Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til


Minister


Spørger


Udvalg


Spørgsmålstype


Status

 

Alle spørgsmål

 
NrTitelMinisterStatusTypeSpørgsmåls dato og samling
Alm.del BEU spørgsmål 59 Spm. om, hvor mange modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse der modtager mindre i særlig boligstøtte den 1/11-16 som følge a... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del BEU spørgsmål 58Spm. om antallet af personer, der er døde, mens de har været i ressourceforløb, til beskæftigelsesministerenBeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del BEU spørgsmål 57 Spm. om antallet af personer, der i perioden 1. januar 2013 til nu, er døde i tidsrummet fra påbegyndelsen af en sag om førtidspension, jf. lovens § 3... BeskæftigelsesministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del UFU spørgsmål 23 Spm. om, hvor meget det koster Designskolen Kolding i 2017, 2018 og 2019, at ministeriet fastholder, at andelen af finanslovsbevillingen til forskning... Uddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del UFU spørgsmål 22Spm. om omprioriteringsbidraget på 2 procent er relativt dyrere for Designskolen Kolding, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del UFU spørgsmål 21Spm. om Designskolen Kolding beskæres med ca. 120.000 kr. pr. studerende, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del UFU spørgsmål 20Spm. om Designskolen Koldings bevilling til uddannelse og forskning i 2016, til uddannelses- og forskningsministerenUddannelses- og forskningsministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 40 MFU spm. om oversendelse af en yderligere dokumentsamling om Nordsøaftalen som et supplement til den allerede fremsendte samling, til energi-, forsyni... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 40 MFU spm. om oversendelse af en yderligere dokumentsamling om Nordsøaftalen som et supplement til den allerede fremsendte samling, til energi-, forsyni... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål27-10-2016 (2016-17)
Alm.del BUU spørgsmål 39 Spm. om redegørelse for de økonomiske konsekvenser af en omlægning af undervisningstiden i 0. klasse fra 30 til 25 timer om ugen, til ministeren for b... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del MOF spørgsmål 103 Spm. om erhvervsmæssige omkostninger ved at indføre en lovfast grænse for, hvornår smågrise tidligst må afvænnes fra soen på hhv. 4 uger og 5 uger, ti... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del MOF spørgsmål 102 Spm. om, hvilke saneringsmuligheder der findes i forhold til håndtering af MRSA, herunder de erhvervsmæssige omkostninger for hver af saneringsmulighe... Miljø- og fødevareministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del EFK spørgsmål 39 MFU spm. om en opdatering af skønnet af, at DUC kunne opnå et provenu for perioden 2004-42 på 206 mia. kr. i 2010-niveau med de nyeste tilsvarende inf... Energi-, forsynings- og klimaministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål YSamrådsspm., om ministeren vil tage initiativ til at indføre en reel middagspause/hviletid, til ministeren for børn, undervisning og ligestillingMinisteren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål X Samrådsspm. om, hvor mange kommuner og skoler der gør brug af to-lærer-ordninger for at nedsætte skoledagens længde, til ministeren for børn, undervis... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål W Samrådsspm., om ministeren vil overveje at nedsætte skoleugen til 25 timer for børnehaveklassebørn, til ministeren for børn, undervisning og ligestill... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del BUU samrådsspørgsmål V Samrådsspm. om ministerens holdning til, at børnehaveklasseledere mener, at en skoleuge på 30 timer for 0. klasser går ud over børnenes trivsel, til m... Ministeren for børn, undervisning og ligestillingIkke besvaretSamrådsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 113Spm. om redegørelse for, hvordan Danmark vil kunne indføre neutrale cigaretpakninger, til sundheds- og ældreministerenSundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 112 Spm. om redegørelse for, hvilke EU/EØS-lande der enten har besluttet eller arbejde på at beslutte at indføre neutrale cigaretpakker, til sundheds- og ... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 111 Spm. om redegørelse for, hvilke indskrænkninger i tobaksindustriens ytringsfrihed der i forvejen er gældende i dansk lovgivning, til sundheds- og ældr... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 110 Spm. om lande som Storbritannien, Frankrig, Irland, Ungarn og Norge rent juridisk fratager en industri sin kommercielle ytringsfrihed om et i øvrigt l... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 109 Spm. om ministeren mener, at det vil være lovmedholdeligt at indføre neutrale cigaretpakker inden for rammerne af EU’s Tobaksvaredirektiv, til sundhed... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 108 Spm. om redegørelse for hvor stor en del af finansieringen af regeringens udspil til Kræftplan IV, der oprindeligt kommer fra finansloven for 2015, ti... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 107 Spm. om en redegørelse af det konkrete forløb med den læge, der har foretaget rituelle omskæringer, som bl.a. omtales i artiklen ”Omskar drenge i besk... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)
Alm.del SUU spørgsmål 106 Spm. om kommentar til artiklen ”Lykkepiller fordobler bivirkninger, der kan føre til vold og selvmord” bragt i Metroxpress den 20. oktober 2016, til s... Sundheds- og ældreministerenIkke besvaretUdvalgsspørgsmål26-10-2016 (2016-17)


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500