Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del EFK spørgsmål 153 Spm. om, hvad klimaeffekten ville have været af at bruge det samme beløb, som den grønne boligjob-ordning ’kostede’, på vindmøller på land, til energi... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 152Spm. om forventningen til klimaeffekten i 2016 af ’den grønne boligjob-ordning’, til energi-, forsynings- og klimaministerenEnergi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 60 Spm., om ministeren vil redegøre for, hvorvidt de handelsaftaler, EU indgår med tredjeverdenslande, og de handelsaftaler, Danmark indgår bilateralt me... Ministeren for udviklingssamarbejdeIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 354 Spm. om kommentar til artiklen ”Psykiatere om kontroversielt fænomen: 'Rask fredag' eksisterer” BT den 16. januar 2017, samt be- eller afkræfte, at mi... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del BEU spørgsmål 264 Spm. om hvad efter ministerens mening er en passende svartid og ministerens mål for sagsbehandlingstiden på arbejdsskadesager, til beskæftigelsesminis... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del BEU spørgsmål 263 Spm. om ministeren sunes, at det er tilfredsstillende, at der typisk går 28 måneder før en borger, som er ramt af en arbejdsulykke, kan få afgjort sin... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
L 45 spørgsmål 12Spm. om kommentar til Hestens Værns præsentation fra foretrædet for udvalget den 11/1-17, jf. L 45 - bilag 11, til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 151 Spm. om klimaeffekten af ’den grønne boligjob-ordning’ i 2016, og hvor meget ordningen har reduceret udledningen af CO2, til energi-, forsynings- og k... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 205Spm. om den forventede levealder for 30-årige fordelt på kommunerne i hvert af årene fra 2001 og frem til og med 2016, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 204Spm. om den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder og den forventede restlevetid for 60-årige, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 203Spm. om, hvor mange EU-lande der i 2022 vil have en formel pensionsalder på mere end de 67 år, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 202Spm. om, ministeren vil fordele tallene i ”Tabel a. Forventede restleveår for 65-årige..” i boks 2 på side 7 i Økonomisk analyse, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 201Spm. om, hvilke OECD-lande, der har gennemført pensionsreformer de seneste år, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 200Spm. om ministeren vil udarbejde en figur for 2025 om seniorers beskæftigelse fra januar 2017, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del FIU spørgsmål 199Spm. om den faktiske og forventede beskæftigelsesfrekvens for de 60-64-årige, til finansministerenFinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 150 Spm. om konsekvenserne af, at den maksimale varmepris for et fjernvarmedistributionsselskab (substitutionspris) fastsættes ud fra varmeprisen på et sp... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 150 Spm. om konsekvenserne af, at den maksimale varmepris for et fjernvarmedistributionsselskab (substitutionspris) fastsættes ud fra varmeprisen på et sp... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del LIU spørgsmål 42Spm. om at definere rækkeviden af seksuel chikane herunder også den ikke-fysiske chikane, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del TRU spørgsmål 268 MFU spm. om det vil være muligt at igangsætte opførelsen af Billundbanen før 2023, selvom Signalprogrammet først er udrullet i hele Danmark i 2023, ti... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del LIU spørgsmål 41Spm. om forskel på britiske og danske arbejdsgiveres ansvar for sexchikane, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del TRU spørgsmål 267 MFU spm. om, hvad den nye tidsplan for Banedanmarks store anlægs- og fornyelsesaktiviteter, som blev offentliggjort d. 22. december 2016, betyder for ... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del LIU spørgsmål 40 Spm. om de konkrete forskelle på den britiske og den danske lovgivning i forhold til at gøre en arbejdsgiver ansvarlig for, at der er udøvet sexchikan... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del LIU spørgsmål 39 Spm. om det er muligt – som lovgivningen er i dag og med de værktøjer, der er til rådighed – at gå videre med en sag, hvis man bliver bekendt med, at ... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del LIU spørgsmål 38Spm. om hvad baggrunden er for at sagerne ikke kommer for domstolene eller nævnene i større udstrækning end de gør, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)
Alm.del LIU spørgsmål 37 Spm. om ministerens redegørelse for udfaldet af de sager der har været behandlet af domstolene, tvistighedsnævnet og ligebehandlingsnævnet siden 2010,... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål16-01-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500