Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del SUU spørgsmål 571 Spm. om, hvor mange sager Ankenævnet for Patienterstatning af egen drift har rejst og omgjort henholdsvis til fordel og til ugunst for patienter, som ... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 570 Spm. om, hvad der menes med nye oplysninger af væsentlig betydning, når det skal vurderes, om Ankenævnet for Patienterstatning vil genoptage en sag, t... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 569 Spm. om, i hvilke tilfælde Ankenævnet for Patienterstatning kan afvise at genoptage en sag, selvom borgeren har anmodet nævnet om at genoptage sagen m... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SAU spørgsmål 251 Spm. om at oplyse, om det ekstra personale, der bliver allokeret til opgaven vedrørende udbytteskat, er omplaceringer af eksisterende medarbejdere i S... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 215 MFU spm. om at bekræfte, at vurderingen af, om en investering er nødvendig, alene er et forsyningsselskabs egen, og ikke et anliggende for Forsyningss... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 214 MFU spm. om, hvor lang tid i forvejen et vandselskab kan søge om forhåndsgodkendelse om det supplerende investeringstillæg, til energi-, forsynings- o... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 213MFU spm. om der i lovgivningen er grænser for, hvor meget et vandselskab kan optage af lån, til energi-, forsynings- og klimaministerenEnergi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 212 MFU spm. om hensigten med vandsektorlovgivningen er, at de vandselskaber, der er blevet afhængige af det supplerende investeringstillæg, som bl.a. er ... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 211 MFU spm. om at redegøre for de principper i vandsektorlovgivningen, der ligger bag princippet om, at de vandselskaber, der har investeret for lidt ell... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 827 Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kommune bliver nødt til at udelukke al praktik i en børneinstitution, for at undgå den forskelsbehandling,... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 826 Hvilke tiltag mener ministeren, der skal tages for at kommunerne kan sikre, at alle, der får praktik eller ansættelse i en børneinstitution, skal kunn... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
S 825 Hvad er ministerens holdning til, at en kommune ikke kan sikre borgerne ved, at kommunen vælger at undlade at tage flygtninge/indvandrere i praktik, h... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål27-02-2017 (2016-17)
L 121 spørgsmål 21Spm. om at kommentere materialet fra Danmarks Naturfredningsforetræde for udvalget 23/2-17, til erhvervsministerenErhvervsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del ERU spørgsmål 91Spm. om, hvad den samfundsmæssige gevinst af aktieudlån er, og hvad konsekvenserne ville være, hvis man forbød aktieudlån, til erhvervsministerenErhvervsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 282 Spm. om ministeren vil overveje at afskaffe muligheden for tilskud til privat børnepasning, eller at gøre det frivilligt for kommunerne at give et såd... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 281 Spm. om i hvilket omfang en kommunalbestyrelse kan begrænse tilskud til privat pasning i henhold til dagtilbudslovens § 80, stk.2, til børne- og socia... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 280 Spm. om hvilke overvejelser ministeren gør sig i forhold til at indskrive kvalitetskrav til de private børnepasningsordninger i dagtilbudsloven, til b... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 279 Spm. om ministeren vil tage initiativ til at kortlægge forældrebetaling i de private børnepasningsordninger, således at det bliver muligt at sammenhol... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 278 Spm. om at redegøre for reglerne for kommunernes tilsyn med private børnepasningsordninger, og hvorvidt der gælder forskellige regler for tilsyn i pri... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 277 Spm. om en kommune kan afslå at godkende en privat børnepasser alene med den begrundelse, at den pågældende ikke er i besiddelse af de fornødne kompet... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 276 Spm. om at redegøre for, ud fra hvilke kriterier eller hensyn en kommunalbestyrelse kan afvise at godkende en aftale mellem forældre og en privat børn... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
KOM (2016) 0470 spørgsmål 54 Spm. om kapitlerne 22-24 i CETA vedr. bæredygtig udvikling, arbejdstagerrettigheder og miljø ikke indeholder muligheder for sanktioner herunder stat-s... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016)
Alm.del SOU spørgsmål 275 Spm. om at redegøre for, om der findes oplysninger om de familiemæssige relationer mellem de private børnepassere og de børn, der passes i pasningsord... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del UUI spørgsmål 528 Spm. om tilflytterkommunen har pligt til at anvise en bolig i tilfælde, hvor fraflytningskommunen endnu ikke har anvist en permanent bolig til flygtni... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 274 Spm. om at redegøre for årsagen til, at der ikke angives børns CPR-nummer ved indberetning af oplysninger om børn i private pasningsordninger, til bør... Børne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-02-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500