Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 193Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 192Forslag til finanslov for finansåret 2017.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 191Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn og overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse). Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Delt2015-16
L 191 AForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 2-årsfristen i sager om familiesammenføring med børn). Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 191 BForslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Overgangsregel for ret til ferie for uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, der overgår til integrationsydelse). Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 190Forslag til lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge.Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Stadfæstet2015-16
L 189Forslag til lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love. (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 188Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 187Forslag til lov om ændring af straffeloven og om ophævelse af Lov, hvorved det forbydes fra dansk Territorium at understøtte krigsførende Magter. (Væbnede konflikter i udlandet m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 186Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 185Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ophævelse af 60-40-støtteordningen for solcelleanlæg).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Stadfæstet2015-16
L 184Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Stadfæstet2015-16
L 183Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 182Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Forlængelse af forsøg med ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2015-16
L 181Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2015-16
L 180Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)Stadfæstet2015-16
L 179Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietUdvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)Stadfæstet2015-16
L 178Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Implementering af håndhævelsesdirektivet).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2015-16
L 177Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2015-16
L 176Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF), Trine Torp (SF)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 175Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Stadfæstet2015-16
L 174Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).Kulturminister Bertel Haarder (V)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2015-16
L 173Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dk's varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Stadfæstet2015-16
L 172Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Stadfæstet2015-16
L 171Forslag til lov om nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«.Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF), Karsten Hønge (SF)JustitsministerietUdvalget for Forretningsordenen (UFO)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 170Forslag til lov om efterlevelse af folketingsbeslutninger.Holger K. Nielsen (SF), Jonas Dahl (SF), Pia Olsen Dyhr (SF)JustitsministerietUdvalget for Forretningsordenen (UFO)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 169Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af greencardordningen).Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 168Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Beløbsordningen).Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Dan Jørgensen (S), Karsten Hønge (SF), Jacob Mark (SF)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 167Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).Forsvarsminister Peter Christensen ()ForsvarsministerietForsvarsudvalget (FOU)Stadfæstet2015-16
L 166Forslag til lov om tobaksvarer m.v.Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Stadfæstet2015-16
L 165Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Stadfæstet2015-16
L 164Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Stadfæstet2015-16
L 163Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen. (Konsekvensændringer som følge af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)Stadfæstet2015-16
L 162Forslag til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge.Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)Stadfæstet2015-16
L 161Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)Delt2015-16
L 161 AForslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)Stadfæstet2015-16
L 161 BForslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)Stadfæstet2015-16
L 160Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Stadfæstet2015-16
L 159Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II)).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2015-16
L 158Forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietGrønlandsudvalget (GRU)Stadfæstet2015-16
L 157Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 156Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 155Forslag til lov for Grønland om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleart materiale.Udenrigsminister Kristian Jensen (V)UdenrigsministerietGrønlandsudvalget (GRU)Stadfæstet2015-16
L 154Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger og igangsætte udvikling af byer uden for vækstområder).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 153Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. (Inklusionsboliger).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 152Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Konsekvensændringer som følge af overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring). Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietGrønlandsudvalget (GRU)Stadfæstet2015-16
L 151Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af opgaver fra Statens Administrations Finansservicecenter m.fl. til Udbetaling Danmark m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2015-16
L 150Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om registrering af køretøjer og lov om spil. (Ændring af reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer, ændring af reglerne om udbetaling af eksportgodtgørelse, fastsættelse af brændstofforbruget for særlig store biler, nedsættelse af pristillægget for ønskenummerplader m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 149Forslag til lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven. (Skattebegunstigelse af individuelle medarbejderaktieordninger og skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Delt2015-16
L 149 AForslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500