Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del URU spørgsmål 275 Spm. om ministeren vil oversende sit talepapir fra det åbne samråd den 26. maj 2016 om konsekvenserne af nedskæringerne i udviklingsbistanden for Danm... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del URU spørgsmål 274 Spm., om ministeren vil kommentere henvendelse fra Danske Handicaporganisationer, Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling og Ci... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 631 Spm. om kommentar til artiklen »Cell Phone Radiation Boosts Cancer Rates in Animals; $25 Million NTP Study Finds Brain Tumors, U.S. Government Expecte... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 630 Spm. om ministerens holdning til Børnerådets forslag om, at selvskade skal være en del af de praktiserende lægers henvisningsliste, til sundheds- og æ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SUU spørgsmål 629Spm. om ministerens holdning til forslaget om at udarbejde en national handlingsplan for selvskade, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
L 184 spørgsmål 34 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag som sikrer, at udstedelse af eller ændring af regler om videregivelse af personhenførbare oplysninger kræv... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
L 184 spørgsmål 33 Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der sikrer, at videregivelse af personhenførbare helbredsoplysninger, kun kan finde sted indenfor det off... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SOU spørgsmål 302Spm. om kommentar til henvendelserne af 15/3-16 og 24/5-16 fra Startskuddets Uddannelses- og Udviklingsfond, til social- og indenrigsministerenSocial- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del MOF spørgsmål 921 Spm. om kommentar til konklusioner og beregninger i artiklen på Altinget.dk 25. maj 2016 "Naturpakken rykker ikke i regnskabet", til miljø- og fødevar... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
B 165 spørgsmål 2 Spm. om, hvordan man vil kunne skelne mellem varebiler, der ifølge beslutningsforslag omfattes af principperne i godsloven, og varebiler, der falder u... Transport- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SAU samrådsspørgsmål AK Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at dette billede ændres, så det ikke vil få negativ betydning for skattegabet, der i 2014 blev opgjort t... SkatteministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SAU samrådsspørgsmål AJSamrådsspm. om, hvordan påvirker skattegabet og SKATs kontrolmuligheder over for disse virksomheder, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del UUI spørgsmål 655 Spm. om at redegøre for, i hvilken omfang de enkelte kommuner har taget eller tager et religiøst hensyn til børn, unge og voksne i kommunernes institu... Udlændinge-, integrations- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
L 123 spørgsmål 39Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/5-16 fra Nordea Invest, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål AO Samrådsspm. om ministeren mener, at pædagogernes oplevelse af, at de ofte oplever, at det er uforsvarligt at stå alene med den samlede børnegruppe, sk... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål AN Samrådsspm. om, hvordan vil ministeren sikre, at pædagoger og børn ikke kommer i uforsvarlige eller decideret farlige situationer, til ministeren for ... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål AM Samrådsspm. om, hvordan forholder ministeren sig til, at det af en ny undersøgelse fra BUPL fremgår, at 4 ud af 10 daginstitutionspædagoger i løbet af... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del FOU spørgsmål 213Spm. om, hvor mange F-16 fly der blev indkøbt i forbindelse med valget af F-16, til forsvarsministerenForsvarsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
S 1196 Finder ministeren det rimeligt, at en 6-årig pige med nedsat førlighed i venstre arm på grund af fejl begået ved hendes fødsel risikerer at skulle til... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del SAU spørgsmål 477 Spm. om, hvad de miljø- og klimamæssige konsekvenser af forslaget vil være, herunder betydningen i forhold til Danmarks reduktionsmål for de ikke-kvot... SkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del BEU spørgsmål 405 Spm. om oversendelse af talepapir fra samråd d. 26/5-2016 om effekten af førtidspension- og fleksjobreformen og tilkendelse af ressourceforløb, til be... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
B 165 spørgsmål 1Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet 26/5-16, til transport- og bygningsministerenTransport- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
Alm.del TRU spørgsmål 518Spm. om oversendelse af talepapir fra samrådet 26/5-16 om social dumping i transportbranchen, til transport- og bygningsministerenTransport- og bygningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-05-2016 (2015-16)
S 1195 Finder ministeren det rimeligt, at unge med særlige behov tilknyttet en særligt tilrettelagt uddannelse (STU) i de fleste kommuner ikke har reel mulig... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-05-2016 (2015-16)
S 1192 Hvordan forholder ministeren sig til, at en købmand i Thyborøn har valgt at stoppe salget af lightergas til unge under 18 år, fordi man i området ople... JustitsministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål26-05-2016 (2015-16)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500