Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periodeFra
Til
Datotype

Vælg enten samling eller periode


Ministerområde eller udvalgVælg enten ministerområde eller udvalg


Fremsat af
Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 1Forslag til finanslov for finansåret 2014.Finansminister Bjarne Corydon (S)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Stadfæstet2013-14
L 2Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede).Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2013-14
L 3Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger).Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard ()Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)Stadfæstet2013-14
L 4Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.).Skatteminister Holger K. Nielsen (SF)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2013-14
L 5Forslag til lov om statsborgerskabsprøve.Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Stadfæstet2013-14
L 6Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af visumregler, akkrediteringsordning for udenlandske virksomheder, justering af karensregler, afslagskompetence til danske repræsentationer, beregning af kortvarige ophold m.v.).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Stadfæstet2013-14
L 7Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Dublinforordning af 26. juni 2013).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Stadfæstet2013-14
L 8Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forhøjet strafferamme for grov dopingkriminalitet).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2013-14
L 9Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Sanktioner for overtrædelse af forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer og bemyndigelsesbestemmelser vedrørende sådanne stoffer samt militærets og politiets udførsel af våben m.v.).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2013-14
L 10Forslag til lov om ændring af medieansvarsloven. (Forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2013-14
L 11Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven. (Udvidet adgang til registersamkøring, bemyndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold, eftersøgning af familiemæssigt netværk, overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet m.v.).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Delt2013-14
L 11 AForslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Overførsel af klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet m.v.).Morten Bødskov (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Stadfæstet2013-14
L 11 BForslag til lov om ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven. (Udvidet adgang til registersamkøring, bemyndigelse til at fastsætte regler om anvendelse af ansøgningsskema eller en digital ansøgningsløsning, ændring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold, eftersøgning af familiemæssigt netværk m.v.).Morten Bødskov (S), Justitsminister Karen Hækkerup (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Stadfæstet2013-14
L 12Forslag til lov om ændring af forældelsesloven. (Forældelse af udestående selskabsindskud).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2013-14
L 13Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven, lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Krav om identifikation m.v. i afgørelsessager og adgang til aktindsigt i PET's sager om administrative forhold).Justitsminister Morten Bødskov (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2013-14
L 14Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for æresrelaterede konflikter).Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)Social-, børne- og integrationsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Stadfæstet2013-14
L 15Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år og ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier m.v.).Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)Social-, børne- og integrationsministerietSocialudvalget (SOU)Stadfæstet2013-14
L 16Forslag til lov om ændring af lov for Grønland om børns retsstilling og arvelov for Grønland. (Fastslåelse af faderskab til børn født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov for Grønland om børns retsstilling m.v.).Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF)Social-, børne- og integrationsministerietGrønlandsudvalget (GRU)Stadfæstet2013-14
L 17Forslag til lov om ændring af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser og lov om Danmarks Evalueringsinstitut og om ophævelse af lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Ændringer som følge af ny pædagoguddannelse).Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående UddannelserUddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)Stadfæstet2013-14
L 18Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek. (Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2013-14
L 19Forslag til lov om ændring af lov om film. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2013-14
L 20Forslag til lov om mediestøtte.Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2013-14
L 21Forslag til lov om folkehøjskoler.Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2013-14
L 22Forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)3.beh./Vedtaget2013-14
L 23Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven og forskellige andre love. (Årsrapporter på engelsk og redegørelse for samfundsansvar).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2013-14


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500