Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 1Forslag til finanslov for finansåret 2016.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Stadfæstet2015-16
L 2Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Stadfæstet2015-16
L 3Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018. (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2016).Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Stadfæstet2015-16
L 4Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 5Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 6Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)Stadfæstet2015-16
L 7Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)Stadfæstet2015-16
L 8Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)Stadfæstet2015-16
L 9Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).Forsvarsminister Peter Christensen ()ForsvarsministerietForsvarsudvalget (FOU)Stadfæstet2015-16
L 10Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.Forsvarsminister Peter Christensen ()ForsvarsministerietForsvarsudvalget (FOU)Stadfæstet2015-16
L 11Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om Energinet.dk. (Støtte til eksisterende naturgasfyrede industrielle kraft-varme-værker m.v.).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Stadfæstet2015-16
L 12Forslag til lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter, lov om energimærkning af energirelaterede produkter, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om fjernkøling og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Skærpet håndhævelse af dokumentationskrav til ecodesign og energimærkning af energirelaterede produkter, justering af forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for bygninger med ejerlejligheder, lettelse af vilkårene for godkendelse som bedre bolig-rådgiver og faktureringsoplysninger til fjernkølingskunder m.v.).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Stadfæstet2015-16
L 13Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund – retssikkerhedspakke I).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 14Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov for Grønland om visse spil. (Justering af gebyrskalaen for væddemål og onlinekasino, månedsafregning for væddemål og onlinekasino m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 15Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater og ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 16Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 17Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om vurdering af landets faste ejendomme (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning og vurdering af visse ejendomme med hjemfaldspligt).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 18Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2015-16
L 19Forslag til udbudsloven.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2015-16
L 20Forslag til lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietGrønlandsudvalget (GRU)Stadfæstet2015-16
L 21Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov om offentlige veje m.v. (Udvidelse af adgangen til udpegning af kommissarier og formænd for taksationskommissioner og overtaksationskommissioner).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)Stadfæstet2015-16
L 22Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter. (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 23Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 24Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2015-16
L 25Forslag til lov om ansættelsesklausuler.Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2015-16


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500