Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del MOF spørgsmål 599 Spm. om oversendelse af materiale sendt mellem Miljø- og Fødevareministeriets departement og styrelser om stramning af reglerne for kvotekoncentration... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del MOF spørgsmål 598Spm. om oversendelse af materiale til orientering af ministeren om stramning af reglerne for kvotekoncentration m.v., til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del MOF spørgsmål 597Spm. om kommentarer til henvendelse af 29/3-17 fra Poul Jakobsen (SIC) om Agger Tange, til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del KUU spørgsmål 133 Spm. om, hvorvidt det er rigtigt, at en række større banker er indkaldt til møde efter Påske med henblik på at give deres bud på et salg af TV 2 i for... Finansministeren, KulturministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del MOF spørgsmål 596Spm. om, hvordan ministeren vil sikre at en dyrlæge får tilset et hundehold mindst 4 gange årligt, til miljø- og fødevareministerenMiljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
S 998 Vil ministeren forholde sig til Nordfyns Kommunes sagsbehandling og fjernelse af et plejebarn, uden at barnet er blevet hørt, sådan som det ellers ska... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-03-2017 (2016-17)
L 183 spørgsmål 1Spm. om kommentarer til henvendelse af 30/3-17 fra Advokatfirma Bech-Bruun, til skatteministerenSkatteministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
S 997 Vil ministeren kommentere på den problematik, som personalet i daginstitutioner bringes i, hvis et ikkevaccineret barn møder op og udgør en smittefare... Børne- og socialministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-03-2017 (2016-17)
S 996 Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. 318 (BEU alm. del) tage initiativ til at ændre reglerne vedrørende optjening af skattefri pr... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-03-2017 (2016-17)
S 995 Vil ministeren i forlængelse af sit svar på spørgsmål nr. 318 (BEU alm. del) tage initiativ til at ændre reglerne, således at afholdelse af overenskom... BeskæftigelsesministerenIkke besvaret§ 20 spørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del UUI spørgsmål 652 Spm. om det er nødvendigt med en lovændring, hvis man ønsker at ændre den praksis, der er administreret efter i sagen om udsendelse af en familie i Je... Udlændinge- og integrationsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del URU samrådsspørgsmål AA Samrådsspørgsmål om, hvordan regeringen er repræsenteret ved FN’s forhandlinger om forbud mod atomvåben, og hvordan regeringen stiller sig til et såda... UdenrigsministerenIkke besvaretSamrådsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del URU spørgsmål 149Internt dokument. Ikke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
L 121 spørgsmål 83Spm. om kommentar til Danske Vognmænds præsentation fra deres foretræde for udvalget den 30/3-17, til erhvervsministerenErhvervsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del REU spørgsmål 495MFU spm. om, hvor mange polititjenestemænd der er stoppet, gået på orlov eller har søgt om orlov i 2016 sammenlignet med 2015, til justitsministerenJustitsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
L 113 spørgsmål 26Spm. om kommentar til præsentationen fra HORESTAs foretræde for udvalget 30/3-17, til erhvervsministerenErhvervsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 333Spm. om at kommentere henvendelsen af 2/3-17 fra MENTORBARN og præsentationerne fra foretræde for udvalget den 30/3-17, til børne- og socialministerenBørne- og socialministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 730 Spm. om årsagen til, at det fulde personnummer står på det gule sundhedskort, når informationerne alligevel kun behandles digitalt, til sundhedsminist... SundhedsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 332 MFU spm. om at oversende en tabel over antallet af kommunale satspuljer, hvor der er kommunal medfinansiering, som det fremgår af rapport fra KREVI: ”... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 331 MFU spm. om at oversende et diagram, der giver en oversigt over ’antallet af puljer’ ud af y-aksen og ’målgruppen’ ud af x-aksen, som det fremgår af r... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 330 MFU spm. om at oversende en tabel, der giver et overblik over statslige puljers ressortområde, titel, fordelingsmåde, bevillingsstørrelse og varighed,... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del SOU spørgsmål 329 MFU spm. om at oversende en tabel, der viser fordelingen af statslige puljer, bevillingsstørrelse og ressortområde i 2016, som det fremgår i rapport f... FinansministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
L 111 spørgsmål 138 Spm. om, hvor forureningen stammer fra opgjort på lande i Helcom-samarbejdet og samtidig oplyse, hvor meget de enkelte lande bidrager til forureningen... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del UFU spørgsmål 147 Spm. om, hvad det vil koste, hvis en studerende skal have hhv. SU + handicaptillæg eller løn under praktikophold på pædagoguddannelsen?, til uddannels... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)
Alm.del UFU spørgsmål 146 Spm. om, hvad det vil koste, hvis studerende skal have SU i stedet for løn under praktikophold på pædagoguddannelsen, til uddannelses- og forskningsmi... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål30-03-2017 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500