Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del FOU spørgsmål 298 Spm. om oversendelse af et samlet overblik over alle de initiativer, der eksisterer på veteranområdet inden for samtlige ministerområder, til forsvars... Ministeren for nordisk samarbejde, ForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del BEU spørgsmål 517Spm. om talepapir fra det åbne samråd med beskæftigelsesministeren om ressourceforløb, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del KUU spørgsmål 174Spm. om kommentar til henvendelse af 22/8-16 fra Jesper Johannesen om DR Bonanza, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del KUU spørgsmål 173Spm. om, hvilke regler der ifølge folkeoplysningsloven gælder for at lave en folkeoplysende forening, til kulturministerenKulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del BEU spørgsmål 516 MFU spm. om at redegøre for reglerne for, i hvilket omfang pensionister, der er domsmænd eller varetager andre former for borgerligt ombud bliver truk... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
S 1355 Vil ministeren tage initiativ til, at der rejses tiltale, jf. straffelovens § 108, imod personer bosiddende i Danmark eller danske statsborgere, der a... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del GRU spørgsmål 49 Spm. om ansvarsfordeling mellem Danmark og USA i forhold til at undersøge omfanget af forureningen ved Camp Century og i forhold til oprydning af den ... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del GRU spørgsmål 48 Spm., om grønlandske eksperter, forskere og forskningsassistenter inddrages i arbejdet med at undersøge de forskellige aspekter omkring forureningen v... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del GRU spørgsmål 47Spm. om baggrunden for afvisningen af dansk støtte til forskningen ved Camp Century i Grønland, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 855 Spm. om, hvor langt man er kommet med at sikre, at kvinder fremover kan modtage kunstig befrugtning, uden at ægget stammer fra den kvinde, der skal fø... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 854Spm. om, hvad middellevetiden er for hhv. den danske befolkning som helhed og for mennesker med handicap, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 853 Spm. om det forsøg med sundhedstjek til mennesker med handicap, som Roskilde Kommune har foretaget, med fordel kan udrulles til hele landet, til sundh... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SAU spørgsmål 588 Spm. om en opdateret skematisk oversigt over de afsatte ressourcer i SKAT til indsatsen mod social dumping i årene fra 2010 og frem, til skatteministe... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SAU spørgsmål 587Spm. om en skematisk oversigt over, hvordan SKATs reguleringer i social dumping-regi fordeler sig, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU samrådsspørgsmål BKSamrådsspm. om en samlet status og vurdering af økonomien i kvalitetsfondsbyggerierne i alle fem regioner, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SAU spørgsmål 586Spm. om status for SKATs reguleringer i social dumping-regi fra 2012 og til dags dato, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
S 1354 Er ministeren enig i, at privatisering af vandværker, spildevandsforsyninger og fjernvarmeselskaber indebærer en betydelig risiko for, at der dannes p... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-08-2016 (2015-16)
S 1353Kan ministeren bekræfte, at regeringen ikke har nogen planer om at privatisere vandværker, spildevandsforsyninger eller fjernvarmeselskaber?Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1044Spm. om regeringen arbejder på nye initiativer, der kan håndtere de problemer med luftforurening, som EU peger på, til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1043Spm. om, hvad status og økonomi er på hvert af initiativerne i Miljøministeriets plan ”Ren luft til danskerne” 2014, til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 1042 Spm. om, hvor stor en andel af luftforureningen i København skønnes at stamme fra dieseltog ved de enkelte målestationer i København, til miljø- og fø... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 852 Spm. om kommentar til hovedkonklusionerne i den amerikanske undersøgelse om påvirkning af læger, som Randers Amtsavis omtaler 22. august 2016 i artikl... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 851 Spm. om, hvilke retningslinjer der i dag er gældende for offentligt ansatte sundhedspersoners modtagelse af sponsorerede rejser, hotelophold og forple... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 850 Spm. om, hvordan udviklingen har været i, hvor mange rejser offentligt ansatte sundhedspersoner har fået betalt af medicinalindustrien, til sundheds- ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 849 Spm. om, hvad det samlede beløb er for de knap 5.400 rejser, som medicinalindustrien siden 2014 har sponsoreret for offentligt ansatte personer, til s... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål23-08-2016 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500