Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 1031Spm. om, hvor store omkostninger der i dag er forbundet med psykiatrisk behandling og hjælp af flygtningebørn, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål CN Samrådsspm. om ministeren mener, at det vil være til skade for integrationen, hvis der ikke tages tilstrækkelig hånd om flygtningebørns traumer og psy... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål CM Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen har iværksat for at sikre, at traumatiserede flygtninge bliver integreret ordentligt i det danske samfun... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål CL Samrådsspm. om, hvordan regeringen sikrer, at psykisk syge asylansøgere ikke begår skade på sig selv eller andre i Danmark, mens de afventer behandlin... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål CK Samrådsspm. om, hvilke initiativer regeringen har iværksat for at sikre, at asylansøgere og flygtninge med psykiske problemer og traume efter oplevels... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål CJ Samrådsspm. om, hvordan regeringen vil sikre, at flygtningebørn får den fornødne psykiatriske hjælp, så deres psykiske lidelser bliver behandlet eller... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1030 Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/9-16 om implementering af de nye kliniske retningslinjer for fedmekirurgi, til sundheds- og ældr... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 1029Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet den 27/9-16 om rygnings udbredelse, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del LIU spørgsmål 170 Spm. om oversendelse af talepapir fra det åbne samråd den 28/9-2016 om, at kvinder er særligt ramt af nedskæringer efter kommunale besparelser, til so... Social- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1169Spm. om, hvornår projektet om UV-filtres påvirkning af sædceller blev sat i gang m.v., til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1168Spm. om kommentar til artiklen ”En inhabil mediestorm” fra baeredygtigtlandbrug.dk, til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del FIU spørgsmål 593 Spm. om, hvor meget det vil styrke den offentlige saldo i mia. kr. i 2020 ift. regeringens 2025-plan, hvis samtlige initiativer i regeringens jobrefor... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del FIU spørgsmål 592Spm. om, hvad provenuet fra hhv. SU-reformen, den højere pensionsalder og reduktionen af rentefradraget er i 2020 i mia. kr., til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1167 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 14/9-16 om regeringens svar på pilotskrivelsen vedr. fødevare- og landbrugspakken, jf. MOF alm. d... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del FIU spørgsmål 591 Spm. om ministeren vil oversende det notat fra Finansministeriet, der ligger til grund for artiklen ”Hjort: S-plan er fup” (Politiken, 27. september 2... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del FIU spørgsmål 590 Spm. om ministeren vil bekræfte, at forudsætningen for tallet på 19 mia. kr., som regeringen har til prioriterede områder når alle pligtopgaver er løs... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del TRU spørgsmål 714MFU spm. om, hvilke sikkerhedsmæssige konsekvenser det vil have, hvis man fjernstyrede Vildsundbroen, til transport- og bygningsministerenTransport- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del TRU spørgsmål 713MFU spm. om regeringen har planer om at digitalisere/fjernstyre landets broer herunder Vildsundbroen, til transport- og bygningsministerenTransport- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del FIU spørgsmål 589 Spm. om ministeren vil bekræfte, at man har informeret Politiken før Folketinget, når man har været i stand til at lave en beregning til artiklen ”Hjo... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1166 Spm. om oversendelse af talepapiret fra samrådet den 14/9-16 om status for dialogen med Kommissionen om godkendelse af en ny nitratplan og forlængelse... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del UUI spørgsmål 989Spm. om oversendelse af e-mails fra stabschefen for Naurus præsident til det danske udenrigsministerium i København m.v., til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del UUI spørgsmål 988Spm. om Naurus minister begrundede årsagen til, at Naser Khader ikke havde fået indrejsetilladelse m.v., til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del UUI spørgsmål 987 Spm. om Naurus minister udtrykkeligt sagde, at medlemmer af udvalgsdelegationen var afvist på grund af deres kritiske udtalelser m.v., til udenrigsmin... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del UUI spørgsmål 986Spm. om den mundtlige rådgivning i sagen, som den danske ambassade/ambassadør har givet udvalgsformanden m.v., til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)
Alm.del UUI spørgsmål 985 Spm. om Udenrigsministeriet i København og ministeren selv ville have haft større mulighed for at udvirke en indrejsetilladelse til hele den danske ud... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål28-09-2016 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500