Gini-effekt af de reducerede ydelser til sygedagpenge, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 165Spm. om ministeren vil skønne over Gini-effekten af Forlig om reform af sygedagpengesystemet af 18. december 2013, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 164 Spm. om ministeren vil opdatere svaret på spørgsmål 103, således at tallene i tabel 1 inkluderer pædagogisk ledelsespersonale, til ministeren for børn... Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholdIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 163Spm. om hvad realvæksten i det offentlige forbrug frem mod 2020 er i Det Konservative Folkepartis 2020-plan, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
L 89 spørgsmål 1Spm. om kommentar til henvendelse af 19/12-14 fra Ejendomsforeningen Danmark, til ministeren for by, bolig og landdistrikterMinisteren for by, bolig og landdistrikterIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
S 521 Mener ministeren, at den canadiske undersøgelse, »Wind Turbine Noise and Health Study«, er et videnskabeligt bevis for, at der ikke vil forekomme påvi... Ministeren for sundhed og forebyggelseIkke besvaret§ 20 spørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 162 Spm. om ministeren vil sende en oversigt over de samlede udgifter til offentlig forsørgelse af 16-64-årige ekskl. SU i 2014 og 2015, til finansministe... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del FIU spørgsmål 161 MFU spm. om ministeren vil redegøre for ambitionerne om at 3 mio. danskere i arbejde og hvornår det ønskes indfriet, til økonomi- og indenrigsminister... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål22-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 314 MFU spm. om ministeren er enig i, at uenighed mellem to EU-lande om, hvilket land der har retten til momsen af en handel, bør afklares mellem myndighe... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 313 MFU spm. om Skatteministeriet og/eller Kammeradvokaten vil yde bistand til de danske campingforhandlere om afklaring med de tyske skattemyndigheder om... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 312 MFU spm. om ministeren vil være indstillet på at give henstand med betaling af momsen, indtil der er en afklaring om tilbagebetaling af den allerede b... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 311 MFU spm. om Danmark kan opkræve moms af en handel, som et andet EU-lands skattemyndigheder allerede har opkrævet moms af tidligere, til skatteminister... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 310 Spm. om, hvor meget betaler henholdsvis en typisk funktionærfamilie og en LO-familie, der bor i et gennemsnitligt parcelhus, årligt i samlede boligska... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 309 Spm. om, hvor meget betaler henholdsvis en funktionærfamilie og en LO-familie, som har en typisk familiebil, i samlede afgifter relateret til bilkørse... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
S 520Er ministeren enig med de uafhængige olieproducenter i den britiske del af Nordsøen i, at der er tale om »en kæmpe krise«?Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 308 Spm. om, hvor meget betaler henholdsvis en funktionærfamilie og en LO-familie i punktafgifter af fødevarer (minus tobaksafgifter) i 2015, til skattemi... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 307Spm. om, hvor meget betaler henholdsvis en funktionærfamilie og en LO-familie i indkomstskatter i 2015, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
S 519 Forventer ministeren, at de lave oliepriser vil føre til fyringer og aflyste projekter i den danske del af Nordsøen, og hvilke felter og projekter for... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del SAU spørgsmål 306 Spm. om, hvor meget ekstra en funktionærfamilie og en LO-familie skal betale i skat, når den planlagte bundskattestigning på 0,25 procentpoint er tråd... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)
S 518 Tror ministeren på baggrund af den i begrundelsen nævnte artikel fortsat, at der kommer 28,5 mia. kr. i regeringens Togfond, når nu oliebranchen selv ... Klima-, energi- og bygningsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål19-12-2014 (2014-15)
Alm.del REU spørgsmål 295 Spm. om, hvilke konsekvenser det vil have, hvis det i Danmark kortlægges, at der finder tilsvarende spionage sted som beskrevet i Ritzaus artikel "Ude... JustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål19-12-2014 (2014-15)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500