Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
L 204 spørgsmål 18 Spm., om operatørens udtalelse, som det foreslås i L 204, er et tilstrækkeligt grundlag for at tvangsanbringe et uledsaget mindreårigt flygtningebarn ... Folketingets OmbudsmandIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 17Spm., om uledsagede asylansøgere efter ombudsmandens opfattelse også fremover er omfattet af serviceloven, til folketingets OmbudsmandFolketingets OmbudsmandIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 16 Spm., om ombudsmanden finder L 204 i fuld overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser og øvrig dansk lovgivning, til folketingets Ombud... Folketingets OmbudsmandIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 15 Spm., om reglerne i lovforslaget overensstemmelse med barnets beskyttelse og retssikkerhed i henhold til både Danmarks internationale forpligtelser og... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 14 Spm., om Ankestyrelsen, i en eventuel klagesag om tvangsanbringelse af et uledsaget mindreårigt flygtningebarn efter de nye regler i lovforslaget, vil... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 13 Spm. om, hvad årsager er til at lave et kæmpe regelsæt i udlændingeloven, der er næsten identisk med det regelsæt, der allerede findes i serviceloven,... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 12 Spm. om, hvorfor man ikke har valgt at lave en hjemmel i udlændingeloven til at anvende servicelovens regler i disse sager, til udlændinge- og integra... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 11 Spm. om, hvad hensigten er med at lave et parallelt regelsæt, der i udgangspunktet ligner de regler kommunerne allerede arbejder efter i serviceloven,... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 10 Spm. om, hvilke helt konkrete regler ministeren efter forhandling med børne- og socialministeren bemyndiges til at fastsætte i henhold til bemyndigels... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 9 Spm. om forskelle og ligheder mellem de regler, der opstilles med L 204 og det regelsæt, der er gældende for børn med særlige behov m.v., til udlændin... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 8 Spm. om Social- og Indenrigsministeriets hyrdebrev om servicelovens anvendelse i forhold til asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold m.v., til ... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 204 spørgsmål 7Spm. om hyrdebrevet af 1. juli 2016 erstattes af en ny skrivelse, hvis L 204 vedtages, til udlændinge- og integrationsministerenUdlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del TRU spørgsmål 556 Spm. om kommentar til henvendelse af 22/5-17 fra Forsikring & Pension vedrørende ændring af bygningsreglementet, til transport-, bygnings- og boligmin... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del TRU spørgsmål 555 Spm. om kommentar til materiale fra DI Byg m.fl. foretræde for udvalget 23/5-17 vedrørende ændring af bygningsreglementet, til transport-, bygnings- o... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del TRU spørgsmål 554 MFU spm. om ministeren vil oversende undersøgelser, som dokumenterer, at en ny hærvejsmotorvej vil kunne aflaste E45-korridoren mellem Vejle og Rander... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 193 Spm. om, ministeren kan uddybe og forklare, hvordan Danmark lever op til sine forpligtelser i forhold til klimafinansiering, til ministeren for udvikl... Ministeren for udviklingssamarbejdeIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 192Spm. om, hvordan ministeren kommer frem til, at den danske klimafinansiering er 2,4 milliarder kr., til ministeren for udviklingssamarbejdeMinisteren for udviklingssamarbejdeIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 419 MFU spm. om, hvorfor regeringen ikke vil afsætte 6,4 mio. kr. til at fremme valgdeltagelsen til de kommende kommunale og regionale valg, til økonomi- ... Økonomi- og indenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 191 Spm. om, hvordan ministeren mener, at Danmark lever op til de løfter, der er givet blandt andet i København- og Cancunaftalerne om, at klimafinansieri... Ministeren for udviklingssamarbejdeIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 190Spm. om, i hvilken grad Danmarks klimafinansiering kan siges at være "ekstra/additionel", til ministeren for udviklingsbistandMinisteren for udviklingssamarbejdeIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 189 Spm., om ministeren vil sende udvalget en opgørelse over Danmarks klimafinansiering og over Danmarks samlede bistand hvert år fra 2013 til 2017 (budge... Ministeren for udviklingssamarbejdeIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
KOM (2017) 0191 spørgsmål 2 Spm. om danske regering støtte opfordringen fra mødet i Europaudvalget i den svenske Riksdag om, at der ikke skal træffes beslutning i spørgsmålet om ... UdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2017)
Alm.del URU spørgsmål 188Spm., om FLSmidth leverer maskiner til fosfatudvinding i Vestsahara, til udenrigsministerenUdenrigsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
L 157 spørgsmål 72Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/5-17 fra Dansk Erhverv, til erhvervsministerenErhvervsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)
Alm.del TRU spørgsmål 553 Spm. om en redegørelse for klageadgangen til kommunen over en beslutning om sammenlægning af lejligheder som skitseret i bilag 307, til transport-, by... Transport-, bygnings- og boligministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål24-05-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500